Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông 26 quy định về kich thước bàn ghế học sinh

Thông tư 26 quy định về kich thước bàn ghế học sinh
... nghiem, phong da chirc nang Chuang II QUY DINH CU THE Dieu Kich thubc ban ghe Quydinh c& so va ma so ban ghe theo nhom chieu cao hoc sinh: Ca so Ma SO- Chieu cao hoc sinh (cm ) I 1/100-109 T& 100 den ... 160 den 175 Quy dinh kich thubc ca ban cua ban ghe (sai so cho phep cua kich thu6c la ± 0,5cm): Thong so C& so I II III IV V VI - Chieu cad he cm 26 28 30 34 37 41 - Chieu sau gh6 (cm) 26 27• 29 ... cao ban ghe la khoang each thong ding to mat tren cua ban den mat ghe Hoc sinh co chi so nhan trac binh thudng la hoc sinh co cac so hinh the nam khoang chi so nhan trac theo qui Binh cua Bo Y...
 • 5
 • 731
 • 2

Thông 30 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

Thông tư 30 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
... tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng ... tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng ... Các tiêu chuẩn tiêu chí a co TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ngời GV 4 MC khac + tc1.1 Phẩm chất trị + tc1.2 Đạo đức nghề nghiệp + tc1.3 ứng xử với HS + tc1.4 ứng xử với đồng nghiệp + tc1.5...
 • 17
 • 181
 • 2

THÔNG 13 (Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam)

THÔNG TƯ 13 (Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam)
... thưởng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau gọi tắt Giải thưởng) hình thức khen thưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức, cá nhân cộng đồng Giải thưởng Môi trường Việt Nam giải thưởng ... vệ môi trường Việt Nam Lễ trao Giải thưởng tổ chức sau Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định việc trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam ngày Môi trường giới (ngày 05 tháng 6) năm xét tặng Giải ... Môi trường trao tặng cho tổ chức, cá nhân cộng đồng có thành tích xuất sắc nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam Giải thưởng gồm (ba) loại: Giải thưởng cho tổ chức, Giải thưởng cho cá nhân Giải thưởng...
 • 15
 • 68
 • 0

Bài giảng thể chế an toàn thực phẩm quy định vệ sinh giám sát thực phẩm nhập khẩu

Bài giảng thể chế an toàn thực phẩm quy định vệ sinh giám sát thực phẩm nhập khẩu
... PHẦN VỀ THỂ CHẾ GIÁM SÁT THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN [BỘ LAO ĐỘNG VÀ Y TẾ, CỤC KIỂM DỊCH] 1.THỂ CHẾ GIÁM SÁT, KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VÀ TRÌNH ... tiêu dùng sách PHẦN QUY ĐỊNH VỆ SINH ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN THEO BỘ LUẬT VỆ SINH THỰC PHẨM 3.1 QUY ĐỊNH VỆ SINH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN THEO BỘ LUẬT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Bộ Lao Động- Y ... KHẨU VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 4.1 KHÁI QUÁT THỂ CHẾ GIÁM SÁT THỰC PHẨM NHẬPKHẨU l Thỏa thuận hợp tác hai nước Yêu cầu tôn trọng quy chế vệ sinh thực phẩm Nhật Bản l Tiến hành...
 • 19
 • 101
 • 0

Số 116/PGDĐT-GDTH ngày 23/6/2009 về việc Tổ chức ôn tập kiểm tra lại trong hè cho học sinh tiểu học

Số 116/PGDĐT-GDTH ngày 23/6/2009 về việc Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại trong hè cho học sinh tiểu học
... Trong năm qua, tỉ lệ học sinh tham gia ôn tập, kiểm tra lại tỉ lệ học sinh lên lớp sau kiểm tra lại không cao so với tổng số học sinh phải kiểm tra lại Do đó, đề nghị trường tập trung ... trung vận động học sinh tham gia ôn tập kiểm tra lại (nhất học sinh có hoàn cảnh khó khăn); tổ chức nghiêm túc việc ôn tập, kiểm tra lại số lần quy định để đảm bảo quyền lợi học sinh đồng thời...
 • 2
 • 287
 • 0

Quyết định Ban hành Quy định về việc cung cấp quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện An nhơn

Quyết định Ban hành Quy định về việc cung cấp và quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện An nhơn
... UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc cung cấp quản thông tin Trang thông tin điện tử huyện An Nhơn (Ban hành kèm theo Quy t ... tử huyện bao gồm việc tiếp nhận cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành công lên Trang thông tin điện tử huyện An Nhơn( sau gọi chung Trang thông tin điện tử huyện) Quy định áp dụng quan, ... doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác sử dụng dịch vụ Trang thông tin điện tử huyện Điều Đơn vị quản Trang thông tin điện tử huyện Uỷ ban nhân dân huyện quan quản Trang thông...
 • 5
 • 325
 • 1

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
... địa thư người khác không để người khác sử dụng địa thư điện tử Nghiêm cấm việc cung cấp, để lộ mật sử dụng thư điện tử cho người không thuộc trách nhiệm phạm vi sử dụng thư điện tử hệ thống thư ... tử tỉnh Cụ thể: + Cấp cho CBCC quan, đơn vị hành tỉnh địa thư điện tử mật sử dụng để khai thác thư điện tử + Quản trị hệ thống thư điện tử tỉnh, bảo đảm cho hệ thống hoạt động thông suốt, liên ... tin hệ thống thư điện tử tỉnh theo chế độ mật, quản quy n truy cập quan, đơn vị, CBCC quan, đơn vị thuộc tỉnh + Cài đặt hệ thống phòng chống Virus tin học hệ thống thư điện tử tỉnh, xoá bỏ thư...
 • 6
 • 525
 • 3

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh
... người sử dụng quy định 2- Trách nhiệm Trung tâm tin học Hành Nhà nước: - Trung tâm tin học HCNN có trách nhiệm quản trị toàn hệ thống thông tin điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt văn điện ... hệ thống thông tin điện tử - Căn kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý trì, xây dựng phát triển Hệ thông điều hành điện tử tỉnh Bắc Ninh để trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt CHƯƠNG ... - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học hành Nhà nước (HCNN), đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể chương trình điều hành đơn vị phân công cán phụ trách quản trị mạng LAN đơn...
 • 2
 • 305
 • 0

Thông 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến
... Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến Chương III CUNG CẤP, THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Điều Trình tự thực dịch vụ công trực tuyến Điều Cấp tài khoản thực dịch vụ công trực tuyến ... DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Điều Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành thuộc thẩm quy n ... thực dịch vụ công trực tuyến; đ) Các nội dung cần thiết khác Chương III CUNG CẤP, THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Điều Trình tự thực dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công...
 • 13
 • 36
 • 0

Thông 13/2016/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

Thông tư 13/2016/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
... khoản cho vay nước ngoài. ” Sửa đổi, bổ sung tên Điều khoản Điều sau: “Điều Đồng tiền cho vay, thu hồi nợ nước Việc cho vay, thu hồi nợ nước tổ chức tín dụng thực ngoại tệ Đồng tiền thu hồi nợ đồng ... “Điều 14 Tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước Tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại cho vay nước có trách nhiệm thực việc theo dõi giao dịch liên quan đến việc cho vay nước theo quy định hành hạch ... nước có trách nhiệm mở tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực giao dịch giải ngân vốn cho vay, thu hồi nợ nước (nợ gốc, lãi loại phí ) Ngân hàng...
 • 5
 • 62
 • 0

Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
... hợp liệu tỉnh gọi danh bạ điện tử tỉnh Chương III QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ Điều Trách nhiệm đơn vị tham gia quản lý thư điện tử UBND tỉnh: Chánh Văn phòng UBND tỉnh quy n quản ... lý hành tỉnh Cấp cho cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị địa thư tín điện tử mật sử dụng, khai thác thư điện tử Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Quản trị hệ thống thư tín điện tử tỉnh đảm ... phí cho việc quản lý, xây dựng phát triển hệ thống thư tín điện tử tỉnh để trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Điều Cung cấp quản lý thư điện tử: Việc cung cấp quản lý thư điện tử áp dụng cho...
 • 4
 • 487
 • 0

Quy định về việc thi nâng ngạch giáo viên trung học phổ thông lên giáo viên Trung học cao cấp.

Quy định về việc thi nâng ngạch giáo viên trung học phổ thông lên giáo viên Trung học cao cấp.
... dung thi nâng ngạch giáo viên trung học lên giáo viên trung học cao cấp Thông t tới giáo viên cấp trung học phổ thông sở giáo dục, giáo viên trờng trung cấp chuyên nghiệp 5.2 Trách nhiệm Bộ Giáo ... cử viên chức đơn vị dự thi nâng ngạch 4.2 Hội đồng thi nâng ngạch 4.2 Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch a) Thành lập Hội đồng thi: Căn vào nhu cầu số lợng ngời đăng ký dự thi thực tế, Bộ Giáo ... định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 Chính phủ (và văn hớng dẫn) Tiêu chuẩn ngạch Giáo viên trung học cao cấp, giáo viên TCCN cao cấp (theo Văn quy định hành) Chuyên môn, nghiệp vụ 6.1 Đối với giáo...
 • 6
 • 1,892
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: quy định về việc giảm giá hàng báncâu 20 luật bhxh quy định về việc giám định giám định lại giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động khi bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp như thế nàoquy định về ban giám sát cộng đồngđoạn áp dụng quyết định 297 1999 qđ nhnn5 quy định về các tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của nhtmcác quy định về quản lý thuế trên khía cạnh kiểm tra và cƣỡng chếgiám sát theo dõi và bảo vệ quyền shttkế hoạch theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chiến lược marketingkỹ thuật giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủynội dung của kỹ thuật giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy gồmsổ theo dõi nhóm giám sát theo dõi và tổng kết kinh nghiệm thực hiện kế hoạch sx amp kd như thế nàothông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997khảo sát các quy định về việc thành lập công ty đầu tư chứng khoánquy định về việc cung cấp thông tinquy định về việc thành lập doanh nghiệp tư nhânquy định về việc lập dự án đầu tưIVIG in ADEM treatment(1)ENTERAL NUTRION IN PRETERM NEONATESQUY TRÌNH CHUẨN BỊ BN TRƯỚC MỔCS BN có KTTW 30 11 2016vn 24-07-2017 60. 682.QD-UBCK - 21.07.2017 Quyết định sửa đổi QĐTL Chi nhánh Thanh Xuân_signed.pdfvn 11-10-2017 CV 115.2017 10.10.17 CBTT nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường 2017.pdf1.SDG 2017.10.17 8df6494 BAO CAO TAI CHINH QUY 3.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbi1ETTk0SmpVTG8https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQlVWTnI2dm13aDg() Risk Statement VN3. Thong tu 72 2006 TT BTC6. Quyet dinh 87 2007 QD BTC21. Thong tu 74 2011 TT BTCSpeech therapy in treatment children language disorders | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnULTRASONOGRAPHY CHANGES AFTER PYELOPLASTYVALIDATION OF THE STEP BY STEP APPROACH.pdfAerosolized colistin for the treatment of nosocomial pneumonia11 4 Surgical Treatment of Aortic Arch HypoplasiaSafe Surgery | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnMột số lưu ý khi lấy máu ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn luu y khi lay mau1