Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán luồng cực đại trong mạng

Xây dựng chương trình phỏng thuật toán HEURISTIC giải bài toán xếp BALO

Xây dựng chương trình mô phỏng thuật toán HEURISTIC giải bài toán xếp BALO
... chọn thuật toán heuristic để giải toán xếp balo kết hợp sử dụng ngôn ngữ C-Sharp để thuật toán vào toán cụ thể Nội dung xây dựng thuật toán chia thành chương: Chương 1: Tìm hiểu ngôn ngữ thuật ... thỏa mãn đạt max? 1.1 Giao diện chương trình Hình 2.2 Các chức chương trình Các chức chương trình là: thuật toán heuristic giải toán xếp balo Chương trình winform ngôn ngữ C-Sharp a Chức ... nhìn thấy panel) 1.2 .Thuật toán heuristic toán xếp balo 1.2.1 Thuật toán Heuristic 1.2.1.1.Mở rộng khái niệm thuật toán: giải thuật Trong trình nghiên cứu giải vấn đề - toán, người ta đưa nhận...
 • 35
 • 587
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG THUẬT TOÁN MÃ ECC( bao gồm code c)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN MÃ ECC( bao gồm code c)
... ECDSA xây dựng tương tự sơ đồ chữ ký ElGamal Tuy nhiên thuật toán thuật toán kiểm thử xây dựng dựa đường cong Elliptic 20 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ... Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ECC độ bảo mật tương đương Và việc tính toán tiến trình hệ hoá đường cong elliptic nhanh nhiều 23 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật KẾT ... có không có y 1, 4,3 2,5 2,5 Chương Mật đường cong Elliptic 14 AT8B – Học Viện Kỹ Thuật Mật Xây dựng chương trình thuật toán ECC Trong hệ mật , rõ M hóa thành điểm P M tập hữu...
 • 25
 • 1,193
 • 17

Bài toán luồng cục đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh

Bài toán luồng cục đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh
... bài toán luồng cực đại mạng với khả thông qua cung đỉnh , toán luồng cực đại mạng với khả thông qua cung thuật toán xây dựng dựa thuật toán tìm luồng cực giải toán tối ưu rời rạc mô hình toán ... dạng sơ đồ thuật toán sau: SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG VỚI KHẢ NĂNG THÔNG QUA CÁC CUNG CÁC ĐỈNH Begin Mạng G Mạng G’ Luồng cực đại G’ End SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN FORD-FULKERSON ... Trong đó: di khả thông qua đỉnh i; C[i,j] khả thông qua cung [i,j] 2 Output * Ma trận A’ biểu diễn mạng G’ = (V’,E’) với khả thông qua cung tương ứng * Ma trận luồng cực đại mạng * Giá trị luồng...
 • 11
 • 790
 • 12

Luận văn tốt nghiệp bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh - file word

Luận văn tốt nghiệp bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh - file word
... G với khả thông qua cung đỉnh Hình 1b mạng G’ tương ứng có khả thông qua cung Do luồng vào đỉnh v+ phải qua cung (v+,v-) với khả thông qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thông ... thông qua cung đỉnh 37 Thí dụ Xác định mạng G’ từ mạng G cho sau: u[6] s[7] t[6] v[8] Hình Mạng G với khả thông qua cung đỉnh u- u- s+ s7 t+ t6 v+ v- Hình Mạng G’ tương ứng với khả thông qua cung ... sau mạng với luồng cực đại biểu diễn phân nhóm sinh hoạt Trong khả thông qua đỉnh SVi khả thông qua cung (S,SVi) : m ∑aij ; i =1, n j= Khả thông qua cung (Ni,t) { k ∈1, m}, i = , n Khả thông qua...
 • 70
 • 584
 • 3

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh ppsx

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh ppsx
... Lưu ý Vì vẽ theo quy tắc đa giác vẽ cách nối tiếp, nên có trường hợp vectơ chồng lên Vì làm bài, bạn nên tạo khoảng cách vừa phải để khỏi nhầm lẫn Vd:  pha so với UC giá trị điện trở: A R = 100 ... khơng Qua thấy giản đồ vectơ có tầm quan trọng việc dạy học mơn Vật Lí 2 L C L C L IV Các cơng thức thường dùng * ABC tam giác vng A, ta có: B A  B  C (Py-ta-go) Gọi AH đường cao kẻ từ đỉnh ... có giá trị bằng: 12 A.60Ω B 85Ω C 100Ω D 120Ω (Bài làm siêu nhanh với phương pháp số phức ^^) Bài 10: Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, điện áp hiệu dụng hai...
 • 10
 • 170
 • 2

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh pot

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh pot
... Do luồng vào đỉnh v phải qua cung (v+,v-) với khả thông qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thông qua cung đỉnh + Hai bước ta biểu diễn dạng sơ đồ thuật tốn sau: Begin Mạng ... E Trong đó: di khả thông qua đỉnh i; C[i,j] khả thông qua cung [i,j] Output * Ma trận A’ biểu diễn mạng G’ = (V’,E’) với khả thông qua cung tương ứng * Ma trận luồng cực đại mạng * Giá trị luồng ... Cho mạng G=(V,E) Hãy tìm luồng f* mạng với giá trị luồng val(f*) lớn Luồng ta gọi luồng cực đại mạng 4.1 Thuật tốn Ford – Fulkerson tìm luồng cực đại mạng Bắt đầu từ mạng với luồng tất cung...
 • 16
 • 161
 • 0

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh

Bài toán luồng cực đại trong mạng với khả năng thông qua các cung các đỉnh
... thơng qua cung đỉnh Hình 1b mạng G’ tương ứng có khả thơng qua cung Do luồng vào đỉnh v+ phải qua cung (v+,v-) với khả thơng qua d(v), nên luồng cực đại G’ luồng cực đại G với khả thơng qua cung đỉnh ... Ford-Fullkerson tìm luồng cực đại cách gán nhãn cho đỉnh mạng G với luồng f cho Hình 1, hai số viết bên cạnh cung khả thơng qua luồng cung Kết bước thuật tốn mơ tả đồ thị bảng Mạng với luồng cực đại thu ... thơng qua d(v), tức khả thơng qua đỉnh v G Phương pháp giải Từ mạng G = (V,E) với khả thơng qua cung đỉnh Ta tìm luồng cực đại mạng qua hai bước sau: Bước 1: Xác định mạng G’ Bước 2: Tìm luồng cực...
 • 70
 • 129
 • 0

Bài toán luồng cực đại trong mạng

Bài toán luồng cực đại trong mạng
... Bài toán luồng cực đại mạng N-(v) – tập đỉnh mạng mà từ có cung đến v, N+(v) - tập đỉnh mạng mà từ v có cung đến nó: Giá trị luồng f số Bài toán luồng cực đại mạng: Cho mạng G(V,E) Hãy tìm luồng ... 3/13 Bài toán luồng cực đại mạng suy val(f)≤c(X, X*) Bổ đề chứng minh Hệ Giá trị luồng cực đại mạng không vượt khả thông qua lát cắt hẹp mạng Ford Fulkerson chứng minh giá trị luồng cực đại mạng ... với luồng f với lát cắt (X,X*) Vì vậy, từ đẳng thức val(f) = c(X,X*) suy luồng f luồng cực đại mạng Thuật toán tìm luồng cực đại Định lý sở để xây dựng thuật toán lặp sau để tìm luồng cực đại mạng: ...
 • 13
 • 77
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN
... viên khoa tài kế toán xây dựng chương trình thực hành kế toán ảo mà cụ thể chương trình quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt Nhằm giúp bạn sinh viên kế toán hiểu rõ môi trường kế toán thực ... thu tiền- Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Đề nghị toán, đề KTTT Lập phiếu thu (chi) nghi thu tiền Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Lập phiếu thu (chi) - Đề nghị toán, đề nghi thu tiền ... tra, đối chi u, ký duyệt hoá đơn gốc có liên quan - Kiểm tra, ký duyệt phiếu thu (chi) - Phiếu thu, phiếu chi TQ - Thu tiền, chi tiền - Cập nhật sổ quỹ tiền mặt - Đề nghị toán, Đề nghi thu tiền Chứng...
 • 125
 • 1,049
 • 0

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học
... evaluation only b) hình l p phi u quy t toán t m ng: Sinh viên 2.1 L p phi u quy t toán t m ng Phi u quy t toán t m ng Nh t ký công n NV Hóa đơn 2.2 Phi u chi ti n m t Ki m tra phi u quy t toán t m ... phi u b ph n k toán làm phi u chi đ nhân viên đ n b ph n th quĩ lãnh ti n Khi làm quy t toán đ xóa t m ng nhân viên làm phi u quy t toán t m ng Nhân viên ph i đưa phi u quy t toán t m ng v i ... Không đ ng ý tr phi u Phi u quy t toán t m ng Hình III.17: hình l p phi u quy t toán t m ng Ghi chú: 13 Đ y đ thông tin, phù h p yêu c u, đ ng ý t phi u quy t toán t m ng 14 Không đ y đ thông...
 • 72
 • 1,955
 • 4

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học
... kế toán kế toán viên đảm nhiệm theo vai trò Ở đây, phần nghiên cứu này, lại số qui trình kế toán, qui trình Tính lương toán theo lương máy tính Đây qui trình cần thiết quan trọng toàn ... III.4.2 Tính lương khoản trích theo lương a) Thông tin chung Lương tính theo hình thức lương theo sản phẩm lương theo thời gian tùy vào công ty, đơn vị áp dụng cho phận Nếu tính lương theo lương ... tài cố gắng nghiên cứu tìm hiểu số nội dung sau: Tìm hiểu qui trình tính lương khoản trích theo lương Tìm hiểu kĩ thuật VB.NET để phục vụ trình xây dựng đề tài Đặc biệt chương trình nên cố...
 • 65
 • 1,505
 • 0

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta
... phức tạp thuật toán Alpha-Beta: Trong trường hợp điều kiện lý tưởng, thuật toán Alpha-Beta cần xét số nút: +Số d chẵn: +Số d lẻ: b số nút, d độ sâu Phương pháp alpha-beta: -Giả sử trình tìm kiếm ... eval(u)eval(v) Thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta: private int AlphaBeta(int[][] gt, int[][] ch, Point vitri, int buoc, int val, int hang) //Thu+Hq0-t to+AOE-n c+Hq8-t c+HuU-t alpha-beta ... i; } } } } } return min; } } Thiết kế chương trình: Nút Newgame để chơi lại từ đầu Nút Caidatdulieu để thiết lập database cho máy Nút Close đóng chương trình ...
 • 5
 • 3,056
 • 49

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được mô tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism
... 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Hà Nội- 2010 Mở Đầu Bài báo cáo gồm phần: Giải thuật Gene với phương pháp chọn Elitism Ý tưởng toán N-queens tả thuật toán Chương trình DEMO Chương trình ... cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo  Phương pháp Elitism tăng tốc cho GA, Nó khác với số phương pháp khác ngăn không làm cá thể tốt Ý tưởng toán n-queens giải thuật Gene: • Yêu cầu toán N-queens: ... không đáng kể Khi thuật toán dừng, cá thể tốt hệ cuối chọn làm nghiệm cần tìm Chương trình DEMO: a)Giao diện: Nguyễn Như Nam Lớp :Tin 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Giao diện chương trình...
 • 11
 • 509
 • 0

xây dựng chương trình phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận

xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận
... bên trái") **Cần ý phép nhân ma trận không giao hoán PHẦN ll: PHẠM THỊ LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN 2.1 LỰA CHỌN ... LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận Hà nội,tháng năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài :Xây dựng chương trình phép toán ma trận Thực vẽ ma trận hình máy tính, thực nhập ma trận ... niệm phép toán ma trận Trang PHẦN II: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN Trang 1) Lựa chọn ngôn ngữ Trang 2) Các module Trang 3) Xây dựng...
 • 17
 • 592
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình mô phỏngxây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềmxây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóabài toán luồng cực đại trên mạng§10 bài toán luồng cực đại trên mạngtrình sau là chương trình phục vụ cho việc học tập và giảng dạy về bài toán tìm luồng cực đại trong mạng chương trình sau được xây dựng bằng công cụ lập trình delphiây dựng chương trình mô phỏng trong bài mạch điện điều khiển dịch cự lò hồ quangchương trình mô phỏng thuật toán sắp xếpchương trình mô phỏng thuật toán dijkstrachương trình mô phỏng thuật toán tìm kiếmchương trình mô phỏng thuật toánxây dựng chương trình quản lý trẻ em và giáo viên trong trường mầm non bằng ngôn ngữ lập trình javavận dụng những quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học amp cao đẳngxây dựng chương trình quản lý nhân sự trường phpt đại từ thái nguyênĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả