MỘT SỐ NỀN VĂN HÓA ẨM THỰC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DU LỊCH VIỆT NAM

Khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Luận văn ThS. Du lịch

Khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Luận văn ThS. Du lịch
... thể văn hóa ẩm thực quận Hoàn Kiếm nhƣ việc khai thác giá trị văn hóa cho việc phục vụ phát triển du lịch Đề tài Khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, Nội ... lí luận ẩm thực, văn hóa ẩm thực khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ du lịch - Đánh giá thực trạng văn hoá ẩm thực quận Hoàn Kiếm, Nội việc khai thác ẩm thực phục vụ cho hoạt động du lịch - Bƣớc ... 2.1.3 Văn hóa ẩm thực quận Hoàn Kiếm 40 2.2 Thực trạng khai thác văn hóa ẩm thực du lịch Nội 42 2.2.1 Nhu cầu du khách văn hóa ẩm thực quận Hoàn Kiếm 42 2.2.2 Các sản phẩm ẩm thực du lịch...
 • 125
 • 447
 • 9

KHAI THÁC GIÁ TRỊ văn hóa ẩm THỰC xứ HUẾ PHỤC vụ DU LỊCH (nghiên cứu trong trường hợp các món bánh huế)

KHAI THÁC GIÁ TRỊ văn hóa ẩm THỰC xứ HUẾ PHỤC vụ DU LỊCH (nghiên cứu trong trường hợp các món bánh huế)
... Giá trị bánh Huế 21 2.4 Ý nghĩa bánh Huế ẩm thực du lịch Huế 22 Chương 3: Thực trạng giải pháp khai thác giá trị số loại bánh Huế phục vụ du lịch 24 3.1 Thực trạng khai thác bánh ... ẩm thực xứ Huế phục vụ du lịch (Nghiên cứu trường hợp bánh Huế) Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nhằm khái quát bánh, giá trị bánh Huế, vai trò ẩm thực Huế, ... kiếm, khai thác giá trị văn hóa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vào phục vụ du lịch vấn đề cần thiết trách nhiệm ngành du lịch Để khai thác tốt đưa bánh Huế vào phục vụ du lịch, ngành du lịch...
 • 45
 • 535
 • 2

VĂN HÓA VÀ SỰ PHÁP TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM pdf

VĂN HÓA VÀ SỰ PHÁP TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM pdf
... đồng văn hóa Việt Nam với văn hóa người Việt, trình bày lịch sử văn hóa Việt Nam lịch sử văn minh người Việt Quan niệm thứ hai: Văn hóa Việt Nam toàn văn hóa dân tộc Việt Nam cư trú mảnh đất Việt ... vực văn hóa Việt Nam, nội dung văn hóa Việt Nam trình bày theo quan niệm thứ ba, văn hóa Việt Nam theo hướng văn hóa dân tộc GVHD: ĐỖ PHƯƠNG QUYÊN LINH SVTH: NGUYỄN TRỌNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT ... kỷ 21 Việt Nam có thay đổi văn hóa theo thời kỳ lịch sử, có khía cạnh có khía cạnh văn hóa khác bổ sung vào văn hóa Việt Nam đại Văn hóa Việt Nam theo khía cạnh Phong tục Theo nghĩa Hán -Việt, ...
 • 27
 • 228
 • 0

Báo cáo " Phát triển công nghiệp phụ trợ: giải pháp quan trong đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc hấp thụ công nghệ từ FDI " pot

Báo cáo
... 1,02 1,14 Nam Nguon: Di6u tra doanh nghiep cua Vien nghien ciiu Quan ly kinh te Trung ucmg QUAN LY KINH TE 80 27(7+8/2008) PHAT TRl^N CONG NGHieP PHU TRO; GIAI PHAP QUAN TRONG D | VOI DOANH NGHieP ... canh tranh cua doanh nghiep Viet Nam xu thi' hoi nhap, Nha xuat ban Chinh tri Quo'c gia Ha Noi • Nguyen Trong Xuan, Nguyen Xuan Thing 92001), "FDI nganh cong nghe dien tU Viet Nam" , Tap chi Nghien ... liic van hanh va quan ly ddi hoi cao); vi) Cung cap cho nUdc tiep nhan mot nguon thong tin rat Idn (Dieu Bang 1: Ty le chi cho R&D so vdi doanh thu BYT:% doanh thu Doanh nghiep FDI Doanh nghiep nudc...
 • 6
 • 233
 • 0

Mười Quốc Gia Có Nền Văn Hóa Ẩm Thực Phong Phú Nhất Thế Giới ppt

Mười Quốc Gia Có Nền Văn Hóa Ẩm Thực Phong Phú Nhất Thế Giới ppt
... Pháp ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Tây Ban Nha thông qua loại bánh mì Nhật Bản Đây quốc gia ẩm thực thường xuyên thay đổi theo mùa Những ăn Nhật Bản nhiều nguyên liệu giới nghệ thuật trí ... nên tiếng tăm cho nghệ thuật ẩm thực xứ sở gà trống Gôloa Ý Là đất nước ẩm thực thuộc loại “cổ” giới, ẩm thực Ý “dấu vết” từ kỷ thứ trước Công nguyên Ý cho giới biết đến nguồn gốc nguyên ... Thái chế biến từ cá, tôm ăn kèm với mì Mehico Ẩm thực Mehico tiếng với loại gia vị nước sốt phong phú Các ăn nước chịu ảnh hưởng ẩm thực Tây Ban Nha văn hóa người Axtec (Bắc Mỹ) Hầu hết ăn người...
 • 11
 • 323
 • 0

Mười Quốc Gia Có Nền Văn Hóa Ẩm Thực Phong Phú Nhất Thế Giớ ppt

Mười Quốc Gia Có Nền Văn Hóa Ẩm Thực Phong Phú Nhất Thế Giớ ppt
... giá độ dinh dưỡng cao Nhắc đến văn hóa ẩm thực Nhật Bản – xứ sở hoa anh đào nhắc đến văn hóa truyền thống với ăn nghệ thuật trang trí ẩm thực độc đáo Ẩm thực Tây Ban Nha đa dạng phong phú ... Pháp ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Tây Ban Nha thông qua loại bánh mì Nhật Bản Đây quốc gia ẩm thực thường xuyên thay đổi theo mùa Những ăn Nhật Bản nhiều nguyên liệu giới nghệ thuật trí ... Thái chế biến từ cá, tôm ăn kèm với mì Mehico Ẩm thực Mehico tiếng với loại gia vị nước sốt phong phú Các ăn nước chịu ảnh hưởng ẩm thực Tây Ban Nha văn hóa người Axtec (Bắc Mỹ) Hầu hết ăn người...
 • 10
 • 235
 • 0

Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu về vai trò của một số yếu tố của thành tố quảnđối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP

Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu về vai trò của một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP
... cứu số yếu tố tạo thành thành tố quản đóng góp vào việc tạo dựng văn hóa chất lượng Trường ĐHDLHP Khảo sát số yếu tố thành tố quản việc tạo dựng văn hóa chất lượng Trường ĐHDLHP để đánh giá ... kiến cán quản giảng viên hữu ĐHDLHP vai trò văn quản Trường việc trì phát triển văn hóa chất lượng Trường 79 Bảng 3.11 Phân tích phương sai kết đánh giá vai trò văn quản ĐHDLHP việc ... ĐHDLHP việc tạo dựng văn hóa chất lượng Trường theo thời gian làm việc Trường người khảo sát 75 Bảng 3.8 Ý kiến cán quản giảng viên hữu ĐHDLHP vai trò Nhân tố việc tạo dựng văn hóa chất lượng...
 • 96
 • 275
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quảnđối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng

Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Trịnh Thị Vũ Lê NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA THÀNH TỐ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI VIỆC TẠO DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI ... số yếu tố thành tố quản việc tạo dựng văn hóa chất lượng Trường ĐHDLHP để đánh giá mức độ đóng góp thành tố quản việc tạo dựng văn hóa chất lượng Trường Giới hạn nghiên cứu đề tài Văn hóa ... lượng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân tích thành tố cấu thành văn hóa chất lượng trường đại học đặc biệt phân tích yếu tố thành tố quản việc tạo dựng...
 • 139
 • 219
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm khai thác bản sắc văn hoá dân tộc trong phát triển du lịch Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm khai thác bản sắc văn hoá dân tộc trong phát triển du lịch Việt Nam
... sâu sắc văn hoá ngời Việt Nam chơng II khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch việt nam I-/ Mối quan hệ sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam: 1-/ Bản sắc văn hoá dân tộc mục ... hệ sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam: 1-/ Bản sắc văn hoá dân tộc mục tiêu khai thác du lịch Việt Nam: .9 2-/ Vai trò du lịch văn hóa dân tộc: .9 II-/ Xu hớng khai thác sắc văn ... Chơng II: Khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam Bài viết chắn không...
 • 26
 • 544
 • 6

luận văn khách sạn du lịch Thực trạng khai thácvăn hóa ẩm thực Hà Nội phục vụ du lịch

luận văn khách sạn du lịch Thực trạng khai thácvăn hóa ẩm thực Hà Nội phục vụ du lịch
... lên thành văn hóa ẩm thực Chính thế, người làm công tác du lịch coi thường 22 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC HÀ NỘI PHỤC VỤ DU LỊCH 2.1 Vài nét Nội ẩm thực Nội 2.1.1 Nội ... thực Nội phục vụ du lịch Chương III: Một số giải pháp kiến nghị phát triển văn hóa ẩm thực Nội phục vụ du lịch CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC VÀ ẨM THỰC VIỆT NAM 1.1 Văn hóa ẩm ... Nội phát huy hết khả khai thác du lịch Như vậy, du lịch Nội có bước chuyển mang tính đột phá dựa vào tài nguyên du lịch sẵn có, mà văn hóa ẩm thực Nội trở thành nguồn tài nguyên du lịch...
 • 72
 • 291
 • 0

Nhận thức của bạn về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc việt nam

Nhận thức của bạn về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc việt nam
... tồn văn hóa tốt Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: Đậm đà sắc dân tộc: Là giữ gốc, sắc (đặc trưng riêng) dân tộc (nhìn vào biết sắc vùng miền dân tộc VN chúng ta) Tính đậm đà sắc dân tộc: ... tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, không chấp nhận triệt để văn hóa truyền thống dân tộc mà phủ nhận hoàn toàn nên văn hóa tiên tiến phương tây, mà không chấp nhận hoàn toàn văn hóa tiên tiến phương ... thay cho quan niệm văn hóa Việt Nam có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất dân tộc, có tính đảng tính nhân dân nêu trước Về khái niệm, văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc văn hóa mới, tạo đời...
 • 14
 • 86
 • 0

Nhận thức của bạn về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc việt nam

Nhận thức của bạn về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc việt nam
... Nhận thức văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Việt Nam Khái niệm văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc xuất lần cương lĩnh năm 1991 Đại hội VII thông ... cho quan niệm văn hóa Việt Nam có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất dân tộc, có tính đảng tính nhân dân nêu trước đây .Về khái niệm, văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc văn hóa mới, tạo ... thống văn hóa tốt đẹp tất dân tộc nước Bản sắc dân tộc tinh hoa đáng quý quốc gia Nói tới sắc dân tộc văn hóa Việt Nam tức nói tới giá trị bản, cốt lõi, có tính hạt nhân dân tộc Đó giá trị sắc...
 • 9
 • 91
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa và sự pháp triển của ngành du lịch việt namsự cần thiết khách quan của việc hội nhập kinh tế quốc tế đối với du lịch việt namphải tính đến những khác biệt văn hóa một số hình thức động viên khuyến khích không phù hợp trong một số nền văn hóanền văn hóa ẩm thực nhật bảncác nền văn hóa ẩm thực lớn trên thế giớiso sánh văn hóa ẩm thực phương đông và phương tâynghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngvăn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch việt nam 1 nhận định và đánh giámột số doanh nghiệp nước ngoài thực hiện nhượng quyền kinh doanh vào việt nammột số giải pháp tăng cường quan hệ kinh tế thương mại việt nam liên minh châu âu mở rộngmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại đầu tư việt nam và australiamột số những bất cập và hạn chế trong thị trường chứng khoán việt namcơ cấu ba loại kiến thức quan trọng đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp công nghiệp việt namthực trạng nguồn nhân lực du lịch việt nam 2012thực trạng nguồn nhân lực du lịch việt nam 2011Bài 7. Gương cầu lồiUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )PhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement Systemchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMUnit 5. Study habitsIZOME hóa trong hóa dầuUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Học thuyết kinh tế của adam smithNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁN