BTN hành chính :Phân tích các quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng viên chức và chỉ rõ những điểm tiến bộ của pháp luật hiện hành trong việc đảm bảo quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp, công lập về tuyển dụng, sử dụng viên chức

Nêu phân tích các quy định hiện hành về việc kí kết thỏa ước lao động tập thể

Nêu và phân tích các quy định hiện hành về việc kí kết thỏa ước lao động tập thể
... pháp luật nước ta quy định rõ ràng phạm vi áp dụng thỏa ước lao động đối tượng phạm vi không áp dụng thỏa ước lao động tập thể Theo thỏa ước lao động tập thể chủ yếu kết đơn vị mà hoạt động theo ... hệ lao động. ” II • Quy định hành việc kết thỏa ước lao động tập thể Phạm vi kết thỏa ước Khoản 1, Điều Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định ... 1, Điều 44 BLLĐ định nghĩa: “Thoả ước lao động tập thể (sau gọi tắt thoả ước tập thể) văn thoả thuận tập thể lao động người sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quy n lợi nghĩa...
 • 6
 • 470
 • 4

Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca sử dụng Quốc tế ca

Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca
... quân ca quốc ca Việt Nam ngày B CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CHÀO CỜ, HÁT QUỐC CA VÀ SỬ DỤNG QUỐC TẾ CA: tháng 11 năm 1955 Quốc ca Việt Nam có nội dung lời sau: Về việc chào cờ hát quốc ca dựa vào ... bày tiểu luận Tìm hiểu lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích quy định hành chào cờ, hát quốc ca sử dụng Quốc tế ca Đây tiểu luận em nên tránh khỏi sai sót mong thầy cô đóng góp bổ sung để tiểu luận ... luận sau em hoàn thiện PHẦN THÂN BÀI A TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ QUỐC CA VIỆT NAM: Mỗi nhiều lần nghe Tiến quân ca nhiều lần nghe Quốc ca chào cờ, nhạc hồn đất nước Tiến quân ca quốc ca nước Cộng hòa...
 • 20
 • 2,796
 • 20

Phân tích các quy định hiện hành của Luật đất đai 2003

Phân tích các quy định hiện hành của Luật đất đai 2003
... tái định cư nhà nước thu hồi đất Tuy nhiên, theo quy định pháp luật đất đai 2003 thấy rõ nguyên tắc công khai, minh bạch dân chủ quy định pháp luật Điều thể thông qua phân tích phần Phân tích quy ... sử dụng đất quy định cụ thể khoản 1, khoản điều 40 Luật đất đai Tính công khai minh bạch quy định thu hồi đất thể nội dung điều 39, Điều 40 Luật Đất đai năm 2003; cụ thể: Một là, quy định rõ ... truyền luật đất đai 2003 văn hướng dẫn thi hành; (iii) tổ chức thi tìm hiểu luật đất đai 2003, phát tờ rơi tuyên truyền nội dung, chế định cụ thể luật đất đai 2003, ; (iv) lồng ghép việc công bố quy...
 • 11
 • 162
 • 1

136 nêu phân tích các quy định hiện hành về thời hạn vấn đề sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể

136 nêu và phân tích các quy định hiện hành về thời hạn và vấn đề sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể
... ổn định cần thiết quan hệ lao động Vấn đề sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể Điều 50 Luật Lao động quy định: “…Chỉ sau ba tháng thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực thoả ước tập thể thời hạn ... Lao động: “ Trước thỏa ước tập thể hết hạn, hai bên thương lượng để kéo dài thời hạn thỏa ước tập thể kí kết thỏa ước tập thể Khi thỏa ước hết hạn mà hai bên tiếp tục thương lượng, thỏa ước tập ... thoả ước tập thể thời hạn từ năm đến ba năm, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước Việc sửa đổi, bổ sung phải tiến hành theo trình tự kí kết thỏa ước tập thể. Các bên tiếp tục kéo dài thời hạn...
 • 6
 • 41
 • 0

145 nêu phân tích các quy định hiện hành về chủ thể giao kết hợp đồng lao động

145 nêu và phân tích các quy định hiện hành về chủ thể giao kết hợp đồng lao động
... Phân tích, nhận xét quy định hành chủ thể giao kết hợp đồng lao động: Phân tích quy định hành chủ thể giao kết hợp đồng lao động: Theo quy định ta thấy chủ thể giao kết hợp đồng lao động lao động ... họ hành động Đó trường hợp Khoản 2, Điều 30, Bộ Lật lao động Nhận xét quy định: Chúng ta thấy quy định Luật Lao động hành chủ thể giao kết hợp đồng lao động có điểm tiến trội Đó là, Luật quy định ... hiểu biết người quy định vấn đề hợp đồng lao động nói chung chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động nói riêng đê người nhận thức chủ động tham gia giao kết hợp đồng theo quy định pháp luật...
 • 4
 • 49
 • 0

Phân tích các quy định hiện hành về việc kí kết thỏa ước lao động tập thể

Phân tích các quy định hiện hành về việc kí kết thỏa ước lao động tập thể
... luật nước ta quy định rõ ràng phạm vi áp dụng thỏa ước lao động tập thể đối tượng phạm vi không áp dụng thỏa ước lao động tập thể Theo thỏa ước lao động tập thể chủ yếu kết đơn vị mà hoạt động ... Bước 1: Đề xuất yêu cầu kết thỏa ước - Bước 2: Đàm phán nội dung thỏa ước - Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thỏa ước - Bước 4: kết thỏa ước KẾT LUẬN Trên quy định hành ... hành việc kết thỏa ước lao động tập thể Để kết thỏa ước lao động đạt hiệu cao cần tuân thủ quy định pháp luật đề vấn đề như: phạm vi kết thỏa ước, chủ thể tham gia thương lượng kết, ...
 • 6
 • 460
 • 0

tài liệu bài tập thực hành luật kinh doanh - phân tích các quy định về bảo vệ cổ đông thành viên thiểu số trong công ty theo luật doanh nghiệp nghị định 102

tài liệu bài tập thực hành luật kinh doanh - phân tích các quy định về bảo vệ cổ đông thành viên thiểu số trong công ty theo luật doanh nghiệp và nghị định 102
... VỆ THÀNH VIÊN/CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ NGHỊ ĐỊNH 102 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Để bảo vệ cổ đông phải sử dụng công cụ pháp luật quy định quy n cổ đông giữ vai trò quan trọng Về ... quan trọng để bảo vệ cổ đông, phương tiện để cổ đông sử dụng để bảo vệ Ở phần làm rõ vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số, phân tích quy định pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số liên hệ với thực tiễn để ... đông thiểu số công ty mà vấn đề thuộc thẩm quy n họ bị cổ đông/ nhóm cổ đông đa số định hết Theo luật tư bản, cổ đông chiếm 51% trở lên có quy n định  49% lại cổ đông thiểu số II CƠ CHẾ BẢO VỆ...
 • 14
 • 681
 • 0

Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo nêu ý nghĩa của các quy định này”

Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo và nêu ý nghĩa của các quy định này”
... hợp pháp đối tượng cần bảo vệ Luật xác định trách nhiệm việc bảo vệ người tố cáo thuộc người giải tố cáo; đồng thời, quy định quy n nghĩa vụ người tố cáo bảo vệ nội dung bảo vệ người tố cáo bảo ... khoản thu nhập lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người bảo vệ; - Kiến nghị người có thẩm quy n xử lý theo quy định pháp luật Ý nghĩa quy định pháp luật bảo vệ người tố cáo KẾT LUẬN Đảng Nhà nước ... thẩm quy n xử lý theo quy định pháp luật người hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quy n lợi ích hợp pháp người bảo vệ Bảy là, bảo vệ việc làm người tố cáo, người thân thích người...
 • 7
 • 4,339
 • 92

Tiểu luận môn Luật Nghề luật sư: Phân tích các quy định của pháp luật về hình thức hành nghề của luật

Tiểu luận môn Luật sư và Nghề luật sư: Phân tích các quy định của pháp luật về hình thức hành nghề của luật sư
... pháp Tiểu luận môn Luật nghề luật NỘI DUNG CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 1.1 Hành nghề luật hình thức hành nghề luật 1.1.1 Khái niệm hành nghề luật ... nghề luật để quy định hình thức hành nghề luật Trong toàn Đỗ Đức Trung Lớp Luật 15.2 A-Học viện Tư pháp Tiểu luận môn Luật nghề luật văn Pháp lệnh Điều quy định việc luật hành nghề ... thấy, Pháp lệnh Luật 2001, không cho phép luật hành nghề hình thức ngoại trừ hình thức hành nghề cho tổ chức hành nghề luật Điều 17 Pháp lệnh Luật quy định: Hình thức tổ chức hành nghề...
 • 12
 • 5,223
 • 31

phân tích các quy định của pháp luật về hình thức hành nghề luật

phân tích các quy định của pháp luật về hình thức hành nghề luật sư
... luật Các hình thức hành nghề luật theo luật luật 2006 Điều 23 Hình thức hành nghề luật Luật lựa chọn hai hình thức nghề sau đây: * Hành nghề tổ chức hành nghề luật thực việc thành ... theo pháp luật tổ chức hành nghề luật Các hình thức hành nghề luật .6 Các hình thức hành nghề luật Việt Nam có pháp lệnh tổ chức luật 1987 Các hình thức hành nghề ... nghiệp luật tham gia việc quản lý hành nghề luật theo quy định pháp lệnh Các hình thức hành nghề luật - Pháp lệnh luật 2001, điều 32 khoản quy định hai hình thức hành nghề luật sư, Văn...
 • 15
 • 2,009
 • 18

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp
... quyn tỏc gi, quyn liờn quan n quyn tỏc gi, quyn s hu cụng nghip, quyn i vi ging cõy trng v cỏc quyn s hu trớ tu khỏc theo quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu Ch cỏ nhõn, t chc l ch s hu i vi cỏc quyn ... cho hp lý hn Ngoi quy nh v giỏ ti sn gúp ti iu 30 Lut doanh nghip, Ti iu ngh nh 102/2010/N-CP hng dn chi tit thi hnh mt s iu ca Lut doanh nghip iu Gúp bng quyn s hu trớ tu Quyn s hu trớ tu c ... i thỡ xem xột trỏch nhim ca ngi i din theo phỏp lut ca doanh nghip Nh vy, cú th hiu doanh nghip quy nh ny l ngi i din theo phỏp lut ca doanh nghip, tc l mt cỏ nhõn ch khụng phi mt hp ngi Trỏch...
 • 5
 • 915
 • 6

Bài tập lớn : Phân tích các quy định về vấn đề công khai trong hoạt động ngân sách nhà nước; tìm hiểu thực trạng đề xuất pháp lí nhằm thực hiện tốt việc công khai hoạt động hoạt động công khai ngân sách

Bài tập lớn : Phân tích các quy định về vấn đề công khai trong hoạt động ngân sách nhà nước; tìm hiểu thực trạng và đề xuất pháp lí nhằm thực hiện tốt việc công khai hoạt động hoạt động công khai ngân sách
... cư… Việc công khai quy trình ngân sách, công khai dự toán, thực dự toán toán ngân sách, công khai kết kiểm toán ngân sách hàng năm đẩy mạnh Dự toán ngân sách công khai từ định hướng sách ngân sách ... luật II Thực trạng công khai hoạt động ngân sách nhà nước Thực trạng công khai hoạt động ngân sách nhà nước Việc công khai ngân sách bước đầu phát huy tác dụng; công tác kiểm tra nội bộ, cấp với ... biến tích cực hoạt động đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt Tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ sử dụng ngân sách nhà nước Nguyên nhân công tác công khai ngân sách dừng lại việc công...
 • 17
 • 2,204
 • 35

phân tích các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại việt nam hiện nay

phân tích các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại việt nam hiện nay
... lành mạnh giá doanh nghiệp thẩm định giá - Quy định chi tiết quy n nghĩa vụ doanh nghiêp thẩm định giá, Thẩm định viên giá Những nội dung cấm doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên giá Đặc biệt ... trước pháp luật chất lượng dịch vụ thẩm định giá phải cung cấp theo hợp đồng ký (nếu có) thời gian Những bất cập cần khắc phục điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo pháp luật Việt Nam ... thẩm định viên giá giá trị hành nghề trở lên, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp phải thẩm định viên giá có thẻ thẩm định viên giá - Chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải thẩm định...
 • 7
 • 635
 • 25

phân tích các quy định về hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo mia 1906

phân tích các quy định về hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo mia 1906
... Luật bảo hiểm hàng hải Anh -MIA 1906 - Chương 2: Phân tích quy định hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo MIA 1906 - Chương 3: Một số vấn đề cần ý áp dụng quy định hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo MIA 1906 ... bảo hiểm hàng hải Anh -MIA Trang 1906 1.1 Lịch sử đời Luật bảo hiểm hàng hải Anh -MIA 1906 1.2 Ý nghĩa đời Luật bảo hiểm hàng hải Anh -MIA 1906 - Chương 2: Phân tích quy định hợp đồng bảo hiểm hàng ... khoản hợp lý phải trả 2.3 Các loại hợp đồng bảo hiểm hàng hải - Căn vào thời điểm bắt đầu kết thúc hiệu lực bảo hiểm, chia hợp đồng bảo hiểm theo chuyến hợp đồng bảo hiểm theo định hạn: Hợp đồng bảo...
 • 18
 • 294
 • 0

Phân tích các quy định về vấn đề công khai trong hoạt động ngân sách nhà nước tìm hiểu thực trạng đề xuất pháp lý nhằm thực hiện tốt công khai hoạt động ngân sách nhà nước

Phân tích các quy định về vấn đề công khai trong hoạt động ngân sách nhà nước tìm hiểu thực trạng và đề xuất pháp lý nhằm thực hiện tốt công khai hoạt động ngân sách nhà nước
... nhà nước nhằm đáp ứng cho việc thực chức nhiệm vụ nhà nước mặt Công khai hoạt động ngân sách vấn đề cần quan tâm, tìm hiểu quy định hoạt động ngân sách nhà nước II NỘI DUNG I Khái quát công khai ... thực tốt công khai hoạt động ngân sách nhà nước Thực trạng công khai hoạt động ngân sách nhà nước Công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị, hoạt động quan hành nhà nước có vai trò ... khai ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước (NSNN) toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán quan có thẩm quy n Nhà nước định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Ngân sách nhà nước...
 • 17
 • 208
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các quy định của pháp luật việt nam về giải quyết mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với văn bản quy phạm pháp luật việt namquy định về tuyển dụng viên chứcphân tích các quy luật địa lýphân tích các hiệp định đầu tư quốc tế mà việt nam đã tham giathiet ke mon hoc quan tri tai chinh phan tich cac ty so tai chinh dac trungcác quy định hiện hành về quản lý ngoại hốiphân tích các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000 của vihemđánh giá các quy định hiện hành về quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtcác quy định hiện hành của hoa kỳ về sản phẩm may nhập khẩucác yêu cầu cụ thể về đất đắp nền đường tuân theo các quy định hiện hành về thi công và nghiệm thu chuyên ngành và các quy định khác nếu có của cơ quan quản lý đô thịtính toán chi tiết khi thiết kế bến xe phải tuân theo các quy định hiện hành đồng thời tham khảo tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô tcvn 4054câu 4 2 5 đ nêu và phân tích các đồ định vị thường sử dụng khi chuẩn là mặt phẳng vẽ và cho ví dụcâu 5 2 0 đ nêu và phân tích các đồ định vị thường sử dụng khi chuẩn là mặt trụ trong vẽ và cho ví dụcâu 16 nêu và phân tích các đồ định vị khi chuẩn định vị là mặt trụ ngoài vẽ và nêu ví dụ minh họacác nội dung khác không hướng dẫn tại quy định này thì áp dụng theo các quy định hiện hành của nhà nước của tập đoàn điện lực việt namT.TR XIN Y KIEN BO SUNG H C 2016Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ giàBC H QT ANH GIA CONG TAC QLKDBáo cáo của Ban Kiểm soát BAO CAO BKS (1)TTR CAC NOI DUNG XIN Y KIEN HC 2016Đơn xin cấp sổ mới DE NGHI CAP LAI SOTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Unit 7: That is my schoolhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sCông văn số 3997 TCT-DNLDE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 132Managerial economics 3rd by froeb ch14Managerial economics 3rd by froeb ch15Managerial economics 3rd by froeb ch16Managerial economics 3rd by froeb ch19Managerial economics 3rd by froeb ch21DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357Đồ án ngành hệ thống điện vương xuân mừngCV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN (153.6KB)Đồ án ngành hệ thống điện trần ngọc dự