Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức mới và việc vận dụng vào xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay ( powerpoint và file word )

Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng" ppt

Bài thuyết trình
... Nội Dung Thuyết Trình I Tìm hiểu đạo đức cách mạng II Những nội dung đạo đức cách Mạng tư tưởng Hồ Chí Minh III Thực trạng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh I Tìm hiểu đạo đức cách mạng ... Chủ tịch Hồ Chí Minh Mao Trạch Đông Chủ tịch Hồ Chí Minh nước Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức Nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức Xây đôi với chống Phải tu dưỡng đạo đức suốt ... ?” héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” Đạo đức gốc cách mạng - Là tảng người cách mạng -Là sức mạnh, tiêu chuẩn hàng đầu cách mạng Đạo đức nhân tố...
 • 36
 • 9,723
 • 136

THUYẾT TRÌNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

THUYẾT TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
... dựng đạo đức SV học tập làm theo tưởng, gương đạo đức HCM Thực trạng đạo đức, lối sống sinh viên Nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh Đạo đức cách ... 4 tưởng Hồ Chí Minh đạo đức NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh Nội dung TT HCM đạo đức: Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức  Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng ... chất đạo đức mới, đạo đức cách mạng cho người Việt Nam thời đại theo tưởng Hồ Chí Minh  Đồng thời, chống lại xấu, sai trái, vô đạo đức • Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời  Tu dưỡng đạo đức...
 • 31
 • 1,120
 • 10

NHỮNG GIÁ TRỊ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức mới ý NGHĨA đối với lối SỐNG của SINH VIÊN HIỆN NAY x

NHỮNG GIÁ TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức mới và ý NGHĨA đối với lối SỐNG của SINH VIÊN HIỆN NAY x
... tưởng Hồ Chí Minh đạo đức gì? hiểu rõ nhận thức sâu sắc nội dung bản, giá trị to lớn tưởng đạo đức gương đạo đức Hồ Chí Minh B: NỘI DUNG ... http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-tai-ve-tu-tuong-ho-chi -minh- ve-daoduc.575664.html Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh x y dựng cố đoàn viên, niên Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc ... khởi x ớng lãnh đạo II Sinh viên học tập làm theo tưởng , gương đạo đức Hồ Chí Minh H.M.THẮNG – AT8B Page 15 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI Học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ CHí Minh...
 • 26
 • 1,812
 • 0

Bài thuyết trình tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

Bài thuyết trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
... LOGO NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH A PHẦN 1: KHÁI QUÁT NỘI DUNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC I II B Trình bày khái quát quan Hồ Chí Minh độc lập dân tộc Kết luận PHẦN 2: Nội dung độc lập dân tộc tình hình nay: ... độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy.” Nội dung độc lập dân tộc: Độc lập dân tộc thể dân tộc ... lập dân không tự độc lập chẳng có nghĩa lý gì" độc lập dân tộc phải gắn với ấm no hạnh phúc nhân dân Độc lập dân tộc gắn liền vs kiên chống lại xâm phạm quyền tự độc lập PHần 2 :độc lập tự...
 • 21
 • 3,798
 • 5

bài thuyết trình tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

bài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
... dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta “ 6.CMGPDT PHẢI TIẾN HÀNH BẰNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG BẠO LỰC a)Quan điểm bạo lực cách mạng b )Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa ... LÂU DÀI, TỰ LỰC CÁNH SINH Phóng Cách mạng giải phóng dân tộc KẾT LUẬN KẾT LUẬN 1)Làm phong phú học thuyết mác-lê nin CM thuộc địa • Về lý luận CM giải phóng dân tộc Về phương pháp tiến hành ... TOÀN DÂN TỘC Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng Bác Hồ với đại biểu nữ DTTS CÁCH MẠNG LÀ SỰ “ DỄ TRĂM LẦN NGHIỆP CỦA DÂN KHÔNG DÂN CŨNG CHÚNG BỊ ÁP BỨC => “ CHỊU,KHÓ VẠN LẦN LẤY DÂN LÀM GỐC “ DÂN...
 • 26
 • 5,877
 • 14

bài thuyết trình tưởng hồ chí minh về quá độ xã hội chũ nghĩa

bài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về quá độ xã hội chũ nghĩa
... HCM, thực chất thời kỳ độ trình cải biến sản xuất lạc hậu thành sản xuất tiên tiến, đại Con đường độ Quá độ trực tiếp lên CNXH từ nước TBCN phát triển trình độ cao Quá độ gián tiếp lên CNXH nước ... kỳ độ Thực chất thời kỳ độ  Thời kỳ độ lên CNXH khoảng thời gian chuyển từ giai đoạn TBCN sang giai đoạn XHCN  Thời kỳ độ mang tính chất cách mạng chuyển biến sâu sắc từ hội cũ sang hội ... loại hình đặc điểm thời kỳ độ Nhiệm vụ lịch sử thời hỳ độ lên CNXH Việt Nam Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng CNXH nước ta thời kỳ độ Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam a Thực...
 • 28
 • 802
 • 4

Bài thuyết trình tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Bài thuyết trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
... giáo trình tưởng Hồ Chí Minh Đ Ạ I Đ O À N K Ế T D Â N T Ộ C Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Vai trò đại đoàn kết dân tộc Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc ... công CM Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc Điều kiện thực Đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dântộc Hình ... lợi”; Đoàn kết sức mạnh, đoàn kết thắng lợi”; Đoàn kết sức mạnh, then chốt thành công” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!”… b Đại đoàn kết dân tộc mục...
 • 52
 • 2,767
 • 12

BAI THUYET TRINH TU TUONG HO CHI MINH ppsx

BAI THUYET TRINH TU TUONG HO CHI MINH ppsx
... tịch Hồ Chí Minh 1.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân Nhà ân? Thế c d nướ Những ngày Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự chẻ củi, nấu ăn “Việc có lợi cho dân ta phải làm Việc có hại cho dân ta phải ... CHO UBND CÁC KỲ, TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG ĐĂNG TRÊN BÁO CỨU QUỐC, SỐ 69, NGÀY 17/10/1945 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp Quyền: 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân: 1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh ... Quốc Ở Nước Ngoài (1920) HO N CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM : - Trải qua 30 năm bôn ba nước ngoài, sau năm kể từ ngày nước Bác giành dược độc lập cho dân tộc Hồ Chí Minh đọc “Tuyên Ngôn Đập Lộc” (1945)...
 • 30
 • 311
 • 0

bài thuyết trình tưởng hồ chí minh- phương pháp hồ chí minh

bài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh- phương pháp hồ chí minh
... Minh Phương pháp Hồ Chí Minh phương thức, cách thức hay bước để thể tưởng người hình thức biểu cụ thể tưởng Hồ Chí Minh bối cảnh thực tiễn, hay nói ngắn gọn hơn, tưởng Hồ Chí Minh thực ... sở hình thành đời phương pháp Hồ Chí Minh 1.2.2.1 Cơ sở hình thành Cơ sở hình thành phương pháp Hồ Chí Minh sở hình thành tưởng Người, phương pháp phận tưởng người Phương pháp bắt nguồn từ ... tưởng Hồ Chí Minh Chỉ đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc – đường giải phóng dân tộc, đường cách mạng vô sản tưởng Hồ Chí Minh nằm hệ tưởng...
 • 18
 • 488
 • 0

silde thuyết trình tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

silde thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
... lý luận Lênin II - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1 )Vấn đề dân tộc thuộc địa: a)Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa: Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Lựa chọn chọn ... Huy Hồng – 1054012177 I – SƠ LƯC QUAN ĐIỂM CỦA MÁC, ĂNGGHEN, LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Dân tộc vấn đề rộng lớn, bao gồm quan hệ trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tưởng văn hố dân tộc, nhóm dân tộc ... giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân điều kiện để giải...
 • 40
 • 576
 • 0

Side thuyết trình tưởng Hồ Chí Minh về Văn Hóa Đạo Đức

Side thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn Hóa Đạo Đức
... Chương TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I.Những quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa Quan điểm Hồ Chí Minh vấn đề chung văn hóa a, Quan điểm Hồ Chí Minh vấn ... Minh vấn đề chung văn hóa - Văn hóa đời sống tinh thần xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng Chính trị Kinh tế Xã hội Văn hóa - Chính trị, xã hội giải phóng văn hóa giải phóng - Chính trị giải phóng ... nhân dân - Góp phần nâng cao đời sống vui i lành mạnh quần chúng c, Quan điểm chức văn hóa Bồi dưỡng tưởng đắn tình cảm cao đẹp Lí ng Hồ Chí Minh xác định độc lập dân tộc chủ nghĩa xã...
 • 13
 • 485
 • 1

slide thuyết trình tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

slide thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc
... đầu dân tộc II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Trong ng Hồ Chí Minh vấn đề Dân Nhân dân đề cập cách ... NỘI DUNG CHÍNH I CỞ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC III VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY IV KẾT LUẬN I CƠ ... cách mạng, cách mạng vô sản II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC b Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu cách mạng  tưởng đại đoàn kết dân tộc phải quán triệt mọi, đường...
 • 19
 • 261
 • 0

Vận dụng tưởng hồ chí minh về đạo đức trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT qua khảo sát ở trường THPT can lộc, hà tĩnh

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đạo đức trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT qua khảo sát ở trường THPT can lộc, hà tĩnh
... 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc vận dụng t tởng Hồ Chí Minh đạo đức trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 11 1.1 Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh đạo đức trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ... Hồ Chí Minh đạo đức trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Trờng THPT Can Lộc, Tĩnh Đóng góp luận văn: Làm rõ sở khoa học việc vận dụng t tởng Hồ Chí Minh đạo đức trình giáo dục đạo đức cho ... đức trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 12 1.1 Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh đạo đức trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT yêu cầu khách quan giai đoạn 1.1.1 T tởng Hồ Chí Minh tài sản tinh...
 • 95
 • 1,031
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về đạo đứcbai thuyet trinh tu tuong ho chi minh ve nhung chuan muc dao ducbài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcbài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh ve tinh than dai doan ketbài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về con ngườibài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộcbài thuyết trinh tư tưởng hồ chí minh về xây dừng đangbài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnhbài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh về đạo đứctư tưởng hồ chí minh về đạo đức mớitiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức mớibài thuyết trình tư tưởng hồ chí minhbài thuyết trình tư tưởng hồ chí minh chương 2bài thuyết trình về tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạngbài slide thuyêt trình về tư tưởng hồ chí minh ve dao ducUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGKE HOACH NGHIEN CUUVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD