Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thảm thực vật rừng lưu vực hồ trị an – đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng kháng chấn của các chung cư nhiều tầng và đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng kháng chấn của các chung cư nhiều tầng và đề xuất giải pháp khắc phục
... nỳt khung chung c Rch Miu Hỡnh 3.1.6 Cu to dm chung c Rch Miu Hỡnh 3.1.7 Cu to ct chung c Rch Miu xxiii Hỡnh 3.1.8 Chi tit cu to vỏch chung c Rch Miu Hỡnh 3.2.1 - Hỡnh nh cụng trỡnh chung c ... sỏt gn 30 chung c thnh ph Vin cng ó thc hin hp ng vi thnh ph H Ni kho sỏt ỏnh giỏ hn 35 chung c, vi thnh ph Vinh 18 chung c, vi Hi Phũng gn 10 chung c Theo kt qu iu tra kho sỏt cỏc chung c t ... Mt bng kt cu tng in hỡnh chung c Thanh a Hỡnh 3.2.3 - Mt ct khung K1 chung c Thanh a Hỡnh 3.2.4 a S b trớ múng bng chung c Thanh a Hỡnh 3.2.4 b S cu to múng bng chung c Thanh a Hỡnh 3.2.5...
 • 250
 • 231
 • 0

Nghiên cứu diễn biến lũ lụt lưu vực Sông Lam và đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu diễn biến lũ lụt lưu vực Sông Lam và đề xuất giải pháp khắc phục
... vc Sụng Lam 19 1.2.1 Mt s trn l ln in hỡnh trờn lu vc 19 1.2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu l, lt trờn lu vc sụng Lam 22 Kt lun chng 24 CH G 2: T TR U VC SễNG LAM ... thng mụ phng ti lu vc sụng Lam 69 Hỡnh 3-5: D liu mt ct sụng Lam 70 Hỡnh 3-6: iu kin ban u editor thy lc 71 Hỡnh 3-7: B thụng s Manning trờn sụng Lam 72 Hỡnh 3-8: a ... vc sụng Lam 3) Nghiờn cu qun l l ln lu vc sụng Lam ca TS Trn Duy Kiu nm 2012 Nghiờn cu ny ó a c s khoa hc v thc tin qun lý l ln lu vc sụng am xut cỏc gii phỏp qun lý l ln lu vc Sụng Lam Tuy...
 • 137
 • 571
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước tam giang-cầu hai, tỉnh thừa thiên huế '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước tam giang-cầu hai, tỉnh thừa thiên huế '
... Printed in United of American TÓM TẮT Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn vùng đất ngập nước Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế xác đònh gồm 16 loài thực vật ngập mặn thuộc 16 chi, 14 họ Trong đó, ... Đa dạng sinh học phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb Đại học Huế Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế, Đặc điểm khí hậu-thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2004 McLeod, ... lớp phủ thảm TVNM vùng ĐNN xã Hương Phong Dưới hỗ trợ công nghệ viễn thám GIS kết hợp với kết nghiên cứu thực đòa, xây dựng đồ trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu với lớp phủ thảm TVNM vùng ĐNN...
 • 7
 • 358
 • 4

đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng điện trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả tại phường sơn kỳ, quận tân phú, thành phố hồ chí minh

đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng điện trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả tại phường sơn kỳ, quận tân phú, thành phố hồ chí minh
... giảm lượng khí thải phát thải vào môi trường gây biến đổi khí hậu Chính đề tài “ Đánh giá trạng sử dụng lượng sinh hoạt đề xuất giải pháp sử dụng hiệu phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh , ... hình sử dụng lượng sinh hoạt phường Sơn Kỳ Đánh giá tình hình sử dụng lượng sinh hoạt Có thể nhân rộng mô hình sử dụng tiết kiệm hiệu lượng sinh hoạt NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tình hình sử dụng lượng sinh ... sát, biết tình trạng sử dụng lượng sinh hoạt phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) Nâng cao ý thức, thay đổi thói quen người dân phường việc sử dụng lượng sinh hoạt Qua đó,...
 • 126
 • 536
 • 3

Sử dụng mẫu sinh học để đánh giá ô nhiễm ASEN trong nước giếng khoan tại khu vực nông thôn và đề xuất giải pháp khắc phục

Sử dụng mẫu sinh học để đánh giá ô nhiễm ASEN trong nước giếng khoan tại khu vực nông thôn và đề xuất giải pháp khắc phục
... tài: SÙDUNG MAU SINH HOC DE DÀNH GIÀ Ó NHIÈM ASEN TRONG NlTÒC GIÉNG KHOAN TAI KHU VUC NÓNG THÓN VA DE XUÀT GIÀI PHÀP KHÀC PHUC I DAT VÀN DE O nhiém asen nude ngàm dàc biet nude giéng khoan dà dugc ... lugng asen toc, nuò'c tiéu vai nóng asen nude ngàm Asen thudng tich tu toc va mdng tay vói nóng dò cao han nhùng phàn khàc d ca thè va su tiét asen cao nude tiéu biéu thi su bóc lo asen lién tue Trong ... ò nhiém asen Tuy nhién, càc dàu hieu làm sàng ve nhiém dòc asen ò Viét Nam vàn chua dugc phàt hien rò ràng, vi vày vàn de dat phài tìm dugc mot chi thi thich hgp nhàn biét su nhiém dòc asen man...
 • 41
 • 167
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNGđè XUẤT các GIẢI PHÁP bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG PHÂN PHỐI và sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỤC vật tại TỈNH AN GIANG

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đè XUẤT các GIẢI PHÁP bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG PHÂN PHỐI và sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỤC vật tại TỈNH AN GIANG
... ĐÈ TÀI: NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÂN PHỐI VÀ sử DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI TỈNH AN GIANG II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ: Nghiên cứu ... đánh giá trạng ô nhiễm môi trường TBVTV đề xuất giải pháp nhàm bảo vệ môi trường phân phối sử dụng TBVTV tinh An - Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường từ trình phân phối sử dụng TBVTV tỉnh An Giang ... tiếp người phân phối sử dụng TBVTV tỉnh An Giang để đánh giá trạng ô nhiễm môi trường TBVTV Các biện pháp quản lý xử lý chất thải phân phối sử dụng TBVTV An Giang đề xuất dựa sở nghiên cứu, quy...
 • 108
 • 191
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạngđề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên
... cũn cú 10 trm trung gian 35/6kV hoc 35/10kV cp in cho cỏc ph ti hn hp v mt s trm trung gian chuyờn dựng cp cho cỏc nh mỏy, xớ nghip cụng nghip (xem H 1.2 - S li in trung ỏp) Cỏc trm trung gian ... 110kV, s dng cỏc cp in ỏp thụng dng nh 35, 22, 10, 6kV cú trung tớnh cỏch ly, trung tớnh ni t trc tip hoc giỏn tip qua mỏy bin ỏp to trung tớnh hoc cun dp h quang ( cun Pertecxen) Li in phõn ... 38.00 36.29 120.96 220.22 10.22 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUYấN 13 Thông số trung bình DZ đo trạm 220(110)KV Quan...
 • 83
 • 634
 • 7

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam
... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ, ... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng...
 • 7
 • 1,068
 • 12

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường
... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng ... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ,...
 • 7
 • 1,483
 • 4

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều
... xỉ Đánh bóng Rẻo kim loại, tiếng ồn Tạo âm thanh, Thành phẩm Thành phẩm Hình 3.1 Sơ đồ quy trình đúc đồng làng nghề Phước Kiều kèm theo dòng thải 3.2 Hiện trạng mơi trường làng nghề đúc đồng Phước ... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ,...
 • 7
 • 377
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền trung từ tỉnh quảng bình đến tỉnh quảng ngã

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền trung từ tỉnh quảng bình đến tỉnh quảng ngã
... đề án "Nghiên cứu, đánh giá trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn khả cung cấp nớc sinh hoạt dải ven biển miền Trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi" Viện nghiên cứu Địa chất Khoáng sản Trên sở pháp ... Viện Nghiên cứu Địa chất Khoáng sản nhiệm vụ lập đề án "Nghiên cứu, đánh giá trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn khả cung cấp nớc sinh hoạt dải ven biển miền trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi" ... nhiễm mặn, nhiễm bẩn nớc dải ven biển Quảng Bình - Quảng Ngãi Hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn nguồn nớc 3.1 Nhiễm mặn, nhiễm bẩn nớc mặt 3.2 Nhiễm mặn, nhiễm bẩn nớc dới đất Chơng IV Khả cung cấp, ...
 • 192
 • 484
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng namnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng nuôi và thị trường tiêu thụ cá trắm đen mylopharyngodon piceus thương phẩm tại thành phố hà nội2 nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình lấy nước dọc sông hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước cho các công trìnhnghiên cứu đánh giá hiện trạng khả năng lấy nước của một số công trìnhcơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnđánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh họcnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchnghiên cứu hành vi tiêu dùng dịch vụ sản phẩm trò chơi điện tử và đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử việt namkhảo sát hiện trạng xử lý nước thải tại các bệnh viện trên địa bàn tphcm và đề xuất giải pháp khắc phụchiện trạng cấp nước tại một số khu vực ngoại thành tphcm và đề xuất giải pháp khắc phụcnghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số điểm đen trên các đường trục chính của thành phố hồ chí minhhiện trạng thảm thực vậtCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationBC giao dich cua co dong noi bo 180712Báo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonCong bo thong tin so 126 ve bau Truong ban kiem soat nhiem ky 2012 2016Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienBao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTTB so 967 cua So GDCKTPHCM ve ngay dang ky cuoi cung du DHDCD thuong nien 2012SonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation20170508 BSC Vietnam Company AGM Note VN RAL ICB372220160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHR