NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LÀM PHÂN VI SINH TỪ BÃ MÍA

Nghiên cứu công nghệ chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn và thông trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng

Nghiên cứu công nghệ chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn và thông trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng
... đầu nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗn hợp dạng vi n nén Nghiên cứu nhân sinh khối chủng vi sinh vật Sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng vi n nén gồm bào tử nấm cộng sinh, vi sinh vật ... tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng vi n nén cho bạch đàn thông lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng Thuộc: Chương trình trọng điểm phát triển ứng dụng công nghệ ... Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng vi n nén cho bạch đàn thông lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng Chủ nhiệm đề tài Vi n Khoa học Lâm nghiệp Vi t Nam...
 • 147
 • 304
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ra đường từ cây mía và các thiết bị phục vụ cho công đoạn li tâm ra đường RS thành phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ra đường từ cây mía và các thiết bị phục vụ cho công đoạn li tâm ra đường RS thành phẩm
... axit úu, kãút håüp âỉåüc våïi kiãưm (väi) tảo thnh Sacarat, Våïi CaO tảo thnh Canximonosacarat, Canxidisacarat, Canxitrigacarat Canxisacarat âỉåüc ỉïng dủng âãø láúy âỉåìng Sacaroza máût cúi c ... cao su cho phẹp trủc dy chuøn nhẻ quanh vë trê thàóng âỉïng Âáy l ỉu âiãøm ca mạy ly tám ny vç nãúu làõp cỉïng trủc trãn äø âåỵ thç måïi cho ngun li ûu vo, nháút l trỉåìng håüp cho ngun li ûu ... qua giai âoản sau: + Måí mạy v cho âỉåìng non vo: Âáưu tiãn cho mạy ly tám quay tỉì tỉì, täúc âäü âảt 200 ÷ 300 (v/ph) cho âỉåìng non phán phäúi âãưu thng Thỉåìng cho âỉåìng non vo âáưy thng quay...
 • 101
 • 379
 • 2

Chủ đề 6 Thiết kế quy trình nghiên cứu và sản xuất phân vi sinh vật đa chức năng dùng cho cây đậu nành(cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh).

Chủ đề 6 Thiết kế quy trình nghiên cứu và sản xuất phân vi sinh vật đa chức năng dùng cho cây đậu nành(cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh).
... trung nghiên cứu phân vi sinh vật Các nhà khoa học phân lập nhiều chủng vi sinh vật cố định đạm số VSV phân giải lân Phân bón vi sinh vật sản xuất cách nhân sinh khối VSV môi trường điều kiện thích ... đa chức ta cần tuyển chọn chủng vi sinh vật có đủ khả năng: cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh có ảnh hưởng tốt đến trồng Vì hoạt tính tốt nhiều chủng vi sinh ... nitơ, phân vi sinh vật phân giải lân, phân vi sinh vật hỗn hợp cố định nitơ phân giải lân Sản phẩm phân bón VSV hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá công nhận tiến kỹ thuật Để sản xuất phân vi sinh...
 • 18
 • 587
 • 1

Nghiên cứu công nghệ làm sạch tạp chất phi collagen trong qui trình sản xuất collagen từ da cá trasử dụng kiềm NaOH và nước ấm

Nghiên cứu công nghệ làm sạch tạp chất phi collagen trong qui trình sản xuất collagen từ da cá trasử dụng kiềm NaOH và nước ấm
... lượng Collagen thân thiện với môi trường Xuất phát từ thực tế này, thực đề tài Nghiên cứu công nghệ làm tạp chất phi Collagen qui trình sản xuất Collagen từ da Tra sử dụng kiềm NaOH nước ấm ... cứu sở cho trình sản xuất Collagen từ da Tra Nếu quy trình sản xuất Collagen hoàn thiện ứng dụng vào sản xuất gia tăng giá trị sử dụng nguồn phế liệu da này, tăng thu nhập cho nhà sản xuất ...  Nghiên cứu thành phần hóa học da Tra  Nghiên cứu chế độ khử tạp chất phi Collagen môi trường nước ấm Nghiên cứu chế độ khử tạp chất Collagen môi trường kiềm Ý nghĩa thực tiễn đề tài Nghiên...
 • 65
 • 418
 • 1

Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý sinh học nước rửa máu cá của dây chuyền chế biến cá tra năng suất 8m3 1h

Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý sinh học nước rửa máu cá của dây chuyền chế biến cá tra năng suất 8m3 1h
... VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRA FILET TẠI CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN Ở NAM BỘ 1.1.1 Tổng quan v tra [7] 1.1.2 Phân b [7] 1 Đặ ể ỡng [7] 1.2 Quy trình ch bi n tra ... m c tính trung bình m i t o từ ợng ch bi n tra hi n sinh m 5→ Do ợng dung d ch máu ợng dung d ch máu n ợc xử thích hợp gây ng xung quanh nhà máy ch bi n tra 11 ng v t khác ch ... Tình hình nghiên c u tiền xử ướ ước thải máu tra 1.7.1 Tình hình nghiên c u Vi t Nam [5], [9] khoa ch bi n - ĩ Trung, KS Mã Huy, ThS Nguy n Công Minh Đ iH protein từ d ch th i máu trình...
 • 120
 • 96
 • 0

Nghiên cứu công nghệ làm giàu bentonit cổ định thanh hoá bằng phương pháp tuyển thuỷ cyclon và sử dụng sản phẩm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghiên cứu công nghệ làm giàu bentonit cổ định thanh hoá bằng phương pháp tuyển thuỷ cyclon và sử dụng sản phẩm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
... Thnh phn khoỏng vt ca bentonite 42 3.1.3 Thnh phn húa hc ca bentonite C nh Thanh Húa 43 3.1.4 Kh nng trng n ca bentonite C nh Thanh Húa 45 3.1.5 Tớnh ca bentonite C nh Thanh Húa 45 3.2 ... ca bentonite 1.5.1 Bentonite lm cht hp ph Bentonite c dựng rng rói nhiu ngnh cụng nghip vi vai trũ l cht hp ph: Trong cụng nghip lc du, lng bentonite c s dng rt ln, bao gm bentonite t nhiờn v bentonite ... cỏc mu bentonite 42 Bng 3.5.Thnh phn khoỏng vt ca bentonite .42 C nh Thanh Húa 43 Bng3.6 Thnh phn húa hc bentonite C nh Thanh Húa 43 Bng 3.7 Mt s tớnh cht khỏc ca bentonite...
 • 91
 • 273
 • 0

Luận văn nghiên cứu công nghệ khai thác tinh dầu từ cây có chưa tinh dầu

Luận văn nghiên cứu công nghệ khai thác tinh dầu từ cây có chưa tinh dầu
... liệu hương Việt Nam - Nghiên cứu công nghệ khai thác tinh dầu từ rễ hương - Nghiên cứu công nghệ tinh chế tinh dầu hương - Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm tinh dầu Luận văn thạc sỹ khoa học ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Luận văn thạc sỹ khoa học Nghiên cứu công nghệ khai thác tinh dầu từ rễ hương Việt Nam” Đây việc làm vừa ý nghĩa khoa học, vừa mang tính thực tiễn cao Luận văn thạc ... Nghiên cứu chế độ xử lý nguyên liệu Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố công nghệ Nghiên cứu công nghệ tinh chế tinh dầu Phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu Xác định số hóa lý Sơ đồ 2.1 Sơ đồ nghiên...
 • 92
 • 844
 • 2

nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ quả dứa

nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ quả dứa
... vậy, chọn đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ dứa Nhiệm vụ mục đích đề tài: Tuyển chọn chủng nấm men có khả lên men dứa tạo rượu vang với hiệu xuất cao Nghiên cứu số điều kiện ... lên men xử lý trình lên men vang [10 ;37] 1.2.9 Các công nghệ sản xuất rượu vang 1.2.9.1 Quy trình sản xuất rượu vang nước Qua sơ đồ sau, ta thấy công nghệ sản xuất từ năm 1996 trở trước đưa vào ... Việt 1.2 CÁC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG DỨA 1.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển rượu vang Vang loại đồ uống có cồn nhẹ lên men từ trái Ngay từ thời xa xưa người biết làm vang cách ép...
 • 87
 • 1,365
 • 11

Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu brandy từ quả vải và quả mận của việt nam

Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu brandy từ quả vải và quả mận của việt nam
... QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BRANDY 1.1.1 Trên giới Rượu Brandy loại rượu mạnh làm từ nước ép thịt vỏ lên men Độ cồn rượu Brandy khoảng từ 4060%Vol Etanol Công nghệ sản xuất rượu Brandy từ lâu đời ... Liquor Công nghệ sản xuất rượu Brandy chưa nghiên cứu thực rộng rãi chưa có trải nghiệm mang tính truyền thống, yêu cầu công nghệ thiết bị phức tạp hoàn hảo Thực đề tài Nghiên cứu sản xuất rượu Brandy ... ủ chín rượu, chế hình thành hợp chất tạo hương trình tàng trữ [16, 27, 38] 1.1.2 Ở Việt Nam Cho đến Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu Brandy từ nguyên liệu công bố...
 • 158
 • 785
 • 3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ferro mangan từ quặng mangan vùng Hà Giang

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ferro mangan từ quặng mangan vùng Hà Giang
... theo công nghệ IV NGUYÊN LÝ LUYỆN FERRO MANGAN CH ƯƠNG II: QUẶNG MANGAN Các loại quặng Mangan Quặng Mangan Việt Nam Quặng Mangan Giang Tuyển quặng Mangan Giang CHƯƠNG III: SẢN XUẤT FERRO MANGAN ... công nghiệp sản xuất ferro sản xuất thép Việt Nam Cũng từ mục tiêu đó, Bộ công thương giao cho Viện Luyện kim đen nghiên cứu công nghệ sản xuất Ferro Mangan từ quặng Mangan vùng Giang Tập thể ... BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM VIỆN LUYỆN KIM ĐEN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT FERRO MANGAN TỪ QUẶNG MANGAN VÙNG HÀ GIANG ...
 • 54
 • 798
 • 5

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GIẤM ĂN TỪ DỊCH ÉP TRÁI ĐIỀU

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GIẤM ĂN TỪ DỊCH ÉP TRÁI ĐIỀU
... cạnh có trái điều, loại trái phổ biến nước ta chưa tận dụng nhiều Vì vậy, nhiệm vụ NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN GIẤM ĂN TỪ TRÁI ĐIỀU phương páp khác nhằm cao giá trò sử dụng trái điều Nếu nghiên cứu luận ... đồ uống không cồn phổ biến sản xuất từ dòch ép trái điều lọc trùng • Cajuvita: loại đồ uống sản xuất từ dòch ép trái điều có bổ sung thêm sinh tố • Xiro trái điều: trái điều khử chát cách hấp ... từ trái điều nước ta chưa phổ biến thị trường.Vì tơi tiến hành nghiên cứu sản phẩm giấn ăn từ dịch ép trái điều nằm mục đích sau: Tạo sản phẩm thương mại thị trường Góp phần tạo cơng ăn việc...
 • 99
 • 467
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất màu caramen từ nước dừa

Nghiên cứu công nghệ sản xuất màu caramen từ nước dừa
... c a màu caramen sau cô ñ c Tên ch tiêu ði m H s quan tr ng Yêu c u Màu nâu ñen bóng ñ ng ñ u Màu nâu ñen không ñ ng ñ u 0,8 Màu nâu ñ m Màu s c Màu ñ nâu ñ n màu nâu ñ Màu vàng nâu ñ n màu nâu ... a màu caramen sau pha loãng Tên ch tiêu H s ði m quan Yêu c u tr ng Màu s c Màu nâu ñen bóng ñ ng ñ u Màu nâu ñen không ñ ng ñ u 0,8 Màu nâu ñ m Màu ñ nâu ñ n màu nâu ñ 39 Màu vàng nâu ñ n màu ... Sulphite-ammonia caramel Màu caramen th trư ng Các l màu caramen th trư ng hi n ña s ñ u ñư c nh p t nư c Ch ng h n: M t s s n ph m c a Pháp: + Màu caramen b t Sethness Roquette d ng bao 25kg + Màu caramen s...
 • 80
 • 309
 • 1

nghiên cứu công nghệ sản xuất nước uống từ rau

nghiên cứu công nghệ sản xuất nước uống từ rau
... Hoàn thiện công nghệ sản xuất nớc uống từ rau đợc tiến hành với mong muốn góp phần tham gia giải nhu cầu Đề tài xây dựng đợc quy trình công nghệ sản xuất nớc uống từ rau với khâu công nghệ thích ... thành cho thấy sản phẩm chấp nhận đợc Nếu sản phẩm đợc tiếp thị tốt mở hớng sản xuất Đặc biệt chi phí đầu t cho sản xuất thấp, giá thành hạ, sản xuất nớc uống từ rau phù hợp cho sản xuất trang trại ... Vitamin C - axit folic 2.3 Các sản phẩm rau thị trờng - Rau tơi - Rau muối chua - Rau sấy khô - Rau đóng hộp - Nớc uống từ rau 2.4 Các loại rau dùng sản xuất nớc uống - Cà chua - Cần tây 32 -...
 • 36
 • 621
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân vi sinh từ bã míacách làm phân vi sinh từ vỏ cà phêcách làm phân vi sinh từ ráccách làm phân vi sinh từ rơm rạđề tài nghiên cứu công nghê sản xuất ván thanh từ gỗ mỡnghiên cứu công nghệ sản xuất siro soreitol từ tinh bột sắnsản xuất phân vi sinh từ bã sắnsản xuất phân vi sinh từ bã thải sắnđề tài nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đáy ao nuôi tôm góp phần làm sạch môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón hữu cơvi sinhnghiên cứu công nghệ định vị gps và ứng dụng xây dựng phần mềm giám sátnghiên cứu công nghệ sinh họcnghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcđề tài nghiên cứu công nghệ sinh họccác đề tài nghiên cứu công nghệ sinh họcđề tài nghiên cứu công nghệ phần mềmbài toán Parabol và các vấn đề liên quanPhát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngĐáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaKỹ năng thấu cảm trong tham vấn và công tác xã hội.Bài tập đại số sơ cấpBài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhphát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q2-2017Nghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (digenea) ký sinh ở cá chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) nuôi ở khánh hòa (tt)Giảm stress cho NV CTXHBài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túybáo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía Nam6 TTr PA su dung von chu so huu 2016Đăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUBáo cáo thường niên - Tài liệu biểu mẫu15. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sở