Xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ xanh

Ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việcCông ty TNHH thương mại Hà Việt

Ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc ở Công ty TNHH thương mại Hà Việt
... cấu thành chƣơng: Chương Cơ sở lý luận đánh giá hiệu công việc ứng dụng KPI đánh giá hiệu công việc Chương Thực trạng đánh giá hiệu công việc Công ty TNHH Thương mại Việt Chương Ứng dụng KPI ... hiểu số đánh giá hiệu công việc theo KPI kiến thức thực tế làm việc Công ty TNHH Thƣơng mại Việt, lựa chọn đề tài: Ứng dụng KPI đánh giá hiệu công việc Công ty TNHH Thương mại Việt Tổng ... ứng dụng số đánh giá hiệu công việc theo KPI vào 48 Công ty để giúp cho công tác đánh giá hiệu công việc nhân viên mang lại hiệu cao 2.3 Ứng dụng số đánh giá hiệu công việc theo KPI Công ty TNHH...
 • 93
 • 2,658
 • 24

Ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việcCông ty TNHH thương mại Hà Việt

Ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc ở Công ty TNHH thương mại Hà Việt
... hiểu số đánh giá hiệu công việc theo KPI kiến thức thực tế làm việc Công ty TNHH Thương mại Việt, lựa chọn đề tài: Ứng dụng KPI đánh giá hiệu công việc Công ty TNHH Thương mại Việt Tổng ... cấu thành chương: Chương Cơ sở lý luận đánh giá hiệu công việc ứng dụng KPI đánh giá hiệu công việc Chương Thực trạng đánh giá hiệu công việc Công ty TNHH Thương mại Việt Chương Ứng dụng KPI ... pháp thực nghiệm Trong trình làm việc Công ty TNHH Thương mại Việt, chuyên viên Nhân sách tiền lương, nhận thấy việc đánh giá hiệu công việc công ty TNHH thương mại Việt áp dụng chưa thực...
 • 9
 • 627
 • 20

Vấn đề ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP tự động hóa TPX hiện nay

Vấn đề ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP tự động hóa TPX hiện nay
... II: KPI cần thiết phải xây dựng áp dụng KPI doanh nghiệp; - Chương III: Vấn đề ứng dụng KPI đánh giá thực công việc công ty CP Tự động hóa TPX nay; - Chương IV: Xây dựng KPI đánh giá thực công việc ... lường hiệu suất KPI, NXB Giáo dục , Hà Nội 28 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG KPI TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP TỰ ĐỘNG HÓA TPX HIỆN NAY 3.1 Giới thiệu chung công ty 3.1.1 Lịch ... Đối tượng nghiên cứu: việc ứng dụng KPI công tác đánh giá thực công việc công ty CP Tự động hóa TPX - Phạm vi nghiên cứu: Công ty CP Tự động hóa TPX 4.Kết đạt luận văn Trong luận văn này, tác...
 • 95
 • 670
 • 6

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU VÀO ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM.PDF

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU VÀO ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM.PDF
... công vi c c a nhân viên M c tiêu nghiên c u Nghiên c pháp BSC KPI, cách ng d công tác nh y u t thu n l i khó vào u ki t i Công ty C ph Xây d ng BSC Công ty áp d ng BSC KPI i Nguy n Kim giá nhân ... v cân b ng (BSC) ch s giá nhân viên t i Công ty C ph ph ng d ng BSC i Nguy n Kim giá nhân viên m ng hi u su t c t y u (KPI) : Phân tích kh : ck tc ng d i Nguy n Kim i Công ty C LÝ THUY T V PHÁP ... Gi i h n c tài: M c dù nghiên c u áp d ng BSC KPI vào nhân viên Công ty C ph i Nguy n Kim theo m t i th i gian có h n, c tri n khai, s t p trung vào xây d ng BSC c p Công ty, tri n Trung tâm Kinh...
 • 150
 • 274
 • 4

Xây dựng chỉ số nghèo đa chiều Việt Nam và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến nghèo đa chiều

Xây dựng chỉ số nghèo đa chiều Việt Nam và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến nghèo đa chiều
... 79 Trờng đại học kinh tế quốc dân INH TH DNG Xây dựng số nghèo đa chiều Việt Nam đánh giá ảnh hởng yếu tố đến nghèo đa chiều Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN HọC KINH Tế Hà Nội - 2011 ... vi Trờng đại học kinh tế quốc dân INH TH DNG Xây dựng số nghèo đa chiều Việt Nam đánh giá ảnh hởng yếu tố đến nghèo đa chiều Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN HọC KINH Tế NGI HNG DN KHOA ... hai Nam, Bc nm 2006 62 Hỡnh 3.3: Nghốo a chiu vi k = theo hai Nam, Bc nm 2006 63 Ch s nghốo a chiu ca Vit Nam theo tnh, nm 2008 63 Hỡnh 3.4: Nghốo a chiu vi k=2 v k=4, Vit Nam...
 • 107
 • 436
 • 3

Thực tiễn ứng dụng phương pháp quản lý bằng mục tiêu trong đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng Việt Nam thông qua nhìn nhận đánh giá ngân hàng Techcombank

Thực tiễn ứng dụng phương pháp quản lý bằng mục tiêu trong đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng Việt Nam thông qua nhìn nhận đánh giá ngân hàng Techcombank
... quản mục tiêu ngân hàng Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BẰNG MỤC TIÊU TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1.1 thuyết quản mục tiêu 1.1.1 Khái niệm quản mục tiêu Mục ... vấn đề luận có liên quan đến mục tiêu, quản mục tiêu, phương pháp quản mục tiêu hoạt động đánh giá thực công Phân tích đánh giá thực trạng ứng dụng phương pháp ngành ngân hàng Việt Nam ... sử dụng phương pháp quản mục tiêu ngân hàng Do vậy, đề án em xin trình bày nội dung nghiên cứu: Thực tiễn ứng dụng phương pháp quản mục tiêu đánh giá thực công việc ngân hàng Việt Nam thông...
 • 27
 • 1,395
 • 16

Luận văn thạc sĩ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng ( ESC) trong đánh giá thực hiện chiến lược tại công ty TNHH khu mua sắm đệ nhất phan khang

Luận văn thạc sĩ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng ( ESC) trong đánh giá thực hiện chiến lược tại công ty TNHH khu mua sắm đệ nhất phan khang
... MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH KMS Đệ Nhất Phan Khang 2.1.1 Thông tin pháp lý: Tên DN : CÔNG TY TNHH KHU MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH PHAN KHANG ... CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG QUA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) 1.1 Khái niệm chiến lược, thực chiến lược đánh giá việc thực chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Chiến lược ... việc thiết lập áp dụng Thẻ điểm cân BSC Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung Thiết lập ứng dụng thẻ điểm cân (BSC) Công Ty Phan Khang 3.2 Mục tiêu...
 • 112
 • 252
 • 5

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt.docx

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt.docx
... B - Công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt I Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường ... đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực công việc cán nhân viên Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật ... trạng công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Những năm gần Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt thực công tác đánh giá cán...
 • 93
 • 1,457
 • 5

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí Điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí Điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
... B - Công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt I Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường ... hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực công việc cán nhân viên Công ty xuất nhập cung ... I Thực trạng công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Những năm gần Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt thực công tác đánh...
 • 91
 • 573
 • 1

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt 1

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt 1
... 5,55 5. 81 337 1, 5858 6 413 47.374 13 ,54 19 62 1, 5858 37336 332.343 11 ,23 750 1, 5858 14 272 10 5.629 13 , 51 35 1, 5858 666 1. 264 52,68 10 0 86 4756 1, 5858 1, 5858 19 03 16 37 90505 30.000 10 3.732 1. 020.000 ... học 307 3 31 Cao đẳng 42 35 Trung cấp 17 7 16 7 Công nhân bậc 507 433 Công nhân bậc 493 509 Công nhân bậc 940 718 Công nhân bậc 992 11 69 Công nhân bậc 926 973 Công nhân bậc 272 379 Công nhân bậc ... 225D 15 0D Tổng Sản lượng (tấn ) 15 60 400 500 500 10 00 4000 2000 550 550 240 700 300 10 0 10 0 60 400 10 0 50 50 Đơn giá (đ/tấn) 17 37299 16 15496 13 718 89 12 37265 19 42442 17 69353 16 28 318 219 8870 17 69353...
 • 71
 • 465
 • 0

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị tríđiển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị tríđiển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt
... Lý B - Công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tư đường sắt I Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tư ... hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tư đường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực công việc cán nhân viên Công ty xuất nhập cung ... I Thực trạng công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tư đường sắt Những năm gần Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tư đường sắt thực công tác đánh...
 • 91
 • 463
 • 3

Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt pdf

Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt pdf
... trạng công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Những năm gần Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt thực công tác đánh giá cán ... thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt I Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt I.1 Đối ng đánh giá hàng ... ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực công việc cán nhân viên Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật đường sắt I Tổ chức công...
 • 94
 • 467
 • 0

Luận văn nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho 1 số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở công ty XNK cung ứng thiết bị vật tư đường sắt

Luận văn nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho 1 số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở công ty XNK cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
... Nghiên cứu xây dựng tiêu đánh giá thực công việc cho số vị trí điển hình cán nhân viên Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật t đờng sắt " phần i sở lý luận đánh giá thực công việc cán bộ, nhân ... 20 01 Năm 2002 Năm 2003 11 1966473 9704 91 12 516 23 412 686 342806 49 613 0 11 0 714 850 915 6 915 7 19 145693 11 4066 21 6 219 152 15 19920 12 302 4454 7848 2 812 08 17 3648 10 7560 16 35328 16 35328 290789748 2020 813 07 ... nhập cung ứng thiết bị vật t đờng sắt I Thực trạng công tác đánh giá tình hình thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật t đờng sắt Những năm gần Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị...
 • 75
 • 187
 • 0

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc

Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc
... lường chúng cách rõ ràng I.3 Ý nghĩa việc đánh giá thực công việc cán công nhân viên: I.3.1 Ý nghĩa tác dụng việc đánh giá thực công việc Đánh giá thực công việc cán bộ, nhân viên trình khó khăn ... tập thể trình thực công việc thái độ hành vi họ trình làm việc Có sốđịnh nghĩa v đánh giá thực công việc sau: -iii Đánh giá thực công việc trình thông qua tổ chức so sánh tiêu công việc giao cho ... trừđiểm tiêu cụ thể II Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc Công ty xuất nhập cung ứng thiết bị vật tưđường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực công việc...
 • 91
 • 443
 • 3

Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần khí xây dựng số 5

Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5
... 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2.2.1 .Thực trạng đánh giá thực công việc COMA- 2.2.1.1 Mục đích đánh giá thực công việc công ty cổ phần khí xây dựng số Hiện ... ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 41 3.2 KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ SỐ 43 3.2.1 Hoàn ... việc đánh giá Công ty khí xây dựng số lai không thực tốt? Nguyên nhân đâu? Có biện pháp để hoàn thiện đánh giá thực công việc? Với tính cấp thiết đề tài qua tìm hiểu công ty cổ phần khí số 5, ...
 • 65
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắttiểu luận xây dung tiêu chí đánh gia thuc hien cong viecxây dựng tiêu chí đánh giá thực hiện công việc của nhân viên bán hangmột số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một hệ thống đánh giá thực hiện công việcviệc sử dụng chỉ số sinh lời làm tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư được thực hiện như sauxây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việcxây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việctiểu luận xây dựng bản đánh giá thực hiện cồn việcsự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tuyển dụng nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giải pháp tân thế kỷ ncsxây dựng chương trình và kế hoạch đánh giá thực hiện công việcxây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việctăng cường hiệu quả giáo dục thông qua áp dụng giải pháp nâng cao chất lượng phương pháp đánh giá thực hiện công việc cho giảng viênsử dụng hiệu quả bảng mô tả công việc cho từng vị trí trong thu hút phân công và đánh giá thực hiện công việcsử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việcnâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện công việcchủ đề 4 khối 6 môn mĩ thuậtThông tư 29 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng (10.24KB)Thông tư 166 hướng dẫn xử phạt VPHC về thuế. (40.96KB)TT215 31122013BTC PLgiáo án vật lý lớp 10 soạn theo hướng PTNLThông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit2Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit3Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit11Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit13Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) REFERENCESMột số biện pháp sư phạm nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải bài tập toán phần lượng giác lớp 11 THPTNghiên cứu văn bản hát đám cưới viết bằng chữ nôm của dân tộc tày ở vùng đông bắc việt nam ttTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BIATài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex58-60Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex113-124