Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã tân cương, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hấp thụ bão hòa lên xung dạng gauss có chirp trong buồng cộng hưởng laser CPM luận văn thạc sỹ vật

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hấp thụ bão hòa lên xung dạng gauss có chirp trong buồng cộng hưởng laser CPM luận văn thạc sỹ vật lý
... sát ảnh hưởng môi trường hấp thụ bão hòa lên xung dạng Gauss chirp buồng cộng hưởng Laser CPM Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường hấp thụ bão hòa lên xung dạng gauss chirp buồng cộng hưởng Laser ... hưởng yếu tố khác đặt buồng cộng hưởng Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng tham số chirp lên dạng xung môi trường chưa khảo sát Đề tài luận văn: Ảnh hưởng môi trường hấp thụ bão hòa lên xung dạng Gauss ... I abs s môi trường lúc hấp thụ trở thành bão hòa Giữa hoạt chất laser gương đặt chất hấp thụ bão hòa hấp thụ miền phổ xạ laser Khi cường độ laser buồng cộng hưởng thấp, xạ qua chất hấp thụ bị...
 • 11
 • 219
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường không đồng nhất lên quá trình lan truyền soliton trong sợi quang luận văn thạc sỹ vật

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường không đồng nhất lên quá trình lan truyền soliton trong sợi quang luận văn thạc sỹ vật lý
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM VÌ DÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT LÊN QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN SOLITON TRONG SỢI QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành: QUANG HỌC ... đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT LÊN QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN SOLITON TRONG SỢI QUANG Ở thời điểm tại, việc thực tính toán số phương pháp IST cho môi trường không đồng phức ... soliton quang học .13 1.2.2 Nghiệm soliton phương trình NLS 15 1.2.3 Sự truyền soliton môi trường phi tuyến không đồng 18 Chương Ảnh hưởng môi trường không đồng lên trình lan truyền soliton sợi...
 • 60
 • 293
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN NGOÀI TRỜI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN NGOÀI TRỜI
... tài Nghiên cứu Ảnh hưởng môi trường đến tượng phóng điện vật liệu cách điện trời ” đề xuất với mục đích đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường đến tượng phóng điện bề mặt vật liệu cách điện trời ... dạng điện môi, phóng điện điện môi, tính chất cách điện điện môi rắn khí thành phần chủ yếu ảnh hưởng đến bề mặt phóng điện cách điện đường dây tải điện không Giới thiệu chung điện môi phóng điện ... nhiều loại là: điện môi khí, điện môi lỏng, điện môi rắn Đối với vật liệu cách điện trời ta nghiên cứu chủ yếu điện môi rắn điện môi khí 2.1.1 Điện dẫn điện môi khí Trong điện môi khí xảy trình...
 • 88
 • 233
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh
... i làm ch d n giao thơng Khi èn làm nhi m v i u n giao thơng b s có tr ng thái v màu èn Còn b v màu èn Ví d b èn èn èn i di n ng k sát s ngư c l i nhánh có màu xanh, vàng, èn nhánh THƯ VIỆN ĐIỆN ... Do v y, v b n èn i u n giao thơng t i ngã tư c chia làm hai dàn: dàn èn dàn èn ch làm vi c ban ngày ban êm .CO Ngồi m ch c thi t k hai ch làm vi c ban ngày, èn led s ho t ng bình thư ng Còn ch ... + DC = D( B + C ) THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1 B 00 01 11 10 1 1 ⇒ II = D OK S KIL O BO M ch i u n èn CO DC KIL O BO OK S CO THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KIL O BO...
 • 45
 • 268
 • 0

392 nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị ở công ty cổ phần thương mại thiện mỹ

392 nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị ở công ty cổ phần thương mại thiện mỹ
... ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh đặc thù ảnh hưởng đến quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ Chương 4: Các kết luận đề xuất hoàn thiện quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ ảnh ... cứu ba năm trở lại công ty cổ phần Thiện Mỹ Do em định chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ làm đề tài luận ... tác quản trị công ty 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn môi trường kinh doanh đặc thù, ảnh hưởng môi trường kinh doanh đặc thù đến hoạt động quản trị công ty...
 • 58
 • 226
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng
... độ ban đầu đến phát triển tảo Spirulina platensis nuôi nước khoáng" Mục tiêu đề tài: - Xác định ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến phát triển tảo Spirulina platensis nhằm tìm môi trường nuôi ... Xác định ảnh hưởng mật độ ban đầu đến phát triển tảo Spirulina platensis nhằm tìm mật độ nuôi ban đầu thích hợp - Góp phần xây dựng quy trình nuôi trồng tảo Spirulina platensis suối nước khoáng ... thể tảo Spirulina platensis nuôi với mật độ ban đầu khác Qua hình 3.2 cho thấy: nuôi tảo môi trường dinh dưỡng, điều kiện ánh sáng, nhiệt độ chế độ sục khí mật độ nuôi ban đầu khác nhau, tảo...
 • 49
 • 1,182
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích, thành phần, hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh học

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích, thành phần, hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh học
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng, độ mặn lên sinh trưởng tảo Isochrysis galbana Parke phân tích thành phần, hàm lượng axit béo Với mục tiêu: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh ... triển tảo Isochrysis galbana 3.2 Ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng tảo Isochrysis galbana 3.3 Thử nghiệm nuôi sinh khối tảo Isochrysis galbana 3.4 Nghiên cứu thành phần, hàm lượng axit béo tảo Isochrysis ... 2.4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng lên 23 sinh trưởng phát triển tảo Isochrysis galbana 2.4.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng 24 phát triển tảo Isochrysis galbana...
 • 32
 • 511
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn, mật độ ban đầu lên sự phát triển của tảo nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn, mật độ ban đầu lên sự phát triển của tảo nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ -   NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, ĐỘ MẶN, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO (Nanochloropsis oculata) VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI ... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng, độ mặn, mật độ ban đầu lên phát triển tảo Nannochloropsis oculata thử nghiệm nuôi thu sinh khối tảo Mục tiêu đề tài: Xác định môi trường dinh dưỡng, ... Nannochloropsis oculata 28 + Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn tới phát triển tảo Nannochloropsis oculata + Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ nuôi cấy ban đầu tới phát triển tảo Nannochloropsis oculata + Thử nghiệm nuôi...
 • 64
 • 744
 • 2

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI CẤY BAO PHẤN GIỐNG LÚA INDICA pdf

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI CẤY BAO PHẤN GIỐNG LÚA INDICA pdf
... với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng tạo dòng đồng hợp tử Nuôi cấy bao môi trường số yếu tố tác động đến phấn hay hạt phấn kỹ thuật hữu hiệu hiệu nuôi cấy bao phấn giống lúa indica để tạo dòng đồng ... lúa Japonica (theo nhiều nghiên cứu phản ứng giống lúa Japonica với môi trường nuôi cấy bao phấn lúa tốt nhiều so với giống lúa Indica) Ông nuôi cấy bao phấn lúa môi trường khác (Mo, N6, MS, ... nuôi cấy bao phấn lúa phụ thuộc nhiều yếu tố: Kiểu gen đưa vào nuôi cấy, yếu tố môi trường: nhiệt độ, ánh sáng, thành phần chất môi trường nuôi cấy 2.2.1 Phương pháp nuôi cấy bao phấn lúa cải...
 • 9
 • 430
 • 3

Tiểu luận:NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CỦA ĐẤT NƯỚC AI CẬP VÀ Ả RẬP XÊ-ÚT ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ doc

Tiểu luận:NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CỦA ĐẤT NƯỚC AI CẬP VÀ Ả RẬP XÊ-ÚT ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ doc
... tâm đến môi trường văn hóa hai quốc gia này, yếu tố văn hóa có tác động mạnh mẽ đến hoạt động marketing hai nơi  Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt ... Quốc Tế NÉT TƯƠNG ĐỒNG VĂN HÓA CỦA HAI ĐẤT NƯỚC AI CẬP VÀ RẬP XÊ-ÚT ẢNH HƯỞNG TỚI CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX (4P) VÀ PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP VÀO HAI THỊ TRƯỜNG NÀY 2.1 Ảnh hưởng đến chiến lược Marketing ... Giới thiệu văn hóa nước Rập Xê-Út 19 NÉT TƯƠNG ĐỒNG VĂN HÓA CỦA HAI ĐẤT NƯỚC AI CẬP VÀ RẬP XÊ-ÚT ẢNH HƯỞNG TỚI CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX (4P) VÀ PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP VÀO HAI THỊ TRƯỜNG NÀY...
 • 61
 • 575
 • 2

Đề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazil

Đề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazil
... tố văn hóa Mỹ Brazil Ngôn ngữ Tôn giáo Giá trị thái độ Thói quen cách cư xử Văn hóa vật chất Thẩm mỹ Giáo dục Chương II: Những khía cạnh văn hóa Mỹ Brazil Chương III: Văn hóa chức kinh doanh quốc ... hệ khác Để thành công kinh doanh quốc tế, người phải hiểu văn hóa nước khác biết cách thích nghi chúng Thách thức kinh doanh quốc tế phải biết cách mở rộng tầm nhìn để tránh định dựa quan niệm ... riêng biệt đối tượng Giá trị có ảnh hưởng đến văn hoá, thái độ lải có nguồn gốc từ giá trị, chúng tác động đến kinh doanh quốc tế Về vấn đề bình đẳng giới Tuy Braxin Mỹ chưa có bình đẳng nam nữ,...
 • 21
 • 896
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước Ai Cập doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước Ai Cập doc
... GIỚI THIỆU VĂN HÓA CÁC NƯỚC TRUNG ĐÔNG 1.1 CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA NƯỚC AI CẬP 1.1.1 Giới thiệu nước Ai Cập 1.1.2 Giới thiệu văn hóa nước Ai Cập 1.2 CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA NƯỚC Ả RẬP ... đến môi trường văn hóa hai quốc gia này, yếu tố văn hóa có tác động mạnh mẽ đến hoạt động marketing hai nơi  Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Ả Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt ... châu Phi khác Ai Cập chịu ảnh hưởng văn Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Khoa Thương Mại-Du Lịch-Marketing Trang Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Ả Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt...
 • 61
 • 358
 • 0

Đề Tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước ai cập và Ả Rập Xê-Út đến hoạt động marketing quốc tế pot

Đề Tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước ai cập và Ả Rập Xê-Út đến hoạt động marketing quốc tế pot
... tâm đến môi trường văn hóa hai quốc gia này, yếu tố văn hóa có tác động mạnh mẽ đến hoạt động marketing hai nơi  Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt ... Mại-Du Lịch -Marketing Trang 17 Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt động Marketing quốc tế Môn: Marketing Quốc Tế Tóm lại, văn minh Ai Cập cổ lại cho ... Mại-Du Lịch -Marketing Trang 33 Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa nước Ai Cập Rập Xê Út ảnh hưởng tới hoạt động Marketing quốc tế Môn: Marketing Quốc Tế dịch thị trường B2B phải trải qua trình...
 • 61
 • 282
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nước, phân bón đến sự tích lũy Pb, As và tồn dư NO3 trong rau cải xanh tại Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nước, phân bón đến sự tích lũy Pb, As và tồn dư NO3 trong rau cải xanh tại Thành phố Thái Nguyên
... lng Pb v As t trng rau, ngun nc ti v phõn bún cho rau ti thnh ph Thỏi Nguyờn - Tỡnh hỡnh tn d NO3- v tớch ly KLN (Pb, As) mt s loi rau ti thnh ph Thỏi Nguyờn - nh hng ca hm lng KLN (Pb, As) nc ... nitrat rau, vi rau mung tng mc m bún t 120 kg N/ha lờn 180 kg N/ha thỡ hm lng NO3- rau tng lờn thờm 250 mg/kg rau * nh hng ca thi gian bún thỳc m ln cui n thu hoch ti mc tớch lu NO3- rau xanh ... ca cỏc mc bún m n s bin ng NO3- rau ci canh 66 v 3.6.3 S bin ng NO3- v m tng s t trng ci canh .67 3.7 xut mt s bin phỏp hn ch s tn d NO3- v tớch ly KLN (Pb, As) rau ti thnh ph Thỏi Nguyờn...
 • 91
 • 634
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng khoáng đến khả năng taoj mô sẹođề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazilnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng đã tuyển chọnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng nuôi cấynghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến tài nguyên rừng ở đắk nôngtiểu luậnnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước ai cập và ả rập xêút đến hoạt động marketing quốc tế docnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghien cuu anh huong cua anh sang den thuc vat invitrnghien cuu anh huong cua thuoc bao ve thuc vatnghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn langhiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng của thực vậtQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 2211 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2210 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 40 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45 2004 QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình PhướcQuyết định 70 2016 QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2756 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2388 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 4886 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ AnQuyết định 3101 QĐ-UBND năm 2016 về xếp hạng di tích lịch sử do tỉnh Quảng Bình ban hànhQuyết định 602 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc GiangQuyết định 31 2016 QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 59 2016 QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ AnQuyết định 2202 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế đô thị khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 25 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46 2012 QĐ-UBND Quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 3176 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 3016 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh HòaQuyết định 520 QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc thuộc Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành