Đánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Các mô hình quản bền vững tài nguyên rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy nam định

Các mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy  nam định
... ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Kim Long Mã SV: 120177 Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Tên đề tài: Các hình quản bền vững tài nguyên rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam ... hợp việc làm cần thiết quan trọng Đề tài quản sau nghiên cứu Các hình quản bền vững tài nguyên rừng ngập mặn Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định Sinh viên: Nguyễn Kim Long - MT1201 ... Kỹ thuật môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN RỪNG NGẬP MẶN TẠI VƢỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY NAM ĐỊNH KHÓA...
 • 76
 • 490
 • 2

Thiết lập mô hình quản bền vững tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số pdf

Thiết lập mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số pdf
... bảo thiết lập quản rùng bền vững tài nguyên rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số Quảng Trị” mang lại hiệu thiết thực Bằng hoạt động đa dạng phù hợp với điều kiện địa phương nhu cầu người dân ... điểm quản rừng dựa vào cộng đồng xã Triệu Nguyên, Húc Nghì Tà Long Xây dựng hình điểm để quản phát triển bền vững tài nguyên rừng làm sở nhân rộng địa bàn khác cải thiện sinh kế cho người ... toàn, bền vững nhân tố trung tâm, kết bước đầu đồng quản nghề cá Quảng Nam, nhằm xữ dụng tài nguyên hợp bền vững, tương xứng với tiềm vốn có Quảng Nam 1.Về tình hình xây dựng tổ chức cộng đồng...
 • 7
 • 259
 • 0

Nghiên cứu tác động của người dân địa phương địa phương xã Cán Tỷ đến tài nguyên rừng Khu bảo tồn thên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu tác động của người dân địa phương địa phương xã Cán Tỷ đến tài nguyên rừng Khu bảo tồn thên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang
... Cán Tỷ đến tài nguyên rừng Khu bảo tồn thên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Giang 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác động người dân địa phương đến tài nguyên rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại ... thiểu tác động người dân địa phương đến tài nguyên rừng 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tác động tiêu cực tích cực người dân địa phương tới tài nguyên rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại ... vào rừng Hoạt động sống người dân nơi nhiều ảnh hưởng tới hệ động thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn Vì tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tác động người dân địa phương địa phương Cán...
 • 65
 • 169
 • 0

mô hình quản bền vững tài nguyên dựa vào cộng đồng trường hợp quản rừng ngập mặn tại huyện tiên yên, quảng ninh

mô hình quản lý bền vững tài nguyên dựa vào cộng đồng trường hợp quản lý rừng ngập mặn tại huyện tiên yên, quảng ninh
... RUI, HUYỆN TIÊN YÊN, QUẢNG NINH 183 TRƯI VIỆT NCỤ THỂ LÀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGẬP MẶN TẠI XÃ ĐỒNG RUI, HUYỆN TIÊN YÊN, QUẢNG NINH 183 RNM ĐVIỆT NCỤ THỂ LÀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG ... quản bền vững tài nguyên dựa vào cộng đồng 96 1.2.2 Tình hình quản tài nguyên dựa vào cộng đồng Việt Nam .105 1.3 MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI ... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 82 QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 82 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 82 1.1.1 Khái niệm quản tài...
 • 199
 • 646
 • 3

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồngkhu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh luận văn ths môi trường trong pdf

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn  kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh  luận văn ths môi trường trong pdf
... học khu Bảo tồn Thiên nhiên, thực đề tài Nghiên cứu đề xuất số giải pháp quản bền vững tài nguyên lâm sản gỗ dựa vào cộng đồng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh ... lâm sản gỗ Việt Nam 1.2 Khái niệm quản tài nguyên sở cộng đồng Quản tài nguyên sở cộng đồng quản tài nguyên mà phát huy lực nội sinh cộng đồng cho hoạt động quản Những giải pháp quản ... quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn sử dụng hợp tài nguyên lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng 10 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát lâm sản gỗ...
 • 125
 • 174
 • 0

ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình THuận

ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình THuận
... Bình Thuận Đánh giá ảnh hưởng lượng nước thải từ hoạt động du lòch đến môi trường ven biển  Xây dựng đồ dự báo điểm ô nhiễm ven biển Tỉnh Bình Thuận 1.3 Nội dung nghiên cứu:  Thực trạng du ... Đồng ng dụng viễn thám nghiên cứu trạng sử dụng đất thò xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 2.1.3 ng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng hoạt động du lòch đến môi trường ven biển : ng dụng chức chồng lớp GIS: Thông ... du lòch sang làm nghề dòch vụ SVTH: Phan Lê Đinh Viêm Trang 43 Luận văn tốt nghiệp Chương 5: ỨNG GVHD: Th.S Lê Thanh Hòa DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG VEN...
 • 106
 • 624
 • 3

đánh giá hiệu quả của các hoạt động khuyến nông ở huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình trong giai đoạn từ 2009 đến 2011

đánh giá hiệu quả của các hoạt động khuyến nông ở huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình trong giai đoạn từ 2009 đến 2011
... hoạt động sản xuất nông nghiệp chưa tạo nhiều sản phẩm hàng hóa 4.3 Đánh giá kết hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình giai đoạn ba năm 2009 2011 Trạm khuyến nông huyện ... nhiệm vụ khuyến nông viên sở 4.4 Đánh giá tác động công tác khuyến nông địa bàn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2009 2011 4.4.1 Tác động mặt kinh tế Hoạt động khuyến nông địa ... UBND tỉnh có định số 23/QĐ-UB thành lập khuyến nông huyện thị khuyến nông xã, phường Trên sở trạm khuyến nông huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình thành lập vào hoạt động Trạm khuyến nông huyện Quảng...
 • 59
 • 239
 • 1

Đánh giá tác động việc áp dụng phần mềm kế toán đến tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam

Đánh giá tác động việc áp dụng phần mềm kế toán đến tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam
... ke toan khdng co thdng tin ke todn he thong thdng tin ke loan anh hudng den tinh hQu ich ciia he thdng thdng tin cung cap Ddc tinh chat lUpng cua thdng tin ke ke loan cac doanh nghiep dich vu ciia ... loan deri tinh hQu ich cua hp cung cap thdng tin phuc vy quyet dmh va chile thohg thong tin kETtoan ndng kiem soat (hinh 1) NhQng nam ve trudc, he thdng thdng tin ke De he thdng thdng tin ke toan ... cho rang thdng tin dUdc cung cap d DN sau ^p he thdng thdng tin ke toan cac doanh nghiep dung phan mem ke loan cd tfnh dang tin cdy cho djch vu Clia Viet Nam, cung cap cac thdng tin nha quan tr|...
 • 10
 • 132
 • 1

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “xây dựng đường nguyễn văn linh qua khu đô thị phú mỹ hưng” của công ty TNHH liên doanh phú mỹ hưng

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “xây dựng đường nguyễn văn linh qua khu đô thị phú mỹ hưng” của công ty TNHH liên doanh phú mỹ hưng
... động môi trường (ĐTM) cho dự án “xây dựng đường Nguyễn Văn Linh qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng tiến hành phương pháp: - Phương pháp mô tả: + Địa hình khu đất + ... DH10DL CHƯƠNG 1: MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN I TÊN DỰ ÁN Đề cương chi tiết đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng đường NGUYỄN VĂN LINH qua khu đô thi Phú Mỹ Hưng thuộc quận-7 thành phố Hồ Chí ... Thuận, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nhà máy điện Hiệp Phước, Khu công nghiệp Hiệp Phước Khu đô thị cảng Hiệp Phước Đại lộ Nguyễn Văn Linh qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng TP.HCM khu đô thị lớn nước Vì xây dựng...
 • 44
 • 733
 • 2

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-PHẦN I
... 3/20 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNGTÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG-PHẦN I Các phương pháp ĐTM Đánh giá tác động m i trường việc phức tạp, đ i h i nhiều cán chuyên môn nhiều khoa ... trưng kinh tế, kỹ thuật hệ thống phát triển 4/20 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNGTÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG-PHẦN I ? Xác định i u kiện biên, n i cách khác phạm vi đánh giá ? ... ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNGTÁC ĐỘNG M I TRƯỜNG-PHẦN I • Tiền lương nguyên liệu thô, • Những chi phí m i trường chi phí bảo tồn lo i động thực vật quý hiếm, chi...
 • 20
 • 132
 • 0

Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lỡ bán đảo thanh đa

Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lỡ bán đảo thanh đa
... hiểu trạng môi trường đời sống hội vùng sạt lở bná đão Thanh Đa – Bình Qùi - Từ đánh giá thực trạng xảy đánh giá tác động trạng môi trường sạt lở đến môi trường tự nhiên đời sống hội - Đề ... chất, thực trạng sạt lở, nguyên nhân chủ yếu gây sạt lở - Đánh giá số tác động, hậu quả, ảnh hưởng sạt lở gây môi trường tự nhiên kinh tế hội vùng Từ đề cập số biện pháp khắc phục phương hướng ... vi nghiên cứu: Đề tài khảo sát đánh giá tác động tượng sạt lở khu vực điển hình bán đảo Thanh Đa – Bình Qùi Đề tài chưa mang tính bao quát, xem xét toàn diện cho khu vực sạt lở khác Ở vò trí,...
 • 14
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả của các hoạt động khác của xí nghiệpđánh giá hiệu quả của các hoạt động phát triển thương hiệu điện tử trên internet mà doanh nghiệp đã sử dụngđánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của nhữngđánh giá tác động môi trường xây dựng trại chăn nuôi gà tại ấp 1ppt đánh giá tác động môi trường nhà máy xử lý nước thảibáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xử lý rác thảitình hình nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến khai thác khoáng sản rắn đáy biểnđánh giá tác dụng của các phương thức trồng sắn đồi với khả năng cải tạo bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đấtnghiên cứu khả năng phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực bị tác động tại khu bảo tồn vượn cao vít xã phong nậm trùng khánh cao bằngđánh giá hiện trạng phát thải ctr cnctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn tp biên hòadự án lâm nghiệp xã hội quản lý bền vững tài nguyênthiên nhiên dựa vào cộng đồngảnh hưởng của chính sách giao đất giao rừng tới kinh tế hộ trong quản lý bền vững và đất rừng ở các tỉnh miền núi phía bắcnguyên tắc phát triển bền vững tài nguyên rừng việt namnhằm góp phần bảo vệ phát triển và xử dụng bền vững tài nguyên rừng của việt namđánh giá tác động của cstt đến hoạt động kinh doanh của các nhtm việt nam giai đoạn 2007 2008https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkĐề thi HSG mẫuGiáo án bồi dưỡng HSGESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)THI HKI SU 749 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docLuyện tập Trang 52Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Phép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003Đề thi tuyển sinh (mẫu)Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)