1947057683 toan hoc 9

2-7 Cac ham toan hoc co ban.doc

2-7 Cac ham toan hoc co ban.doc
... = -1 Lệnh CONJ a) Công dụng: Tính lượng liên hiệp số phức b) Cú pháp: y = conj(z) c) Giải thích: y: tên biến chứa lượng liên hiệp z: số phức d) Ví dụ: z = -3i + 2j z = – 1.0000i y = conj(z) y...
 • 6
 • 1,373
 • 5

Phương trình bông hoa trong toán học

Phương trình bông hoa trong toán học
... Bụng hoa ny ớt cỏnh quỏ h! V cỏi bụng khỏc nhiu cỏnh hn coi nha: r = ( + 5.cos ( 8. ) ) r = ( + 5.cos ( 7. ) ) V li cui cựng hóy cựng mỡnh tn hng v p ca toỏn hc nhộ! Bụng hoa cui cựng l bụng hoa...
 • 7
 • 948
 • 2

Các hàm toán học cơ bản

Các hàm toán học cơ bản
... b) Cú pháp: y = round(x) c) Ví dụ: x = -1.9000 -0.2000 3.4000 5.6000 7.0000 y = round(x) y= -2 Bảng so sánh phép làm tròn số X -1.9000 -0.2000 3.4000 5.6000 7.0000 ceil(x) -1 floor(x) -2 -1 fix(x)...
 • 6
 • 600
 • 4

Thuật toán học trong tin học

Thuật toán học trong tin học
... trình viết cho hai câu xử lí số phạm vi longint Bạn muốn xử lí số lớn phải cài đặt thuật toán xử lí số lớn Các thuật toán giới thiệu số báo trước Các bạn tham khảo lại để cài đặt Sau chương trình ... Nếu bạn tinh ý để ý thấy số thập phân 0,(9) phân số biểu diễn, theo Điều không Trong chương trình viết cho Câu nhập vào −1 kết nhận Đây có ... >n ta đưa dạng Như B=P*5t-n Gọi nb số chữ số B ị Trong biễu diễn dạng số thập phân số chữ số đứng liền sau dấu phẩy bằng: t-nb +Trường hợp 2: Trong phân tích thừa số nguyên tố Q có chứa số nguyên...
 • 11
 • 595
 • 10

Thuật toán toán học ứng dụng

Thuật toán toán học ứng dụng
... hay .Thuật toán trước tiên nhiều bạn nghĩ đọc dùng hai vòng lặp lồng để tìm tử mẫu phân số, sau xếp lại theo thứ tự tăng dần Nhưng cách làm lâu tốn nhớ Tôi giới thiệu với bạn thuật toán nhà toán học ... với toán đơn giản khác biệt không lớn với Max nhỏ Nhưng qua bạn thấy hiệu việc áp dụng toán học vào tin Bài 2: Tìm tất số N có chữ số cho 2*N có chữ số tất chữ số từ đến có mặt N 2*N Giải: Đây toán ... Phân số có tử mẫu theo thứ tự tổng tử mẫu hai phân số hai bên Ví dụ: Từ nhận xét nhà toán học người Anh đưa thuật toán để tìm tất phân số sau: Bước 1: Bắt đầu hai phân số Bước : Ta lấy tổng tử mẫu...
 • 14
 • 274
 • 4

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)
... Giải a Để tìm sở, số chiều E, ta tìm hệ ĐLTT tối đại hệ sinh u1 , u2 , u3 , u4 E Lập biến đổi ma trận:     1 0 1 0     1 ... −2, −1, −1) V = (x1 , x2 , x3 , x4 ) x1 − x3 − x4 = x2 − x3 + x4 = a Tìm sở, số chiều KGVT U, V, U + V b Tìm sở, số chiều KGVT U ∩ V • Dễ thấy sở U véctơ α1 = (2, 0, 1, 1), α2 = (1, 1, 1, 1) ... Không gian V không gian nghiệm hệ , x2 − x3 + x4 = sở V hệ nghiệm hệ Hệ có vô số nghiệm x1 = x3 + x4 phụ thuộc tham số x3 , x4 Nghiệm tổng quát , hệ x2 = x3 − x4 nghiệm là: β1 = (1, 1, 1, 0),...
 • 4
 • 754
 • 13

Maxima - Phần mềm toán học nguồn mở

Maxima - Phần mềm toán học nguồn mở
... Save - Save as - Load Package (t i gói m r ng c a wxmaxima vào chương trình) - Batch file (ch y file th c thi ñư c t o b i Maxima) - Export ( xu t file ñang tính toán ñ nh d ng web ho c LaTex) - ... p - Toán t “abs(x)”: tr t ñ i c a x , n u x s phúc, toán t phép l y modun c a s ph c x - Toán t “ceiling(x)”: làm tròn giá tr ñ n s nguyên nh nh t l n x Ví d : ceiling(2.3) ta ñư c k t qu - Toán ...  - Toán t “sqrt(x)” : tr v giá tr b c hai c a x ., x_n =3 III Ví d minh h a ch c c a Maxima: Chúng ta s l n lư t tìm hi u ch c c a Maxima thông qua menu l nh c a wxmaxima Menu File: - Open -...
 • 17
 • 755
 • 3

Abraham de Moivre – Nhà toán học với công thức Moivre

Abraham de Moivre – Nhà toán học với công thức Moivre
... Françoise de Bourbon, góa phụ Henri-Robert de la MARCK Trong năm 1682, Học viện Tin lành Sedan bị đàn áp de Moivre học để nghiên cứu logic Saumur hai năm Mặc dù toán học phần môn học mình, de Moivre ... de Moivre nhà toán học có uy tín với kiến thức tốt nhiều văn tiêu chuẩn Để kiếm sống, de Moivre trở thành gia sư riêng toán học, tham quan học sinh giảng dạy quán cà phê London De Moivre tiếp tục ... rửa tội linh mục Công giáo De Moivre gửi đến Prieure de Saint-Martin, trường học mà quan chức gửi trẻ em Tin Lành đến cho truyền bá vào Công giáo Không rõ de Moivre dời Prieure de SaintMartin chuyển...
 • 5
 • 1,025
 • 3

Xem thêm