đồ án van tuyến tính

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3”. docx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3”. docx
... 4.2.6 Thi công xây dựng tuyến ống từ RP2 UBN3 Nguyễn Tiến Dũng 38 Thi t bị dầu khí K50 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa Chất Đường ống ngầm dẫn dầu từ RP2 UBN3 thuộc mỏ Rồng, tuyến ... việc thi công tuyến ống lắp đặt Plem UBN3 hoàn tất Tàu Côn Sơn nhả neo rời xa khu vực Plem UBN3, sau nhổ neo chuẩn bị tiến đến thi công lắp đặt ống đứng RP2 b Lắp ống đứng RP2 vào tuyến ống ... Dũng 25 Thi t bị dầu khí K50 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa Chất Chương THI CÔNG TUYẾN ỐNG NGẦM TỪ RP2 UBN3 4.1 Các phương pháp thi công tuyến ống Trước tiến hành thi công xây lắp, cần...
 • 65
 • 462
 • 1

Bài giảng kiểm soát tiến trình dự án theo tuyến tính TS lưu trường văn

Bài giảng kiểm soát tiến trình dự án theo tuyến tính  TS lưu trường văn
... ng: TS Lưu Trư ng Văn GIẢ THIẾT Một dự án phức tạp phân chia thành gói công việc (WP) độc lập đơn giản WP xem không rút ngắn kéo dài thời gian thực công việc, tức tiến trình công việc tuyến tính ... chóng Chi phí hàng ngày cho WP tính toán từ giá nhân công, giá thuê thiết bò, giá vật liệu Biên so n gi ng: TS Lưu Trư ng Văn VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU (AS-PLANNED) Dự án có diện tích 50.000 m2 Bạn ... tông (BT) 20 ngày với chi phí 60.000$ Biên so n gi ng: TS Lưu Trư ng Văn VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ ĐANG THỰC HIỆN (As-Built) Giám đ c d án kiểm tra tiến trình cách đ nh kỳ nh n đư c d li u sau: Tại ngày th...
 • 21
 • 192
 • 1

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất khu quy hoạch đô thị mới an vân dương, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất khu quy hoạch đô thị mới an vân dương, tỉnh thừa thiên huế
... Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất khu quy hoạch đô thị An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế - Rút học kinh nghiệm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu hồi đất 2.2 Đối ... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÕ THỊ NGỌC BÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ ... 3.1.2.Hiện trạng sử dụng đất vùng nghiên cứu 40 3.1.3 .Đánh giá chung 45 3.2 .Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư khu A, khu quy hoạch đô thị An Vân...
 • 106
 • 140
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW
... thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Hình 2.15 Biểu đồ quan hệ Q-L tùy theo góc quay lưỡi ủi ϕ SV: Đoàn Hữu Trình 46 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất ... trọng lượng máy ủi, nhiên lại hoạt động hiệu c Hoạt động cấu lái máy ủi SV: Đoàn Hữu Trình 17 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Thông thường ... Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW côn dẫn động cho cần (2) quay làm quay bánh hành tinh (4), bánh (1) cố định nên bánh (4) làm quay bánh...
 • 136
 • 3,771
 • 55

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR

Đồ án tốt nghiệp tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR
... Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp PHẦN I TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG ROBOT MMR -2- Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ... 42 Tính toán ch h huyển độ chươ trình thiết kế robot MMR ộng ơng t Đồ án tốt ng ghiệp Hình 2.7 H Hì 2.8 ình 43 Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp Phương trình ... (2.39) Tính toán chuyển động chương trình thiết kế robot MMR Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG Để giải toán học ta sử dụng nhiều phần mềm tính toán khác Trong đồ án...
 • 90
 • 613
 • 4

Đồ án Peptide hoạt tính sinh học

Đồ án Peptide hoạt tính sinh học
... giải phóng peptide hoạt tính sinh học trình thủy phân nói chung tiêu hóa nói riêng dự đoán Trang Tổng quan peptit có hoạt tính sinh học Chương 2: CÁC PEPTIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG THỰC ... thực vật khác có chứa peptide hoạt tính sinh học tiềm ẩn (nằm protein), protein từ sữa nguồn cung cấp peptide hoạt tính sinh học Sữa có nhiều chất có hoạt tính sinh học có tác động có lợi ... quan peptit có hoạt tính sinh học CÁC PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN PEPTIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC P eptide có hoạt tính sinh học có nhiều ứng dụng thực phẩm dược phẩm Người ta thu nhận peptide nhiều phương...
 • 99
 • 2,194
 • 31

Đồ án các thuộc tính của dầu thô

Đồ án các thuộc tính của dầu thô
... phán xỉåíng, thiãút bë v âãư nghë så âäư cäng nghãû cho nh mạy Ban âáưu, tỉì cạc phán xỉåíng â cọ l phán xỉåíng chỉng cáút chán khê quøn, gi thiãút thãm mäüt säú phán xỉåíng cáưn thiãút cạc phán ... CÁN BÀỊNG VÁÛT CHÁÚT Tênh cán bàòng váût cháút cho mäùi cäng âoản theo nàng sút täúi âa mäùi phán xỉåíng v cho ton nh mạy PHÁN XỈÅÍNG CHỈNG CÁÚT KHÊ QUØN Phán xỉåíng chỉng cáút khê quøn l phán ... chỉng cáút chán khäng nhàòm lm ngun liãûu cho phán xỉåíng gim nhåït (VB) v sn xút Bitum Phán xỉåíng Reforming xục tạc våïi ngưn ngun liãûu cọ thãø l: Phán âoản xàng nàûng thu âỉåüc tỉì phán xỉåíng...
 • 63
 • 315
 • 0

Dáp án Văn Tuyển vào 10 Bình định (09-10)

Dáp án Văn Tuyển vào 10 Bình định (09-10)
... tiêu biểu hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ BIỂU ĐIỂM -Điểm 5-6: +Bài viết đầy đủ ý nêu trên, có nội dung phong phú, giàu cảm xúc.nêu dẫn chứng tiêu biểu +Văn viết lưu loát, có hình ảnh, ... hình ảnh, biểu cảm +Có thể mắc vài lỗi tả, dùng từ, đặt câu -Điểm 3-4: Cơ đáp ứng yêu cầu trên, văn lưu loát, có dẫn chứng minh họa, mắc vài lỗi tả, dùng từ -Điểm 1-2: Chưa hiểu đề, ý sơ lược,...
 • 2
 • 172
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Tính toán phụ tải và cân bằng công suất

Đồ án tốt nghiệp Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
... 12,43 T bng ta cú th ph ti a phng : S [MWA] UF 17,75 15,98 13,31 12,43 10,65 10 14 18 24 t, [h] Phụ tải cấp điện áp máy phát 1.2.2.Tớnh toỏn ph ti v cõn bng cụng sut cp in ỏp trung Pmax=80 MW cos ... SUT MVA 112.5 135 127.5 150 120 T bng ta cú th: S [MWA] UT 100 90 85 70 70 10 14 18 24 t, [h] Phụ tải cấp điện áp trung 1.2.3.Cụng sut phỏt ton nh mỏy Cụng sut t ton nh mỏy 250 MVA S lng mỏy phỏt: ... 187,5 225 250 212,5 175 Ta cú th ph ti S [MWA] NM 250 225 212,5 187,5 175 12 14 20 24 t, [h] Phụ tải ton nh máy điện 1.2.4.Cụng sut t dựng ton nh mỏy Cụng sut t dựng ca nh mỏy cho bi cụng thc:...
 • 72
 • 374
 • 0

Đồ án môn học tính toán, thiết kế cầu chủ động

Đồ án môn học tính toán, thiết kế cầu chủ động
... tham khảo Hớng dẫn đồ án môn học : Thiết kế tính toán ô tô - máy kéo tập NXB ĐHQG TPHCM 2005 Tác giả: Nguyễn Hữu Hờng Phạm Xuân Mai Ngô Xuân Ngát Giáo trình Thiết kế tính toán ô tô - máy kéo ... 2.2.1) Thiết kế tính toán cầu chủ động 2.2.2.) Chọn thông số kĩ thuật truyền lực 2.2.3) Tính toán bền bánh truyền lực 13 2.2.4 ) Tính ổ đỡ trục 14 2.3 ) Tính vi ... tả khái quát chung cầu chủ động ) Cầu chủ động .2 1.2 ) Truyền lực 1.3 ) Vi sai 1.4 ) Vỏ Phần II : Thiết kế cầu chủ động 1.1...
 • 37
 • 4,698
 • 70

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ tuyến tính không đồng bộ

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ tuyến tính không đồng bộ
... đổi 3.3 BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH KHÔNG ĐỒNG BỘ: 3.3.1 Lý thuyết điều khiển trượt: 3.3.2 Thiết kế điều khiển trượt điều khiển tốc độ động tuyến tính không đồng Định ... tuyến tính 1.1.4 Động tuyến tính pha 1.2 CÁC DẠNG ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH: 1.2.1 Động tuyến tính đồng 1.2.2 Động tuyến tính không đồng 1.2.3 Một số đặc điểm động tuyến tính không đồng Mô tả toán học động ... có độ điều chỉnh không vượt 20% 3.2.3 Mô điều khiển PID điều khiển động tuyến tính không đồng Sơ đồ nguyên lý: 13 Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý điều khiển PID điều khiển tốc độ động tuyến tính không...
 • 26
 • 737
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: do an phan tich tinh hinh thuc hien chi tieu san luong theo mat hang cua cong ty van tai bienđồ án tìm hiểu tính chất của cumenđồ án mạng máy tínhđộ an toàn không tính toánđồ án tốt nghiệp tình hình xuất khẩu hạt điềusơ đồ khối nguồn tuyến tínhđồ án kết cấu tính toán ô tômức độ tương quan tuyến tínhđề tài đồ án mạng máy tínhđồ án mạng máy tính rarđồ án mạng máy tính nâng caomức độ phụ thuộc tuyến tínhđồ ăn tăng lượng tinh trùngđồ án môn học tính toán thiết kế ô tôbản đồ huyện văn chấn tỉnh yên báiBài 8. Nước MĩBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. Clothingchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP