Những chính sách về thuế và phí có hiệu lực từ giữa tháng 8/2016

4 chính sách đáng chú ý hiệu lực từ giữa tháng 6/2016

4 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ giữa tháng 6/2016
... vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế Đây nội dung quy định Thông tư 06/2016/ TT-BKHCN hiệu lực từ ngày 20 /6/2016 Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn...
 • 2
 • 67
 • 0

Chính sách ngân hàng, chứng khoán hiệu lực từ 01/7/2016

Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016
... định 42/2015/NĐ-CP chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh Theo đó, để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng ... bộ, ngoại trừ lưu ý Hồ sơ cấp mã ngân hàng tổ chức tín dụng Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng hồ sơ cấp mã ngân hàng tổ chức tín dụng bao gồm ... tối thiểu 220% liên tục 12 tháng gần trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh - Báo cáo tài năm tài gần kiểm toán báo cáo tài bán niên gần...
 • 2
 • 48
 • 0

Chính sách tiền lương, đầu hiệu lực từ giữa tháng 7/2016

Chính sách tiền lương, đầu tư có hiệu lực từ giữa tháng 7/2016
... hoạch đầu (có hiệu lực từ ngày 15 /7/2016) Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm buộc phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định với hành vi nêu Ngoài ra, Nghị định ... biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Nội dung quy định Thông 76/2016/TT-BTC hiệu lực từ ngày 17 /7/2016, áp dụng cho năm ngân sách 2016 - 2020 Chậm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh ... Phạt từ 10 - 20 triệu đồng không đăng ký thay đổi với với quan đăng ký kinh doanh không góp đủ vốn Điều lệ đăng ký - Hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên bị phạt tiền từ 03...
 • 3
 • 147
 • 0

CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ VẦ GIÁ

CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ VẦ GIÁ
... Luật Thuế sử dụng đất với thay đổi so với sách thuế nhà đất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 .Chính sách giá: Định giá bất cập Quy định “bồi thường theo giá ... vấn đề thuế nhà đất, Quốc hội, Chính phủ có dự án xây dựng Luật Thuế sử dụng đất thay cho Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp Pháp lệnh Thuế nhà đất Theo Dự thảo Luật Thuế sử dụng đất, tính thuế ... thảo Luật Thuế sử dụng đất, tính thuế diện tích, giá đất thuế suất Trong đó, giá tính thuế xác định theo giá loại đất UBND cấp tỉnh quy định sát với giá chuyển nhượng thị trường công bố hàng năm...
 • 19
 • 149
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016
... nguồn vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Lĩnh vực ưu tiên khác theo định Thủ tướng Chính phủ Nghị định 16/2016/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /5/2016 thay ... tính toán Thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành Theo Nghị định 17/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 02 /5/2016) việc tạm giữ người theo thủ tục hành áp dụng trường hợp sau: - Khi cần ngăn ... định 38/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 /5/2016) quy định mức phí khai thác khoáng sản sau: - Mức phí bảo vệ môi trường dầu thô:...
 • 3
 • 24
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016
... Đình học tập thời hạn sinh viên vi phạm Đây nội dung đề cập Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT hiệu lực từ ngày 23 /5/2016 Theo ... sinh thứ ba hai đẻ hai bị dị tật mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người DTTS sinh sách dân số Thông tư liên tịch thực từ ngày 15/6/2016 ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Bản chứng thực chụp kèm theo để đối chiếu giấy tờ sau: o Giấy đăng ký kết hôn đối tượng hưởng sách người dân tộc Kinh chồng người DTTS o Kết luận Hội đồng...
 • 3
 • 83
 • 0

Chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 3/2016

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2016
... hại Đồng thời, từ cuối tháng này, nhiều sách khác bắt đầu hiệu lực, là: Quyết định 05/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu ... Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu bột nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 862/QĐ-BCT áp dụng ... 862/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép thép dài nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 22 /3/2016 ...
 • 2
 • 26
 • 0

Tổng hợp Chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 11/2015

Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015
... TGPL Nghị định 80/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 10 /11/2015 Chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng Theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP chế, sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền ... lợi từ rừng thực trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hành Nghị định 75/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /11/2015 Tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân Ngày 09/9/2015, Chính ... pháp định Nghị định 76/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01 /11/2015 thay Nghị định 153/2007/NĐ-CP Công bố báo cáo thực trạng quản trị cấu tổ chức DNNN Từ ngày 05 /11/2015, Nghị định 81/2015/NĐ-CP...
 • 9
 • 109
 • 0

4 Thông nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 6/2016

4 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2016
... Theo Thông 47 /2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 01 /6/2016) , đối ng tinh giản biên chế nam từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi, từ đủ 45 đến đủ 48 tuổi nữ, thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, ... cấp 03 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi quy định Trường hợp số tháng lẻ không đủ năm tính sau: + Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng trợ cấp 01 tháng tiền ... Trên 06 tháng đến 12 tháng trợ cấp 02 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho 20 năm đầu công tác đóng đủ BHXH - Được trợ cấp 1/2 tháng...
 • 2
 • 104
 • 0

Nhung chinh sach ve kinh te va van hoa cua vua Quang Trung

Nhung chinh sach ve kinh te va van hoa cua vua Quang Trung
... hoá vua Quang Trung I Những sách kinh tế: Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung Phiếu thảo luận 1) Vua Quang Trung có sách để phát triển kinh tế? 2) ... việc buôn bán thuận tiện phát triển vua Quang Trung làm gì? Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung I Những sách kinh tế: - Ban hành Chiếu khuyến nông ... Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung Phiếu thảo luận 1) Vua Quang Trung có sách để phát triển kinh tế? 2) Chiếu khuyến nông qui định điều gì? Tác...
 • 17
 • 966
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái những chính sách về nó phần 6 doc

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 6 doc
... cách quản lý, điều chỉnh tỷ giá giai đoạn vừa qua + Nghiên cứu xây dựng sở khoa học, phương pháp luận cho việc xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá thực tế, tỷ giá cân điều kiện cụ thể ... định hướng đắn, dẫn phù hợp cho công tác quản lý, việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái giai đoạn tới xây dựng sách chiến lược tỷ giá hối đoái thực tự chủ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã ... phát sách tỷ giá cầncó hỗ trợ hợp lý cho mục tiêu khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, yêu cầu phối hợp sách Bản thân tỷ giá hàm số kinh tế vĩ mô, tức lúc có nhiều yếu tố tác động đến nó, ...
 • 6
 • 169
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái những chính sách về nó phần 5 pot

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 5 pot
... hối đoái có bước tiến lớn so với trước: chênh lệch tỷ giá hối đoái qui định tỷ giá hối đoái thị trường ngày nhỏ ( điều chứng tỏ khả chi phối Ngân hàng trung ương tỷ giá hối đoái ), mức tỷ giá hối ... tiết kịp thời tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà nước thông qua thị trường liên Ngân hàng để nắm bắt tín hiệu tỷ giá hối đoái, sử dụng tỷ giá thức công bố hàng ngày biên độ qui định tỷ giá giao dịch ... động tỷ giá hối đoái để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời Qui định chênh lệch tỷ giá mua tỷ giá bán cho Ngân hàng Thương mại, mức độ đó, hạn chế khả đầu tỷ giá Ngân hàng tránh trường hợp tỷ giá...
 • 6
 • 127
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái những chính sách về nó phần 4 pdf

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 4 pdf
... tín dụng + Bổ sung vào chế điều hành tỷ giá nội dung quan trọng vào đầu năm, ngân hàng nhà nước vào công bố tỷ giá hối đoái danh nghĩa hàng năm, hàng quý sở điều chỉnh mức tỷ giá giao dịch thực ... nhà nước sử dụng để tác động vào tỷ giá hối đoái nhằm mục đích cao nhất: trì ổn định tỷ giá hối đoái, ổn định sức mua đồng tiền, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, góp phần vào việc thực mục tiêu kinh ... kinh tế xã hội dự kiến CHƯƠNG II: Chính sách tỷ giá hối đoái Việt nam I- Nhìn lại chế điều hành tỷ giá VIệt nam Trong quan hệ với nước thuộc khối XHCN trước đây, tỷ giá Việt nam tính theo đồng Rúp...
 • 6
 • 136
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái những chính sách về nó phần 3 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 3 ppt
... lượng, việc làm cân kinh tế nói chung Chính vậy, số nước giới trì tỷ giá hối đoái cố định, phần lớn nước theo đuổi sách tỷ giá hối đoái thả có quản lý nhằm giữ cho tỷ giá hối đoái biến động phạm vi ... Hãy mở rộng tác động tỷ giá hối đoái với cán cân toán, có mối quan hệ lãi xuất tỷ giá hối đoái Khi lãi suất tăng lên, đồng tiền nội địa trở nên có giá trị hơn, tỷ giá hối đoái đồng nội địa tăng ... điều chỉnh phần sách tài chịu, hoàn toàn dồn cho điều chỉnh tỷ giá Theo nghĩa cần phải ý sách thân chúng chịu tác động chế độ tỷ giá hối đoái mà phủ đưa Để phân tích tác động tỷ giá hối đoái tới...
 • 6
 • 138
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái những chính sách về nó phần 2 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 2 ppt
... định tỷ giá hối đoái cân bằng: Nói chung có hai tiếp cận để xác định tỷ giá hối đoái thực "cân bằng" Tiếp cận đơn giản phổ biến dựa vào khái niệm tỷ giá theo sức mua so sánh Nguyên lý trung tâm tỷ ... dụng Bất sai lệch tỷ giá thực so với giá trị gốc coi dấu hiệu tỷ giá lệch khỏi giá trị tỷ giá so sánh sức mua cân Tiếp cận khác, có sức hấp dẫn định nghĩa tỷ giá hối đoái thực giá so sánh tương ... yếu tỷ giá hối đoái đói với việc trì sức cạnh tranh bên tỷ giá làm thay đổi vượt khỏi điểm cân Bởi điểm cân xác địng nội sinh, sách tỷ giá hối đoái cần lưu ý đến tác động sốc khác lên điểm cân tỷ...
 • 6
 • 153
 • 0

Xem thêm