NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG KHUÔN KÊNH DẪN NÓNG

NGHIÊN CỨU PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG KHUÔN KÊNH DẪN NÓNG

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG KHUÔN KÊNH DẪN NÓNG
... cứu dòng chảy khuôn kênh dẫn nóng hình khuôn chén XNYT hình hóa phần mềm Moldflow hình Do nhiệt độ kênh dẫn không đổi, đặt điều kiện nhiệt độ cho kênh dẫn có giá trị 2300C Hình hình ... phương pháp hình hóa chén xét nghiệm khuôn kênh dẫn nóng phân tích giai đoạn trình ép phun phần mềm sử dụng hình toán học Ngoài ra, khuôn chén XNYT sử dụng kênh dẫn nóng có lòng khuôn sử ... trình phân tích giai đoạn ép phun 3.2 hình hóa chén XNYT khuôn kênh dẫn nóng Khuôn chén XNYT sử dụng kênh dẫn nóng gồm lòng khuôn hình Điều đặc biệt khuôn sử dụng van ngắt để điều khiển việc...
 • 12
 • 69
 • 0

Nghiên cứu chi tiết dòng chảy trong vịnh bắc bộ tác giả đã phát triển phương pháp lưới lồng cho hình POM

Nghiên cứu chi tiết dòng chảy trong vịnh bắc bộ tác giả đã phát triển phương pháp lưới lồng cho mô hình POM
... với dòng chảy tính Biển Đông Phương pháp lưới lồng giúp cho việc nghiên cứu dòng chảy vịnh Bắc Bộ chi tiết Các kết tính toán cho thấy, dòng chảy tổng hợp vịnh Bắc Bộ chịu chi phối chủ yếu dòng ... tháng tầng tầng 5m vịnh Bắc Bộ 10m vịnh Bắc Bộ Hình 3.15 Dòng chảy gió tháng Hình 3.16 Dòng chảy gió tháng tầng tầng 20m vịnh Bắc Bộ 30m vịnh Bắc Bộ + Dòng chảy gió tháng vịnh Bắc Bộ Kết tính toán ... theo phương pháp lưới lồng cho hình POM Phương pháp giúp cho việc nghiên cứu dòng chảy gió Vịnh Bắc Bộ chi tiết đồng thời tiết kiệm thời gian tính toán a) Điều kiện tính toán Miền tính dòng chảy...
 • 68
 • 97
 • 0

Nghiên cứu chi tiết dòng chảy trong vịnh bắc bộ tác giả đã phát triển phương pháp lưới lồng cho hình POM

Nghiên cứu chi tiết dòng chảy trong vịnh bắc bộ tác giả đã phát triển phương pháp lưới lồng cho mô hình POM
... với dòng chảy tính Biển Đông Phương pháp lưới lồng giúp cho việc nghiên cứu dòng chảy vịnh Bắc Bộ chi tiết Các kết tính toán cho thấy, dòng chảy tổng hợp vịnh Bắc Bộ chịu chi phối chủ yếu dòng ... theo phương pháp lưới lồng cho hình POM Phương pháp giúp cho việc nghiên cứu dòng chảy gió Vịnh Bắc Bộ chi tiết đồng thời tiết kiệm thời gian tính toán a) Điều kiện tính toán Miền tính dòng chảy ... cửa vịnh Hình 3.18 Dòng chảy gió tháng tầng Hình 3.19 Dòng chảy gió tháng 5m vịnh Bắc Bộ tầng 10m vịnh Bắc Bộ 47 Hình 3.20 Dòng chảy gió tháng tầng Hình 3.21 Dòng chảy gió tháng 20m vịnh Bắc Bộ...
 • 68
 • 156
 • 0

Nghiên cứu phỏng động lực phân tử các cấu trúc và các vật liệu nano bán dẫn thấp chiều

Nghiên cứu mô phỏng động lực phân tử các cấu trúc và các vật liệu nano bán dẫn thấp chiều
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Lê Thị Hồng Liên NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ CÁC CẤU TRÚC VÀ CÁC VẬT LIỆU NANO BÁN DẪN THẤP CHIỀU Chuyên ngành: Vật ... tiêu nghiên cứu: đặt mục tiêu nghiên cứu luận án nghiên cứu lý thuyết dựa hình hóa đặc tính vật cấu trúc vật liệu nano bán dẫn thấp chiều hướng tới ứng dụng điện tử học nano (nanoelectronics), ... hưởng tái cấu trúc bề mặt/giao diện lên tính chất sắt từ 17 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẬT LIỆU VÀ CÁC CẤU TRÚC NANO BÁN DẪN THẤP CHIỀU 1.1 Các cấu trúc quan tâm luận án - cấu trúc thấp chiều Trong...
 • 152
 • 546
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước
... dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ sử dụng hợp tài nguyên nước, đất lưu vực sông thượng nguồn miền trung 103 4.1 ứng dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ ... 2005); 3) Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất số lưu vực sông ngòi Miền Trung (QG 0 7-1 5, 2007); 4) Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác ... tra cứu mối quan hệ loại đất tình hình sử dụng đất số CN trường hợp ACM II (Ia = 0.2 S) [92] * * * Với mục tiêu "Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất...
 • 178
 • 607
 • 0

nghiên cứu phỏng số trong thiết kế công nghệ và khuôn dập chi tiết nắp capo xe ô tô

nghiên cứu mô phỏng số trong thiết kế công nghệ và khuôn dập chi tiết nắp capo xe ô tô
... chỉnh khuôn dập vuốt dập thử tr-ờng Hình 1.25 cho thấy chỗ cắt trích công nghệ dập vuốt ng-ợc cửa sổ cánh cửa ô * Quan hệ nguyên công dập vuốt, cắt biên gấp mép Khi thiết kế công nghệ dập chi tiết ... ph-ơng dập: Công nghệ dập chi tiết vỏ ô nói chung gồm từ nguyên công trở lên Ph-ơng dập nguyên công đ-ợc xác định dựa vào tình hình cụ thể nguyên công Xác định ph-ơng dập cần nguyên công tạo ... *Phân loại công nghệ vỏ Để tiện cho việc xác lập quy trình công nghệ thiết kế khuôn cần phải phân loại công nghệ chi tiết vỏ tuỳ theo mức độ phức tạp nguyên công dập vuốt đặc điểm thân chi tiết Mức...
 • 140
 • 348
 • 3

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất
... tiêu “ N ghiên cứu m ô trình mưa - dòng cháy sò lưu vực sông ngòi M iền Trung phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất D áy lù hướng tiế p cận 44 Chương ĐIỂU KI ỆN ĐỊA LÝ T ự NHIÊN VÀ KINH T Ê ... HÌNH MUA - DÒNG CHẢY VÀ PHUƠNG PHÁP s c s 15 1 T ống quan nghiên cứu mò hình toán phục vụ sử dụ ng hợp tài nguyên đất nước lưu vực s ô n g 15 / / / N ghiên cứu, áp dụng m õ ... đề tài là: 1) Hoàn thiện phương pháp mõ phóng trình mưa - dòng cháy lưu vực sông miền núi.; 2) Kết cùa đè tài có the sử dụng làm công cụ giúi quvết vấn đé thực tiền vé sử dụng hợp lv tài nguyên...
 • 177
 • 234
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung tt

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung tt
... dựng hình ch-ơng trình tính toán: hình lũ KW1D l-u vực sông ngòi Miền Trung 450 Q(m3/s) - c xây dựng sở 400 sơ đồ khối (Hình 3.4) - c đóng thành 350 phần mềm 300 3.3.4 Kết phỏng: ... số xây dựng - c cho l-u vực sông đáng tin cậy Các thông số dải, phần tử lòng dẫn - c đo trực tiếp nên sử dụng tr-ờng hợp điều kiện mặt đệm thay đổi đột ngột Kết luận ch-ơng hình lũ l-u ... hình lũ l-u vực sông ngòi Miền Trung - c xây dựng sở ph-ơng pháp SCS ph-ơng trình sóng động học chiều, PTHH (KW1D), sử dụng ph-ơng pháp Runge-Kutta bậc với sơ đồ tổng hợp sơ đồ có tính...
 • 43
 • 94
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung
... -1 69] - Tính l-ợng m-a sinh dòng chảy (hay gọi l-ợng m-a hiệu dòng chảy tràn) - c - c tính thông qua ph-ơng trình khuyếch tán ẩm, ph-ơng trình Boussinerq [10, 48, 167], ph-ơng pháp luận - ... đ-a thuyết hình thành dòng chảy s-ờn dốc Trong đó, dòng chảy s-ờn dốc - c chia dạng: dòng v-ợt thấm, với c-ờng độ m-a lớn c-ờng độ thấm; dòng chảy bão hoà l-ợng m-a rơi v-ợt khả chứa thấm; số ... tầng đất nh- sau: - Dòng chảy mặt xuất tầng mặt s-ờn dốc - Dòng chảy sát mặt (xuất sau dòng chảy mặt tr-ớc dòng chảy ngầm) hình thành tầng đất từ bề mặt l-u vực đến tầng thấm t-ơng đối (đất tầng...
 • 182
 • 183
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội
... động trình lan truyền bụi PM10 môi trường không khí Nội với hy vọng đóng góp phần kết nghiên cứu việc ứng dụng hình hóa trình lan truyền bụi PM10 tuyến đường giao thông tính biến động ... lý bảo vệ môi trường không khí thủ đô nói riêng nước ta nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc tính biến động bụi PM10 môi trường không khí Nội; - Thiết lập hình nội, ngoại suy ... đổi không dừng hàm cấu trúc PM10; - Lựa chọn hình CAL3QHC để lan truyền bụi PM10 từ nguồn giao thông thành phố Nội Đây hình Cục Bảo vệ môi trường Mỹ phát triển để nghiên cứu lan truyền...
 • 23
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính 2008báo cáo tài chính 2008 cty cổ phần phong phúcách tính phí bảo hiểm tai nạn 2424cách viết một bài báo khoa học phần 2báo cáo tài chính 2013mẫu bìa báo cáo tài chính 2012báo cáo tài chính 2008 vinamilkbáo cáo tài chính 2008 techcombankbảo hiểm tai nạn 2424thuyết minh báo cáo tài chính 2013nộp bổ sung báo cáo tài chính 2012mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính 2011bảo hiểm tai nạn 24 24 là gìbiểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính 2011các bài báo cáo tại khách sạnGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauDE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOV4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111Nghi quyet DHCD nam 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20113.Bao cao HDQT nam 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)