Logic ngôn ngữ học

Câu đố dân gian của người việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học

Câu đố dân gian của người việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học
... ngôn ngữ học cách Với trên, chọn đề tài Câu đố dân gian người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học để nghiên cứu người viết mong muốn góp thêm cách nhìn câu đố ánh sáng số lý thuyết ngôn ngữ học Lịch ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  BÙI THỊ THU HUYỀN CÂU ĐỐ DÂN GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ Mã số: 66 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN ... tầm câu đố giải đáp ẩn số Cũng có số tài liệu nghiên cứu câu đố mức khái quát Chưa thấy có công trình nghiên cứu câu đố dân gian, đặc biệt nghiên cứu câu đố dân gian người Việt góc nhìn ngôn ngữ...
 • 126
 • 2,108
 • 9

Tiểu từ tình thái trong tác phẩm của nam cao từ góc nhìn ngôn ngữ học

Tiểu từ tình thái trong tác phẩm của nam cao từ góc nhìn ngôn ngữ học
... NGUYN TH KIM CHI TIU T TèNH THI TRONG TC PHM CA NAM CAO T GểC NHèN NGễN NG HC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 LUN VN THC S NGễN NG HC Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lộc Thỏi ... dng tỏc phm ca Nam Cao 41 Bng 2.2 Bng tng hp tiu t tỡnh thỏi tỏc phm ca Nam Cao phõn loi theo cu to 44 Bng 2.3: Bng tng hp phõn loi tiu t tỡnh thỏi tỏc phm ca Nam Cao theo v trớ ... ca Nam Cao 60 Bng 3.1: Tng hp tiu t tỡnh thỏi biu th hnh vi hi tỏc phm ca Nam Cao 81 Bng 3.2: Bng tng hp tiu t tỡnh thỏi biu th v th ca nhõn vt giao tip tỏc phm ca Nam Cao...
 • 94
 • 865
 • 7

Câu đố dân gian của người việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học.pdf

Câu đố dân gian của người việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học.pdf
... cứu câu đố dân gian người Việt góc nhìn ngôn ngữ học cách Với trên, chọn đề tài Câu đố dân gian người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học” để nghiên cứu người viết mong muốn góp thêm cách nhìn câu ...  BÙI THỊ THU HUYỀN CÂU ĐỐ DÂN GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ Mã số: 66 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO ... chệch câu đố Tác giả Triều Nguyên công trình nghiên cứu Câu đố người Việt lại ý đến mặt cấu tạo câu đố Ông đưa cách nhìn câu đố sau: Câu đố thể loại văn học dân gian, gồm hai phận, phận lời đố phận...
 • 126
 • 1,063
 • 0

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn ngữ học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn ngữ học
... tiếng Việt: Thạc Ngôn ngữ học - Tên tiếng Anh: Master in Linguistics Môn thi tuyển sinh - Môn thi bản: Ngôn ngữ học đại cương - Môn thi sở: Cơ sở Việt ngữ học - Môn thi ngoại ngữ: thứ tiếng: ... thức sở chuyên ngành: 36 tín + Bắt buộc: 24 tín + Lựa chọn: 12 tín chỉ/ 40 tín - Luận văn: 13 tín Khung chương trình đào tạo STT Mã số môn học Tên môn học Số STT môn học Số tiết học: Số tín chỉ: ... Ngữ dụng học 30(20/10/0) 90(20/20/50) 12 Ngôn ngữ nghệ thuật góc độ ngôn ngữ học 30(20/10/0) 90(20/20/50) 13 Một số vấn đề ngữ pháp - ngữ nghĩa lời 30(20/10/0) 90(20/20/50) 14 Một số vấn đề ngữ...
 • 5
 • 705
 • 2

Ngôn ngữ học giải thích trong mẫu quan điểm động

Ngôn ngữ học giải thích trong mẫu quan điểm động
... lý, ngôn ngữ học Xã hội ngôn ngữ học ngôn ngữ học nhận thức tính chất cải thiện đại ngôn ngữ tới việc giải thích tâm lý ngôn ngữ chúng Tuy nhiên sử dụng tâm lý học xã hội ngôn ngữ nhân học đại ... lí ngành tâm lý học (xã hội học nhân học) phải nghiên cứu để đưa lời giải thích hợp lý cho chức thuộc loại hình học Những nhà ngôn ngữ học đích thực đưa ngữ nghĩa học ngữ dụng học cung cấp chuyển ... ta thấy quan điểm phổ biến hầu hết đặc trưng bật loại hình học có liên quan đến nghiên cứu nhiều ngôn ngữ Nó tiêu điểm lớn cần ý vấn đề giao ngôn ngữ ngôn ngữ học đối chiếu nói phần 1.3 Giải pháp...
 • 15
 • 213
 • 0

Ngôn ngữ học và thi học Roman Jakobson

Ngôn ngữ học và thi học Roman Jakobson
... toàn thuộc lĩnh vực thi học, thi học có thẻ định nghĩa phận ngôn ngữ học nghiên cứu chức thi ca mối quan hệ với chức khác ngôn ngữ. Thi học hiểu theo nghĩa rộng quan tâm đến chức thi ca thơ ca nơi ... người ta có phân biệt cấp độ ngôn ngữ, ngôn ngữ - đối tượng “ nói vật, “ siêu ngôn ngữ “ nói thân ngôn ngữ Siêu ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng hoạt động ngôn ngữ hàng ngày Mỗi người gửi hay ... thủ thuật siêu ngôn ngữ bệnh thất ngữ xem bệnh khả hoạt động siêu ngôn ngữ Việc nhằm vào thân thông điệp, việc nhấn mạnh vào thân thông điệp thân - đặc điểm chức thi ca ngôn ngữ Mọi việc lược...
 • 7
 • 355
 • 1

TIỂU TỪ TÌNH THÁI TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC

TIỂU TỪ TÌNH THÁI TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC
... NGUYN TH KIM CHI TIU T TèNH THI TRONG TC PHM CA NAM CAO T GểC NHèN NGễN NG HC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 LUN VN THC S NGễN NG HC Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lộc Thỏi ... dng tỏc phm ca Nam Cao 41 Bng 2.2 Bng tng hp tiu t tỡnh thỏi tỏc phm ca Nam Cao phõn loi theo cu to 44 Bng 2.3: Bng tng hp phõn loi tiu t tỡnh thỏi tỏc phm ca Nam Cao theo v trớ ... ca Nam Cao 60 Bng 3.1: Tng hp tiu t tỡnh thỏi biu th hnh vi hi tỏc phm ca Nam Cao 81 Bng 3.2: Bng tng hp tiu t tỡnh thỏi biu th v th ca nhõn vt giao tip tỏc phm ca Nam Cao...
 • 98
 • 446
 • 4

Khái quát ngôn ngữ học

Khái quát ngôn ngữ học
... khảo sát số mẫu lời mời dạng ngôn ngữ viết ngôn ngữ nói tiếng Anh người Úc (Australian English) lời mời tiếng Việt.Trương Thị Ánh Tuyết [12] tìm hiểu thất bại mặt dụng học việc sử dụng lời mời tiếng ... Sơ thảo ngữ pháp chức năng, Quyển 1, Nxb Khoa học xã hội Chu Thị Thanh Tâm (1995), Đề tài diễn ngôn: Sự cộng tác hội thoại để hình thành đề tài diễn ngôn hành vi dẫn nhập dề tài diễn ngôn, Luận ... tiếng Việt phát ngôn có chứa động từ ngữ vi “mời” phát ngôn có dạng tương tự lời yêu cầu lệnh” Ví dụ: (12) “Mời đồng chí xơi cơm dưa muối với anh em đã.” [23:25] 5.1 Đặc điểm ngữ nghĩa chung...
 • 7
 • 627
 • 0

Đạo Gia Và Ngôn Ngữ Học

Đạo Gia Và Ngôn Ngữ Học
... giới hạn sau để vào Đạo Như Lão tử nói, Đạo mà biểu đạt ngôn ngữ, tồn siêu/tiền ngôn ngữ: "Đạo khả đạo vô thường Đạo" (Lão tử - Đạo đức kinh) hoàn toàn không giống với logos ngữ âm tối cao phương ... bất ngôn, Đạo chiếu nhi bất đạo, ngôn biện nhi bất cập" (Đại Đạo ngôn, tham biện lớn vô ngữ, Đạo mà giảng giải Đạo, ngôn biện bất cập - Tề vật luận, đoạn V) Đạo phạm trù quan trọng triết học ... việc ông tán thưởng học giả Trung Quốc dùng chữ Đạo Đạo gia để dịch chữ Word thần học phương Tây lại quay lại đem "ngôn thuyết, nói năng" ("Word") - "khả đạo" (ngôn ngữ) "thường Đạo" (bản thể tối...
 • 20
 • 108
 • 0

ngôn ngữ học đối chiếu

ngôn ngữ học đối chiếu
... or V Đối chiếu 2.1 Điểm giống 2.1.1.Cả hai NN có cấu trúc là: Chủ ngữ + Vị ngữ nhóm 1; Chủ ngữ + Vị ngữ+ Bổ ngữ nhóm 2; Chủ ngữ + Vị ngữ+ Trạng ngữ nhóm 3; Chủ ngữ + Vị ngữ+ Bổ ngữ+ Trạng ngữ ... 1.NGỮ PHÁP hệ thống quy tắc cấu tạo từ cấu tạo câu Ngữ pháp học chia làm hai phận lớn: Từ pháp học Cú pháp học Ý NGHĨA NGỮ PHÁP: 2.1.Ý nghĩa ngữ pháp loại ý nghĩa chung cho hàng loạt đơn vị ngôn ... DN(Danh ngữ) V(Verb) ĐT(Động từ) VP(Verb phrase) ĐN(động ngữ) PP(Preposittion phrase) GN(giới ngữ) S(Subject) C(Chủ ngữ) A(Adverb) TN(trạng ngữ) O(object) BNTT(bổ ngữ trực tiếp) V(vị ngữ) PRO/N(Đại...
 • 8
 • 2,274
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề tình thái trong logic học và trong ngôn ngữ họcvấn đề tình thái trong logic và trong ngôn ngữ họcngôn ngữ họcngôn ngữ họcthị giác trong ngôn ngữ ngôn ngữ họcngôn ngữ học chức năngcơ sở ngôn ngữ họctổng quan ngôn ngữ họcgiáo trình cơ sở ngôn ngữ họctìm hiểu ngôn ngữ họctài liệu ngôn ngữ học cấu trúcgiáo trình ngôn ngữ học cấu trúcbài giảng ngôn ngữ học cấu trúcnghiên cứu ngôn ngữ học cấu trúccẩm nang ngôn ngữ học cấu trúcBài 15. Tiêu hoáBài 29. Nguyên phânBài 23. Hô hấp tế bàoBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bình luận về điều XXIV GATT và sự ra đời của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EUBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn