CHƯƠNG 3 THIẾT kế TUYẾN TRÊN BÌNH đồ, ĐƯỜNG cấp 3 MIỀN núi tốc độ 60KM

thiết kế tuyến trên binh đồ trong đường

thiết kế tuyến trên binh đồ trong đường
... cống có cầu độ nhỏ II Thiết kế bình đồ: - Tuyến đường M - N thiết kế thuộc loại đường đồng đồi cho phép độ dốc dọc tối đa 5%, độ dốc đường cong (độ dốc siêu cao) 8%, bán kính đường cong tối thiểu ... yêu cầu không làm cho tuyến bò gãy khúc - Tuyến thiết kế qua vùng đồng có đòa hình tương đối phẳng nên hướng tuyến không bò khống chế độ dốc Trên sở đồ tỉ lệ 1/10000 khu vực tuyến theo nguyên tắc ... chất ổn đònh, tuyến cần nhiều công trình cống  Phương án tuyến 2: - Tuyến ven sông suối, tuyến cắt qua nhánh suối va sông, đường dẫn hướng tuyến xa sông nên tuyến mực nước ngập, tuyến cần nhiều...
 • 13
 • 2,314
 • 0

đồ án kỹ thuật cơ khí Các giảI pháp thiết kế tuyến trên bình đồ

đồ án kỹ thuật cơ khí Các giảI pháp thiết kế tuyến trên bình đồ
... toả chùm ánh sáng đèn pha (theo chiều đứng ) α = 2o Theo TCVN-4054-98 ta có R lâm = 1000m Như ta chon R lâm = 1366m Chương III Các giảI pháp thiết kế tuyến bình đồ 3.1 Thiết kế tuyến bình đồ: 3.1.a ... cấp hạng kỹ thuật tuyến đường cấp IV miền núi TCVN-405498 ta có vận tốc xe chạy tính toán VTK = 60km/h II -Xác định tiêu kỹ thuật dùng để thiết kế tuyến đường : -4- Đồ án Môn Học THIẾT KẾ ĐƯỜNG ... dụng tuyến đường Tốc độ thời gian xe chạy cho phép ta xác - 19 - Đồ án Môn Học THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ định chi phí vận tải tiêu quan trọng để làm toán so sánh kinh tế kĩ thuật chọn phương án tuyến Đồ...
 • 22
 • 139
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế và tỏ chức thi công đường cấp 4 miền núi 60Km/h

đồ án tốt nghiệp thiết kế và tỏ chức thi công đường cấp 4 miền núi 60Km/h
... 33.98 34. 38 35 35.9 36.68 39.08 40 42 .78 45 46 .75 47 .7 44 .96 42 .48 43 .56 44 .61 44 .18 45 45 .4 45 44 .79 44 .17 44 . 14 44. 19 45 46 .37 46 . 84 46 .42 45 43 .85 43 .47 42 .7 42 .48 cống cống cống ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... 48 .21 48 .15 48 .76 49 .8 49 .75 49 .9 49 .85 49 .12 47 .45 45 .18 45 44 .98 44 .82 44 .71 44 .97 45 45 .53 46 .9 47 .8 48 .09 48 .1 48 .49 49 .01 49 .72 50 51 51.2 52 .42 53.13 53.22 53.75 54. 41 55 55.58 55. 74 54. 92 ... 42 . 24 40. 24 40.1 39.83 39.81 40 40 .56 40 38.51 37.72 37.15 35 34. 68 34. 36 34. 2 34. 27 35 37 .49 38.79 39.12 40 40 .91 42 .01 43 .38 43 . 54 45 45 .96 47 .68 45 44 .49 44 .06 45 46 .31 43 .91 41 .95 43 .56 45 ...
 • 314
 • 1,697
 • 9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC ĐƯỜNG GIAO THÔNG MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhiên, góp phần ảnh hưởng lớn đến trình trượt lở đất đá sườn dốc, mái dốc Kết luận Qua kết nghiên cứu cho thấy, tuyến đường giao thông vùng miền núi tỉnh Quảng Bình, tượng trượt lở đất đá phát sinh, ... tuyến đường nghiên cứu (khoảng 50 m) theo băng thông dọc tuyến đường có chiều rộng tính từ tim đường đến đỉnh sườn dốc (khoảng 200 m - 300 m) Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng trượt lở đất đá sườn dốc ... hình sườn dốc Khi điều kiện nhau, độ dốc địa hình yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến cân khối đất đá cấu tạo nên sườn dốc Thực tế nghiên cứu cho thấy, đặc điểm địa hình sườn dốc ảnh hưởng 77 lớn đến...
 • 7
 • 523
 • 4

Đồ án đường cấp 4 miền núi 60 kmh , lưu lượng 630 xengày đêm tương lai (kèm bản vẽ)

Đồ án đường cấp 4 miền núi 60 kmh , lưu lượng 630 xengày đêm tương lai (kèm bản vẽ)
... VŨ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG N t = 149 4 × (1+ p )( t −1) = 149 4 × ( + 0.07 ) ( 15 −1) = 3852 (xcqd/ngd) Chọn lưu lượng xe thiết kế: Với lưu lượng xe thiết kế năm tương lai thứ 15 3852 ...
 • 20
 • 1,395
 • 0

Đường cấp 4 miền núi 60 kmh; lưu lượng 630 xe tuong lai,TP xe con,2 trục,3 trục,buýt =15 36 30 19,MCN phần xe chạy 6m,Lề gia cố 1m,không gia cố 0.5m,Kết cấu áo đường 2pa BTnhựa,BTnhua;Cống đơn

Đường cấp 4 miền núi 60 kmh; lưu lượng 630 xe tuong lai,TP xe con,2 trục,3 trục,buýt =15 36 30 19,MCN phần xe chạy 6m,Lề gia cố 1m,không gia cố 0.5m,Kết cấu áo đường 2pa BTnhựa,BTnhua;Cống đơn
... 45 46 .27 48 .21 48 .15 48 .76 49 .8 49 .75 49 .9 49 .85 49 .12 47 .45 45 .18 45 44 .98 44 .82 44 .71 44 .97 45 45 .53 46 .9 47 .8 48 .09 48 .1 48 .49 49 .01 49 .72 50 51 51.2 52 .42 cống cống H9 TC9 NC9 Km C42 H1 ND10 ... 10.06 41 . 74 48.2 49 . 84 50.16 33.02 35 36. 89 38.03 38.03 35.76 35 34. 22 33.68 33.58 33.61 33.98 34. 38 35 35.9 36. 68 39.08 40 42 .78 45 46 .75 47 .7 44 .96 42 .48 43 .56 44 .61 44 .18 45 45 .4 45 44 .79 44 .17 ... Km4 Km4+ 040 .22 Km4+100 Km4+200 Km4 +300 Km4 +40 0 Km4+500 Km4 +600 Km4+700 Km4+762.83 Km4+800 Km4+883 .44 Km4+900 Km4+ 960. 06 Km5 Km5+010.06 Km5+051.8 Km5+100 Km5+ 149 . 84 Km5+200 3500 3561 .47 360 0 369 9.22...
 • 327
 • 294
 • 0

Thiết kế yếu tố hình học đường ôto - Chương 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN

Thiết kế yếu tố hình học đường ôto - Chương 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN
... tuyến, việc thiết kế bình đồ tiến hành định tuyến cho sát với đường dẫn hướng tuyến, phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khác yếu tố bình đồ đó, đảm bảo tốt u cầu phối hợp yếu tố bình đồ, trắc dọc, ... L2  L3 III - 15 TS LÊ VĂN BÁCH THIẾT KẾ YẾU TỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ơ TƠ III - 16 TS LÊ VĂN BÁCH THIẾT KẾ YẾU TỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ơ TƠ Hình 38.d quay quanh mép đường chiều dài đoạn nối siêu cao cách ... III - TS LÊ VĂN BÁCH THIẾT KẾ YẾU TỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ơ TƠ lại đường dẫn hướng tuyến nên vào thềm sơng địa chất ổn định, rộng, thẳng khơng bị ngập - Lối tuyến đường phân thuỷ : Tuyến bám theo đường...
 • 31
 • 3,007
 • 5

Đề tài tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật -Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm C-D cho trước trên bản đồ địa hình thuộc tỉnh Bình Phước

Đề tài tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật -Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm C-D cho trước trên bản đồ địa hình thuộc tỉnh Bình Phước
... 12. 8 109 .2 527 .2 12. 8 109 .2 624 .2 12. 8 109 .2 698 12. 8 109 .2 709.4 12. 8 109 .2 5.46 20 H1 25 1.4 5.46 20 C30 109 .2 5.46 20 C29 12. 8 5.46 20 C28 158.4 5.46 20 C27 108.4 5.46 20 KM3 12. 8 5.46 20 C25 ... 0.64 26 .85 0.64 12. 8 109 .2 528 .2 10.19 86. 92 131.8 2. 61 22 .28 625 .4 12. 8 109 .2 596 .2 12. 8 109 .2 5 72 12. 8 109 .2 548.8 12. 8 109 .2 5.46 20 C101 694 5.46 20 C100 109 .2 5.46 20 C99 12. 8 5.46 20 C98 728 .2 ... 64 .2 5.46 20 C24 74.8 5.38 20 C23 6.4 2. 1 20 C 22 7.6 0 .24 20 H9 23 .4 20 C20 0 0 5.69 2. 4 20 C19 0 0 0 0 9.89 0 20 C18 0 0 0 0 14.31 0 20 C17 0 0 2. 8 0 21 .2 21.68 0 20 H8 75 .2 0 155.8 0 24 2 28 .34...
 • 42
 • 3,288
 • 0

Đề tài Tốt nghiệp Thiết kế bản vẽ thi công - Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm C-D cho trước trên bình đồ thuộc tỉnh Bình Phước

Đề tài Tốt nghiệp Thiết kế bản vẽ thi công - Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm C-D cho trước trên bình đồ thuộc tỉnh Bình Phước
... 10 120 0 600 100 25 25 75 100 600 25 175 20 0 25 27 5 300 25 375 400 25 475 11 500 12 25 50 50 100 25 25 75 100 13 14 15 16 25 17 175 18 20 0 25 19 27 5 20 300 25 21 375 22 400 25 23 475 24 25 25 500 ... CẤP PHỐI ĐÁ DĂM 120 0 600 25 25 27 5 300 25 425 450 525 600 25 75 25 10 11 25 12 275 300 13 16 17 25 TIM ĐƯỜNG 15 GIỚI HẠN KHUÔN 14 425 450 25 150 25 125 150 GIỚI HẠ N KHUÔN 150 25 125 150 Tổng hành ... mặt đường, công trình mặt đường tuyến H-K dài 7347.62m, thi công sau đường công trình đường thi công xong VII Đặc Đi m Của Việc Thi Công Mặt Đường  Dùng khối lượng vật liệu lớn  Khối lượng công...
 • 41
 • 699
 • 1

Báo cáo khoa học: "BÀN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CÁNH TUYẾN THẲNG TRÊN BÌNH ĐỒ TUYẾN ĐƯỜNG ÔTÔ" ppsx

Báo cáo khoa học:
... liên tục làm cho tuyến đường có cảm giác đứt gãy, thu hẹp mặt thị giác IV KẾT LUẬN Người kỹ sư thiết kế đường ô tô cần nắm vững vận dụng thiết kế yếu tố cánh tuyến thẳng Với đoạn thẳng dài qua khu ... đoạn thẳng bán kính đường cong Việc phối hợp bất hợp lý đường thẳng đường cong việc tiềm ẩn nhiều nguy tai nạn làm cảnh quan cho tuyến đường (hình 9) Hình 9a Tuyến đường sử dụng đoạn thẳng dài đường ... phục đường cong đứng lõm ngắn đoạn dốc dài Hình 9b Tuyến đường có cảnh quan đẹp phối hợp đoạn thẳng đoạn cong hợp lý 3.2 Phối hợp cánh tuyến thẳng với yếu tố tuyến trắc dọc Trên đoạn tuyến thẳng...
 • 5
 • 182
 • 0

BÀI 3 THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG TỪ BÌNH ĐỒ

BÀI 3 THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG TỪ BÌNH ĐỒ
... Cầu Hầm - ĐH GTVT - Bi 3: TK Tuyến từ Bình đồ - Bi giảng NOVa + TD-TN /Thiết kế trắc dọc/Cống tròn Bớc 27: Kẻ đờng đỏ - Lệnh: + dd/Enter(Cách) + TD-TN /Thiết kế trắc dọc /Thiết kế trắc dọc Bớc 28: ... nhiên Bớc 33 : Thiết kế trắc ngang - Lệnh: + tktn/Enter(Cách) + TD-TN /Thiết kế trắc ngang /Thiết kế trắc ngang Bớc 34 : Khai báo lớp áo đờng theo TCVN - Lệnh: + kbk/Enter(Cách) + Bình đồ/ Khai báo/Khai ... - Bi 3: TK Tuyến từ Bình đồ - Bi giảng NOVa + Bình đồ/ Định nghĩa đờng mặt tuyến Bớc 14: Bố trí đờng cong siêu cao - Lệnh: + cn/Enter(Cách) + Bình đồ/ Bố trí đờng cong siêu...
 • 4
 • 314
 • 3

Thiết kế tuyến đờng nối hai điểm A và B đã đợc xác định trên bình đồ khuvực cho trớc

Thiết kế tuyến đờng nối hai điểm A và B đã đợc xác định trên bình đồ khuvực cho trớc
... đặt tuyến;< /b> xác định điểm < /b> khống chế mà tuyến < /b> phải qua nh : + Điểm đầu điểm < /b> cuối tuyến < /b> b nh đồ : A,< /b> B + Nơi giao với đờng < /b> ô tô cấp cao + Điểm giao đờng < /b> sắt + Điểm đầu cầu + Điểm khống chế cao độ ... 2ữ6 Thiết < /b> kế < /b> IV 7,5 9,5 135 250 1500 10 2ữ6 68 68 2500 1000 2550 1635 Phần 3: Thiết < /b> kế < /b> tuyến < /b> b nh đồ Thiết < /b> kế < /b> tuyến < /b> b nh đồ đờng < /b> đồng mức bao gồm công việc sau: + Vạch phơng án tuyến < /b> qua điểm < /b> ... thiết < /b> kế < /b> s a < /b> sang lại + Thiết < /b> kế < /b> tuyến < /b> phải đảm b o điểm < /b> khống chế nh điểm < /b> đầu, điểm < /b> cuối tuyến,< /b> vị trí vợt dòng nớc, nơi giao với đờng < /b> giao thông khác II phơng án tuyến < /b> qua hai < /b> điểm < /b> a-< /b> b : Căn vào...
 • 26
 • 79
 • 0

Đánh giá điều kiện địa chất công trình tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đến đê sông Hồng đoạn Km 21+000 đến Km 21+900. Thiết kế xử lý nền đoạn đường trên bằng cọc cát

Đánh giá điều kiện địa chất công trình tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đến đê sông Hồng đoạn Km 21+000 đến Km 21+900. Thiết kế xử lý nền đoạn đường trên bằng cọc cát
... án tốt nghiệp Đại Học Mỏ - Địa Chất Ninh Bỡnh n sụng Hng on t Km 21+000 n Km 21+900 Chng 4: D bỏo cỏc a cht cụng trỡnh Phn : Thit K x nn t yu on tuyn t Km 21+000 Km2 1+900 bng phng phỏp cc ... Nguyễn Hồng Nhung 12 Lớp ĐCCT - ĐKT B K50 Đồ án tốt nghiệp Đại Học Mỏ - Địa Chất CHNG III NH GI IU KIN A CHT CễNG TRèNH TUYN NG NI T CAO TC CU GI NINH BèNH N ấ SễNG HNG, ON T KM2 1+000 KM2 1+900 ... nỳt giao Liờm tuyn trờn ng cao tc Cu Gi Ninh Bỡnh n sụng Hng (Km 41+200 - hu sụng Hng), cú tng chiu di khong 19,25 km on tuyn t km 21+000 n Km 21+900 nm khu vc huyn Nhõn, tnh H Nam Trong giai...
 • 82
 • 837
 • 16

Tài liệu thiết kế tuyến cáp quang theo quỹ công suất và thời gian lên trong hệ thống thông tin sợi quang, chương 3 docx

Tài liệu thiết kế tuyến cáp quang theo quỹ công suất và thời gian lên trong hệ thống thông tin sợi quang, chương 3 docx
... cho hệ thống thông tin quang tốc độ không 200Mbit/s sử dụng sợi dẫn quang đa mode Để sử dụng tốt cho hệ thống thông tin quang, LED phải có công suất xạ cao, thời gian đáp ứng nhanh hiệu suất lượng ... gian đầu, công nghệ thông tin quang chưa phổ biến, điốt phát quang thường dùng cho sợi quang đa mode Nhưng sau thời gian ngắn, mà hệ thống thông tin quang phát triển rộng rãi, sợi dẫn quang đơn ... trọng hệ thống thông tin quang, có chức biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện Trong lĩnh vực thông tin quang ta nghiên cứu vấn đề thu quang theo hiệu ứng quang điện 3. 3.1 Cơ chế thu quang...
 • 11
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp thiết kế tuyến trên bình đồcác giải pháp thiết kế tuyến trên bình đồthiết kế tuyến trên bình đồ có đường đồng mức bao gồm các công việc saugiải pháp thiết kế tuyến trên bình đồthiết kế tuyến từ bình đồthiết kế vạch tuyến trên bình đồthiết kế phương án tuyến trên bình đồcác nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồnguyên tắc vạch tuyến trên bình đồhướng dẫn vạch tuyến trên bình đồcách vạch tuyến trên bình đồcác phương pháp vạch tuyến trên bình đồphương pháp vạch tuyến trên bình đồcách vạch tuyến trên bình đồ sôphối hợp các yếu tố tuyến trên bình đồ11.Phieu bieu quyet cho co dong tham du truc tiep2.To trinh ve mien nhiem va bau bo sung BKS5.Quy che bau cu bo sung BKS 2016-2021Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 8.Don ung cu BKSTT thong qua muc luong thu lao HDQT_hnxBao cao hoat dong cua BKS 2014_hnxBao cao hoat dong cua HDQT 2014_hnxPhieu bieu quyet cho co dong khong tham du truc tiepTriết học phật giáo về con người, ảnh hưởng của triết lý này đến nhận thức và hoạt động sống của người ViệtVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ke hoach ToBao cao tinh hinh quan tri cty 6 thang dau nam 2017 ky- Báo cáo Ban Kiểm soátDBC Giay uy quyen du hop DHCDTN 20137 2015 TB phat hanh ko ban hetSố 42 CTTCKT Ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017MEC giai trinh tong hop 2016 so voi 2015Chuong trinh nghi su cua Dai hoiPhuong an tra co tuc bang co phieu 8% 2016 L61The le bieu quyet tai Dai hoiMEC BCTC 2016 hop nhat kiem toan signed