Tài liệu vật lí lớp 10 chương 1

xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... tập vật nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Chương 2: Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập chương chất khí - vật lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Chương 3: ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi vật vài trường THPT - Nghiên cứu phân tích nội dung kiến thức tập chương chất khí vật lớp 10 nâng cao - Xây dựng hệ thống tập phương pháp giải tập chương chất khí ... Quá trình dạy học môn vật lớp 10 THPT - Đối tượng: Hoạt động dạy học giải tập chương chất khí thuộc chương trình vật 10 nâng cao việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật Giả thuyết khoa học...
 • 7
 • 624
 • 11

tài liệu đại số lớp 10 chương 4

tài liệu đại số lớp 10 chương 4
... a) a4 + b + c4 + d ³ 4abcd c) (a2 + 4) (b2 + 4) (c2 + 4) (d + 4) ³ 256abcd HD: a) a4 + b4 ³ a2 b2 ; c2 + d ³ 2c2 d ; a2 b2 + c2 d ³ abcd b) a2 + ³ a; b + ³ b; c + ³ 2c c) a2 + ³ 4a; b2 + ³ 4b; c2 ... thức sau: a3 + b3 ỉ a + b a) ³ç ÷ ; với a, b ³ è ø b) a4 + b4 ³ a3 b + ab3 c) a4 + ³ 4a d) a3 + b3 + c3 ³ 3abc , với a, b, c > e) a4 + b4 £ g) a +3 a +2 HD: a) Û a6 b + b6 a ; với a, b ¹ >2 (a ... dụng BĐT (B) cho số 3, 4, 3a, 4b b) Áp dụng BĐT (B) cho số ,, 3a, 5b 5 c) Áp dụng BĐT (B) cho số ,, 7a, 11b 11 d) Áp dụng BĐT (B) cho số 1,2, a, b e) Áp dụng BĐT (B) cho số 2, 3, a, 3b f) Đặt...
 • 22
 • 305
 • 0

tài liệu đại số lớp 10 chương 5

tài liệu đại số lớp 10 chương 5
... 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 141 42 50 150 40 70 84 59 75 57 133 45 65 75 Trang 53 Bất đẳng thức – Bất phương trình Trần Sĩ Tùng 5) Số học sinh giỏi 30 lớp trường THPT 0 0 1 6 5 ... 25 25 35 45 40 40 35 45 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35 3) Số 40 gia đình huyện A 2 2 2 2 2 3 2 4 4) Điện tiêu thụ tháng (kW/h) 30 gia đình khu phố A 1 65 85 65 ... 41 37 35 34 34 35 32 33 35 33 33 31 34 34 32 35 6) Tốc độ (km/h) 30 xe môtô ghi trạm kiểm soát giao thông 40 58 60 75 45 70 60 49 60 75 52 41 70 65 60 42 80 65 58 55 65 75 40 55 68 70 52 55 60...
 • 4
 • 226
 • 0

tài liệu hình học lớp 10 chương 1

tài liệu hình học lớp 10 chương 1
... thng hng Baứi 17 Cho ABC Gi A1, B1, C1 ln lt l trung im ca BC, CA, AB uu uu uu r ur ur uu r a) Chng minh: AA1 + BB1 + CC1 = uu r uu r ur uu r u u u r uu ur u u r r r b) t BB1 = u , CC1 = v Tớnh ... u = (1; 4); u = (2; 0); u = (0; 1) r r r r b) u = (1; 3); u = (4; 1) ; u = (1; 0); u = (0; 0) r r Baứi Cho a = (1; 2), b = (0;3) Tỡm to ca cỏc vect sau: r r r r r r r r r r r r r r r r 1r a) ... MA + MB = MA + MC Baứi 10 Cho ABC cú A(4; 3) , B (1; 2) , C(3; 2) a) Tỡm ta trng tõm G ca ABC b) Tỡm ta im D cho t giỏc ABCD l hỡnh bỡnh hnh Baứi 11 Cho A(2; 3), B (1; 1) , C(6; 0) a) Chng minh...
 • 11
 • 278
 • 0

tài liệu hình học lớp 10 chương 2

tài liệu hình học lớp 10 chương 2
... tam giỏc: S nh lớ cụsin a2 = b2 + c2 2bc.cos A ; b2 = c2 + a2 2ca.cos B ; nh lớ sin a b c = = = 2R sin A sin B sin C di trung tuyn 2( b2 + c2 ) a2 2( a2 + c2 ) b2 2 ; ; ma = mb = 4 Din tớch ... hng r r rr Cho a = (a1, a2), b = (b1, b2) Khi ú: a.b = a1b1 + a2 b2 a1b1 + a2 b2 rr r r r 2 cos(a , b ) = a b a1b1 + a2 b2 = a = a1 + a2 ; 2 2 ; a1 + a2 b1 + b2 Cho A( x A ; y A ), B( ... giỏc 1 S = aha = bhb = chc 2 1 = bc sin A = ca sin B = ab sin C 2 abc = 4R pr = = p( p a)( p b)( p c) (cụng thc Hờrụng) c2 = a2 + b2 2ab.cos C mc 2( a2 + b2 ) c2 = Gii tam giỏc l tớnh cỏc...
 • 10
 • 254
 • 0

Bài tập vật lớp 10 chương 1 +2

Bài tập vật lí lớp 10 chương 1 +2
... 39,05m/s Bài 14 Một đá ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu vO = 10 m/s rơi xuống đất cách chỗ ném 10 m.Xác định độ cao nơi ném vật vận tốc vật lúc chạm đất Cho g = 10 m/s2 ĐS : 5m ; 10 m/s Bài 15 ... vào vật khối lượng m = 10 kg đứng yên làm vật chuyển động 10 s Bỏ qua ma sát a Tính gia tốc vật b Tìm vận tốc vật lực vừa ngừng tác dụng quãng đường vật thời gian c Sau 10 s lực ngừng tác dụng vật ... cm) Bài 13 Một vật mắc vào lò xo có khối lượng không đáng kể độ cứng 20 N/m hình 19 .23 kéo trượt không ma sát Vật thu gia tốc không đổi 10 cm/s lò xo dãn 0,5 cm Tính khối lượng vật. (1kg) Bài 14 ...
 • 20
 • 722
 • 7

Vận dụng thuyết phát triển bài tập vật dạy học chương Động lực học chất điểm vật lớp 10 chương trình nâng cao

Vận dụng lí thuyết phát triển bài tập vật lí dạy học chương Động lực học chất điểm vật lí lớp 10 chương trình nâng cao
... Quá trình dạy học vật lý trường THPT - Bài tập vật lý 3.2 Phạm vi nghiên cứu Dạy học tập Vật chương Động lực học chất điểm lớp 10 chương trình nâng cao GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng thuyết ... CỨU Vận dụng thuyết phát triển tập vật lý vào dạy học tập chương Động lực học chất điểm lớp 10 chương trình nâng cao nhằm nâng cao chất lượng lĩnh hội kiến thức rèn luyện kỹ giải tập học ... THPT Lượng tập nhiều khó, nhiều HS lúng túng giải tập Với chọn đề tài: Vận dụng thuyết phát triển tập vật dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lớp 10 chương trình nâng cao MỤC...
 • 92
 • 188
 • 0

SKKN thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan có kết hợp giảm tải môn vật lớp 11 chương trình chuẩn

SKKN thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan có kết hợp giảm tải môn vật lí lớp 11 chương trình chuẩn
... kim tra Ni dung, bin phỏp thc hin cỏc gii phỏp ca ti: BIấN SON KIM TRA TIT H S LN I LP 11CB Mụn : Vt Lớ Mc ớch kim tra chng I v II Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh sau Hỡnh thc kim tra TNKQ ... - i vi lp 10 v 11 theo tụi kim tra di hỡnh thc trc nghim khỏch quan ch nờn ỏp dng cho cỏc bi kim tra cú thi gian t 45 phỳt tr lờn, cỏc bi kim tra cũn li nờn dựng hỡnh thc kim tra vit Riờng lp ... son kim tra cn cn c vo yờu cu ca vic kim tra, cn c vo chun kin thc k nng ca chng trỡnh v thc t hc ca hc sinh xõy dng mc ớch ca kim tra cho phự hp Bc 2: Xỏc nh hỡnh thc kim tra kim tra di hỡnh...
 • 32
 • 177
 • 0

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương Các định luật bảo toàn Vật lớp 10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương Các định luật bảo toàn Vật lí lớp 10
... tự học cho nội dung chương Các định luật bảo toàn Vật 10 29 2.5 Nội dung tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương" Các định luật bảo toàn" Vật 10 29 2.5.1 Tài liệu hướng ... chương Các định luật bảo toàn Vật 10 - Thiết kế tài liệu hướng dẫn HS tự học chương Các định luật bảo toàn Vật 10 - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu tài liệu hướng dẫn HS tự học ... liệu hướng dẫn học sinh tự học chương" Các định luật bảo toàn" Vật 10 2.5.1 Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học 23: ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG A Mục tiêu học Mục tiêu kiến thức - Định...
 • 116
 • 189
 • 1

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương các định luật bảo toàn vật lớp 10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... dẫn tự học cho nội dung chương "Các định luật bảo toàn" Vật 10 29 2.5 Nội dung tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương" Các định luật bảo toàn" Vật 10 29 2.5.1 Tài liệu hướng ... thúc nội dung tự học) 2.5 Nội dung tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương" Các định luật bảo toàn" Vật 10 2.5.1 Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học 23: ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ... chương " Các định luật bảo toàn" Vật 10 - Thiết kế tài liệu hướng dẫn HS tự học chương " Các định luật bảo toàn" Vật 10 - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu tài liệu hướng dẫn HS tự học...
 • 136
 • 192
 • 2

skkn vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lớp 10 tại trường thpt ba vì

skkn vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lí lớp 10 tại trường thpt ba vì
... em phương pháp: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải số toán cực trị + Đối tượng: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc vào giải toán cực trị + Phạm vi: Học sinh lớp 10A1 10A2 trường THPT Ba ... sát II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên đề tài: “ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG VẬN TỐC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT BA VÌ” A KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Tính tương đối ... phương pháp: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải số toán cực trị chương trình vật lớp 10 trường THPT Ba + Cơ sở thực tiễn: Thực tế cho thấy hoạt động dạy học Vật phần gây hứng...
 • 20
 • 611
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lớp 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 10
... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước ... q.m = q.D.V = 4,6 .107 .700.2 .10- 3 = 6,44 .107 ( J ) Cơng có ich: A = H.Q = 30%.6,44 .107 = 1,932 .107 ( J ) Mà: A.v 1,932 .107 .10 s = = 1,2 .105 (m) = 120(km) A = P.t = P ⇒ s = v P 1,6 .10 Bài 84: : Một ... lượng vật: P = d.V = 10D.V 12cm P Lực đẩy Acsimét lên phần chìm dầu: F1 = 10D1.V1 4cm Lực đẩy Acsimét lên phần chìm nước: F2 = 10D2.V2 F2 Do vật cân bằng: P = F1 + F2 ⇔ 10DV = 10D1V1 + 10D2V2...
 • 32
 • 1,715
 • 14

Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lớp 10 tại trường THPT

Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lí lớp 10 tại trường THPT
... Khảo sát II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên đề tài: “ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG VẬN TỐC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT BA VÌ” A KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Tính tương ... phương pháp: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải số toán cực trị chương trình vật lớp 10 trường THPT Ba Vì” + Cơ sở thực tiễn: Thực tế cho thấy hoạt động dạy học Vật phần gây hứng ... đối vận tốc: Vận tốc vật hệ quy chiếu khác khác Công thức cộng vận tốc:    v13 = v12 + v 23  : vận tốc vật vật ( vận v13 tốc tuyệt đối)  : vận tốc vật vật (vận v12 tốc tương đối)  : vận tốc...
 • 19
 • 272
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lớp 10 tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải một số bài toán cực trị trong chương trình vật lí lớp 10 tại trường THPT
... II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên đề tài: “ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG VẬN TỐC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT BA VÌ” A KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Tính tương đối ... phương trình chuyển động toán dài dòng, phức tạp Vì xin đề xuất phương pháp: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải số toán cực trị chương trình vật lớp 10 trường THPT Ba Vì” + Cơ sở thực ... làm phương pháp giải khó hiểu, dài dòng Theo vấn đề phương pháp làm quan trọng Do muốn cung cấp cho em phương pháp: Vận dụng phương pháp cộng vận tốc để giải số toán cực trị + Đối tượng: Vận dụng...
 • 17
 • 210
 • 0

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn (vật lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo
... Trang Chương 2: TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN 39 THỨC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 2.1 Các định luật bảo toàn 39 2.1.1 Tổng quan định luật bảo ... chọn nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu, tổ chức trình DH số kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn (Vật lớp 10 - nâng cao) theo quan điểm kiến tạo II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, tổ chức trình ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THU THƯƠNG NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" (VẬT LÍ LỚP 10-NÂNG CAO) THEO QUAN...
 • 163
 • 1,825
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tài liệu vật lí lớp 9đề kiểm tra vật lí lớp 7 chương 1tai lieu on vao lop 10 mon vat litài liệu vật lí 10bài tập vật lí lớp 10 chương 1tai lieu vat li 10tài liệu ôn thi lớp 10 môn vật lýon tap chuong 1 vat li lop 10bai tap chuong 1 vat li lop 10tai lieu vat li dai cuong 1 chuong 2sơ đồ tư duy môn vật lí lớp 10 chương động lực học chất điểmxây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lí lớp 10 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏitài liệu vật lí 10 phần động lực học chất điểmde kiem tra 1 tiet chuong 4 5 vat li lop 10 nang caotài liệu vât lí 12 chương 1 thầy đặng việt hùngĐề cương Dược Động Học Đại Học Dược Hà NộiCHUAN DAU RA Tieng Anh docBí quyết làm content marketing hiệu quảThuc hanh Xác suất thống kêBài 34. Bài luyện tập 6Tình hình nước mặt Việt NamGiao an bai 3 sinh 10KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiKH bai day hinh 6 truong hoc moiBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiBài 7. Áp suấtSKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Đề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Bài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Show and tell 1 student book full