Sunny papercraft phục vụ cho bài tập lớn

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1
... học sư phạm hà nội Khoa sinh - ktnn Phạm thị hợp Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút 45 phút thuộc chương I: chuyển hoá vật chất lượng Sinh học 11 ... đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Từ đòi hỏi thực tiễn giáo dục nắm bắt xu đó, chọn cho đề tài nghiên cứu: , Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút ... vật chất lượng sinh học 11 ban khoa học nhằm nắm vững thành phần kiến thức lôgic chương - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra 15 phút 45 phút sử dụng câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập góp phần nâng cao...
 • 83
 • 166
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương III sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 ban khoa học cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương III sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 ban khoa học cơ bản
... 2008 Sinh viên Ngân Thị Hoàng Yến lời cam đoan Tôi tiến hành xây dựng đề kiểm tra có đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra 45 phút thời gian từ tháng năm 2007 đến tháng năm 2008 Tất đề kiểm tra tiến ... kim tra 15 phỳt 2.4 Cỏc nguyờn tc thit k kim tra 45 phỳt 2.5 H thng trc nghim khỏch quan v phiu hc phc v cho bi kim tra 15 phỳt v 45 phỳt 2.5.1 Cỏc kim tra 15 phỳt 2.5.2 Cỏc kim tra 45 phỳt ... kim tra 45 phỳt 2.6 ỏp ỏn cỏc kim tra 2.6.1 ỏp ỏn kim tra 15 phỳt 2.6.2 ỏp ỏn kim tra 45 phỳt KT LUN V KIN NGH TI LIU THAM KHO 15 15 16 17 10 10 10 11 11 13 21 21 44 61 61 63 69 72 M U Lớ...
 • 68
 • 159
 • 0

Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương IV sinh sản sinh học 11 ban khoa học cơ bản

Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương IV sinh sản sinh học 11 ban khoa học cơ bản
... đ-ợc tập d-ợt nghiên cứu khoa học, mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng phiếu học tập hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho kiểm tra 15 45 thuộc ch-ơng IV Sinh sản Sinh học 11 Ban khoa ... quy trình đề kiểm tra đánh giá nh- yêu cầu đề kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Tôi xây dựng đ-ợc hệ thống đề kiểm tra sử dụng phiếu học tập kết hợp với sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách ... b-ớc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm - Xác định mục đích yêu cầu - Xây dựng kế hoạch cho nội dung cần đ-ợc trắc nghiệm - Soạn thảo câu hỏi - Thực nghiệm để kiểm tra câu hỏi 1.2.5.2 Quy trình xây dựng...
 • 59
 • 180
 • 0

Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thế của điều khối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém cho bài tập lớn môn học Tâm lý kinh doanh

Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thế của điều khối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém cho bài tập lớn môn học Tâm lý kinh doanh
... 0918.775.368 phần 2: Bầu không khí tập thể doanh nghiệp tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể điều phối yếu 2.1 Bầu không khí tập thể doanh nghiệp: Bầu không khí tập thể trạng thái tâm (trạng thái ... đột không xảy bầu không khí tập thể không bị ô nhiễm, công việc điều phối có hiệu 2.2.2 Những tác động từ trình độ điều phối thấp đến bầu không khí tập thể - Bầu không khí tập thể doanh nghiệp ... bầu không khí tập thể điều phối yếu .17 2.1 Bầu không khí tập thể doanh nghiệp: 17 2.2 Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể hoạt động điều phối yếu 17 2.2.1 Mâu thuẫn tập...
 • 31
 • 376
 • 0

Tư liệu phục vụ cho bài giảng nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí: Sống đẹp

Tư liệu phục vụ cho bài giảng nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí: Sống đẹp
... sống, sống đẹp thúc người biết nghĩ cho người khác không cá nhân ích kỷ để nghĩ đến mà Nghĩ cho người khác để hành vi thái độ đừng làm cho người khác đau, đừng làm cho người khác khó chịu… ng ng ... lại Và lý ng cao đẹp lại lần gửi gấm tái qua Paven Larơsaghin - nhân vật “thép đấy” Những dòng chữ mà tâm đắc nói lên suy nghĩ qua niệm sống paven: “Cái quý người ta đời sống Đời sống sống có ... lần Phải sống cho khỏi xót xa ân hận năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn dĩ vãng ti tiện hèn đớn mình, để đến nhắm xuôi tay nói rằng: Tất đời ta, ta hiến dâng cho nghiệp cao đẹp đời,...
 • 3
 • 2,725
 • 11

Các chương trình lập trình keil c cơ bản phục vụ cho thực tập vi xử lý

Các chương trình lập trình keil c cơ bản phục vụ cho thực tập vi xử lý
... // tach chu so chuc = dem/10; donVi = dem%10; for(i=0;i...
 • 38
 • 205
 • 0

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học cơ sở

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học cơ sở
... dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra đánh giá kết học tập môn vật học sinh trung học sở ” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Ứng dụng thuyết kỹ thuật trắc nghiệm khách ... quan để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương “Điện học vật lớp THCS, nhằm nâng cao hiệu việc ôn tập, kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh, từ nâng cao hiệu dạy học ... gian không cho phép nên đề tài xây dựng thử nghiệm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương “Điện học vật lớp THCS GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách...
 • 82
 • 280
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp
... qua ngôn ngữ truy vấn kho ngữ liệu - Nghiên cứu phát triển thuật toán trích rút tự động luật văn phạm từ kho ngữ liệu giải pháp cung cấp thông tin pháp phục vụ cho phân tích pháp sử dụng ... hệ thống giải tự động Đối với giải pháp, phân tích pháp cần tới luật pháp hay gọi văn phạm, văn phạm xây dựng từ kho ngữ liệu giải pháp kho ngữ liệu cung cấp thông tin pháp 16 ... điểm văn phạm PCFG phân tích ngữ pháp 90 5.4 Trích rút tự động văn phạm LTAG cho tiếng Việt 90 5.4.1 Thuật toán trích rút từ VietTreebank 90 5.4.2 Xây dựng thuật toán trích rút từ...
 • 150
 • 292
 • 0

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 17: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ, DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO BÀI GIẢNG.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 17: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ, DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO BÀI GIẢNG.
... BO CO NI DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN MODULE THCS 17: BO CO NI DUNG T HC T, DNG PHN KIN THC T CHN TèM KIM, KHAI THC, X L THễNG TIN PHC V CHO BI GING Chõn trng cm n! BO CO NI DUNG T HC ... THC T CHN MODULE THCS 17: BO CO NI DUNG T HC T, DNG PHN KIN THC T CHN TèM KIM, KHAI THC, X L THễNG TIN PHC V CHO BI GING Ni dung TèM HIU MT S KHI NIM c BN Hot ng Tỡm hiu khỏi niờm thụng tin NHIM ... kim theo mt cm tự, cn in ni dung tỡm kim vo mc A these ỡVQs hoc tỡm tựng tự c th bng cỏch in ni dung ca tựng tự vo cỏc mc ca phn 'One or more of these Uorõs" - kt qu khụng cha nhng tự khoỏ khụng...
 • 85
 • 131
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN SỐ LIỆU KHÁC NHAU PHỤC VỤ CHO BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG MƯA SỬ DỤNG SỐ LIỆU RA ĐA TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN SỐ LIỆU KHÁC NHAU PHỤC VỤ CHO BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG MƯA SỬ DỤNG SỐ LIỆU RA ĐA TẠI VIỆT NAM
... số liệu mưa đa bộc lộc nhiều hạn chế Trong báo này, nghiên cứu đánh giá số nguồn số liệu khác nhằm chuẩn bị cho việc thực toán định lượng mưa đa sau Các nguồn số liệu mưa sử dụng a Nguồn số liệu ... có nhiều nguồn số liệu mưa Trong nghiên cứu này, tập trung đánh giá khả áp dụng nguồn số liệu sau cho toán định lượng mưa Việt nam: (1) Số liệu mưa tái phân tích ERA40 Đây số liệu tái phân tích ... trạm Việt Nam Số liệu lượng mưa ngày (lượng mưa tích lũy 24 giờ) số trạm quan trắc Việt Nam sử dụng để đánh giá chất lượng nguồn số liệu nêu Độ dài chuỗi số liệu trạm dài ngắn khác nhau, nhiên...
 • 18
 • 106
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB
... DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NGUYỄN TRỌNG THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SỬ DỤNG MÁY THU NAVTEX SNX- 300 PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐKTB NGÀNH: ... dạy học thực hành cho phòng thực hành môn Máy điện – VTĐ 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏng- Thực hành máy Navtex SNX- 300 ... hành 14 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 16 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏngThực hành máy Navtex SNX- 300 16 2.4.2 Sử dụng phần mềm Powerpoint...
 • 59
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch bài giảng và tài liệu phục vụ cho bài giảngbiện pháp 3 khai thác và xử lý thông tin tư liệu phục vụ cho bài giảngtài liệu tư liệu phục vụ cho bài giảngxác định các tài liệu cần thiết phục vụ cho bài giảngtuyển chọ bài tập hay và khó phục vụ ôn thi đại họctrình sau là chương trình phục vụ cho việc học tập và giảng dạy về bài toán tìm luồng cực đại trong mạng chương trình sau được xây dựng bằng công cụ lập trình delphibài tập lớn môn marketing dịch vụbài tập lớn marketing dịch vụbáo cáo bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống quản lý chợtập hợp những sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học lớp 11 và 12 phục vụ cho ôn thi đại họcbáo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng tìm hiểu về dịch vụ webbài tập lớn môn lý thuyết otô xe con 7 chỗ ngồibài tập lớn tính toán sức kéo oto xe con t chỗ ngồigiải bài tập lớn nguyên lí máy cho cơ cấu máy bào ngangbài tập lơn tạo hứng thú cho học sinh truong thptbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Bảng chia 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 17. u, ưBài 15. t, thNgười trở về từ hỏa ngục phần 1on tap chuong 1