Đồ án tốt nghiệp về hệ thống truyền lực, chuyển động và điều khiển trên xe toyota venza

đồ án tốt nghiệp về hệ thống đánh lửa

đồ án tốt nghiệp về hệ thống đánh lửa
... in tr cỏc chõn ECU Cỏc cc ca ECU trờn mụ hỡnh E Mát STA Tín hiệu đề IGt TĐ đánh lửa G Đầu (+) điều khiển đánh lửa NE Đầu (+) vòng quay BATT Nguồn nuôi ECU B Nguồn ECU II 1.2.7 Delco Bộ ... quang dùng chùm tia sáng để điều khiển mạch sơ cấp Diode quang diode mà hoạt động (dẫn điện hay không dẫn điện) phụ thuộc vào độ soi ánh sáng chiếu vào Trong chia điện, ánh sáng điều khiển diode ... ỏp b Cu to ca dõy cao ỏp Trang - 41 - TI LIU CHIA S TRấN DIN N WWW.OTO-HUI.COM Bảng s c hệ thống đánh lửa (HTĐL) Nguyờn nhõn iu kin X lý 1.ng c a Khụng cú in ỏp h thng Kim tra acquy, cụng quay...
 • 70
 • 317
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện pham hai long

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  pham hai long
... Phạm Hải Long 34 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP 3.1 Khái niệm chung Phương án cung cấp điện phương án thiết kế cung cấp điện từ hệ thống lưới điện khu ... 7MVA SVTH: Phạm Hải Long ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 1.3: Sơ đồ liên kết điện khu vực SVTH: Phạm Hải Long ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG II XÁC ĐNNH PHỤ TẢI NHÀ MÁY Khi thiết kế cung cấp điện cho công trình ... phNm đưa phân loại chất lượng SVTH: Phạm Hải Long ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 1.2: Sơ đồ quy trình dây chuyền sản xuất gạch men SVTH: Phạm Hải Long ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Dưới bảng số liệu nhóm thiết bị phân...
 • 110
 • 336
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện trịnh bá mạnh

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  trịnh bá mạnh
... SV: TRỊNH BÁ MẠNH 29 GVHD: TS TRẦN ANH TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Hình 2.9 : Bán kính bảo vệ cột thu sét cho trạm SV: TRỊNH BÁ MẠNH 30 GVHD: TS TRẦN ANH TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... khác đƣợc cho vẽ : SV: TRỊNH BÁ MẠNH GVHD: TS TRẦN ANH TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC SV: TRỊNH BÁ MẠNH GVHD: TS TRẦN ANH TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC       ... hoàn thành tốt đồ Một lần em xin chân thành cảm ơn TS.Trần Anh Tùng thầy, cô toàn thể bạn môn Hệ thống điện Sinh viên TRỊNH BÁ MẠNH SV: TRỊNH BÁ MẠNH GVHD: TS TRẦN ANH TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG...
 • 98
 • 398
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện Mạc Văn Mạo

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  Mạc Văn Mạo
... định với hệ thống SVTH: Mạc Văn Mạo – Đ4H3 Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Nhất Tùng 1.3 CHỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY 1.3.1 Cơ sở chung để đề xuất phương án nối điện Chọn phương án nối điện nhiệm ... ngắn mạch SVTH: Mạc Văn Mạo – Đ4H3 Trang 32 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Nhất Tùng  Điểm N1: Chọn khí cụ điện cho mạch 220 kV, nguồn cung cấp nhà máy điện hệ thống  Điểm N2: Chọn khí cụ điện ... phương án - Phương án có chi phí vận hành hàng năm Vì chọn phương án làm phương án tối ưu SVTH: Mạc Văn Mạo – Đ4H3 Trang 31 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Nhất Tùng CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH...
 • 103
 • 366
 • 1

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện lê văn quy

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  lê văn quy
... Hoàng Thu Hà 32 SV: Văn Quy Đại Học Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Lưới Điện c Phương án 4c Tính toán tƣơng tự nhƣ phƣơng án 3c) với nhánh HT-8-7 Kết tính toán điện áp đƣờng dây đƣợc ... 26 SV: Văn Quy Đại Học Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Lưới Điện 2.1.5 Nhóm 5: HT Hình 2-6: Phương án nối dây nhóm 2.2 Lựa chọn điện áp định mức mạng điện Điện áp định mức mạng điện ảnh ... kháng tự dùng nhà máy điện, ta lấy cosφ td = 0,75; GVHD : Th.s Hoàng Thu Hà 17 SV: Văn Quy Đại Học Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Lưới Điện ▪ Qdt – công suất phản kháng dự trữ hệ thống, ...
 • 145
 • 332
 • 1

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện hồ văn quyết

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  hồ văn quyết
... 11m SVTH: Hồ Văn Quyết GVHD: TS Trần Anh Tùng 19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Hình 2-7 : Sơ đồ mặt b ng trạm biến áp SVTH: Hồ Văn Quyết GVHD: TS Trần Anh Tùng 20 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ... SVTH: Hồ Văn Quyết GVHD: TS Trần Anh Tùng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC  Đường dây không SVTH: Hồ Văn Quyết GVHD: TS Trần Anh Tùng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC  Điện áp: ... tháng đến tháng 11 trừ tháng đầu mùa (tháng 4) tháng cuối mùa (tháng 11) có số ngày dông quan sát trung bình có từ SVTH: Hồ Văn Quyết GVHD: TS Trần Anh Tùng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN...
 • 100
 • 430
 • 1

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện ha duy quynh

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  ha duy quynh
... SVTH: Hà Duy Quỳnh 14 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Khi phụ tải cần điện áp pha ta đấu nối máy biến áp pha thành máy biến áp pha: SVTH: Hà Duy Quỳnh 15 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp ... Hà Duy Quỳnh Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ MỤC TIÊU ĐỒ ÁN 1.1 Hiện trạng lưới điện phân phối: Phân phối điện khâu cuối hệ thống điện nhằm đưa điện ... (34,2%) 45 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Hình 4.6.Trạm biến áp Đồng Dâu SVTH: Hà Duy Quỳnh 46 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Bảng 4.6 Thông số trạm Đồng Dâu Đồng Dâu Sơ đồ sợi ∆Umax ∑∆P...
 • 87
 • 306
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện thái nguyên sơn

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  thái nguyên sơn
... SVTH: Thái Nguyên Sơn – Lớp: Đ4H3 o 11m 17m 12 ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Sơ đồ mặt hình vẽ AT2 AT1 Hình 2.6 Sơ đồ mặt trạm biến áp SVTH: Thái Nguyên Sơn – Lớp: Đ4H3 13 ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP ... hủy thiết bị điện máy biến áp SVTH: Thái Nguyên Sơn – Lớp: Đ4H3 35 ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Về nguyên tắc ph i tách rời hệ thống nối đất nói nhƣng thực tế ta dùng hệ thống nối đất ... tháng 4, từ tháng đến tháng số ngày dông kho ng 10 ngày/tháng, tháng nhiều dông (tháng 5) qu n sát đƣợc 1215 ngày (Đà Nẵng 14 ngày/tháng, Bồng Sơn 16 ngày/tháng ), tháng đầu mùa (tháng 4) tháng...
 • 106
 • 271
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện phan ly tai

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  phan ly tai
... SVTH: Phan Lý Tài 34 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP 3.1 Khái niệm chung Phương án cung cấp điện phương án thiết kế cung cấp điện từ hệ thống lưới điện ... thêm 7MVA SVTH: Phan Lý Tài ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 1.3: Sơ đồ liên kết điện khu vực SVTH: Phan Lý Tài ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG II XÁC ĐNNH PHỤ TẢI NHÀ MÁY Khi thiết kế cung cấp điện cho công trình ... sản phNm đưa phân loại chất lượng SVTH: Phan Lý Tài ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 1.2: Sơ đồ quy trình dây chuyền sản xuất gạch men SVTH: Phan Lý Tài ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Dưới bảng số liệu nhóm thiết bị phân...
 • 110
 • 279
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện vu ngoc tan

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  vu ngoc tan
... Tân Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ MỤC TIÊU ĐỒ ÁN 1.1 Hiện trạng lưới điện phân phối: Phân phối điện khâu cuối hệ thống điện nhằm đưa điện trực tiếp ... Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp SVTH: Vũ Ngọc Tân Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG I: 10 HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ MỤC TIÊU ĐỒ ÁN ... nối điện đồ lưới điện ( vẽ A0) Tính toán xây dựng phương án trạm sau: SVTH: Vũ Ngọc Tân 36 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp Hình 4.1 Trạm biến áp Xóm Đồn SVTH: Vũ Ngọc Tân 37 Trường ĐH Điện...
 • 90
 • 296
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện nguyễn quốc thắng

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện   nguyễn quốc thắng
... biến dòn điện BU Máy biến điện áp SVTH: Nguyễn Quốc Thắng GVHD:ThS.Đặng Thành Trung ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PHẦN I THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN SVTH: Nguyễn Quốc Thắng ... Utb=13,8 (kV) Tính toán giá trị điện kháng sơ đồ thay nhƣ sau: Hệ thống Do số liệu cho điện kháng hệ thống dạng tƣơng đối định mức nên ta áp dụng công thức tính điện kháng hệ thống dạng tƣơng đối ... phƣơng án phƣơng án I II có nhiều ƣu điểm trội so với phƣơng án III IV ta chọn phƣơng án I II để tính toán chọn phƣơng án tối ƣu SVTH: Nguyễn Quốc Thắng GVHD:ThS.Đặng Thành Trung ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...
 • 130
 • 301
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện NGUYỄN văn THAO

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  NGUYỄN văn THAO
... III SV : NGUYỄN VĂN THAO LỚP :D4-H3 Trang 19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:Th.s HOÀNG THU HÀ Nhóm IV: Phương án : 3 1 HT Phương án A HT Phương án B Hình 2.5: Phương án dây nhóm IV SV : NGUYỄN VĂN THAO LỚP ... 2.1: Sơ đồ địa lý mạng điện Các phương án dây nhóm: SV : NGUYỄN VĂN THAO LỚP :D4-H3 Trang 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:Th.s HOÀNG THU HÀ Nhóm I: 5 6 NĐ Phương án A NĐ Phương án B 8 NĐ Phương án C 5 ... Phương án E NĐ Phương án D 8 NĐ Phương án F Hình 2.2: Phương án dây nhóm I SV : NGUYỄN VĂN THAO LỚP :D4-H3 Trang 17 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:Th.s HOÀNG THU HÀ Nhóm II: Phương án : NĐ NĐ NĐ 9 Phương án...
 • 157
 • 267
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện vũ văn thiệp

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  vũ văn thiệp
... tự không qua điện kháng hệ thống: U(1,1) 0,4802 (1,1) I0H   0N1    1,3654 X0H 0,3517 Dòng điện thứ tự không qua cuộn dây máy biến áp: Văn Thiệp- D4H3 Page 26 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế ... Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc A1 với Scb = 25 MVA,và Ucb = Uđm = 115 kV chế độ phụ tải cực đại phụ tải cực tiểu ta có điện kháng hệ thống nhƣ sau: Điện kháng hệ thống đƣợc tính theo ... trƣớc tiếp nhận kiển thức thực tế trở thành kỹ sƣ Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực Văn Thiệp Văn Thiệp- D4H3 Page Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG I: Thiết kế bảo vệ Rơle cho TBA 110kV MÔ TẢ ỐI...
 • 126
 • 234
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện tran the tien

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện  tran the tien
... 50 MW v l n x 50 MW Bin thiờn ph ti theo thi gian nh bng di Ph ti cp in ỏp cao 220kV: Pmax = 160MW; cos = 0,85 Gm l kộp x 60MW v l n x 40 MW Bin thiờn ph ti theo thi gian nh bng di Nh mỏy ni vi ... = 7%; cos = 0,85 Bin thiờn cụng sut phỏt ca ton nh mỏy cho bng Bng bin thiờn cụng sut theo thi gian tớnh theo phn trm t(h) 0ữ4 4ữ7 7ữ11 11ữ13 13ữ17 17ữ21 21ữ24 PUf% 60 80 100 80 90 100 90 P110% ... IN P T th ph ti cỏc cp in ỏp theo phn trm cụng sut tỏc dng cc i Pmax v h s cụng sut cos ca ph ti tng ng, ta xõy dng c th iờn ỏp v ton nh mỏy t cụng sut biu kin theo cỏc cụng thc sau: P(t) P%(t)...
 • 108
 • 433
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện mai hoang truc

Đồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điện   mai hoang truc
... độ làm việc hệ thống điện 77 9.1.1 Hệ thống điện 77 9.1.2 Các chế độ hệ thống 77 9.1.3 Yêu cầu chế độ hệ thống điện 78 9.2 Định nghĩa ổn định hệ thống điện ... 11,251 9,85 Nhóm P án 2a Sinh viên: Mai Hoàng Trúc Lớp: Đ4 – H3 P .án 2b Nhóm P .án 3a 7,275 4,496 Nhóm P .án 3b P .án 3c P .án 4a P .án 4b 5,757 8,929 4,672 5,111 P .án 4c P .án 34 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ... phụ tải 1.1 Nguồn điện: Lưới điện thiết kế gồm nguồn cung cấp nhà máy nhiệt điện hệ thống điện Hệ thống điện (HT) có công suất vô lớn:  Điện áp góp hệ thống: U = 110 kV  Hệ số công suất góp:...
 • 116
 • 322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp về viễn thôngđồ án tốt nghiệp ngành hệ thống điệnđồ án tốt nghiệp ngành hệ thống thông tinđồ án tốt nghiệp về thông tin quangđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin hayđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin websiteđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin codeđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2011đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2010đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin cđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2012đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin phpđồ án tốt nghiệp ngành viễn thôngđề tài đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học