CÂU hỏi và đáp án môn môi TRƯỜNG và CON NGƯỜI

CÂU HỎIĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THPT QUỐC GIA 12 CHUẨN NHẤT

CÂU HỎI CÓ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THPT QUỐC GIA 12 CHUẨN NHẤT
... Câu 11: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung hạn chế Luận cương tháng 10 /1930? 30 Câu 12: So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930? 30 Câu 13: Tình hình giới nước ... nguy đánh sắc dân tộc xâm phạm độc lập tự chủ quốc gia => Toàn cầu hóa vừa thời lịch sử, hội lớn cho nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời tạo thách thức to lớn Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM 61 CÂU Câu ... hái tham gia đấu tranh đòi cải thi n đời sống, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình Câu 14: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa Hội nghị BCH trung ương tháng 7/1936? * Hoàn cảnh lịch sử: Căn...
 • 67
 • 1,918
 • 0

301 câu hỏiđáp án môn PP dạy học SINH học

301 câu hỏi có đáp án môn PP dạy học SINH học
... Phương pháp dạy học sinh học (PPDHSH) đặc điểm sau: Là phận lý luận dạy học Vận dụng quy luật q trình dạy học Vận dụng quy luật khoa học sinh học Phù hợp với việc dạy học mơn sinh học trường ... triển nội dung dạy học sinh học tổng kết kinh nghiệm thực tiễn dạy học sinh học phát triển phương pháp dạysinh học 5.vận dụng quy luật khoa học sinh học phát triển phương pháp học sinh học nâng cao ... PPDH Sinh học liên hệ với khoa học giáo dục là: PPDH Sinh học vận dụng thành tựu lý luận dạy học vào q trình dạy học sinh học Coi trọng ngun tác trực quan luyện tập vận dụng cho học sinh PPDH...
 • 45
 • 140
 • 0

Ngân hàng câu hỏiđáp án môn luật hành chính

Ngân hàng câu hỏi có đáp án môn luật hành chính
... phạm hành Câu 32: Hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành khơng phải thi hành Câu 33: Mọi văn quản lý hành nhà nước nguồn luật hành ... cưỡng chế Câu 54: “ Phân biệt cưỡng chế hành trách nhiệm hành Câu 55: Phân biệt xử phạt hành biện pháp ngăn chặn hành Câu 56: “Phân biệt văn quản lý hành với văn nguồn luật hành chính Câu 57: ... phạm pháp luật hành hiệu lực bắt buộc thi hành đối tượng liên quan bảo đảm thực cưỡng chế nhà nước Như khơng phải văn pháp luật luật hành văn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới...
 • 36
 • 596
 • 1

Câu hỏi đáp án môn thị trường tài chính

Câu hỏi và đáp án môn thị trường tài chính
... Câu hỏi Đáp án TCTT1- Bộ môn sở Câu (2 điểm) Thế thị trường tài chính? Tại lại tồn thị trường tài chính? Các công cụ thị trường tài chính? Đáp án: Thị trường tài nơi diễn hoạt động mua bán, ... trúc thị trường tài chính? Đáp án: Cấu trúc thị trường tài chính: Căn vào huy động vốn tổ chức phát hành, thị trường tài phân làm hai: thị trường nợ thị trường vốn cổ phần Thị trường nợ thị trường ... ngoại tệ Page 33 Câu hỏi Đáp án TCTT1- Bộ môn sở b Theo nghiệp vụ kinh doanh.(0.5đ) - Thị trường giao - Thị trường hoán đổi - Thị trường giao sau - Thị trường kỳ hạn - Thị trường quyền chọn...
 • 62
 • 2,205
 • 2

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trườngđáp án

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án
... lội hạn hán đánh giá tác động môi trường, trạng môi trường dự báo - Dân số toàn cầu tăng nhanh, phát triển kinh tế không đáp diễn biến môi trường Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... dễ khuynh hướng hy sinh môi trường yếu Mô hình trình bầy dạng tam giác tố khác cho phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trước, môi với cực kinh tế, xã hội, môi trường trường tính sau Kết môi ... phương pháp Câu hỏi 32: Trình bầy vấn đề môi trường cấp bách nghiên cứu môn kinh tế môi trường Việt Nam Nêu phương hướng giải Đối tượng: vấn đề tương lai gần Kinh tế môi trường môn khoa học nghiên...
 • 30
 • 3,271
 • 16

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGĐÁP ÁN (267 CÂU)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN (267 CÂU)
... chức “quan trắc môi trường ? A) Theo dõi hệ thống môi trường B) Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng môi trường C) Xử lý môi trường D) Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường §¸p ... đất biểu của… A) Sự cố môi trường B) Suy thoái môi trường C) Khủng hoảng môi trường D) Ô nhiễm môi trường §¸p ¸n A C©u 36 Chức sau không thuộc chức môi trường? A) Cung cấp không gian sống cho người ... tải môi trường … A) Giới hạn tối đa nồng độ chất môi môi trường tiếp nhận B) Giới hạn cho phép mà môi trường tiếp nhận hấp thụ chất gây ô nhiễm C) Giới hạn tối thiểu nồng độ chất môi môi trường...
 • 99
 • 8,624
 • 46

HÓA HỌC THPT - HÓA HỌC CÁC CÂU HỎI THỰC TIỄN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HÓA HỌC THPT - HÓA HỌC VÀ CÁC CÂU HỎI THỰC TIỄN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
... hợp NH3 Hỏi dùng chất n{o sau đ}y để lại bỏ khí độc l{ tốt nhất? A Ag2O B I2O5 C HNO3 D NH3 LTĐH Hóa Học câu hỏi thực tiễn Học Để Làm Gì ? Có nhiều em học sinh v{ băn khoăn, tất phải học ? Những ... khoan len D A, B, C đung LTĐH Hóa Học câu hỏi thực tiễn Câu 12 Người ta thường dùng hóa chất n{o sau đ}y để rửa vết thương l{ tốt A CH3CHO B AgNO3 C H2O2 D NaCl Câu 13 Để thu CO tinh khiết từ ... LTĐH Hóa Học câu hỏi thực tiễn Câu 17 Phương ph|p hóa học để khử khí Cl2 l{m nhiễm bẩn không khí phòng thí nghiệm l{ A Phun bột...
 • 7
 • 313
 • 3

ĐỀ SỐ 9 ĐÁP ÁN MÔN TOIC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

ĐỀ SỐ 9 VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOIC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
... 64,A 73,A 74,D 81, C 82, B 91 ,B 92 ,B 55,B 65,D 75,C 83, B 93 ,C 56,C 66,A 76,B 84, B 94 ,B 57,C 67,D 77,C 85, A 95 ,B 58,B 68,A 78,A 86, B 96 ,A 59, A 69, B 79, D 87,A 97 ,B 19 ... 37,C 8,A 18,C 28,C 38,B 9, C 19, C 29, B 39, C 10,C 20,C 30,B 40,A 42,A 52,C 43,C 44,C 45,A 46,C 47,D 48,A 49, D 50,C 60,B 70,B 80,B 88,D 98 ,C 61,D 71,B 62,A 72,C 89, B 99 ,D 90 , A 100,A PART II 41,A ... Questions 91 through 95 refer to the following enquiry and response 56 Reynolds Fields, Manor Estate, Hartley, NY 006 79 January 5th Wisdom Insurance Co., 782A Alton Tower New York, NY 0 099 2 Dear...
 • 19
 • 924
 • 2

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... tư chứng khoán là: a Sự tiền đầu tư chứng khoán b Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d a b e Không phương án Câu 10: Bạn xem xét đầu tư vào ... b Giá chứng khoán phản ánh hoàn toàn thông tin nhận dược c Giá chứng khoán thay đổi với không rõ ràng d Giá chứng khoán không dao đông Nếu cổ phiếu hệ số tương quan mức ... hệ số bêta = Lãi suất tín phiếu kho bạc 7% mức bù rủi ro thị trường chứng khoán 8% Lãi suất đầu tư P công ty gần 30% Dùng công thức mô hình định giá tái ổn định để xem xét thị trường đánh...
 • 22
 • 282
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐÁP ÁN MÔNTRƯỜNG THPT LÊ LỢI QUẢNG TRỊ

ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LÝ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI  QUẢNG TRỊ
... màu từ đỏ đến tím Chiếu chùm sáng trắng từ nước 3 chùm sáng ló không khí B dải màu từ vàng đến tím Trang 3/6 - Mã đề thi 152 C dải sáng trắng D dải màu từ đỏ đến vàng Câu 29: Trong mạch chọn sóng ... chiếu chùm sáng đơn sắc vào bề mặt kim loại không thấy có electron bật khỏi mặt kim loại Đó Trang 4/6 - Mã đề thi 152 A bước sóng ánh sáng lớn giới hạn quang điện kim loại B chùm sáng có cường ... điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U=120V vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang Biết đèn sáng lên điện áp đặt vào đầu bóng đèn có độ lớn không nhỏ 60 (V) Tỉ số thời gian đèn sáng đèn tắt 30 phút là:...
 • 6
 • 161
 • 0

những câu hỏiđáp án phần kinh tế tư bản chủ nghĩa của bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLenin 2

những câu hỏi có đáp án phần kinh tế tư bản chủ nghĩa của bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLenin 2
... tồn CNTB Nó động lực vận động, phát triển chủ nghĩa bản, đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu chủ nghĩa xã hội cao Thế ngày lao động? thời gian lao ... sản xuất tiềm kinh doanh chủ nghĩa sử dụng vai trò nhà nước chủ thể xã hội sáng tạo hùng mạnh đểcan thiệp -quản lý trình kinh tế vĩ mô , nhằm hạn chế khuyết tật thị trường , đáp ứng yêu cầu ... nhà M’==x100% Phân tích tiền công danh nghĩa, tiền công thực tế? phân tích hình thức tiền công chủ nghĩa ý nghĩa việc nghiên cứu →tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người công nhân nhận bán...
 • 23
 • 291
 • 0

60 câu hỏi (có đáp án) thi nghề môn tin học

60 câu hỏi (có đáp án) thi nghề môn tin học
... File\Save là: a Lưu tệp tin b Đóng tệp tin c Thoát Microsoft Word d Lưu tệp tin với tên khác 45) Trong Microsoft Word, thực lệnh File\Save As… là: a Lưu tệp tin với tên khác b Đóng tệp tin c Thoát Microsoft ... tt 21) Trong Microsoft Word, muốn đóng tệp tin, nhấn tổ hợp phím: a Ctrlt+W b Ctrl+O c Ctrl+Shif+W d Ctrl+S 22) Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp tin, nhấn tổ hợp phím: a Ctrl+S b Ctrl+O c Ctrl+R ... tin, nhấn tổ hợp phím: a Ctrl+S b Ctrl+O c Ctrl+R d Ctrl+P 23) Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp tin với tên khác chọn lệnh: a File\Save As… b File\Save a File\Open b File\Close 24) Trong Microsoft...
 • 6
 • 573
 • 2

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf
... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe) ... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thiệt hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... tình trạng sở hữu xe) Chúng ta có lẽ muốn biết thông tin liệu họ có nghó vấn đề môi trường nghiêm trọng hay không Một số người tham gia giao thông không sử dụng cầu phải tìm cách nhận đối tượng Nhiều...
 • 56
 • 2,255
 • 8

CÂU hỏi IQ & đáp án

CÂU hỏi IQ & đáp án
... Câu h i IQ áp án http://www.vnedoc.com CÂU H I IQ & ÁP ÁN Công t c A b t èn s sáng/t t ho c t t/sáng Công t c B b t èn s sáng/t t ho c t t/sáng Công t t C b t èn s sáng/t t ho c t t/sáng = Sáng ... ng h tính CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-38- G 22 S s thay vào d u ch m h i hình bên dư i? DA:I-39-0 23 Nhóm hình thi u hình s hình sau? Câu h i IQ áp án http://www.vnedoc.com CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-40-C ... ? 1 Câu h i IQ áp án http://www.vnedoc.com E CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:II-28-7 43 Công t c A b t èn s Công t c B b t èn s Công t c C b t èn s Công t c D b t èn s sáng/t sáng/t t ho c t t/sáng sáng/t...
 • 17
 • 766
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi có đáp án môn luật môi trườngbaitap trac nghiem co dap an mon moi truong va con nguoibai tap trac nghiem co dap an mon moi truong va con nguoitrac ngjem va dap an mon moi truong va con nguoiđáp án môn môi trườngcâu hỏi có đáp án môn luật kinh tếcâu hỏi có đáp án môn pháp luật đại cươngcâu hỏi có đáp án môn đường lối cách mạngcâu hỏi có đáp án môn quản trị doanh nghiệpcâu hỏi có đáp án môn tư tưởng hcmcâu hỏi có đáp án môn thanh toán quốc tếcâu hỏi có đáp án môn triết họccâu hỏi có đáp án môn tư pháp quốc tếcâu hỏi có đáp án môn quản trị chất lượngcâu hỏi có đáp án môn luật thương mại 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây