Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện Phổ Yên

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện Phổ Yên

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện Phổ Yên
... xuất nông nghiệp v quỏ trỡnh ụ th húa a phng, y nhanh vic s dng t cú hiu qu ú chớnh l lý tụi chn nghiờn cu ti: Nõng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn cao ... cú cao trung bỡnh - 15m, õy l vựng nụng nghi p thp xen k vi a hỡnh bng - Phớa tõy (hu ngn Sụng Cụng) gm xó, th trn, l vựng nỳi ca huyn, a hỡnh i nỳi l chớnh, cao nht l dóy Tp Ging 615m cao ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH Lấ THANH MINH NNG CAO HIU QU S DNG T NễNG NGHIP TRONG QU TRèNH ễ TH HểA HUYN PH YấN LUN VN THC S KINH T THI NGUYấN - 2008 i LI CAM...
 • 160
 • 318
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên .pdf

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên .pdf
... xuất nông nghiệp v quỏ trỡnh ụ th húa a phng, y nhanh vic s dng t cú hiu qu ú chớnh l lý tụi chn nghiờn cu ti: Nõng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn cao ... cú cao trung bỡnh - 15m, õy l vựng nụng nghi p thp xen k vi a hỡnh bng - Phớa tõy (hu ngn Sụng Cụng) gm xó, th trn, l vựng nỳi ca huyn, a hỡnh i nỳi l chớnh, cao nht l dóy Tp Ging 615m cao ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH Lấ THANH MINH NNG CAO HIU QU S DNG T NễNG NGHIP TRONG QU TRèNH ễ TH HểA HUYN PH YấN LUN VN THC S KINH T THI NGUYấN - 2008 i LI CAM...
 • 160
 • 340
 • 1

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN
... xuất nông nghiệp v quỏ trỡnh ụ th húa a phng, y nhanh vic s dng t cú hiu qu ú chớnh l lý tụi chn nghiờn cu ti: Nõng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn cao ... cú cao trung bỡnh - 15m, õy l vựng nụng nghi p thp xen k vi a hỡnh bng - Phớa tõy (hu ngn Sụng Cụng) gm xó, th trn, l vựng nỳi ca huyn, a hỡnh i nỳi l chớnh, cao nht l dóy Tp Ging 615m cao ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH Lấ THANH MINH NNG CAO HIU QU S DNG T NễNG NGHIP TRONG QU TRèNH ễ TH HểA HUYN PH YấN LUN VN THC S KINH T THI NGUYấN - 2008 i LI CAM...
 • 160
 • 244
 • 0

Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN ppt

Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN ppt
... xuất nông nghiệp v quỏ trỡnh ụ th húa a phng, y nhanh vic s dng t cú hiu qu ú chớnh l lý tụi chn nghiờn cu ti: Nõng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn cao ... cú cao trung bỡnh - 15m, õy l vựng nụng nghi p thp xen k vi a hỡnh bng - Phớa tõy (hu ngn Sụng Cụng) gm xó, th trn, l vựng nỳi ca huyn, a hỡnh i nỳi l chớnh, cao nht l dóy Tp Ging 615m cao ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH Lấ THANH MINH NNG CAO HIU QU S DNG T NễNG NGHIP TRONG QU TRèNH ễ TH HểA HUYN PH YấN LUN VN THC S KINH T THI NGUYấN - 2008 i LI CAM...
 • 160
 • 349
 • 1

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 10 ppt

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 10 ppt
... 1 /10/ 2007) Trong Tổng diện tích (m ) Đất thuê mướn, Đất nhận đấu thầu chuyển nhượng Đất trồng hàng năm Trong đ : Đất trồng lúa - Đất trồng CN hàng năm Đất trồng lâu năm Trong đ : - Đất trồng chè - Đất ... trồng ăn Trong đ : - Đất trồng Nhãn - Đất trồng Bưởi Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 100 B CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN ... đoạn 2005-2 010 29 Bảng 1. 7: Diện tích chè tỉnh Yên Bái năm 2005 - 2007 32 Bảng 1. 8: Sản lượng chè búp tươi tỉnh Yên Bái 2005 - 2007 33 Bảng 2. 1: Tình hình sử dụng đất đai huyện Văn Chấn...
 • 9
 • 168
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 9 doc

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 9 doc
... hiệu sử dụng đất nông nghiệp Phổ Yên, rút số kết luận sau: * Diện tích đất nông nghiệp bình quân hộ lao động Phổ Yên thấp mức trung bình chung tỉnh Trong diện tích đất nông nghiệp diện tích đất ... Hiệu sử dụng đất nông nghiệp có khác theo loại đất, loại trồng, phương thức sử dụng đất: Đất hàng năm cho hiệu kinh tế xã hội cao nhất; đất lâu năm chè đem lại hiệu cao (đây trồng chiến lược hộ nông ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 125 * Để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Phổ Yên cần thực đồng nhóm giải pháp trình bày phần Đặc biệt xây dựng mô hình sử dụng đất hiệu loại đất, cho vùng sinh thái khác...
 • 16
 • 189
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 8 ppt

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 8 ppt
... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN 3.1 VẤN ĐỀ QUY HOẠCH CHO ĐÔ THỊ HOÁ 3.1.1 Quan điểm sử dụng đất đến năm 2010 tầm nhìn 2015 Đất đai nằm nhóm tài nguyên ... Vì vậy, nông nghiệp huyện Phổ Yên phải chuyển theo hướng nâng cao giá trị đơn vị diện tích Dự báo đất sản xuất nông nghiệp năm 2010 khoảng 8. 800 ha, năm 2015 khoảng 8. 700 Cụ thể sau: - Đất trồng ... lâm nghiệp, trang trại chăn nuôi, ăn quả, giá trị sản lượng thấp, tỷ suất hàng hoá chưa cao Tuy nhiên hội cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho huyện thực quy hoạch sử dụng đất, ...
 • 16
 • 165
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 7 potx

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 7 potx
... 6.132,5 7. 772 ,5 7. 632,5 2, 27 1, 27 1,24 35,88 20,06 19 ,70 Lúa mùa 13 .79 1 6.0 07, 4 7. 783,6 7. 643,6 2,30 1,30 1, 27 35,59 20,09 19 ,73 Lạc 7. 868 4.2 17, 53 3.650, 47 3.350, 47 1, 87 0, 87 0,84 40,66 18, 87 Đậu ... 37, 74 20 ,77 19 ,71 Lúa + lạc 21 .77 3 10.350,03 11.422, 97 11.162, 97 2,10 1,10 1,08 37, 48 19,66 19,21 24.545 9.954,2 14.590,8 14.340,8 2, 47 1, 47 1,44 46,66 27, 74 27, 26 25.953 11. 979 ,93 13. 973 , 07 ... 10.640 3.821 ,7 6.818,3 6 .70 8,3 2 ,78 1 ,78 1 ,76 76 ,8 49,23 18,25 48,44 Lúa xuân 13.239 6. 075 ,23 7. 163 ,77 7. 023 ,77 2,18 1,18 1,16 41,55 22,49 22,05 Trung Lúa mùa bình Lạc 12 .71 4 5.904 ,7 6.809,3 6.669,3...
 • 16
 • 161
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 6 ppsx

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 6 ppsx
... 219 ,6 371,2 457,2 594,4 370 259,2 371 ,6 465 ,5 437 ,6 748,8 343,7 465 ,5 437 ,6 748,8 343,7 465 ,5 437 ,6 748,8 Lạc 1.084,8 113,7 58, 56 538, 96 3 16, 87 466 ,8 294 ,6 Phân hữu Đạm Lân Kali BVTV (Nguồn: Số ... 72 (Nguồn: Phòng thống kê huyện Phổ Yên năm 2007) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 73 2.2.1.4 Nhận xét trạng sử dụng đất nông nghiệp Phổ Yên Với điều ... vụ đông 23.0 76 3.715,11 19. 360 ,89 19.115,08 6, 21 5,21 5,15 65 ,32 54,8 54,11 Lúa xuân 12.180 5.184,45 6. 995,55 6. 845,55 2,35 1,35 1,32 41,11 23 ,61 23.10 Lúa mùa 11. 760 5.021, 36 6.738 ,64 6. 598 ,64 ...
 • 16
 • 109
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 5 pot

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 5 pot
... tài nguyên rừng - Lạm dụng chất hoá học sản xuất (Nguồn: Tổng hợp từ PRA điểm nghiên cứu tháng 12 năm 2006) 2.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.2.1 Đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp Phổ Yên ... đá cát (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phổ Yên năm 2007) 2.2.2 Biến động số lượng cấu đất nông nghiệp giai đoạn 2004-2006 Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp huyện Phổ Yên liên tục ... 1.440 2.4 05 741 1.434 852 941 45, 85 49,81 43,29 40,67 65, 55 100 124,11 12,27 14,69 46,84 51 ,06 44,10 43,28 64 ,57 110,04 124 ,57 14,67 15, 21 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 05/ 2004...
 • 16
 • 197
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 4 doc

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 4 doc
... Tr.đ 590.672 725 .43 5 845 .030 - Nông lâm nghiệp, thủy sản Tr.đ 328.691 3 74. 740 41 8 .49 7 - Công nghiệp xây dựng Tr.đ 153 .43 1 209.0 34 248 .911 - Dịch vụ Tr.đ 108.00 141 .661 177.622 Số hóa Trung tâm Học ... phát triển đô th : Trong năm qua, với phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá đô thị diễn mạnh mẽ Nhiều công trình công cộng, nhà xây dựng, mặt đô thị đổi Diện tích dất đô thị toàn huyện năm ... đô thị 49 6 m đất /người, đất đô thị 45 ,5 m2/người (mức bình quân chung tỉnh 561 m2/người 64, 9 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 49 m2/người) Hệ thống đô...
 • 16
 • 106
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 3 ppt

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 3 ppt
... triển phù hợp Trong quỏ trỡnh đô thị hóa, đất đai yếu tố vô quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến t ốc độ kết trỡnh đô thị hóa ngược lại, đô thị hóa có tác động không nhỏ tới vấn đề sử dụng đất Sự chuyển ... 1990 trở lại đây, đô thị hoá Việt Nam phát triển mạnh Năm 1990, nước có 500 đô thị lớn, nhỏ; đến năm 2000 tăng lên tới 649 đô thị; đến năm 20 03 số đô thị lên tới 656 Dân số đô thị tăng từ 11,87 ... tế đô thị hóa mang lại khiến cho cấu đất đai vỡ mà cú chuyển dịch theo Đó không chuyển dịch cấu sử dụng đất ngành kinh tế, mà cũn chuyển dịch nội cỏc ngành, cỏc mục đích sử dụng Quỏ trỡnh đô thị...
 • 16
 • 121
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 2 doc

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 2 doc
... 26 0000 Trang tri liờn doanh 22 3,3 9,97 61500 Trang tri hp doanh 59,8 2, 67 51,5 0, 02 Cỏc loi khỏc 10,6 0,48 26 500 7,61 22 39,3 100 Tng s 348051, 17,67 21 520 16,37 100 31340 23 ,84 683 13145 0, 52 ... 2, 0 3,6 3,7 4 ,2 Tờn nc Italia H Lan c Phỏp an Mch Anh Din tớch (ha) 7,9 16,0 27 ,7 29 ,2 31,7 63,9 (Ngun: [26 ], [ 82] ) + Vn: L ngun lc quan trng mi doanh nghip t in hnh sn xut kinh doanh, song i vi ... liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 tn du c bng 75% sn lng th gii, 1,6 - 1,8 triu tn m cao su, 24 0.000 tn ca cao, 72. 000 tn da qu v 23 .000 tn h tiờu [26 ] - iu kin phỏt trin kinh...
 • 16
 • 76
 • 0

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 1 potx

Luận văn : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HUYỆN PHỔ YÊN part 1 potx
... thi k 2006 n 2 010 10 1 Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu s dng t nụng nghip 10 2 3.2 .1 Gii phỏp chung 10 2 3.2 3.2.2 Gii phỏp c th 10 6 KT LUN 11 2 TI LIU THAM KHO 11 7 S húa bi Trung ... http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MC CC CH VIT TT TH : ụ th Hoỏ BQ : Bỡnh quừn CC : C cu CN : Cng nghip CP : Chi ph CT : Canh tc DT : Din tch DTGT : Din tch gieo trng DV : Dch v GT : Gi tr GTSL : ... GTSX : Gi tr sn xut HSSDR : H s s dng rung t L : Lao ng LT : Lng thc NN : Nng nghip SL : S lng TM : Thng mi TNHH : Thu nhp hn hp TP : Thc phm TTCN : Tiu th cng nghip XDT : Xõy dng ụ th : S húa...
 • 16
 • 74
 • 0

nâng cao hiệu quả, sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá huyện phổ yên

nâng cao hiệu quả, sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá huyện phổ yên
... phc nhng tỏc ng cú nh hng xu n sản xuất nông nghiệp v quỏ trỡnh ụ th húa a phng, y nhanh vic s dng t cú hiu qu ú chớnh l lý tụi chn nghiờn cu ti: Nõng cao hiu qu, s dng t nụng nghip quỏ trỡnh ... trờn c s m bo iu kin tin nghi cuc sng ụ th cho ngi dõn v m bo phự hp v cnh quan ụ th Tóm lại đô thị hoá diễn tất yếu kinh tế xã hội phát triển; đồng thời thách thức Tng th ký LHQ, Kofi Annan, ... th, phi cú th trng) Th ba, sn phm hàng hoá phải đợc lu thông, tức hàng hoá phải đợc vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ Vì muốn cho sản phẩm hàng hoá phát triển đòi hỏi sở hạ tầng: hệ...
 • 171
 • 163
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện trực ninh tỉnh nam địnhđề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong những năm tới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyệnđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 20052010 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhdanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban xa nghi xa huyen nghi loc tinh nghe anđánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng ven thành phố sơn tây – hà nộđánh giá hiệu qảu sử dụng đất nông nghiệpthực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàkhái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàthực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoà trong 5 năm 2000 2005một số quan điểm cần quán triệt trong quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàmột số mô hình sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng bền vững ở huyện từ liêmphân tích quá trình đô thị hóa thành phố thái nguyên giai đoạn 2000 2010nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpđề tài nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpgiải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệpNghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổi– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)6.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)