bai giang mon quan tri ban hang truong dh cong nghiep

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN ... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng  1.2.2 Các chức tác nghiệp quản viên bán hàng  1.2.3 Quản trị viên bán hàng chuyên ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng Quản trị bán hàng hoạt động quản trị người...
 • 135
 • 2,390
 • 25

bài giảng môn quản trị bán hàng

bài giảng môn quản trị bán hàng
... BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1.1 Lịch sử ngành bán hàng 1.2 Khái niệm bán hàng quản trị bán hàng 1.3 Mục tiêu, vai trò vị trí Quản trị bán hàng Tài liệu tham khảo Phần II: HOẠCH ĐỊNH BÁN HÀNG ... niệm bán hàng quản trị bán hàng vai trò vị trí mối quan hệ quản trị bán hàng với lĩnh vực khác hoạt động kinh doanh tổ chức Hiểu thực việc phân tích môi trường bán hàng, phân tích nội bán hàng, ... CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG 7.1 Ma trận SWOT bán hàng 7.2 Giới thiệu số chiến lược bán hàng Phần III: TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN BÁN HÀNG Chương 8: LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 8.1 Tiến trình lập kế hoạch bán hàng 8.2...
 • 18
 • 481
 • 0

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng  1.2.2 Các chức tác nghiệp quản viên bán hàng  1.2.3 Quản trị viên bán hàng chuyên ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng Quản trị bán hàng hoạt động quản trị người ... BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG NỘI DUNG  1.1 Tổng quan bán hàng  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang BÀI GIẢNG...
 • 68
 • 305
 • 0

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng 1.3.2 Quá trình quản trị bán hàng 1.3.3 Các xu hướng bán hàng quản trị bán hàng 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng  Khái niệm Quản trị bán ... bán lượng bán lượng lực lượng bán hàng hàng bán hàng bán bán hàng hàng hàng 1.3.3 Các xu hướng bán hàng quản trị bán hàng      hoạt động bán hàng quản trị bán hàng chuyển từ định hướng giao ... động bán hàng chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức, hướng dẫn giám sát, kiểm tra hoạt động lực lượng bán hàng phụ trách 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG...
 • 174
 • 468
 • 0

Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại
... chức quản trị ngân hàng thương mại Các nhân tố tác động tới hoạt động quản trị ngân hàng thương mại Nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng thương mại - Một u cầu khách quan 26  Quản trò ngân hàng ... quản trị ngân hàng TM Chương 2: Quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, tài sản có NHTM Chương :Quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng TM Chương : Quản trị ... trị nguồn lực khác ngân hàng TM  1) PGS, TS Trần Huy Hoàng, Quản trò ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê, TP HCM 2007  2) TS Trương Quang Thơng .Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Tài Chính...
 • 336
 • 546
 • 6

Bài giảng về quản trị bán hàng 2016

Bài giảng về quản trị bán hàng 2016
... quan đến bán hàng: Thiết kế máy bán hàng, quản trị sở liệu khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, … Tư vấn bán hàng: Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bán hàng, xử lý tình khủng hoảng bán hàng khác ... lượng bán hàng 1.3 NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QTBH : Đại diện bán hàng: Thực giao dịch bán hàng sau: [Type text] Page  Tổ chức bán hàng thí điểm  Phụ trách khách hàng quan trọng, lớn, đặc biệt Quản trị ... bán hàng : 6.4 Quan niệm “Làm việc theo dự án” quản bán hàng Chương : Vận hành tổ chức bán hàng 31 7.1 Thiết kế sách 7.2 Tuyển dụng chọn lựa nhân viên bán hàng 7.3 Hội nhập nhân viên bán hàng...
 • 10
 • 258
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN QUAN LÝ MT DO THI VÀ CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản lý môi trường và đô thị gioi thieu

BÀI GIẢNG MÔN QUAN LÝ MT DO THI VÀ CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản lý môi trường và đô thị gioi thieu
... Chương 1: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ – KHÁI NIỆM CƠ BẢN Lòch sử phát triển mối quan tâm môi trường Các vấn đề môi trường & Tầm nhìn môi trường toàn cầu (GEO4) Mô hình “p ... phát triển mối quan tâm môi trường Làn sóng quan tâm môi trường Thời gian: Cuối TK 19 /đầu TK 20 Vấn đề: - Tập trung vào xuống cấp cảnh quan tự nhiên gia tăng cơng nghiệp hóa thị hóa Quan tâm đến ... tuần hoàn • Chi phí cho quản chất thải Phí thải bỏ chất thải 10 CÁC CHỈ THỊ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN NHÂN TÌNH TRẠNG ĐÁP ỨNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ • Sự phát thải vào • Chất lượng không...
 • 34
 • 481
 • 0

tiểu luận môn quản trị bán hàng máy móc nông nghiệp cho nước mỹ

tiểu luận môn quản trị bán hàng máy móc nông nghiệp cho nước mỹ
... bị nông nghiệp Mĩ Xu hướng đại hướng đến giới hóa nông nghiệp dẫn đến việc sản xuất thiết bị nông nghiệp lớn, đắt tiền sử tăng tính hiệu mùa vụ Kết là, nhiều dòng máy kéo nông nghiệp; máy gặt máy ... lúa hái bông; thiết bị sản xuất nông nghiệp vụ mùa máy cày, máy bừa, máy trồng máy xới, máy dỡ cỏ để phơi, gậy, máy cắt cỏ; máy kéo cắt cỏ sân vườn cho doanh nghiệp, khu dân cư khu giải trí tạo ... Arkansas, Oklahoma Mỗi khu vực bán hàng chia thành lãnh thổ riêng phân công cho nhân viên bán hàng Lãnh thổ bán hàng vùng trung tâm Texas trống lựa chọn nhân viên bán hàng thực thông qua qui trình...
 • 19
 • 150
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 2: Doanh nghiệp

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 2: Doanh nghiệp
... - Quản trị vấn đề + Khái niệm + Quy trình quản trị vấn đề Quy trình quản trị vấn đề 3.2 Đạo đức kinh doanh Khái niệm Sự nảy sinh vấn đề đạo đức kinh doanh Quản trị chương trình đạo đức doanh nghiệp ... xí nghiệp + Định nghĩa xí nghiệp + Xí nghiệp hoạt động chế kế hoạch hóa tập trung + Xí nghiệp hoạt động chế kinh tế thị trương Xí nghiệp doanh nghiệp - Đi từ Luật doanh nghiệp + Là cách hiểu phổ ... kd VN Xếp hạng môi trường kinh doanh 2.3 Quản trị môi trường kd - Khái niệm - Các chiến lược quản trị môi trường kinh doanh + Các chiến lược thương mại + Các chiến lược trị Đạo đức kd trách nhiệm...
 • 42
 • 782
 • 1

Bài giảng hay về luật kinh doanh trường đh công nghiệp tp HCM chương 2 pháp luật về công ty cổ phần

Bài giảng hay về luật kinh doanh  trường đh công nghiệp tp HCM  chương 2 pháp luật về công ty cổ phần
... December 9, 20 15 11 Phân loại cổ phần - cổ đông: * Các loại cổ phần: - Cổ phần phổ thông - Cổ phần ưu đãi: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi ... December 9, 20 15 Vốn điều lệ chia thành nhiều phần CỔ ĐÔNG chuyển n ề y u q c ợ đư n nhượng vố Đặc điểm pháp lý - Công ty cổ phần tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân - Công ty cổ phần chịu trách ... loại sau đây: - Cổ phần ưu đãi biểu quyết; - Cổ phần ưu đãi cổ tức; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại; - Cổ phần ưu đãi khác Điều lệ công ty quy định Wednesday, December 9, 20 15 14 - Cổ phần ưu đãi chuyển...
 • 36
 • 155
 • 0

Bài giảng hay về luật kinh doanh trường đh công nghiệp tp HCM chương 2 pháp luật về công ty hợp danh

Bài giảng hay về luật kinh doanh  trường đh công nghiệp tp HCM  chương 2 pháp luật về công ty hợp danh
... Công ty hợp danh phổ thông - Công ty hợp danh hữu hạn CÔNG TY HỢP DANH PHỔ THÔNG CÔNG TY HỢP DANH HỮU HẠN Wednesday, December 9, 20 15 Thành viên hợp danh Trách nhiệm vô hạn Thành viên hợp danh ... CÔNG TY HỢP DANH Khái niệm: - Là loại hình công ty đặc trưng công ty đối nhân - Đây loại hình Cty quy định lần Luật doanh nghiệp năm 20 05 - Công ty hợp danh doanh nghiệp đó: phải ... khỏi công ty; Wednesday, December 9, 20 15 24 CÂU HỎI ÔN TẬP Công ty hợp danh gì? Đặc điểm pháp công ty hợp danh? Sự khác biệt quyền nghĩa vụ thành viên hợp danh thành góp vốn? Vì nói công ty hợp...
 • 25
 • 103
 • 0

Bài giảng hay về luật kinh doanh trường đh công nghiệp tp HCM chương 2 pháp luật về công ty TNHH

Bài giảng hay về luật kinh doanh  trường đh công nghiệp tp HCM  chương 2 pháp luật về công ty TNHH
... NHÂN muốn thành lập công ty kinh doanh độc lập CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY MẸ 15 CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN a Khái niệm: Cty trách nhiệm hữu hạn thành viên hình thức đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn ... 20 15 23 CÂU HỎI ÔN TẬP Nêu đặc điểm pháp công ty TNHH thành viên trở lên? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên trở lên? Chế độ vốn công ty TNHH thành viên trở lên? Nêu đặc điểm pháp ... trở lên? Nêu đặc điểm pháp công ty TNHH thành viên? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên? Chế độ vốn công ty TNHH thành viên? Wednesday, December 9, 20 15 24 ...
 • 24
 • 113
 • 0

Bài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàng

Bài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàng
... chức ngân hàng tốt giúp ngân hàng tiết kiệm hoạt động kinh doanh ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh  Hệ thống thông tin quản ngân hàng Để kinh doanh thắng lợi, nhà quản trị ngân hàng, ... VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG Khái niệm quản trị KDNH Quản trị: hoạt động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt mục tiêu chung tổ chức Quản trị kinh doanh ... mô kinh doanh NH lớn dẫn đến tạo mối quan hệ mật thiết ngân hàng với khách hàng Rủi ro cho ngân hàng mối quan hệ ngân hàng khách hàng 3.3 Hàng hóa Hàng hóa mà ngân hàng kinh doanh tiền So với hàng...
 • 101
 • 393
 • 0

BÀI QUẢN TRỊ THỰC HÀNH môn QUẢN TRỊ bán HÀNG CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÀI QUẢN TRỊ THỰC HÀNH môn QUẢN TRỊ bán HÀNG CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM VIỄN ĐÔNG
... đồng quản trị định chuyển Cty CP DP Viễn Đông thành Công ty mẹ Tập đoàn dược phẩm Viễn Đông thông qua việc: (1) Mua 100% cổ phần Công ty CP DP Viễn Đông Đà Nẵng chuyển Công ty thành Công ty TNHH ... hàng Công ty – nhân viên công ty Những thành phần lực lượng bán hàng quy mô thể bảng sau: Bảng 2-2: Thành phần quy mô lực lượng bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông đến 1/1/2013 Số TT ... khách hàng từ Công ty thành viên Tập đoàn Viễn Đông trình sát nhập nên Công ty có tăng trưởng cao năm 2007 - Công Ty lĩnh vực Dược phẩm Việt nam quản trị theo mô hình Tập đoàn kinh tế - Là Công ty...
 • 26
 • 404
 • 1

side bài giảng môn quản trị quan hệ khách hàng

side bài giảng môn quản trị quan hệ khách hàng
... hàng 1.3.1 Đặc điểm mối quan hệ Một khách hàng doanh nghiệp có quan hệ với nghĩa gì? Khách hàng quan hệ với doanh nghiệp họ không? Doanh nghiệp gọi có quan hệ với khách hàng mà họ không? Khách ... nghiệp thuận lợi quan hệ với khách hàng gặp khó khăn, trắc trở quan hệ với khách hàng khác Một chiến lược kinh doanh dựa quản trị quan hệ khách hàng cần có đối xử khác với khách hàng khác Một doanh ... Tạo quản trị quan hệ khách hàng cá nhân thất bại bốn thành tố thiếu N hững thành tố dựa nhất, cá biệt khách hàng đặc điểm lặp lại quan hệ: Nhận diện khách hàng: Quan hệ hình thành với khách hàng...
 • 88
 • 1,358
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn quản trị bán hàngbài giảng bài giảng môn quản trị bán hàngbài giảng môn quản trị ngân hàng thương mạibài giảng về quản trị bán hàngbài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại học viện tài chínhbài tập môn quản trị bán hàngbai giang mon quan tri nha hang khach sanbài tập tình huống môn quản trị bán hàngbai tieu luan mon quan tri ban hangcác bài tập tình huống môn quản trị bán hàngbài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàngbài giảng môn quản trịbài giảng môn quản trị marketingbài giảng môn quản trị chuỗi cung ứngslide bài giảng môn quản trị chiến lượcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả