Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ bình định và khách hòa (TT)

NGHIÊN cứu đặc điểm SINH học CHỦNG QUẦN NGUỒN lợi cá MIỄN SÀNH HAI GAI (evynnis cardinalislacepède, 1802) VÙNG BIỂN ĐÁNH cá CHUNG VỊNH bắc bộ

NGHIÊN cứu đặc điểm SINH học CHỦNG QUẦN và NGUỒN lợi cá MIỄN SÀNH HAI GAI (evynnis cardinalislacepède, 1802) ở VÙNG BIỂN ĐÁNH cá CHUNG VỊNH bắc bộ
... trỡnh by B ng 3.7 Nhỡn chung, t c ỏnh quy lu t út c Vựng ỏnh cỏ chung VBB c sinh tr ng c a cỏ mi n snh hai gai ph n c thự sinh tr ng c a sinh v t C th sinh tr ng nh ng nm sinh tr ng cú xu h ng ... snh hai gai (Evynnis cardinalis, Lacepốde, 1802) 2.1.2 Ti li u nghiờn c u S li u s d ng bao g m s li u sinh h c v ngu n l i c a cỏ mi n snh hai gai c thu th p 20 chuy n i u tra Vựng ỏnh cỏ chung ... a cỏ mi n snh hai gai chung cho c nm v vo sinh s n (thỏng 1) 45 Hỡnh 3.21: T l no d dy c a cỏ mi n snh hai gai Hỡnh 3.22: Bi n ng t l thnh ph n s n l ng c a cỏ mi n snh hai gai t ng s n l...
 • 91
 • 123
 • 0

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE
... Đánh giá nguồn lợi Bạc Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác nghề lới vây vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre * Mục đích luận án - Đánh giá trạng v biến động nguồn lợi ... nguồn lợi Bạc khai thác nghề lới vây vùng biển Việt Nam - Cung cấp đợc dẫn liệu xu hớng biến động sản lợng v suất khai thác nguồn lợi Bạc theo đội t u, không gian v thời gian biển ... Bạc Rastrelliger kanagurta, góp phần xây dựng sở khoa học nhằm đánh giá biến động nguồn lợi nhỏ vùng biển Việt Nam - Đề xuất phơng hớng khai thác hợp lý v bảo vệ nguồn lợi theo quan...
 • 27
 • 309
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu trùng tôm tôm con vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con ấu trùng tôm-tôm con một số yếu t

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con và một số yếu t
... t i: "Đánh giá trạng đề xu t biện pháp bảo vệ trứng ấu trùng t m -t m ven bờ Đơng T y Nam Bộ" Các chuyến thực vùng biển ven bờ Đơng T y Nam Bộ (có độ sâu < 30m nước) 2.2 Khu vực Khu vực nghiên ... đề xu t biện pháp bảo vệ trứng cá, ấu trùng t m, t m vùng ven bờ Đơng T y Nam Bộ”, với mục tiêu: • Xác định trạng thành phần, phân bố, bãi đẻ, mùa vụ sinh sản vùng hạn chế (cấm) khai thác trứng ... năm, t nh ch t mùa biển Đơng - T y Nam Bộ thể trạng thái mùa: mùa mưa thường tháng 11 k t thúc vào tháng năm sau; mùa khơ t tháng 10, đơi kéo dài đến tháng 11 T y theo mùa, t nh ch t thuỷ...
 • 80
 • 495
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đặc điểm động lực lớp sát đáy vùng biển ven bờ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... gian cao để khảo sát đặc điểm nhiễu động lớp nớc sát đáy vùng biển ven bờ Cấu trúc thẳng đứng dòng chảy lớp sát đáy phức tạp Ngay lớp mỏng vi chục cm sát đáy có phân tầng dòng Điều ny cần phải ... Điểm đặt máy cách bờ khoảng 500 m, độ sâu m Nh đặc trng quan trắc phản ánh chế độ động lực vùng nớc có tơng tác sóng v dòng ven bờ, ảnh hởng sóng nớc nông v bờ biển Đây l nơi trình ... chất vùng nớc ven bờ nói chung v lớp sát nói riêng Trong vùng nớc gần bờ, lợng rối chủ yếu nhận đợc từ nhiễu động có nguồn gốc từ sóng Những trình quy mô khác nh dòng chảy vùng khơi, nhiễu động...
 • 9
 • 230
 • 0

Điều tra thống kê diện tích thành phần lòai đánh giá hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn thảm cỏ biển vùng biển ven bờ tỉnh khánh hòa

Điều tra thống kê diện tích thành phần lòai đánh giá hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn thảm cỏ biển ở vùng biển ven bờ tỉnh khánh hòa
... thoái hệ sinh thái Do vậy, đề án "Điều tra, thống diện tích, thành phần lòai, đánh giá trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển vai trò chúng kinh tế- xã hội, môi trường vùng biển ... vững hệ sinh thái cỏ biển tỉnh Khánh Hòa 10 CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ THẢM CỎ BIỂN Phương pháp điều tra, khảo sát rừng ngập mặn, thảm cỏ biển ... biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa- Đề xuất giải pháp quản lý sử dụng bền vững" thực nhằm mục tiêu sau: - Xác định trạng phân bố, diện tích, thành phần lòai rừng ngập mặn, thảm cỏ biển vùng biển ven bờ tỉnh...
 • 45
 • 636
 • 3

Đánh giá biến động cấu trúc nhiệt động hiệu ứng sinh thái của gió mùa đông tây - nam trên vùng biển ven bờ tây nam vịnh Bắc Bộ

Đánh giá biến động cấu trúc nhiệt động và hiệu ứng sinh thái của gió mùa đông tây - nam trên vùng biển ven bờ tây nam vịnh Bắc Bộ
... hưởng gió táy nam nóng trèn vùng biển nghiên cứu, b Phạm vy mức đô biến đông dị thường cấu trúc thuv ván mùa gió tây nam, c.Mối tương quan biến động cấu trúc nhiệt động sinh thái môi trường biển ... Trong điéu kiận gió mùa táy nam với hệ quâ thuỳ nhiột động lực biển, hệ sinh thái vùng biển ven bờ táy nam vịnh Bắc Bộ chịu biến động, thể qua sư phản bó đặc trưng hoá học sinh học biển Sự phán ... iVh/n/V-rn > trện rrjjj* hisr! ĩron" - 32 - IV HỆ QUẢ SINH THÁI CỦA BIẾN ĐÓNG ĐIỂU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ TÁY NAM VỊNH BAC b ọ Trong điéu kiện gió mùa táy nam với hệ quà thuỳ nhiệt động...
 • 65
 • 129
 • 0

Về đặc điểm động lực lớp sát đáy vùng biển ven bờ

Về đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển ven bờ
... Về đặc điểm động lực lớp sát đáy vùng biển ven bờ [1-3] Lần Việt Nam có hội thực thí nghiệm quan trắc hệ thống [4] Quan trắc đặt mục tiêu tìm hiểu đặc điểm động lực thuỷ thạch động lực vùng biển ... 1999 13/14 Về đặc điểm động lực lớp sát đáy vùng biển ven bờ [4] Phạm Văn Huấn, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn, Đoàn Văn Bộ Các đặc trưng rối lớp biên sóng - dòng sát đáy vùng biển ven bờ Tạp chí ... tiêu lớp sát đáy 7/14 Về đặc điểm động lực lớp sát đáy vùng biển ven bờ Phổ thành phần hướng bắc dòng chảy, đầu đo Phổ tần số áp suất sóng Phân tích đặc trưng rối lớp biên sóng - dòng sát đáy...
 • 14
 • 161
 • 0

Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa Tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực quần đảo Trường Sa

Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa Tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực quần đảo Trường Sa
... trung tâm khí tợng thuỷ văn biển h hình khí tợng thuỷ văn vùng biển quần đảo trờng sa Để có điều kiện mô tả tình hình khí tợng thuỷ văn, hải văn khu vực quần đảo Trờng Sa với đặc trng khí hậu nh ... hình - 1995 củakhí đề tài tợng độc lập cấp Nhà nớc v văn khai thác điều kiện tình thuỷ khu vực kttv khu vực quần đảo Trờng Sa Hoàng Sa TS Nguyễn Thế Tởng làm chủ quần đảo trờng sa nhiệm Báo cáo ... trắc Khí tợng Hải văn điều tra khảo sát quần đảo Trờng Sa từ năm 1986 đến 2003 Đề tài nghiên cứu đánh giá điều kiện khí tợng hải văn, kiến nghị biện pháp khai thác phòng chống thiên tai khu vực quần...
 • 42
 • 99
 • 1

NGUỒN lợi SINH vật PHÙ DU PHÂN bố VÙNG VEN BIỂN từ sóc TRĂNG đến bạc LIÊU

NGUỒN lợi SINH vật PHÙ DU PHÂN bố ở VÙNG VEN BIỂN từ sóc TRĂNG đến bạc LIÊU
... trước có 313 lòai vùng cửa sông ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long, có 241 loài phân bố vùng ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng; 78 loài phân bố vùng ven biển từ Sóc Trăng đến Cà Mau (Trần Kim ... sông ven biển nên thành phần lòai động vật phong phú đa dạng Kết phân tích tìm thấy 246 lòai động vật phù du phân bố vùng ven biển từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu Trong đó, nhóm Giáp xác chân mái chèo ... 246 lòai động vật phù du phân bố vùng ven biển từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu Nhóm Giáp xác chân mái chèo (Copepoda) có số lòai phong phú (105 lòai, chiếm 42,68%), Nguyên sinh động vật (Protozoa)...
 • 11
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn lợi sinh vật đáynguồn lợi sinh vật biển đôngtrình vật chất trong thuỷ vực1 thành phần loài động vật đáy các thủy vực nội địađánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caođánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống penaeus fabricius và metapenaeus wood mason et alcock vùng cửa sông bãi bồi tây ngọc hiển và vùng biển ven bờ cà mauluận chứng khoa học về một mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ việt namvận chuyển bùn cát vùng biển ven bờ đầm phá tam giang cầu hai khu vực gần cửa thuận an và tư hiểnbiến động sinh vật lượng động vật đáy trong các thủy vực nước ngọtsự phân chia các quần loại sinh vật trong thủy vực và đặc điđặc điểm thành phần loài động vật đáy trong các thuỷ vực nội địa nước talưu giữ sưu tầm mẫu vật nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng đồng vật rừng quý hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa họclưu giữ sưu tầm mẫu vật nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa họclợi ích của vi sinh vật học trong y họcTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ReferencesTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit2Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 10Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) loimodauThực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giácMột số biện pháp sư phạm nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải bài tập toán phần lượng giác lớp 11 THPTQuan điểm giải tích về các cách tiếp cận khái niệm giới hạn và việc phát huy TTCNT của học sinh trong dạy học chủ đề giới hạn ở bậc THPTTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 5NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊNThiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hànhTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BIATài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BIAHƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHÓA LUẬNTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex58-60Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex113-124Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L01VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L03cVTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L03V