Phân tích xác định nồng độ dioxin trong mẫu bùn trầm tích nước, cá ở lưu vực hồ trị an

Nghiên cứu xác định nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp sắc ký khí và so sánh với phương pháp phân tích sinh hóa

Nghiên cứu xác định nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp sắc ký khí và so sánh với phương pháp phân tích sinh hóa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƢƠNG MINH VŨ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VÀ SO SÁNH VỚI PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SINH HÓA Chuyên ngành: Hóa phân tích ... Nghiên cứu xác định nồng độ cồn máu Phương pháp sắc khí so sánh với Phương pháp phân tích sinh hóa áp dụng cho mẫu máu thu người sống chết Trong trình thực đề tài này, tập trung nghiên cứu ... dung sau: - Nghiên cứu số phương pháp định lượng nồng độ cồn máu - Nghiên cứu, khảo sát phương pháp định lượng nồng độ cồn máu sắc khí (GC-FID), cụ thể là: + Khảo sát số phương pháp xây dựng...
 • 99
 • 1,418
 • 13

Lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thải

Lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thải
... Tiêu chuẩn quy định phơng pháp khối lợng thủ công để xác định nồng độ lu lợng bụi khí ống khói đốt chất thải rắn y tế, quy điều kiện nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn Chú thích: Nhiệt độ áp suất tiêu ... mẫu: - Phơng pháp xác định nồng độ bụi (phơng pháp l y mẫu, mũi l y mẫu, cách xếp thiết bị, điều kiện làm khô bụi) ; - Kích cỡ, chủng loại vật liệu lọc bụi; - Đờng kính mũi l y mẫu; - Lu lợng khí ... đốt chất thải rắn y tế Phơng pháp xác định nồng độ bụi khí thải Health care solid waste incinerators Determination method of dusts concentration in fluegas Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy...
 • 40
 • 613
 • 3

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ RADON TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG HỆ THIẾT BỊ RAD7

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ RADON TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG HỆ THIẾT BỊ RAD7
... biến đổi nồng độ khí phóng xạ theo thời gian 2.6.4 Khả đo nồng độ khí phóng xạ nước Nhờ có thiết bị kèm theo, RAD7 dễ dàng xác định nồng độ khí phóng xạ nước thời gian ngắn mà không cần sử dụng ... nơi có chứa khí radon mức cho phép dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư cao đối với một số quan thể 2 Với ý nghĩa thực tiễn trên, chọn đề tài “Khảo sát nồng độ radon không khí hệ thiết bị RAD7 làm khóa ... nồng độ radon thoron dựa vào lượng tia alpha phát Cửa sổ A, C để xác định nồng độ 222Rn, cửa sổ B, D để xác định nồng độ 220Rn, cửa sổ khác O, E, F… không cộng vào kết quả đo Việc tính nồng...
 • 43
 • 535
 • 2

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ GAMMA TRONG MẪU MÔI TRƯỜNGBẰNG PHƯƠNG PHÁP FSA SỬ DỤNG HỆ PHỔ KẾ HPGe

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ GAMMA TRONG MẪU MÔI TRƯỜNGBẰNG PHƯƠNG PHÁP FSA SỬ DỤNG HỆ PHỔ KẾ HPGe
... Có nhiều phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ gamma sử dụng hệ phổ kế gamma Trong phần tác giả phân biệt phương pháp xác định hoạt độ gamma dựa vào thông tin diện tích đỉnh phổ (phương pháp WA ... với kết tính từ nguồn điểm, mẫu thể tích hoạt độ tính theo phương pháp FSA nhỏ hoạt độ tính phương pháp WA Điều giải thích hai phương pháp FSA WA thực phương pháp tương đối, phương pháp FSA sử dụng ... T1 BEB BCH BC BR BK BD BB ƣơ pháp WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch WA FSA Độ lệch 238 Ho U (Bq/kg) 34,39...
 • 59
 • 218
 • 0

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu:  Phân tích hoạt độ gamma nguồn điểm đơn đa  Phân tích hoạt độ gamma 238U, 232Th, 40K mẫu đất dạng Marinelli Phương pháp  Phân tích hoạt độ gamma ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  NGUỒN ĐIỂM VÀ MẪU THỂ TÍCH  HỆ PHỔ KẾ GAMMA  PHƯƠNG PHÁP FSA VÀ PHƯƠNG PHÁP WA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU NGUỒN ... NGUỒN ĐIỂM  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẶT VẤN ĐỀ Trong việc xác định hoạt độ dùng phổ kế gamma HPGe, có hai pp:  Phương pháp WA: sử dụng số đếm diện tích đỉnh -Phương pháp đòi hỏi việc trừ...
 • 32
 • 214
 • 0

xác định nồng độ thấp nhất có thể phát hiện được khi sử dụng phương pháp sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm để phân tích clenbuterol trong thức ăn gia súc

xác định nồng độ thấp nhất có thể phát hiện được khi sử dụng phương pháp sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm để phân tích clenbuterol trong thức ăn gia súc
... theo phương pháp sắc ký để so sánh kết quả, công bố doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc sử dụng Clenbuterol bổ sung thức ăn gia súc Trước thực trạng hoá chất bổ sung thức ăn chăn nuôi sử dụng ... phẩm động vật Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích Clenbuterol thức ăn gia súc kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm 15 1.5 Gi i thi u máy phân tích ... thiết bò phân tích điện hóa đại hoạt động theo nguyên lý sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm, cực tónh, cực rắn, … với phần mềm chuyên dụng tương thích với hệ điều hành Windows XP, phân tích nhiều...
 • 97
 • 196
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt
... 1.1.3 Độc tính dioxin …………………………………………… 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hợp chất dioxin/ furan………………………… 1.3 Sắc khí khối phổ kỹ thuật ion ………………………………… 1.3.1 Giới thiệu sắc khí khối phổ ……………………………… ... giá độ phƣơng pháp 57 3.8 Áp dụng phƣơng pháp phân tích để phân tích mẫu lấy sân bay Biên Hòa 59 3.8.1 Danh sách mẫu phân tích 59 3.8.2 Tính toán kết phân tích ... cam /dioxin sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa , Tạp chí bảo hộ lao động 6/2010, tr.15,16,23 Nguyễn Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn (2003), Phân tích vài hợp chất thuộc họ clo hữu lân hữu máy sắc khí...
 • 7
 • 271
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa
... cht thuc nhúm dioxin/ furan Hỡnh 1.2 S nguyờn lý ca detector ph Hỡnh 1.3 Hỡnh nh s khu vc ụ nhim ti sõn bay Biờn Hũa Hỡnh 3.1 Sc thu c kim tra phõn gii ca sc ng vi 26 dioxin GC method ... phng phỏp dioxin GC method ó thit lp cú th s dng vi sc khớ phõn tớch dioxin/ furan T kt qu kho sỏt phõn gii ca sc khớ, ta thy, vi cỏc iu kin sc ó thit lp, phõn gii ca sc thu c t ... - Nguyn Th Phng NGHIấN CU NG DNG PHNG PHP PHN TCH SC Kí KH KHI PH (GC-MS) XC NH HM LNG DIOXIN TRONG MT S LOI T KHU VC SN BAY BIấN HếA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S...
 • 94
 • 694
 • 0

xác định nồng độ 226ra và 210po trong một số loại phân bón lá kích thích tăng trưởng

xác định nồng độ 226ra và 210po trong một số loại phân bón lá kích thích tăng trưởng
... Xác định nồng độ 210Po mẫu phân bón kích thích tăng trưởng 4.2.3.1 Mẫu phân bón kích thích tăng trưởng dạng rắn Bước 1: Chuẩn bị mẫu - Cho 200mL nước cất vào cốc 250mL - Cho 1g mẫu phân bón vào ... 4.2.2 .Xác định nồng độ 226Ra mẫu phân bón kích thích tăng trưởng 40 4.2.2.1.Cách tạo đĩa MnO .40 4.2.2.2.Quá trình hấp thụ 226Ra đĩa MnO .42 4.2.3 .Xác định nồng độ 210Po mẫu phân bón ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM KHOA VẬT LÝ  LÊ THỊ TUYẾT TRINH Đề tài: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ 226Ra 210Po TRONG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG Ngành:...
 • 65
 • 320
 • 0

Tính toán phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ và xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ trên thiết bị

Tính toán phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ và xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ trên thiết bị
... tài Tính tốn phân bố liều thùng hàng chiếu xạ xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ thiết bị SVST Co-60/B” nhằm mục đích Khi tia gamma nguồn xạ Co-60 (với lượng 1173keV 1332 keV) vào vật ... Hệ báo động đất Thiết bị chiếu xạ SVST-Co60/B có hai chế độ vận hành bản: chế độ chiếu xạ chạy liên tục chế độ chiếu theo mẻ Chế độ chạy chiếu xạ liên tục thường sử dụng chiếu xạ loại hàng, số ... bình thùng hàng chiếu xạ theo mật độ hàng khác nhau, thiết bị chiếu xạ SVST Co-60/B dùng nguồn Co-60, từ xác định thời gian chiếu xạ cần thiết theo liều u cầu Cũng sở tính tốn xác định liều cực...
 • 97
 • 286
 • 0

lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ Lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thải

lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ Lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thải
... phòng thí nghiệm Y u cầu kỹ thuật phơng pháp thử TCVN 7242: 2003 đốt chất thải rắn y tế - Phơng pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) khí thải Nguyên tắc Lu huỳnh dioxit khí ống khói đợc ... kPa Phơng pháp sử dụng hydro peroxyt/bari perclorat/thorin để xác định nồng độ khối lợng lu huỳnh dioxyt khí ống khói đốt chất thải rắn y tế với lợng không đáng kể lu huỳnh trioxyt axit sunfuaric ... Phơng pháp áp dụng cho nồng độ lu huỳnh dioxyt tối thiểu 30 mg/m3 Chất cản trở - Lu huỳnh trioxyt (SO3): nồng độ khối lợng SO3 khí thải lớn lần nồng độ khối lợng SO2 cản trở đến phép xác định - Các...
 • 15
 • 773
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Cơ sở lý thuyết và khả năng xác định nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển bằng phương trình thực nghiệm " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... (24) phương trình tổng quát tính nồng độ ôxy hòa tan nước biển, F biểu P diễn Vì nồng độ ôxy ( Co ) xác định đơn vị khối lượng nước biển nên m Như vậy, v s ko, s T , S , Pwv T , S , F S o T xác ... dương học, trường Đại học KHTN, tính toán thử nghiệm nồng độ ôxy hòa tan nước biển tầng mặt vịnh Bắc Bộ từ tháng đến tháng 12 Kết thu cho thấy nồng độ DO trung bình qua năm nước biển tầng mặt vào ... Setschenow ôxy có biến thiên theo nhiệt độ xác định bởi: 0,0225034 13,6083 / T 2.565,68 / T Phương trình thực nghiệm để xác định số Henry hàm nhiệt độ độ muối phương trình sử dụng để tính giá trị nồng...
 • 8
 • 317
 • 0

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CÁC THÀNH PHẦN XƠ DỪA, CÁM GẠO, BỘT ĐẬU TƯƠNG VÀ URÊ ĐỂ CÁC CHỦNG NẤM MỐC pdf

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CÁC THÀNH PHẦN XƠ DỪA, CÁM GẠO, BỘT ĐẬU TƯƠNG VÀ URÊ ĐỂ CÁC CHỦNG NẤM MỐC pdf
... bã mía bột đậu tương) ; A awamori VTCC-F296 chủng A oryzae MN (cám gạo urê) (Đào Thị Tuyết cs, 2009) Trong nghiên cứu này, tỷ lệ thành phần carbon nitrogen dừa, cám gạo, bột đậu tương urê tiếp ... MgSO4, 0,05% KCl), 3% cám gạo, 0,4% urê, 0,5% guargum (chủng A awamori VTCC-F296); MTK, 2% dừa, 0,1% bột đậu tương, 0,3% guargum (A niger VTCC-F128); MTK, 4% cám gạo, 0,2% urê, 0,7% guargum (A ... 3% cám gạo + 0,4% urê 186,4 453,5 A niger VTCC-F128 MTK + 0,3% guargum+ 2% dừa +0,1% bột đậu 62,4 148,4 A oryae MN02 MTK + 0,7% guargum + 4% cám gạo + 0,2 urê 63,7 165,6 Tên chủng Thành phần...
 • 6
 • 334
 • 5

mối liên quan giữa nồng độ dioxin trong sữa và một số hormone nhóm steroid trong nước bọt của những bà mẹ đang cho con bú sống khu vực điểm nóng dioxin huyện phù cát, tỉnh bình định năm 2011

mối liên quan giữa nồng độ dioxin trong sữa và một số hormone nhóm steroid trong nước bọt của những bà mẹ đang cho con bú sống ở khu vực điểm nóng dioxin huyện phù cát, tỉnh bình định năm 2011
... mẹ cho sống khu vực điểm nóng dioxin huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2011 Xác định mối liên quan nồng độ dioxin sữa nồng độ số hormone nhóm steroid nước bọt mẹ cho sống khu vực ... Mối liên quan nồng độ dioxin sữa số hormone nhóm steroid nước bọt mẹ cho sống khu vực điểm nóng dioxin huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2011 với mục tiêu: Mô tả tình hình sức khỏe ... nghiên cứu mẹ cho tuổi từ 20-30 có lần đầu độ tuổi từ 4-16 tuần tuổi Khu vực nhóm bệnh mẹ sống vùng điểm nóng chất da cam /dioxin khu vực huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Khu vực nhóm chứng...
 • 81
 • 409
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định nồng độ cồn trong máuxác định nồng độ clorua trong nướcchuẩn độ xác định nồng độ nhôm trong dung dịch 26 27pháp xác định nồng độ dung dịch màucho 69 6 g mno2 tac dung hoan toan voi dung dich hcl dac toan bo luong clo thu duoc hap thu het vao 500 ml dung dich naoh 4m xac dinh nong do cac chat trong dung dich thu duoc sau phan ung biet the tich dung dich thay doi khong dangbài 1 cách sử dụng các dụng cụ phân tích thể tích pha dung dịch chuẩn xác định nống độ dung dịch naoh va hcixác định nồng độ khối lượng no2 trong không khíxác định nồng độxác định nồng độ chất khôphương pháp xác định nồng độ axitxác định nồng độ h2so4xác định nồng độ h2o2xác định nồng độ cồnxác định nồng độ proteinxác định nồng độ dung dịchCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học