Đề,bài giải TNTHPT,ĐH 07-2016, đề thi thử

HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT đề THI THỬ ĐHSPHN lần 5 năm 2013

HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT đề THI THỬ ĐHSPHN lần 5 năm 2013
... 42  0, 4 15  => pH = 14 –pOH = 12 0,  0,3 Giải chi tiết đề thi thử Sư phạm lần năm 2013 Hóa học ledangkhuong@gmail.com Câu 41 A 3Cl2 + 2CrCl3 + 16KOH → 2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O 0,0 15 0,01 → ... 4Ag 0,015H 0,015H.4 = 0,06H Mantozơ → 2Ag 0,0 15( 1-H) 0,0 15( 1-H).2  0,06H + 0,0 15( 1-H).2 = 0,04 05 => H =0, 35 hay 35% Câu 13 D 3C2H2 + 8KMnO4 + H2O → (COOH)2 + 8KOH + 8MnO2↓ 0,0 15 → 0,0 15. 8:3:0,2 ... Câu 50 A Do chứa ion Ca2+, Mg2+ => nước cứng HCO3- => nước cứng tạm thời Cl- SO42- => nước cứng vĩnh cửu Mà dung dịch có đủ ion => nước cứng toàn phần Giải chi tiết đề thi thử Sư phạm lần năm 2013...
 • 6
 • 626
 • 11

Tài liệu Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI D1 pptx

Tài liệu Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI D1 pptx
... lớp học có 18 học sinh, có học sinh nữ Cần chia lớp học thành nhóm gồm 5, 6, học sinh cho nhóm có học sinh nữ Tính số cách chọn Hướng dẫn: Trường hợp 1: Nhóm học sinh gồm học sinh nữ, nhóm học ... trường hợp Trường hợp 2: Nhóm học sinh gồm học sinh nữ, nhóm học sinh gồm học sinh nữ, nhóm học sinh gồm học sinh nữ học sinh nữ học sinh nam: 3465 cách 3 học sinh nữ học sinh nam: C5 C83  560 ... hợp Trường hợp 3: Nhóm học sinh gồm học sinh nữ, nhóm học sinh gồm học sinh nữ, nhóm học sinh gồm học sinh nữ 3 học sinh nữ học sinh nam: C7 C11  1925 cách 2 học sinh nữ học sinh nam: C4 C94 ...
 • 5
 • 351
 • 0

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc
... cực đại chu vi tam giác AMB A 11 B 24 C 22 D 20 Giải : Số đường cực đại đoạn nối nguồn : N = 2. 5 + = 11 Vì đường cực đại cắt chu vi tam giác điểm nên số điểm cực đại chu vi tam giác N’ = 22 điểm ... f2 Biết C1 = 2C2 , f = f1 Mắc nối tiếp hai mạch với tần số cộng hưởng mạch f A f1 B f1 C f1 D f1 L1ω + L2ω L + L2 mặt khác ω = 4ω 12 ⇒ = ⇒ L1C1 = L2 C = ω 12 L2 C L1C1 L1 + L2 L1 + L2 L + L2 ... đạt giá trị cực đại ứng với góc ϕ0.khi C có giá trị C1 C2 Uc có giá trị ứng với góc ϕ1 2 Chọn đáp án đúng: B ϕ1 + 2 = π /2 C.ϕ1 + 2 = 2 0 D 2 - ϕ1 = π /2 A 1/ϕ1 + 1/ 2 = 2/ ϕ0 Giải: Đáp án C...
 • 10
 • 629
 • 7

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot
... 6,625 1 0-1 9 J B 6,625 1 0-1 3J 1 động cực đại electron quang điện C 1,325.1 0-1 9J D 9,825.1 0-1 9J Hướng dẫn: + Tính công thoát A  hc 1  e U h  3, 425.1019 J + Động ban đầu cực đại e chi u xạ ... Câu 42 Cơ vật dao động điều hòa A động vật vật tới vị trí cân B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thi n tuần ... xạ đồng vị phóng xạ C14 vật cổ gỗ 1/3 độ phóng xạ mội khối gỗ khối lượng vừa chặt Chu kỳ bán rã C14 5600 năm Tuổi vật cổ bằng: A 9788 năm B 7887 năm C 7788 năm D 8878 năm Hướng dẫn: t H T H...
 • 14
 • 1,432
 • 34

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI A - MÃ SỐ A1 doc

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI A - MÃ SỐ A1 doc
... nhật nên AK  MI  KC  CD  KD  a  x ; KD  IN  x 2 x2 ; AC  a  x Sử dụng công thức trung tuyến KO tam giác KAC : KO  KA2  KC AC a  x   4 a a2  x2 1 a2 a3   x  2a  VACKD  AK S ... điểm AB, CD   SAB  ,  ABCD    SMN  60  Tam giác SMN đều, hay MN  SM  SN  a   Đặt AD  BC  x  x   Kẻ MI vuông góc với SN IK song song với ND Ta có AM  ND  IK  AM MIKA hình ... x) Hướng dẫn: Đặt y  z  a; z  x  b; x  y  c a, b, c độ dài cạnh tam giác có ba góc tương ứng A, B, C Ta có xy  z  x  z  y  Tương tự  b  c  a  c  a  b   c2   a  b   4ab...
 • 5
 • 233
 • 1

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014
... Câu 10 : M cực đại ⇒ d − d1 = kλ , từ hình vẽ suy ⇔ AB − d12 − d1 = 1. λ ⇒ 10 − d12 − d1 = → d1 = 6(cm) Đáp án B Câu 11 : Gọi t1 thời gian vật rơi tự chạm vào đáy ... π ⇒ Đáp án D LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 016 82 338 222 TUYỂN HỌC SINH CÁC LỚP TT Ca 9h 30’ chi u Ca (17 H 15 ’) Lớp A5: Tổng hợp ... động tắt dần P1 Lớp A2: mạch LC dạng toán T6 T7 CN Ca (19 H 30’ ) 7h 30’ Lớp 11 lên 12 , A1, vận tốc dao động điều hòa Lớp A4: Sóng dừng P1 Lớp A1: tia hồng ngoại tia tử ngoại Lớp 11 lên 12 , A3, CM...
 • 6
 • 2,106
 • 62

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI B - MÃ SỐ B1 potx

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI B - MÃ SỐ B1 potx
... tích khối < /b> chóp S AMB theo a Hướng < /b> dẫn:< /b> Gọi K giao điểm AC BM AB BC   BC CM Suy CAB  MBC  CAB  CBM  90  AC  BM Lại có SA   ABCD   BM  SA Xét hai tam giác vuông ABC BCM đồng ... 2011 2012 < /b> 2012 1  x   C2012  xC2012   2012 < /b> x 2011C2012  2012 < /b> x 1  x  Tiếp tục đạo hàm hai vế thu 2012 < /b> 1  x  2010 2010  2012 < /b> x 2012 < /b>  xC2012  x 2C2012   2012 < /b> x 2012C2012 2012 < /b> ... 3 2012 < /b> Câu 9.a (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức T  13 C2012  23 C2012  33 C2012   20123< /b> C2012 Hướng < /b> dẫn:< /b> 2012 < /b> 2012 Xét khai triển 1  x   C2012 x0  C2012 x   C2012 x 2012 < /b> ...
 • 5
 • 220
 • 0

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI B - MÃ SỐ B2 ppt

Hướng dẫn giải TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI B - MÃ SỐ B2 ppt
... -Câu (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC A1 B1 C1 có A1 ABC hình chóp tam giác cạnh đáy AB  a Biết độ dài đoạn t vuông góc chung A1 A BC a Tính thể tích khối < /b> chóp A1 BB1C1C Hướng < /b> dẫn:< /b> Gọi ...  , B   2b; b   3 a  b     a  b  5 3 3 5    a; b    ;  ,  ;   2  2 2 2  a b 1    a  b    2a  2b    5  3  Tọa độ hai điểm A B A  0;  , B  ... biểu thức 1 F   4 x  y 4 y  z 4 z  x Hướng < /b> dẫn:< /b> Ta có AM  Đặt x  a ; y  b ; z  c  a; b; c    abc  Sử dụng b t đẳng thức  t  1   t   2t ta có 1   2 a 1  b 1  b...
 • 5
 • 203
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx
... + (Z 2 Zc1 − ZL1 = R (1) R 4R L1 − ZC1 ) √ ⇐⇒ Từ U U √ ZL2 − Zc2 = R (2)  =√  R2 + (ZL2 − ZC2 )2 4R2 √ √ √ 2R 3 Lấy (1) + (2) lấy (∗) vào ta 2L( 2 − ω1 ) = 2R ⇐⇒ L = = H 2( 2 − ω1 ) 2 Chọn ... nên Vì I1 = I2 = Ta có: Im0 = U U U U √ =√ = =√ 2R R2 + (ZL1 − Zc1 )2 R2 + (ZL2 − Zc2 )2 4R2 U U Từ √ =√ ⇒ ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2 ⇒ Cω1 2 = (∗) + (Z + (Z 2 L R L1 − ZC1 ) L2 − ZC2 ) R U U √ ... 67, mH B 31, mH C 135 mH D 63, mH Lời giải Ta có: N.ω.ϕ I=√ √ R2 + L2 ω Lập biểu thức chia cho ta được: √ ω1 R2 + L2 w2 √ = √ 2 R2 + L2 ω1 Với ω1 = 50π 2 = 100π; R = 30Ω Thay số ta L = 0, 0675...
 • 17
 • 1,026
 • 27

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012
... nói chung đề vừa sức hoàn thành tốt thời gian quy định GSTT GROUP Đề thi thử Đại Học lần IV (2012) Trường THPT Chuyên ĐHSP Nội I PHẦN CHUNG Mã đề thi 241 Câu 1: Trước hết cần sửa lại đề d Y/H2 ...  Đề có nhiều câu lí thuyết có sai sót  Có nhiều câu tương đối đơn giản,đánh giá chung đề tương đối vừa sức GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II (2012) đề 221 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI ... http://www.facebook.com/sudiagstt Môn Sinh: http://www.facebook.com/sinhgstt GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012) đề thi 211 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI I PHẦN CHUNG Câu 1: tổng số mol e cho= nhận= I t : F =...
 • 54
 • 541
 • 1

Giải chi tiết Đề thi thử ĐH Sư phạm Lần 6 2014

Giải chi tiết Đề thi thử ĐH Sư phạm Lần 6 2014
... Lần 2014 Chuyên Thái Bình Lần 2014 Đề 46: Đề 47: Đề 48: Đề 49: Đề 50: Chuyên KHTN Hà Nội – Lần 2014 Chuyên Trần Đại Nghĩa – TP HCM – Lần 2014 Chuyên Bắc Giang – Lần 2014 Chuyên Phạm ... Lần 2014 Đề 16 : Đề 17 : Đề 18 : Đề 19: Đề 20: Chuyên Đại Học Phạm Hà Nội – Lần 2014 Chuyên Đại Học Vinh Lần 2014 Chuyên Lương Văn Chánh – Lần 2014 Chuyên Điện Biên – Lần 2014 Chuyên ... Thúc Hứa – Lần 2014 Đề 26: Đề 27: Đề 28: Đề 29: Đề 30: Chuyên KHTN Huế – Lần 2014 Chuyên KHTN Huế – Lần 2014 Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần 2014 THPT Quỳnh Lưu – Nghệ An – Lần 2014 THPT...
 • 15
 • 2,267
 • 85

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên ĐHSP Hà nội 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên ĐHSP Hà nội 2014
... Khi vật nặng qua vị trí cân hợp lực tác dụng lên vật không B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân chậm dần C Dao động lắc dao động điều hòa D Khi vật nặng vị trí biên, lắc Giải: Khi vật ... xoay chi u tỉ lệ với tốc độ quay rôto Giải: Chọn D Câu 21: Một lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật có khối lượng m=80g đặt mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu kéo vật ... thực dao động toàn phần Khối lượng vật nặng lắc m=250g (lấy π2=10) Động cực đại vật 0,288J Quĩ đạo dao động vật đoạn thẳng dài A 10 cm B cm C cm D 12 cm t 2 Giải: T    0, 25s =>    8 rad...
 • 12
 • 1,452
 • 11

GIAI CHI TIET-DE THI THU

GIAI CHI TIET-DE THI THU
... mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh gm cun dõy cú t cm L, in tr thun R v t in cú in dung C Khi dũng in cú tn s gúc chy qua on mch thỡ h s LC cụng sut ca on mch ny A ph thuc in tr thun ca on mch ... ph thuc tng tr ca on mch D bng HD: Khi ú mch cng hng nờn h s cụng sut ca on mch ny cc i =1 Cõu 19: t mt in ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U vo hai u on mch AB gm cun cm thun cú t cm L, in tr thun ... U R + U C + U Chon C Cõu 20: Mt on mch in xoay chiu gm in tr thun, cun cm thun v t in mc ni tip Bit cm khỏng gp ụi dung khỏng Dựng vụn k xoay chiu (in tr rt ln) o in ỏp gia hai u t in v in ỏp...
 • 9
 • 230
 • 0

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 ĐH Vinh môn Vật Lý

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 ĐH Vinh môn Vật Lý
... án A LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K 13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 33 8 222 TUYỂN HỌC SINH CÁC LỚP TT Ca 14h 30 chi u Ca (17H 15’) Ca (19H 30 ’ ) T2 KHAI ... 22/5 ( tất buổi sáng) LỚP LUYỆN ĐỀ: BẮT ĐẦU TỪ LỚP A1; A3; A4 TUẦN SAU ( ưu điểm lớp luyện đề: soạn theo cấu trúc đề 20 13; sưu tầm nhiều câu hỏi làm mới; chữa đề máy chi u ) ... ban dầu thi mạch xảy cộng hưởng có P( AB ) max = 90W phù hợp với giả thi t đề cho ⇒ Đáp án C P(R1) = P(R2) = Câu 23: Theo đề ta có HV g/t trung bình nhân S1C = S1C cos ϕ S1 S ⇒ cosϕ = / 13 ⇒ S...
 • 6
 • 1,306
 • 26

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó
... chức thủ khoa khoa trường đại học nước C Có thể dùng quỳ tím ẩm để phân biệt khí Cl2, HCl, NH3, O2 D Các HX (X:halogen) có tính oxi hóa tính khử phản ứng hóa học Giải : HF tính khử phản ứng ... đa được tạo là: A B C D GIẢI: CÁC BẠN CHI CẦN VIẾT RA NHÁP LÀ XONG Câu 52: Phát biểu sau đúng: A Các HX (X:halogen) có tính oxi hóa tính khử phản ứng hóa học B Theo chi u tăng phân tử khối,tính ... https://www.facebook.com/groups/baitaphayvakho.ab2013/ Nhóm học dành có bạn có tâm cao,sự hội tụ nhân tài tiềm ẩn Mong nhóm nơi hội tụ thí sinh sau giữ chức thủ khoa khoa trường đại học nước Câu 21: Cho 300...
 • 11
 • 600
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giải chi tiết đề thi thử lý 2013giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lan 2giải chi tiết đề thi thử vật lý 2014những đề thi thử lý hay và lời giải 2013đề thi thử lý có lời giải chi tiếtgiải chi tiết đề thi thử đại học môn lýgiải chi tiết đề thi thử vật lý 2013giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lần 5giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014giai chi tiet de thi thu dai hoc mon vat ly de so 1giai chi tiet de thi thu dai hoc mon vat lygiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2012giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lần 4giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lan 7CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây