Đồ án tốt nghiêp về nghiên cứu và phát triển phần mềm phân tích vật liệu tinh thể bằng nhiễu xạ X quang

ĐỒ án tốt NGHIÊP 2016 : “ Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bằng phần mềm Microstation Famis.”

ĐỒ án tốt NGHIÊP 2016 : “ Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bằng phần mềm Microstation và Famis.”
... ống mềm phục vụ khai thác giếng ngầm .62 5.2 sở thuyết phục vụ công việc tính toán đường ống từ ĐH2 - ĐH1 65 5.2.1 Nhiệm vụ tính toán thủy lực .65 5.2.2 Tính toán nhiệt ... tập trung vào mùa mưa với lượng khoảng 2400mm, tháng 1-3 gần mưa, lượng mưa thấp vào tháng 2: khoảng 0.6-6.1mm, cao vào tháng 1 0: khoảng 400mm Gió mùa: năm có hai mùa gió chính: tháng 1-4 hướng ... chân thành cảm ơn thầy giáo TS Trần Đình Kiên anh Nguyễn Hải An, thầy, cô môn Khoan – Khai thác giúp đỡ em hoàn thành đồ án Trong trình xây dựng đồ án chắn không tránh khỏi sơ suất kiến thức phương...
 • 86
 • 627
 • 3

Nghiên cứu phát triển hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh bằng dịch vụ vpn sitesite

Nghiên cứu và phát triển hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh bằng dịch vụ vpn sitesite
... NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA HAI CHI NHÁNH BẰNG DỊCH VỤ VPN SITE - SITE GV Hướng Dẫn: Võ Đỗ Thắng Sinh Viên: Trà Hữu Nghĩa MSSV: 1151TT0248 Nghiên cứu triển khai hệ thống ... THỰC TẬP I.Nhiệm vụ giao 12 Nghiên cứu kết nối chia liệu dịch vụ VPN 13 Triển khai kết nối chia liệu dịch vụ VPN Trà Hữu Nghĩa 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tin Khoa Công Nghệ Thông II.Kiến ... NHIỆM VỤ VÀ DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP Bộ phận thực tập : Bộ phận triển khai kỹ thuật Nhiệm vụ dịch vụ: Triển khai lắp đặt hệ thống mạng  Bảo trì hệ thống mạng  Tư vấn hỗ trợ quản trị hệ thống...
 • 61
 • 455
 • 3

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH ÁP DỤNG TÍNH TOÁN MỀM CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... tài đạt số kết qủa sau: 1) Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định dựa công cụ tính toán mềm 2) Xây dựng số hình tính toán mềm để giải toán lĩnh vực: - Chuẩn đoán bệnh (Y khoa) , ... Quốc gia Công nghệ Thông tin, Hải phòng 8/2005 [8] Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái Một số hình hệ thông minh lai: Kỹ thuật ứng dụng Hội thảo khoa học Quốc gia lần II, nghiên cứu ứng dụng CNTT, Fai’r ... học Điều khiển Số 2/2005 (nhận đăng) [2] Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Ngân, Lưu Khoa, Watermarking âm số kỹ thuật trải phổ kết hợp hình hệ thính giác Tạp chí Bưu Viễn thông 5.3 Các báo cáo khoa học...
 • 4
 • 274
 • 0

Nghiên cứu phát triển phần mềm phân tích vật liệu nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu và phát triển phần mềm phân tích vật liệu nhiễu xạ tia x
... i x x i i n  xi x i i i i i i i n  i1 x w x xw x x w i i i i i i i (2.15) i ng trình t w T w i i i  i i i i c tính nh sau:  xi w x xw x x w x n w x xw x x w x n ... nh nhiễu x ) c điểm b t đầu vƠ k t thúc c a mặt nhiễu x v y lƠ ta đƣ bi t đ c d liệu nhiễu x phần d liệu nƠo lƠ mặt nhiễu x hkl Thực cho đ n h t d liệu nhiễu x ta x c đ nh đ c mặt nhiễu x d liệu ... i yn  Ei y0  Fi yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 xn  xi x x , Fi  i xn  x0 xn  x0 10 (2.8) Bộ đ m x- ray hiệu ch nh zi cho c đ n (xn,yn) đ ng độ ybi cho t p h p điểm từ (x0 ,y0) c tính b i: zi...
 • 97
 • 216
 • 0

Nghiên cứu phát triển phần mềm phân tích vật liệu nhiễu xạ tia X

Nghiên cứu và phát triển phần mềm phân tích vật liệu nhiễu xạ tia X
... phát triển đƣợc phần mềm phân tích vật liệu dựa phƣơng pháp nhiễu x X- quang ngôn ngữ C# Phần mềm giúp ngƣời sử dụng phân tích liệu nhiễu x , phân tích ứng suất, x c định tỉ lệ pha, x c định hệ số ... nhiễu x x- quang đƣợc nghiên cứu để phân tích vật liệu Giúp việc phân tích vật liệu dựa liệu nhiễu x x- quang từ máy nhiễu x trở nên nhanh chóng thuận tiện Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm x- quang ... đề tài nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm phân tích vật liệu dựa phƣơng pháp nhiễu x x quang Phần mềm giúp cho việc phân tích vật liệu trở nên nhanh chóng hơn, giúp ngƣời sử dụng x c định...
 • 22
 • 74
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu và phát triển các hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
... cứu tra cứu ảnh dựa nội dung tập trung sâu vào nhiệm vụ 1.3 Khoảng cách ngữ nghĩa tra cứu ảnh dựa nội dung Trong lĩnh vực tra cứu ảnh có hai hệ thống phát triển là: hệ thống tra cứu dựa nội dung ... tra cứu ảnh dựa nội dung để thu hẹp khoảng cách ngữ nghĩa, cải thiện hiệu tra cứu Báo cáo chia làm chương: Chƣơng 1: Các khái niệm tra cứu ảnh dựa nội dung Giới thiệu khái niệm hệ thống tra cứu ... theo tiêu chí khác Bằng cách áp dụng vào lĩnh vực khác nhau, công nghệ tra cứu ảnh có thể chia là: tra cứu ảnh nghệ thuật, tra cứu ảnh phong cảnh, tra cứu ảnh web, v.v… Dưới số kỹ thuật thường...
 • 46
 • 228
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng mạng cục bộ vô tuyến

Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng mạng cục bộ vô tuyến
... Mạng cục tuyến WLAN Trần Khắc Trung Tóm tắt đồ án Mục đích đồ án nghiên cứu phát triển sở hạ tầng mạng cục tuyến chuẩn IEEE 802.11a/b/g Đồ án trình bày công nghệ, ... niệm mạng cục tuyến, kĩ thuật công nghệ WLAN, giải tần hoạt động kênh tần số sử dụng vấn đề gặp phải 26 Mạng cục tuyến WLAN Trần Khắc Trung Chương NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG CỤC BỘ VÔ TUYẾN ... nhân Bluetooth Mạng tuyến diện rộng Mạng cục tuyến WLAN Trần Khắc Trung Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái niệm mạng tuyến Hình 1.1: Phân chia mạng tuyến Mạng tuyến mạng thông tin...
 • 90
 • 225
 • 0

Đồ án tốt nghiệp về đề tài kết hợp mạng PON công nghệ ATM để triển khai hiệu quả nhất các dịch vụ băng rộng B-ISDN

Đồ án tốt nghiệp về đề tài kết hợp mạng PON và công nghệ ATM để triển khai hiệu quả nhất các dịch vụ băng rộng B-ISDN
... xác dịch vụ đợc truyền công nghệ chuyển mạch ATM đợc xem nh giải pháp thích hợp đã, đợc sử dụng nhiều mạng truy cập dịch vụ ATM PON mạng truy cập hiệu để cung cấp dịch vụ đặc biệt dịch vụ băng ... vụ băng rộng B-ISDN 2.1 Nhu cầu khả phát triển mạng B-ISDN, loại hình dịch vụ B-ISDN: 2.1.1 Nhu cầu khả phát triển mạng B-ISDN: Từ năm 1985 có đề án để phát triển mạng số đa dịch vụ thành mạng ... Chơng 3: công nghệ ATM 3.1 Giới thiệu công nghệ ATM, so sánh STM ATM: 3.1.1 Giới thiệu: Mạng thông tin số đa dịch vụ băng rộng (B-ISDN) có khả cung cấp nhiều dịch vụ khác phạm vi từ dịch vụ đo thử...
 • 131
 • 331
 • 0

đồ án tốt nghiệp giải thuật gen một số bài toán về giải thuật gen

đồ án tốt nghiệp giải thuật gen và một số bài toán về giải thuật gen
... cỏc gen cỏc gen ny chim mt giỏ tr no ú gi l gen tng ng (alleles) Trong di truyn hc , v trớ ca mt gen ( gen ca nú-locus) c ch riờng t chc nng ca gen ú Thớ d : gen mu mt v trớ th 10 (tc giỏ tr gen ... Begin gen := 0; repeat {vũng lp chớnh} gen := gen +1 ; generation; statictics(popsize, max, avg, min, sumfitness, newpop} report (gen} oldpop := newpop ; {hng n th h mi} until (gen >= maxgen) ; ... ng TRONG T NHIấN TRONG GII THUT GEN Chromosome (nhim sc th) Chui Gene c tớnh , ký t Allele (gen tng ng) Giỏ tr ca c tớnh Locus ( gen) V trớ chui Genotype (kiu gen) Cu trỳc Phenotype (kiu hỡnh)...
 • 109
 • 210
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV - T nh ụn - Ni hp - T lnh - Bung cy nm - Kớnh hin vi chp nh - Giỏ nuụi cy nm - Cõn in t - Bỡnh bm, ni hp , xoong - Cỏc dng c nh: cõn k thut, ... v hố thu nm 2007 ti vựng Gia Lõm - H Ni v th nghim ch phm sinh hc phũng tr bnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV II MC CH YấU CU Mc ớch - iu tra bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... HP5 ti xó ng Xỏ - Gia Lõm H Ni Kt qu thu c trỡnh by bng Bng 5: nh hng ca mt s loi thuc hoỏ hc ti bnh hộo vng 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV (Fusarium oxysporum) c chua...
 • 119
 • 360
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Nghiên cứu phát triển hệ thống quản tri doanh nghiệp (ERP) Openbravo tại công ty onlinE Solution Company (ESC)

đồ án công nghệ thông tin Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản tri doanh nghiệp (ERP) Openbravo tại công ty onlinE Solution Company (ESC)
... ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài “Nghiờn cứu phát tri n hệ thống quản tri doanh nghiệp (ERP) Openbravo công ty onlinE Solution Company (ESC) với mục đích chung tìm hiểu ERP, nghiên cứu, xây dựng, phát tri n ... CHỌN ĐỀ TÀI: Chúng ta sống kỷ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý bước phát tri n thiếu doanh nghiệp đại Nhưng ứng dụng nào? Nên bắt đầu ? Công nghệ thông tin phương tiện thực hiện, cũn ... lại lớn, phức tạp nên đồ án giới hạn nghiên cứu, phân tích quy trình nghiệp vụ ứng dụng công ty, thiết kế số Report dựa hệ thống ứng dụng tri n khai công ty 1.5 CẤU TRÚC ĐỒ ÁN: Ngoài lời nói đầu,...
 • 76
 • 284
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nestlé và bài học về nghiên cứu và phát triển sản phẩmđồ án tốt nghiệp về viễn thôngđồ án tốt nghiệp thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tôđồ án tốt nghiệp về thông tin quangđồ án tốt nghiệp về điện toán đám mâyđồ án tốt nghiệp về mạng máy tínhđồ án tốt nghiệp về quản trị mạngđồ án tốt nghiệp về môi trườngđồ án tốt nghiệp về cồnđồ án tốt nghiệp chương trình virut và diệt vỉutđồ án tốt nghiệp về lập dự án đầu tưđồ án tốt nghiệp về vi xử lýluận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho androiddo an tot nghiep ve he thong lam mat tren dong cođồ án tốt nghiệp ve to chuc su kienTìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóHai đường thẳng song songHUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửDown load CV i s 1270Unit 4 special educationGiáo án tiếng anh 10skkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Câu hỏi trắc nghiệmNghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (tt)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namCải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)thông báoBÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH vănBỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNĐề thi HK1 năm 2006 2007 ban cơ bản KHTNGiáo án 10 nâng cao HK2DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi DThong bao TS Thai nguyen 2012