Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ pptx
... thật; sai khác, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./ [5], ngày… tháng…năm 20… Kèm theo Đơn này: Bản phô-tô (có chứng thực): NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Giấy chứng nhận QSH nhà QSD đất ở,  Giấy chứng ... Ghi tên UBND cấp huyện (thành phố/ thị xã/ huyện) sở [2] Sử dụng nhà (căn hộ) tư nhân [3] Sử dụng công trình quan, tổ chức, đơn vị [4] Sử dụng với nội dung số [5] Ghi địa danh cấp lỵ thành ...  Giấy chứng nhận QSD đất,  Giấy phép xây dựng  [6] ……………………… Biểu mẫu hành ban hành kèm theo “Quy định đánh số gắn biển số nhà địa bàn tỉnh Phú Yên”, ban hành theo Quyết định số 1966/2011/UBND-QĐ...
 • 3
 • 1,969
 • 1

Xác nhận đơn đề nghị miễn học phí tiền cơ sở vật chất doc

Xác nhận đơn đề nghị miễn học phí tiền cơ sở vật chất doc
... nghèo) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị miễn học phí tiền sở vật chất Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Giấy đề nghị miễn học phí tiền sở vật chất Yêu cầu Yêu cầu điều kiện ... sơ đầy đủ, hợp lệ cán tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán tiếp nhận hướng dẫn lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ Nhận kết văn phòng Ủy ban ... Giấy xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Nộp phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường –xã, thị...
 • 3
 • 379
 • 0

đơn đề nghị chuyển nhượng nhận chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi

đơn đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi
... 1.4 Tổng giá trị Trái phiếu chuyển đổi chuyển nhượng (Giá bán/giá chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi X (nhân) Số lượng Trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển nhượng) : .đồng (bằng chữ: ... việc chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi và/ hoặc nhận chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi nêu theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm tự giải tranh chấp liên quan số Trái phiếu chuyển đổi đề nghị ... 3.2.Không chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố thực quyền định đoạt khác số Trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển nhượng nhận chuyển nhượng quyền lợi phát sinh từ số Trái phiếu chuyển đổi thời gian...
 • 2
 • 503
 • 0

Đơn đề nghị gia hạn điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
... Chúng đề nghị gia hạn điều chỉnh Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể sau: Lý đề nghị gia hạn: Thời hạn đề nghị gia hạn thêm: Lý đề nghị điều chỉnh: Nội dung điều chỉnh: ... gia hạn (trong trường hợp đề nghị gia hạn từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, thực báo cáo từ thời điểm gia hạn gần đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp); Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn ... Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cấp; Báo cáo tài có kiểm toán tài liệu khác có giá trị tương đương; Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện, tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị...
 • 2
 • 302
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx
... Chúng đề nghị gia hạn sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể sau: Lý đề nghị gia hạn: ……………………………………………………………… Thời hạn đề nghị gia hạn thêm:……………………………………………… Lý đề nghị sửa đổi, ... liên quan đến thương nhân nước diện Việt Nam quy định Giấy chứng nhận đăng quyền xuất khẩu, nhập Đại diện có thẩm quyền thương nhân (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)1 Dấu áp dụng thương nhân tổ ... Lý đề nghị sửa đổi, bổ sung: …………………………………………………… Nội dung điều chỉnh:……………………………………………………………… Chúng xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực xác nội dung Đơn đề nghị tài liệu kèm theo...
 • 2
 • 693
 • 0

Mẫu đơn đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng kiểm toán viên năng lượng docx

Mẫu đơn đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng docx
... Căn vào Điều Thông tư số /2011/TT-BCT ngày .tháng năm 2011 Bộ Công Thương quy định đào tạo, cấp chứng quản lượng kiểm toán viên lượng, .(tên đơn vị) nhận thấy đáp ứng yêu cầu để đào tạo ... lượng, .(tên đơn vị) nhận thấy đáp ứng yêu cầu để đào tạo Đề nghị Tổng cục Năng lượng xem xét công nhận (tên đơn vị) .là sở đào tạo Hồ sơ kèm theo bao gồm : GIÁM ĐỐC - Nơi gửi...
 • 2
 • 256
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MỚI pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MỚI pot
... Doanh nghiệp đề nghị đánh giá công nhận thức ăn chăn nuôi sau: Số đăng ký nhập TT Tên thức ăn Bản chất, Dạng, Xuất xứ (đối với thức chăn nuôi công dụng màu sản phẩm ăn chăn nuôi nhập khẩu) ... nuôi nhập khẩu) Doanh nghiệp cam kết thực đầy đủ quy định pháp luật hành có liên quan thức ăn chăn nuôi Giám đốc (Họ tên, chữ ký đóng dấu) ...
 • 2
 • 419
 • 0

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận (Mẫu sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân) doc

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận (Mẫu sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân) doc
... Nội dung ghi giấy chứng nhận Nội dung đề nghị đính ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ... ………………………………………… ………………………………………… Gửi kèm loại giấy tờ sau để chứng minh (bản chụp có chứng thực, trường hợp chụp chứng thực mang theo bảng để cán tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): 1/- ……………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………… 2/- ……………………………………………………………………………… ……………, ngày …… tháng … năm 20… Người đề nghị (ký tên, ghi họ tên) 39 ...
 • 2
 • 14,279
 • 152

don de nghi nang luong va tham nien

don de nghi nang luong va tham nien
... Quyết định số 2145/QĐUBND ngày 15 tháng 06 năm 2011 UBND huyện Thuận Châu (có định kèm theo) Qua nghi n cứu thông tư số: 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội Vụ việc hướng dẫn cán công...
 • 3
 • 536
 • 2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
... chưa hưởng sách nhà ở, đất (trong trường hợp chưa hưởng sách nhà ở, đất ở) Bản tường trình có xác nhận quan nơi công tác quyền nơi giải sách nhà ở, đất (trường hợp hưởng sách nhà ở, đất ở) ... sơ xin mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước gồm giấy tờ sau: (Theo quy định Điều Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 Ủy ban nhân dân thành phố) - đơn xin mua nhà hợp đồng thuê nhà thức ... hợp đồng thuê nhà thức hộ thường trú người xin mua nhà giấy Chứng minh nhân dân người xin mua nhà giấy tờ chứng minh diện sách quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, định...
 • 2
 • 351
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghị công nhận văn bằng do Sở giáo dục nước ngoài cấp pptx

Tài liệu Đơn đề nghị công nhận văn bằng do Sở giáo dục nước ngoài cấp pptx
... CẤP Họ tên người nộp hồ sơ: Cơ quan công tác:……………………………Điện thoại :……………………… Hồ sơ gồm có: STT Loại văn Đơn đề nghị công nhận văn sở giáo dục nước cấp Bản văn sở giáo dục nước cấp ... Giáo dục Đào tạo) Đơn vị: (Tên quan tiếp nhận hồ sơ) cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI ... tháng…… năm 200… CÔNG NHẬN Văn số ……………ngày cấp ………………………………… …………… (ghi rõ tên sở giáo dục nước ngoài) ………………………… …………… cấp cho: (ghi rõ họ tên người có bằng) …………………………………………...
 • 6
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu đơn đề nghị giảm học phíđơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diệnđơn đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanhmẫu đơn đề nghị cấp học bổngmẫu đơn đề nghị xét học bổngđơn đề nghị đi họcđơn đề nghị cấp học bổngmẫu đơn đề nghị đi họcđơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịchđề nghị thôi họcđơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sởmẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sởmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm pdfmẫu đơn đề nghị đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận mẫu sử dụng cho tổ chức cơ sở tôn giáo potxsửa đổi và rút hồ sơ dự thầubao cao tien do su dung von 17.05.2017nq hdqt thong qua cho cty con cty lien ket vaynq so 13 tq so do to chuc moi đk so donq hdqt thong qua thanh lap cty tnhh mtv dat xanh quang namnq so 19 tq bo nhiem kttnq so 19 tq bo nhiem kttlời dẫn chương trình khai giảng giáo lý đầu năm học07. TT_ThulaoHDQT-BKS_2013_SHA11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA. Bao cao HDQT 2012 SHASuy niệm 14 chặng đàng thánh giá chúađề tài khám phá khoa học mưa có từ đâuHD1 THANG 10 THƯ BÁC HỒ GỬI HỌC SINH04. Bao cao HDQT 2012 SHAcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU. Bao cao HDQT 2013 SHA_r. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_r12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_r11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_r