Bài tập danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

danh từ sở hữu trong tiếng anh

danh từ sở hữu trong tiếng anh
... danh từ sở hữu - The desk of the pupils – The pupil‟s desk : bàn học sinh - The clothes of the boys – The boy‟s clothes : quần áo chàng trai - The poems of Khanh – Khanh‟s poems : thơ anh Khanh- ... Two kilometres‟s distance: khoảng cách hai số Five dollar‟s worth: giá năm đô la c) Ở danh từ : house ( nhà ), home ( nhà ), office ( văn phòng ), church (nhà thờ ), shop ( cửa hàng ),...
 • 2
 • 421
 • 2

Tài liệu Phân Biệt Số Ít Hay Số Nhiều Trong Tiếng Anh pdf

Tài liệu Phân Biệt Số Ít Hay Số Nhiều Trong Tiếng Anh pdf
... đại diện cho danh từ nào, danh từ đếm dùng số nhiều, ngược lại dùng số Ví dụ: The majority think that (đa số nghỉ ) ta suy để "suy nghĩ' đựoc phải danh từ đếm (người ) => dùng số nhiều :The majority ... Phép cộng dùng số ít: Two and three is five (2 + = 5) 2) Luôn số ít: Gặp chữ sau luôn dùng số EACH, EVERY, MANY A,TO INF, V-ING, MỆNH ĐỀ DANH TỪ, TỰA ĐỀ Lưu ý chữ " MANY A " + danh từ số Many a book ... think that 8) Nhóm Tiếng Nói, Dân tộc: - Tiếng nói dùng số - Dân tộc dùng số nhiều - Tiếng nói dân tộc viết giống khác chỗ : dân tộc có THE tiếng nói THE Ví dụ: Vietnamese is (tiếng Việt ) The...
 • 8
 • 1,695
 • 4

Phân Biệt Số Ít Hay Số Nhiều Trong Tiếng Anh potx

Phân Biệt Số Ít Hay Số Nhiều Trong Tiếng Anh potx
... Gặp chữ sau luôn dùng số EACH, EVERY, MANY A,TO INF, V-ING, MỆNH ĐỀ DANH TỪ, TỰA ĐỀ Lưu ý chữ " MANY A " + danh từ số Many a book is ( Nhưng many a dùng số nhiều : Many books are ) Ví dụ: ... phía sau dù có "and" lần mặc kệ ta dùng số ) - Chủ từ To inf V-ing Ví dụ: To this is Learning English is - Chủ từ mệnh đề danh từ Cách nhận dạng mệnh đề danh từ có chữ hỏi đầu what, when, why, ... Ví dụ: "Tom and Jerry" is "War and Peace" is (chiến tranh hòa bình ) "Gone with the wind" is (Cuốn theo chiều gió ) 3) Danh từ có S dùng số - Nhóm Môn học : physics (vật lý ), mathematics (toán...
 • 4
 • 318
 • 3

Lý thuyết, bài tập ôn thi TN THPT cđ, đh môn tiếng anh

Lý thuyết, bài tập ôn thi TN THPT và cđ, đh môn tiếng anh
... DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 TẠO Môn thi: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) Mã đề thi - - ĐỀ THI ... LUYỆN THI SỐ (Đề thi có 03 trang) ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi _ ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 195...
 • 44
 • 482
 • 8

Llý thuyết bài tập ôn thi đại học tốt nghiệp môn tiếng anh 2015

Llý thuyết và bài tập ôn thi đại học và tốt nghiệp môn tiếng anh 2015
... People and places Bài đọc hiểu đề thi tốt nghiệp THPT gồm phần phần đọc điền từ vào chỗ trống Phần đọc hiểu CÁCH LÀM VÀ LUYỆN TẬP DẠNG BÀI ĐỌC ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG Bài đọc điền từ vào chỗ trống ... giây- phút) Phương pháp luyện tập kỹ làm được áp dụng với đọc hiểu đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Tiếng Anh Tuy nhiên, cần lưu ý đọc đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng dài gần gấp đôi ... hợp không dùng mạo từ - không dùng mạo từ trước danh từ số nhiều, danh từ không đếm , danh từ trừu tượng với nghĩa chung E.g: Water is necessary for life - không dùng mạo từ trước tên môn học( history,...
 • 68
 • 512
 • 2

Bài tập về từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh

Bài tập về từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh
... intervened 24 TỪ VỰNG Bài tập từ vựng đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường bao gồm dạng tập sau: - Bài tập cấu tạo từ dạng thức từ (word formation) - Bài tập chọn từ (word choice) kết hợp từ (collocations) ... CẤU TẠO CỦA TỪ (Word formation): Bài tập cấu tạo từ thường kiểm tra tất dạng từ loại danh từ, tính từ, trạng từ, động từ Để làm tốt dạng tập này, trước hết, học sinh cần phải có vốn từ vựng phong ... nghiệp Từ ghép: Danh từ ghép: Phương thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép...
 • 55
 • 2,844
 • 101

Bài tập thì tương lai đơn tương lai gần Tiếng Anh

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần Tiếng Anh
... Bài tập Tiếng Anh Tea or coffee a I am going to have tea, please b I'll have tea, please c I want to drink ... take) place at o'clock 13 A: “Go and tidy your room.” B: “I _ (not / do) it!” Bài tập Tiếng Anh 14 If it rains, we _ (not / go) to the beach 15 In my opinion, she ...
 • 3
 • 1,531
 • 40

Luyện tập: Các phép so sánh trong Tiếng Anh Comparison Exercises

Luyện tập: Các phép so sánh trong Tiếng Anh Comparison Exercises
... plan to start the trip?’ ‘I’m not sure, but the _ the _’ A soon – good B sooner – better C soon – well D sooner - best III Choose the sentence that has the same meaning with the ... gave My most favorite song is ‘Gold River’ A Of all songs, I like ‘Gold River’ the most B I don’t like ‘Gold River’ C I like listening to music D ‘Gold River’ is the name of a song * Difficult I ... C C D II there is any better solution than to put that chair here the more the baby cried, the angrier Mary became Linda is the more munificent of mine is more handsome than John as much as the...
 • 11
 • 433
 • 0

Bài tập danh từ sở hữu cách

Bài tập danh từ và sở hữu cách
... Mai Phương Danh t S h u cách IV Thêm “a” hay “an” _ car _ arm _ house _ cat _ student _ ink-pot _ small orange _ old book university 10 honest man S H U CÁCH Dùng cách s h u ... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Danh t S h u cách Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương III Áp d ng quy t c c a ph ... likes to read the poems of John Keats 10 The house of my mother-in-law is in the country II Dùng cách s h u vi t l i nh ng câu dư i ñây có th ñư c (BT c a ph n Chú ý 3) Tell me if the work of yesterday...
 • 3
 • 5,683
 • 179

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ VÀ SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH
... be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt and that one…………… a alike b are alike c as alike as d the same 100 I want to buy some shoes………….the ones ... such an interesting book b so interesting a book c too interesting a book d A and B 126 She dances …………… everybody adores her a such beautifully that b so beautiful that c so beautiful that d too ... d stranger 94 Jane is not …………… her brother a more intelligent as b intelligent as c so intelligent as d so intelligent that 95 He drives as ………….his father does a careful as b more carefully...
 • 8
 • 2,149
 • 58

Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều pdf

Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều pdf
... thức chuyển từ danh từ số sang danh từ số nhiều Nhưng dể gây nhầm lẫn dể dàng làm Do đó, để chuyển đổi cách thành thạo xác bạn phải tuân thủ theo quy tắc sau Thêm "S" vào danh từ số để chuyển ... có nhiều hình thức chuyển từ danh từ số sang danh từ số nhiều Nhưng dể gây nhầm lẫn dể dàng làm Do đó, để chuyển đổi cách thành thạo xác bạn phải tuân thủ theo quy tắc sau Trong tiếng Anh có nhiều ... Những danh từ tận F, FE, FF, BỎ F FE FF THÊM VES Thí dụ: Số Số nhiều WOLF WOLVES WIFE WIVES Ngoài hình thức danh từ theo quy tắc trên, có danh từ không theo quy tắc chuyển sang hình thức số nhiều...
 • 6
 • 560
 • 6

Xem thêm