PHÂN LOẠI NẤM (FUGIN)

Phương pháp phân loại nấm men

Phương pháp phân loại nấm men
... A PHÂN LOẠI NẤM MEN Thuật ngữ Nấm men (yeast, levure) tên chung để nhóm vi nấm thường có cấu tạo đơn bào thường sinh sôi nảy nở phương pháp nẩy chồi (budding) Nấm men không thuộc taxon phân loại ... đầu nấm men dạng sợi, sau tách thành bào tử đốt Loại gặp nấm men thuộc hai ngành: Nấm túi Nấm đảm Thường gặp chi nấm men Galactomyces, Dipodascus (dạng vô tính Geotrichum) Trichosporon Nấm men ... khả lên men loại đường Khả lên men loại đường tiêu quan trọng sử dụng để phân loại nấm men Trong thí nghiệm người ta thường sử dụng môi trường nước chiết giá đậu hay môi trường chiết nấm men 0,5%...
 • 31
 • 431
 • 3

Phân Loại Nấm

Phân Loại Nấm
... mà số nhà khoa học chia lớp Nấm đảm thành phân lớp:  Phân lớp Nấm đảm đơn bào (Holobasidiomycetidae)  Phân lớp Nấm đảm đa bào ( Phragmobasidiomycetidae)  Phân lớp Nấm đảm có bào tử đông (Teliosporomycetidae) ... da bào  Ngành Nấm Thực chia làm lớp:   Lớp Nấm Roi Nấm Cổ ( Mastigomycetes)  Lớp Nấm Tiếp Hợp (Zygomycetes)  Lớp Nấm Nang (Ascomycetes)  Lớp Nấm Đảm (Basidoimycetes)  Lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes) ... chiếm 30% số Nấm biết Nguyễn Huynh - Công Hầ u 16 Lớp Nấm Nang (Ascomycetes): Nguyễn Huynh - Công Hầ u 17 Lớp Nấm Nang  (Ascomycetes) Lớp Nấm Nang chia làm phân lớp nhiều Bộ:  Phân lớp Nấm Túi Trần...
 • 47
 • 847
 • 11

Thành phần loài nấm đối kháng trichoderma trên đồng lạc ở nghệ an và sự phát triển của t harzianum tri 011(1) NL trên moi trường rắn luận văn tốt nghiệp đại học

Thành phần loài nấm đối kháng trichoderma trên đồng lạc ở nghệ an và sự phát triển của t harzianum tri 011(1) NL trên moi trường rắn luận văn tốt nghiệp đại học
... lúc thời gian thu mẫu huyện trùng với thời kỳ sinh trưởng ph t tri n lạc giai đoạn trưởng thành hoa – thời kỳ rễ lạc ph t tri n mạnh nên xu t nhiều loài nấm Trichoderma Bảng 3.1 T n su t xu t Trichoderma ... phần loài nấm 11 đối kháng Trichoderma đồng lạc Nghệ An ph t tri n Trichoderma hazianum Tri. 011(1). NL môi trường rắn K t nghiên cứu đóng góp phần quan trọng việc phòng trừ nấm mốc sinh độc t ... Trichoderma harzianum Tri. 011(1). NL .44 Hình 3.2 Cuống bào t đính Trichoderma harzianum Tri. 011(1 )NL 44 Hình 3.3 M t trước m t sau nấm Trichoderma harzianum Tri. 011(1 )NL đĩa petri ...
 • 86
 • 464
 • 0

Tài liệu 7 Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh doc

Tài liệu 7 Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh doc
... gây bệnh Tóm lại, với tác nhân gây bệnh tối thiểu cần có hiểu biết về: • tồn tác nhân gây bệnh vắng bóng ký chủ mẫn cảm • đường xâm nhiễm tác nhân gây bệnh vào ký chủ • lan truyền tác nhân gây bệnh ... 7 Phân loại nấm tác nhân gây bệnh Phần sau giới thiệu sơ lược đặc tính chủ yếu nấm phân loại nấm Hệ thống phân loại tảng cho việc học cách giám định nấm gây bệnh tìm hiểu đặc ... chủ tác nhân gây bệnh • đo độc tính mẫu cấy khác tác nhân gây bệnh Khi chọn lựa khỏe mạnh để lây bệnh nhân tạo theo quy tắc Koch, nên lưu ý dùng giống với bị bệnh mà từ tác nhân gây bệnh phân...
 • 23
 • 311
 • 1

Tài liệu phân loại nấm men docx

Tài liệu phân loại nấm men docx
... 5g (NH2)2SO4, L-asparagin chất sinh trưởng    Nấm men Nấm men Nấm men Nguyễn Lân Dũng, Đào Thị Lương Phân loại chi nấm men Phân loại chi nấm men dựa tiêu chủ yếu là: đặc điểm tế bào dinh dưỡng, ... đầu nấm men dạng sợi, sau tách thành bào tử đốt Loại gặp nấm men thuộc hai ngành: Nấm túi Nấm đảm Thường gặp chi nấm men Galactomyces, Dipodascus (dạng vô tính Geotrichum) Trichosporon Nấm men ... A PHÂN LOẠI NẤM MEN Thuật ngữ Nấm men (yeast, levure) tên chung để nhóm vi nấm thường có cấu tạo đơn bào thường sinh sôi nảy nở phương pháp nẩy chồi (budding) Nấm men không thuộc taxon phân loại...
 • 82
 • 352
 • 0

Hệ thống phân loại nấm doc

Hệ thống phân loại nấm doc
... vật Theo hệ thống phân loại giới Whittaker (1920-1981), hầu hết nấm thuộc giới nấm không bao gồm số loài có cấu trúc lông roi (như Hyphochytridiomycetes) giới protista Hệ thống giới nấm bao gồm ... Zygomycotina, Ascomycotina Basidiomycotina Tiếp theo, hệ thống phân loại nấm phân chia cách đặc biệt Theo C J Alexopoulos (2002), nấm có phần giới nấm, giới Stramenopila (một giới bao gồm sinh vật ... Acrasiomycota, Myxomycota Lý phân chia từ chứng nghiên cứu rRNA hoá sinh học Các chứng chứng minh tồn nhóm nấm khác gần đây, sau hệ thống phân lơại giới xấut hiện, giới nấm tái cấu trúc xếp lại tất...
 • 8
 • 124
 • 1

PHÂN LOẠI NẤM MEN ppsx

PHÂN LOẠI NẤM MEN ppsx
... đầu nấm men dạng sợi, sau tách thành bào tử đốt Loại gặp nấm men thuộc hai ngành: Nấm túi Nấm đảm Thường gặp chi nấm men Galactomyces, Dipodascus (dạng vô tính Geotrichum) Trichosporon Nấm men ... chlamydospore) dạng bào tử giúp nấm men vượt qua điều kiện khó khăn ngoại cảnh, hình thức sinh sản Một số nấm men sinh vỏ nhày Bên cạnh nhiều nấm men có ích loại nấm men dùng để sản xuất rượu trắng, ... có loại nấm men gây bệnh N= nhân; M= ty thể; Va= không bào; ER= mạng lưới nội chất; Ves= bào nang Bào tử bắn Nảy chồi Phân cắt tế bào Bào tử túi Bào tử màng dày Vỏ nhày nấm men Một vài loài nấm...
 • 10
 • 165
 • 0

nghiên cứu thành phần loài nấm đông trùng hạ thảo tại vườn quốc gia hoàng liên - huyện sapa - tỉnh lào cai

nghiên cứu thành phần loài nấm đông trùng hạ thảo tại vườn quốc gia hoàng liên - huyện sapa - tỉnh lào cai
... NÔNG LÂM TRẦN VĂN TÚ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TẠI VƢỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN - HUYỆN SAPA - TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành : LÂM HỌC Mã số : 60 62 60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG ... CỨU Tổng quan tài liệu nghiên cứu nấm Đống trùng hạ thảo 1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.1.1 Nghiên cứu phân loại, thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo Nấm Đông trùng hạ thảo xem quý, câu truyện ... liệu quí địa bàn Vườn quốc gia Hoàng Liên Sa Pa Tỉnh Lào Cai 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Điều tra thu mẫu giám định nấm Đông trùng hạ thảo Vườn quốc gia Hoàng Liên Sa Pa Tỉnh Lào Cai 2.2.2 Đánh...
 • 92
 • 1,251
 • 12

nghiên cứu thành phần loài nấm đông trùng hạ thảo tại khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử, huyện sơn động, tỉnh bắc giang

nghiên cứu thành phần loài nấm đông trùng hạ thảo tại khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử, huyện sơn động, tỉnh bắc giang
... tài nghiên cứu địa phận Khu BTTN Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang +Về đối tƣợng nghiên cứu: Thành phần loại nấm ĐTHT địa phận Khu BTTN Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Nghiên ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG TIẾN CÔNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG ... loài nấm quí Nhằm góp phần giải vấn đề tồn nêu trên, đề tài Nghiên cứu thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đặt cần thiết...
 • 94
 • 575
 • 3

xây dưng quy trình phân loại nấm candida

xây dưng quy trình phân loại nấm candida
... cập nhật t chuyên gia Nấm học CDC Chúng thấy Cải tiến → Xây dựng quy trình phân loại sớm nấm Candida cần thiết quan trọng Mục đích kỹ thuật: Xây dựng quy trình phân loại nấm men nhằm rút ngắn ... định kết hai quy trình: “Bộ tranh mẫu” Quy trình mới” nhằm định danh Candida spp cách: Thực đồng thời thao tác kỹ thuật áp dụng quy trình chủng nấm mẫu chưa biết trước tên loài nấm, biết mã ... nghiệm trực tiếp dương tính nghi nhiễm B nấm Candida spp - Quy trình định loại sớm nấm Candida s - Thời gian: Từ tháng đến tháng 10 năm 2012 Vật liệu - Chủng nấm: Chủng chuẩn quốc tế có mã số (ATCC:...
 • 29
 • 836
 • 3

Nghiên cứu thành phân loài nấm ký sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu thành phân loài nấm ký sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
... vấn đề tồn nêu trên, đề tài Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đặt cần thiết có ý nghĩa ... Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên - Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài loại nấm KSCT khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trƣờng Mƣờng Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên ... Phạm Quang Thu – Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Tôi tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện...
 • 100
 • 384
 • 1

Nghiên cứu phân loại nấm men moniliella phân lập tại việt nam

Nghiên cứu phân loại nấm men moniliella phân lập tại việt nam
... Việt Nam - Phân nhóm, phân loại Moniliella phân lập đƣợc hình thái; PCR fingerprinting; giải trình tự DNA; phân tích phả hệ - Phân tích đa dạng nấm men Moniliella phân lập Việt Nam số loài, phân ... đa dạng nấm men Moniliella Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống phân loại chi tạo sở cho nghiên cứu công nghệ có sử dụng Moniliella, cụ thể nội dung nghiên cứu bao gồm: - Phân lập nấm men Moniliella ... chứa Moniliella) , 126 chủng nấm men đen Moniliella đƣợc phân lập Trên đĩa phân lập có khuẩn lạc Moniliella đại đa số khuẩn lạc Moniliella Kết đƣợc thể bảng Các chủng nấm men sau phân lập đƣợc phân...
 • 87
 • 311
 • 0

Xem thêm