CÔNG NGHỆ LÊN MEN MEETAN KẾT HỢP PHÁT ĐIỆN – GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC CHO CÁC ĐÔ THỊ LƠN, GÓP PHẦN KÌM HÃM BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Công nghệ lên men metan kết hợp phát điện-Giải pháp xử rác cho các đô thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu pdf

Công nghệ lên men metan kết hợp phát điện-Giải pháp xử lý rác cho các đô thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu pdf
... Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 Hi u su t phát ñi n công ngh lên men metan 100 m3 khí/ t n rác 60%CH4 – 560 kWh 56 kWh t n th t 224 kWh Đi n/t n rác 336 kWh nhi t/t n rác 234 kWh X ch t th ... kWh Nhi t cho nhà máy 59 kWh Đi n cho nhà máy 165 kWh/t n rác ñ bán Hình 0-4 Hi u su t phát ñi n c a công ngh lên men mêtan(Ngu n:[8]) CÁC ƯU VI T C A CÔNG NGH LƯA ñ i v i h th ng x nư c th ... Phay rác Cát, s i, th y tinh Máy nghi n SX g ch TBPL rác = th y khí ñ ng Máy nghi n B tr n Khí Ly tâm Máy phát ñi n Bánh bùn Khí X khí L ng Nư c s ch B th y phân Ly tâm Bánh bùn L ng B metan...
 • 11
 • 360
 • 0

Công nghệ lên men metan kết hợp phát điện giải pháp xử rác cho các đô thị lớn

Công nghệ lên men metan kết hợp phát điện giải pháp xử lý rác cho các đô thị lớn
... Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 Hi u su t phát ñi n công ngh lên men metan 100 m3 khí/t n rác 60%CH4 – 560 kWh 56 kWh t n th t 224 kWh Đi n/t n rác 336 kWh nhi t/t n rác 234 kWh X ch t th ... kWh Nhi t cho nhà máy 59 kWh Đi n cho nhà máy 165 kWh/t n rác ñ bán Hình 0-4 Hi u su t phát ñi n c a công ngh lên men mêtan(Ngu n:[8]) CÁC ƯU VI T C A CÔNG NGH LƯA ñ i v i h th ng x nư c th ... 28 ngày Nha, công su t thi t k d ki n x 11,5% t ng kh i lư ng rác 140 t n rác/ ngày phát sinh rác C u Di n S n lư ng d - (Hà N i) t n phân/ngày giá 680 Nhà máy x ki n 37 Các công ño n ñư...
 • 11
 • 753
 • 8

Luận văn công nghệ môi trường Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công suất 25.000m3ngày

Luận văn công nghệ môi trường Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công suất 25.000m3ngày
... Đề tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước, mợt nhu cầu thiết ́u cho toàn ... : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP I HIỆN TRẠNG VỀ CẤP ... tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày tớc Long Thành – Dầu Giây sẽ có các tún ớng cấp nước Ø800...
 • 111
 • 151
 • 0

Xây dựng hệ thống xử nước thải nhiễm dầu với sự kết hợp giữa hai phương pháp xử lý, lắng gạn cơ học và phân hủy sinh học

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu với sự kết hợp giữa hai phương pháp xử lý, lắng gạn cơ học và phân hủy sinh học
... vật Các dụng chảy hở hệ thống xử Eubacteria Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Archaebacteria Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Viruses Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Nguồn: Wastewater ... PHÁP XỬ LÝ Theo chất phương pháp xử nước thải, người ta chia chúng thành phương pháp học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học Một hệ thống xử hồn chỉnh thường kết hợp đủ thành phần ... , Cơng ty phối hợp với viện cơng nghệ sinh học thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên Cơng nghệ quốc gia lựa chọn ứng dụng thành cơng phương pháp “ ứng dụng cơng nghệ phân huỷ sinh học, để xử nước...
 • 71
 • 413
 • 0

Luận văn thạc sĩ Giải pháp xử tại chỗ chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốt tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Luận văn thạc sĩ Giải pháp xử lý tại chỗ chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốt tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải – Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
... tiễn xử chất thải rắn y tế nguy hại công nghệ không đốt cho Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Triệu Hải - Chương Giải pháp xử chất thải rắn y tế nguy hại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Triệu Hải Các ... đến luận văn [8] + Chất thải rắn y tế vật chất thể rắn, thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường + Chất thải rắn y tế nguy hại chất thải y tế chứa y u tố nguy hại ... XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG ĐỐT CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI 2.1 Cơ sở pháp liên quan đến công tác xử chất thải rắn y tế nguy hại 2.1.1 Các văn pháp...
 • 113
 • 443
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Giải pháp xử tại chỗ chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốt tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải Thị xã Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị

Đồ án tốt nghiệp Giải pháp xử lý tại chỗ chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốt tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải Thị xã Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị
... VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG ĐỐT CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI 2.1 Cơ sở pháp liên quan đến công tác xử chất thải rắn y tế nguy hại 2.1.1 Các văn pháp ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Đồ án Giải pháp xử chỗ chất thải rắn y tế nguy hại công nghệ không đốt Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải Thị Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị đề tài nghiên cứu thân ... thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường + Chất thải rắn y tế nguy hại chất thải y tế chứa y u tố nguy hại cho sức khỏe người môi trường dễ l y nhiễm, g y ngộ độc,...
 • 113
 • 408
 • 0

Mô hình xử chất thải rắn sinh hoạt cho các đô thị lớn theo hướng phát triển bền vững ppt

Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đô thị lớn theo hướng phát triển bền vững ppt
... biện pháp quản xử rác thải Điều chứng tỏ tiềm CDM quản xử rác thải đô thị Năm 2009, Omid Tayyeba SWECO tính toán tiềm CDM kịch công nghệ khác xử CTR với lượng chất thải rắn tiếp nhận ... phí xử chất thải thấp Trong trường hợp đăng ký hoạt động dự án theo CDM số kinh tế phương pháp xử khác trình bày Bảng Việc tham gia dự án CDM giúp tăng hiệu kinh tế Các kịch xử CTR, theo ... cao hiệu thu gom, công suất xử hạn chế phát thải khí mêtan nhiều phương pháp xử rác (chôn lấp hợp vệ sinh, đốt, compost, kỵ khí) Xét riêng lĩnh vực xử chất thải, tính đến tháng 3/2011,...
 • 10
 • 364
 • 6

Nghiên cứu sử dụng hợp tài nguyên đa dạng cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện thạch thất, hà nội

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện thạch thất, hà nội
... Th t, nghiên c u ñ tài: Nghiên c u s d ng h p tài nguyên ña d ng tr ng nh m thích ng v i bi n ñ i khí h u t i huy n Th ch Th t, N i” 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên ... resources: tài nguyên có th t trì ho c t b sung m t cách liên t c ñư c qu n m t cách h p Tuy nhiên, n u s d ng không h p lý, tài nguyên tái t o có th b suy thoái không th tái t o ñư c Tài nguyên ... h i tài nguyên sinh v t, v a gia tăng lư ng phát th i khí nhà kính làm gia tăng bi n ñ i khí h u Bi n ñ i khí h u v i s suy gi m di n tích r ng ñ u ngu n, s d ng tài nguyên nư c không h p d...
 • 136
 • 337
 • 0

Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Chất Thải Rắn Đô Thị Thành Phố Sơn La Đến Năm 2030

Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Thị Thành Phố Sơn La Đến Năm 2030
... hợp với điều kiện thực tế thành phố Sơn La Do đồ án: Đặc điểm địa sinh thái Thành phố Sơn La Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh phục vụ xử chất thải đô thị cho Thành phố Sơn La đến ... nhằm xử chôn lấp chất thải công nghiệp phát sinh đến năm 2010 địa bàn thành phố Hà Nội cách an toàn Bãi xử chôn lấp chất thải đợc đặt phía Bắc khu Liên hiệp xử chất thải rắn Nam Sơn, ... 150 bãi chôn lấp chất thải rắn loại, nhng số phần lớn bãi chôn lấp không đủ tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh , có 17 điểm hợp vệ sinh mà phần lớn đợc xây dựng nguồn vốn ODA Các bãi chôn lấp...
 • 110
 • 350
 • 1

Nghiên cứu phát triển sinh phẩm hỗ trợ công nghệ lên men tạo khí sinh học trong các điều kiện môi trường đặc biệt

Nghiên cứu phát triển sinh phẩm hỗ trợ công nghệ lên men tạo khí sinh học trong các điều kiện môi trường đặc biệt
... chuyên biệt hóa tạo methane từ acetate có khả 30 sinh trưởng tạo methane phổ rộng điều kiện nhiệt độ, pH, đặc biệt môi trường có hàm lượng muối cao, có khả cạnh tranh tốt bể lên men kỵ khí điều kiện ... Chí Công M ục tiêu nội dung nghiên cứu M ục tiêu: Tạo nguồn m ethanogen có tính thích ứng cao với môi trường nhiễm mặn để làm sở cho việc sản xuất chế phẩm sinh học hỗ trợ cho công nghệ biogas điều ... (Dolfing, M ulder, 1985) Nghiên cứu đặc điểm sinh Các thí nghiệm nghiên cứu đặc tính sinh học thực bình serum ống nghiệm có nút cao su chứa môi trường dịch thể kỵ khí với thành phần muối hay...
 • 102
 • 217
 • 0

Nghiên cứu cải tạo giống và phát triển công nghệ lên men kháng sinh nhờ chủng micromonspora n0 9

Nghiên cứu cải tạo giống và phát triển công nghệ lên men kháng sinh nhờ chủng micromonspora n0 9
... nhà nghiên cứu Việt Nam phân lập số chủng Micromonospora có khả sinh tổng hợp kháng sinh có hoạt phổ rộng Để tiếp tục công trình lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu cải tạo giống phát triển công nghệ lên ... lên men kháng sinh nhờ chủng Micromonospora N 9" với mục tiêu cụ thể sau: - Tiếp tục nghiên cứu cải tạo giống đột biến kết hợp với sàng lọc nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh chủng ... (Weinstein cộng 196 8, Lucdeman cộng 197 0) + Rifamicin sản xuất từ M.ellipsospora 2.2- CẢI TẠO, CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT [1,2,3 ,9, 11,13] 2.2.1 Đại cương cải tạo chọn giống vi sinh vật sinh kháng sinh Trong...
 • 43
 • 379
 • 0

Thực hành công nghệ lên men

Thực hành công nghệ lên men
... trước lên men; E2: lượng chất hòa tan biểu kiến (g) 100 ml dịch đường lên men Độ lên men thực Độ lên men thực độ lên men đo hàm lượng chất hòa tan dịch lên men đuổi hết rượu CO2 Có thể tính độ lên ... maltose raffinose Lên men mạnh lòng môi trường Kết chùm lắng xuống đáy, bia tự nhiên Cấu tạo tế bào nấm men Khu n lạc nấm men (x 100) a) Nấm men lên men b) Nấm men lên men chìm c) Nấm men dại d) Phụ ... men từ đợt lên men trước phải sục khí dịch đường Tỉ lệ cấy giống 1: 10 Lên men Trong phòng thí nghiệm lên men bình tam giác L miệng bình bao bóng cao su Để đạt nhiệt độ lên men 8oC, để bình lên...
 • 40
 • 973
 • 6

Công nghệ lên men truyền thống nước tương MISO.doc

Công nghệ lên men truyền thống nước tương MISO.doc
... thêm vào Sau hỗn hợp nghiền đặt vào thùng lên men cho lên men ủ chín - Phối trộn + Mục đích: mục đích bổ sung tác nhân lên men vào đậu nành để trình lên men xảy + Các biến đổi nguyên liệu: khối ... - Lên men + Mục đích:  Sử dụng enzyme từ koji miso để phân hủy nguyên liệu thô  Sử dụng khả lên men vi sinh vật chịu muối để tổng hợp sản phẩm lên men làm tăng màu sắc hương vị bước lên men ... tính cao Nếu 20 Tương Miso nhiệt độ phối trộn thấp 30oC ,quá trình ủ chín bất ổn Miso mặn đòi hỏi có mùi lên men dó phối trộn 28-32oC phương pháp lên men ấm 20oC phương pháp lên men tự nhiên Thông...
 • 27
 • 734
 • 20

Công nghệ lên men

Công nghệ lên men
... – 36h - Nên vớt men sau lên men xong, để tái sử dụng đạt hiệu cao -7- Cơng nghệ lên men Download» Agriviet.com Bài : CƠNG NGHỆ LÊN MEN GIẤM CỐ ĐỊNH Ngun liệu Ngun liệu thực lên men giấm sản phẩm ... nấm men, nấm mốc vi khuẩn thường nấm men thuộc giống Saccharomyces Giống - Nấm men phân lập từ nguồn: Nấm men bánh mì Nấm men rượu nếp, men cơm rượu … Nấm men lên men nước trái cây, dịch trái lên ... bị thiết bị lên men (fermentor) Trong thùng lên men có chứa chất mang như: bã mía, cùi bắp, xơ mướp….Các chất mang có tác dụng giữ men, làm cho dịch lên men - Sau chuẩn bị thùng lên men xong, ta...
 • 11
 • 837
 • 5

Xem thêm