Sử thi và tiểu thuyết sử thi

Về sử thi tiểu thuyết sử thi hiện đại Việt Nam potx

Về sử thi và tiểu thuyết sử thi hiện đại Việt Nam potx
... phạm trù mỹ học tiểu thuyết sử thi cao Thứ ba, nhìn nhà tiểu thuyết sử thi lịch sử trùng khít với nhìn dân tộc Tuy nhìn, khoảng cách tuyệt đối sử thi cổ đại rõ ràng tiểu thuyết sử thi xuất nhìn ... thuật tiểu thuyết sử thi đại, tất xây dựng xuất phát từ nguyên tắc thi pháp bao trùm thể loại tiểu thuyết Tiểu thuyết mang tính sử thi phân biệt với loại tiểu thuyết khác chỗ: Với tư cách kiểu tiểu ... thi riêng biệt văn học truyền thống dân tộc Đặc trưng tiểu thuyết sử thi Tiểu thuyết sử thi đại khác xa với loại hình sử thi cổ đại vốn truyền thuyết anh hùng ca sĩ hát/đọc lại Điều M Bakhtin phân...
 • 8
 • 225
 • 2

Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)

Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)
... CHƢƠNG ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC SAU 1986 VÀ SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO 1.1 Đề tài lịch sử văn học sau 1986 1.2 Sáng tác Thị Hảo 12 CHƢƠNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIÀN ... - Đề tài lịch sử văn học sau 1986 sáng tác Thị Hảo - Nhân vật lịch sử Giàn thiêu - Nghệ thuật kể chuyện Giàn thiêu 4.2 Mục đích Từ việc tìm hiểu đề tài lịch sử sáng tác Thị Hảo ( Qua tiểu ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.2 Nhân vật lịch sử tiểu thuyết lịch sử 2.1.2.1 Tiểu thuyết lịch sử Từ xƣa đến đề tài lịch sử đề tài đƣợc quan tâm đặc biệt không thiếu tác phẩm viết đề tài lịch sử Đề tài sớm đƣợc khai...
 • 99
 • 319
 • 9

Hiện tượng cộng sinh thể loại giữa phóng sự tiểu thuyết trong tác phẩm của vũ trọng phụng

Hiện tượng cộng sinh thể loại giữa phóng sự và tiểu thuyết trong tác phẩm của vũ trọng phụng
... 1: Thể loại tợng cộng sinh thể loại văn học đại I Khái niệm thể loại II Khái niệm đặc trng thể loại tiểu thuyết phóng 1 .Tiểu thuyết 2 .Phóng III Khái niệm cộng sinh thể loại tợng cộng sinh phóng ... đề: Hiện tợng cộng sinh thể loại phóng tiểu thuyết tác phẩm Trọng Phụng quan tâm đến đặc trng thể loại phóng tiểu thuyết, đồng thời phải thấy đợc tác động qua lại hai thể loại nh qui luật thể ... sắc tiểu thuyết phóng Trọng Phụng I Một nhìn bao quát phóng Trọng Phụng Môi trờng xã hội thuận lợi cho nảy mầm phóng 2 .Vũ Trọng Phụng với thể loại phóng II Màu sắc tiểu thuyết phóng Trọng...
 • 76
 • 406
 • 1

Suy nghĩ về lịch sử tiểu thuyết lịch sử

Suy nghĩ về lịch sử và tiểu thuyết lịch sử
... với lịch sử, nhu cầu tìm khả mất, góc nhìn Tiểu thuyết lịch sử suy cho loại diễn ngôn đặc thù thật lịch sử, thân thật lịch sử Để tạo diễn ngôn lịch sử tiểu thuyết lịch sử cần sử dụng “sự thật lịch ... ngữ tiểu thuyết lịch sử Tiểu thuyết lịch sử khác với tiểu thuyết khác ngôn ngữ Nhà văn bỏ qua không nói đến nói nhầm vài thật lịch sử tiểu thuyết có tính chân thật Tính chân thật lịch sử không ... “sự thật lịch sử Có lẽ mà tiểu thuyết lịch sử (có thể kể kịch lịch sử, truyện ngắn lịch sử, truyện thơ lịch sử) trở thành nhu cầu xã hội để làm sống lại khứ Nhu cầu tiểu thuyết lịch sử trước...
 • 10
 • 840
 • 1

Thi pháp tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh (qua so sánh với tiểu thuyết Phía Tây không có gì lạ của Erich Maria Remarque tiểu thuyết Khói lửa của

Thi pháp tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh (qua so sánh với tiểu thuyết Phía Tây không có gì lạ của Erich Maria Remarque và tiểu thuyết Khói lửa của
... niệm chiến tranh, thực phản ánh chiến tranh người chiến tranh, định tìm hiểu vấn đề Thi pháp tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh (Qua so sánh với tiểu thuyết Phía tây lạ Erich Maria Remarque ... Ninh qua so sánh với tiểu thuyết Phía tây lạ Remarque tiểu thuyết Khói lửa Barbusse, để nhìn toàn diện tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh đóng góp Bảo Ninh vào nghệ thuật tiểu thuyết, vào tiến trình ... VĂN VŨ THI THÚY VÂN ́ THI PHÁP TIỂU THUYÊT NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA ́ BẢO NINH (QUA SO SÁNH VƠI TIỂU THUYẾT PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ CỦA ERICH MARIA REMARQUE VÀ TIỂU THUYẾT KHÓI LỬA...
 • 123
 • 549
 • 1

YẾU tố kỳ ảo TRONG SÁNG tác võ THỊ hảo (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU tập TRUYỆN NGẮN

YẾU tố kỳ ảo TRONG SÁNG tác võ THỊ hảo (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU và tập TRUYỆN NGẮN
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– CAO THỊ THU HOÀI YẾU TỐ KỲ ẢO TRONG SÁNG TÁC VÕ THỊ HẢO (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU VÀ TẬP TRUYỆN NGẮN NHỮNG TRUYỆN KHÔNG NÊN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM) Chuyên ngành: ... hình tiểu thuyết Giàn thiêu tập truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm Qua khảo sát giới nhân vật hai sáng tác Thị Hảo, nhận thấy giới nhân vật tiểu thuyết Giàn thiêu tập truyện Những truyện ... Thử khảo sát số tập truyện ngắn, thấy tỉ lệ truyện sử dụng yếu tố ảo cao Chẳng hạn tất truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm Thị Hảo yếu tố ảo; Còn tập truyện Hồn trinh nữ tác...
 • 121
 • 182
 • 0

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tiêu thụ bò thịt ở thị trấn bắc yên – huyện bắc yên – tỉnh sơn la

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt ở thị trấn bắc yên – huyện bắc yên – tỉnh sơn la
... 5.1.1.1 Tình hình chăn nuôi thịt địa bàn thị trấn 5.1.1.2 Tình hình tiêu thụ thịt địa bàn thị trấn 5.1.2 Thực trạng chăn nuôi tiêu thụ thịt hộ điều tra 5.1.2.1 Tình hình chăn nuôi thịt ... huyện 36 CHƢƠNG V: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5.1 Thực trạng chăn nuôi tiêu thụ thịt thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La 5.1.1 Thực trạng chung 1.1 Tình hình chăn nuôi thịt địa bàn Thị ... nghiên cứu 3.3.1 Chọn điểm nghiên cứu * Căn chọn điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tiêu thụ thịt Thị Trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên - Tỉnh Sơn La * Chọn Bản nghiên cứu: Chọn thuộc thị...
 • 80
 • 182
 • 0

Tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo

Tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo
... im nhỡn t ngoi vo trong, vy tõm lớ nhõn vt c hin mt cỏch t nhiờn, th gii nhõn vt mang i sng ni tõm phong phỳ v sõu sc Phạm Thị Thanh Nga 40 K32A Ngữ Văn Khoá luận tốt nghiệp Trong sut ton b tỏc ... cha cao quan im ca cỏc nh nghiờn cu Trong phm vi ca mt khoỏ lun tt nghip, chỳng tụi ch xin trớch dn mt s nh ngha c coi l tiờu biu v c nhiu ngi quan tõm hn c Trong cun T in thut ng hc cỏc nh nghiờn ... li núi trc tip ca cỏc nhõn vt [2 - Tr 324] Trong bi V vic m mụn trn thut hc ngnh nghiờn cu hc Vit Nam, tỏc gi Li Nguyờn n li khng nh: Thc cht hot Phạm Thị Thanh Nga 12 K32A Ngữ Văn Khoá luận tốt...
 • 77
 • 236
 • 0

Ngôn ngữ nhân vật nữ trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo

Ngôn ngữ nhân vật nữ trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo
... đề tài Ngôn ngữ nhân vật nữ tiểu thuyết Giàn thiêu Thị Hảo, tiến hành khảo sát đặc điểm ngôn ngữ nhân vật nữ cấp độ ngôn ngữ: từ, câu; (tìm khác biệt ngôn ngữ nhân vật nữ ngôn ngữ nhân vật nam ... (ngụn ng hc) Tìm hiểu tiểu thuyết Giàn thiêu Thị Hảo, số tác giả sâu tìm hiểu ngôn ngữ tác phẩm Có thể điểm qua số công trình, viết nghiên cứu sau: Vấn đề ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ... Xuân Khánh), Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác), Giàn thiêu (Võ Thị Hảo) , Trong tiểu thuyết lịch sử Giàn thiêu đợc d luận đánh giá cao Giàn thiêu với nhiều tác phẩm khác viết đề tài lịch sử...
 • 81
 • 270
 • 4

Phân tích hiệu quả sản xuất tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp
... Kim Tuy n Phân tích hi u qu s n su t tiêu th th t công nghi p ð ng Tháp Chương PHÂN TÍCH H TH NG KÊNH PHÂN PH I GÀ TH T CÔNG NGHI P ð NG THÁP 4.1 PHÂN TÍCH CHU I S N PH M GÀ TH T CÔNG NGHI ... vào trình tiêu th ñó th nào? - Làm th ñ có s n ph m th t th t s ch tiêu th ð ng Tháp? - Hình th c tiêu th th t gì? Nh ng khó khăn tiêu th th t? - S n xu t, tiêu th s n ph m th t công ... th th t công nghi p ð ng Tháp 1.2.2 M c tiêu c th D a vào m c tiêu chung, ñ tài s l n lư c gi i quy t v n ñ c th : - Phân tích th c tr ng hi u qu s n xu t tiêu th th t công nghi p ð ng Tháp...
 • 96
 • 1,217
 • 1

Sản xuất tiêu thụ gà thịt công nghiệp

Sản xuất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp
... gia vào trình tiêu thụ nào? - Làm để có sản phẩm thịt thịt tiêu thụ Đồng Tháp? - Hình thức tiêu thụ thịt gì? Những khó khăn tiêu thụ thịt? - Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt hiệu kinh ... hiệu sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG THÁP 4.1 PHÂN TÍCH CHUỖI SẢN PHẨM GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TỪ SẢN XUẤT ĐẾN TIÊU THỤ ... Phân tích hiệu sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp - Phân tích thực trạng hiệu sản xuất tiêu thụ thịt Đồng Tháp - Phân tích hệ thống kênh phân phối sản phẩm thịt Đồng Tháp -...
 • 56
 • 667
 • 1

Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp
... Tuyền Phân tích hiệu sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp - Phân tích thực trạng hiệu sản xuất tiêu thụ thịt Đồng Tháp - Phân tích hệ thống kênh phân phối sản phẩm thịt Đồng Tháp ... Kim Tuyền Phân tích hiệu sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp Chương THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC ... Chương PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP GVHD: Bùi Văn Trịnh 36 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp 4.1 PHÂN TÍCH...
 • 56
 • 255
 • 0

Người kể chuyện trong truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải

Người kể chuyện trong truyện và tiểu thuyết Nguyễn Khải
... xuất chủ thể kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương 2: Hình tượng người kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương 3: Tác giả người kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương ... lại kể từ người Người đứng kể tác phẩm tự gọi tên người trần thuật, người thuật chuyện, người dẫn chuyện, người kể chuyện, chủ thể trần thuật, chủ thể kể chuyện 1.1.1 Khái niệm Người kể chuyện ... 155] Nghiên cứu người kể chuyện tác phẩm Nguyễn Khải nhằm tìm hiểu hình thức chủ thể kể chuyện, hình tượng người kể chuyện mối quan hệ người kể chuyện tác giả Nghiên cứu Người kể chuyện phương...
 • 89
 • 553
 • 4

NGƯỜI KỂCHUYỆNTRONG TRUYỆN TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI

NGƯỜI KỂCHUYỆNTRONG TRUYỆN VÀ TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI
... chủ thể kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương 2: Hình tượng người kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương 3: Tác giả người kể chuyện truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Chương 1: ... để người đọc suy gẫm 2.2 Hình tượng người kể chuyện suy tư, triết lí truyện tiểu thuyết Nguyễn Khải Trong số sáng tác Nguyễn Khải, hình tượng người kể chuyện mang chất cán bộ, có hình tượng người ... KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN VÀ TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI 1.2.1 Người kể chuyện ẩn, không lộ diện (truyện kể từ thứ 3, vô nhân xưng) 1.2.1.1 Không bình luận trữ tình ngoại đề Nguyễn Khải kế thừa sáng...
 • 89
 • 301
 • 0

Khóa luận tình hình chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an

Khóa luận tình hình chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an
... “ Tình hình chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt địa bàn Lam sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích tổng quát Đánh giá tình hình chăn nuôi tiêu ... năm 2009 - tỉnh Nghệ An) CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ TIÊU THỤ LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LAM SƠN - HUYỆN ĐÔ LƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN ... cầu khách quan cần có nghiên cứu vấn đề chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt địa bàn Lam Sơn, làm sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi thị trường tiêu thụ lợn thịt địa bàn Xuất phát...
 • 89
 • 1,462
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp ngành ngữ văn một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của victor hugosản xuất và tiêu thụ vải thiềugái già và tiểu thuyết diễm tìnhtiểu thuyết về thiên thầncáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình wattpadcáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình downloadtruyện cáo già gái già và tiểu thuyết diễm tìnhđọc cáo già gái già và tiểu thuyết diễm tìnhcáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình prccáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình pdfcáo già gái già và tiểu thuyết diễm tìnhcáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình ebookcáo già gái già và tiểu thuyết diễm tình fullđọc online cáo già gái già và tiểu thuyết diễm tìnhdoc truyen cáo già gái già và tiểu thuyết diễm tìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây