THỰC TRẠNG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VỀ THỰC HIỆN QA/QC

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 1: độ màu – độ đục – chlori

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 1: độ màu – độ đục – chlori
... lắng xuống • Tiến hành thí nghiệm thời gian quy định, nhanh gọn, dứt khoát Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm II CHLORIDE Đại cương ... nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm III Trả lời câu hỏi: Tại phương pháp định phân thể tích để xác định nồng độ Chloride phải thực môi trường trung hòa pH 8? Trả lời: Phải thực môi trường trung ... sáng cặn lơ lửng có dung dịch Trong thí nghiệm ta sử dụng phương pháp so màu Thiết bị hóa chất 1.1.1 Thiết bị − Pipet 5ml: Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm Pipet 25ml: Erlen 125ml:...
 • 9
 • 914
 • 5

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước
... nghiệm (ml) Mẫu nước (A) Mẫu trắng (B) Mẫu trắng (O) 2 .5 2 .5 2 .5 K2Cr2O7 0.0167M 1 .5 1 .5 1 .5 H2SO4 reagent 3 .5 3 .5 3 .5 150 150 25 Cho mẫu vào ống nghiệm, thêm dung dịch K 2Cr2O7 0.067M vào, cẩn tận ... ammonia nước Trình bày trở ngại trình phân tích hàm lượng ammonia nước Kỹ 1.2   Rèn luyện khả sử dụng máy quang phổ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường ... Trình bày nguyên tắc phân tích COD Trình bày trở ngại trình phân tích COD Kỹ 1.2   Rèn luyện kỹ chuẩn độ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường COD thông...
 • 10
 • 2,836
 • 7

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 6: phân tích hàm lượng oxy hòa tan và phosphate trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 6: phân tích hàm lượng oxy hòa tan và phosphate trong nước
... phân tích hàm lượng phosphate nước − Trình bày trở ngại trình phân tích phosphate nước Kỹ 1.2 − − Rèn luyện khả sử dụng máy quang phổ Tính toán, phân tích, đánh giá kết Ý nghĩa môi trường Trong ... nhiễm nguồn nước Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page  Việc xác định phosphate cần thiết vận hành trạm xử lý nước thải nghiên cứu ô nhiễm dòng chảy nhiều vùng hàm lượng phosphate coi lượng chất ... PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN PHOSPHATE TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu: 13/3/2014 Người lấy mẫu: nhóm Địa điểm lấy...
 • 9
 • 830
 • 21

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 7: phân tích chỉ tiêu BOD7, nitrate trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 7: phân tích chỉ tiêu BOD7, nitrate trong nước
... Bài PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU BOD7, NITRATE TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu:9/5/2014 Người lấy mẫu: Trần Xuân Tùng Địa điểm lấy mẫu: Cầu số 2, Kênh Nhiêu Lộc Thời gian lấy mẫu: 17:3 0 Chỉ tiêu ... dụng loại B2) Chỉ tiêu nitrate II 1.1 Mục đích Kiến thức Sau học xong sinh viên có khả năng: − Trình bày nguyên tắc phân tích nitrate nước − Trình bày trở ngại trình phân tích nitrate nước 1.2 Kỹ ... để tạo màu tốt ổn định Phương pháp thích hợp với nước nước biển, với hàm lượng N − NO3- xấp xỉ 0,1 − 2mg/L Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page  Ý nghĩa môi trường Nitrat sản phẩm giai đoạn...
 • 9
 • 810
 • 6

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 10: phân tích nitrite và độ cứng của nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 10: phân tích nitrite và độ cứng của nước
... Bài 10 PHÂN TÍCH NITRITE VÀ ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu:9/5/2014 Người lấy mẫu: Trần Xuân Tùng Địa điểm lấy mẫu: Cầu số 2, Kênh Nhiêu Lộc Thời gian lấy mẫu: 17:30 I CHỈ TIÊU ĐỘ ... CHỈ TIÊU ĐỘ CỨNG TỔNG CỘNG Mục đích 1.1 Kiến thức Sau học xong này, sinh viên có khả năng: − Trình bày nguyên tắc phân tích độ cứng nước − Trình bày trở ngại trình phân tích độ cứng nước 1.2 Kỹ ... luyện kỹ thuật chuẩn độ − Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu − Ý nghĩa môi trường Nước cứng không gây hại cho sức khỏe người, nhiên hàm lượng cao, nước cứng ảnh hưởng đến...
 • 9
 • 454
 • 5

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 3 phân tích hàm lượng chất rắn, mangan trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 3 phân tích hàm lượng chất rắn, mangan trong nước
... Duy Ngọc .2009120170 Tp.Hồ Chí Minh – 3/ 2014 Nhóm 1_TN.PTMT Page BÀI 3: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN, MANGAN TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu: 13/ 3/2014 Người lấy mẫu: nhóm Địa điểm lấy ... (trong vòng giờ) Cân P4(mg) Nhóm 1_TN.PTMT Page Tính toán: STT m giấy lọc (P3 (g)) m giấy lọc + mẫu sau sấy (P4(g)) 0 ,39 97 0 ,37 2 0 ,33 9 0,6 936 0,6828 0,6554 P4 –P3 (g) TB (g) 0,2 939 0 ,31 08 0 ,30 7 ... nắng, khô CHỈ TIÊU CHẤT RẮN: Mục đích: − Phân tích tiêu chất rắn nước để đánh giá mức độ ô nhiễm I nước từ có biện pháp xử lý thích hợp Ý nghĩa môi trường: − Cảm quan sử dụng vị nước, màu, −...
 • 11
 • 538
 • 0

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 4 phân tích độ kiềm và sulfate trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 4 phân tích độ kiềm và sulfate trong nước
... Chí Minh – 4/ 20 14 Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page BÀI 4: PHÂN TÍCH ĐỘ KIỀM VÀ SULFATE TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu: 13/3/20 14 Người lấy mẫu: nhóm Địa điểm lấy mẫu: Cầu số 4, Kênh ... thể tích V2 ml H2SO4 0.02N dùng để tính độ kiềm tổng cộng Tính toán pHmẫu= nên có độ kiềm tổng cộng = (ml) Độ kiềm tổng (mg CaCO3/l) = ==60 (mg/L) Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page SULFATE ... Abs (λ =42 0nm) 0,02 0,235 0, 049 0,5 300 12 0,132 40 0 500 16 0,2 04 20 0,2 14 0,201 Đo độ hấp thu máy spectrophotometer bước sóng λ= 42 0nm Phương trình đường chuẩn: Báo cáo phân tích môi trường Nhóm...
 • 11
 • 1,032
 • 1

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 8 phân tích nitrogen hữu cơ trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 8 phân tích nitrogen hữu cơ trong nước
... mg/L N−NH3 = Cm Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page 10 Trong đó: • A: thể tích sản phẩm sau chưng cất tổng hợp, kể acid boric • B: thể tích hỗn hợp dùng ... cáo phân tích môi trường Nhóm Page Kiến thức 1.1 Sau học xong sinh viên có khả năng: − Trình bày nguyên tắc phân tích nitrogen hữu nước − Trình bày trở ngại trình phân tích nitrogen hữu nước ... Cách tiến hành Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page Chưng cất loại bỏ NH3 có sẵn mẫu: 5.1 − Lấy 100 ml mẫu − Kiểm tra pH − Trung hòa pH = 7,4 0,2 dung dịch NaOH 6N Báo cáo phân tích môi trường...
 • 13
 • 279
 • 0

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 2 phân tích độ acid, sắt trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 2 phân tích độ acid, sắt trong nước
... Nguyễn Duy Ngọc .20 09 120 170 Tp.Hồ Chí Minh – 3 /20 14 Trang BÀI PHÂN TÍCH ĐỘ ACID, SẮT TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu: 13/3 /20 14 Người lấy mẫu: nhóm Địa điểm lấy mẫu: ... khô SẮT (mg/l) I Mục đích: Xác định hàm lượng sắt nước để đủ tiêu chuẩn thải môi trường Ý nghĩa môi trường: − Có ý nghĩa lớn việc cấp phân phối nước + Nồng độ Fe > 0.3 mg/l thường có mùi tanh, nước ... chuyển thành Fe2+ sau Fe2+ phản ứng với phân tử phenanthroline tạo thành phức chất có màu đỏ cam Cơ chế phản ứng biểu diễn sau: Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ +H2O Trang 4Fe3+ + 2NH2OH → 4Fe2+ + N2O + H2O +...
 • 13
 • 576
 • 0

Bài giảng thí nghiệm phân tích môi trường phần 2

Bài giảng thí nghiệm phân tích môi trường phần 2
... pHH2O 3,80 8, 12 5,13 pHKCl 3 ,20 7 ,24 4,18 pH 0,30 2, 00 0,94 pHH2O 4,11 7,57 5,47 pHKCl 3,57 6,84 4,59 pH 0 ,28 1,80 0,89 pHH2O 3,84 8, 02 5,11 pHKCl 3,60 7,66 4 ,29 pH 0,01 1, 32 0,89 pHH2O ... 08: 20 09/BTNMT, H Ni B Y t (20 02) , Tiờu chun v sinh nc n ung - 1 329 /20 02/ BYT/Qé, H Ni B Y t (20 09), Qui chun k thut quc gia v cht lng nc sinh hot - QCVN 02: 20 09/BYT, H Ni Hach Company (20 02) , ... mui Mo ( cụng thc (NH4)2Fe(SO4 )2) Cn c vo lng kali bicromat tiờu tn, tớnh giỏ tr COD Phn ng gia mui Mo v bicromat nh sau: 6Fe2+ + Cr2O 72- + 14H+ 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O 1 .2. 2 Phng phỏp s 8000 ca...
 • 45
 • 241
 • 0

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm
... YấU CU CA PHềNG PHN TCH VI SINH VT 11/12/14 Nhõn lc H thng mt bng Thit b Hoỏ cht vt t H THNG MT BNG - Gm cỏc khu ... phõn tớch, cy chuyn phi m bo vụ trựng -Phi cú khu vc cỏch ly gia khu bn vi khu vụ trựng - Khu dng c v kh trựng phi tỏch bit vi cỏc khu vc khỏc v phi thụng thoỏng 11/12/14 YấU CU V THIT B - Tt c ... cỏc s c k thut phi c lu tr h s -Thit b hng phi cú nhón cnh bỏo 11/12/14 MT S THễNG S CA THIT B VI SINH - Gii hn k thut ca thit b phi nh hn hay bng giứi hn k thut ca phng phỏp s dng thit b ú Yờu...
 • 24
 • 1,062
 • 9

Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp đạt tiêu chuẩn ISO /IEC 17025 2005

Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp đạt tiêu chuẩn ISO /IEC 17025 2005
... xây dựng Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 : 2005 với kinh phí 410 triệu đồng Mục tiêu nhiệm vụ: Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp công nhận đạt tiêu chuẩn ... vụ hoàn thiện quy trình phân tích) 12.000,0 12.000,0 Thuê dịch vụ tư vấn Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp đạt tiêu chuẩn ISO/ IEC17025 :2005 110.000,0 110.000,0 Đã toán ... lập nhóm ISO Phòng thí nghiệm Chỉnh trang, nâng cấp phòng thí nghiệm chuyên đề để đảm bảo điều kiện hoạt động theo ISO Liên hệ ký hợp đồng tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO Huấn...
 • 13
 • 331
 • 2

đề thi trắc nghiệm phân tích môi trường trường đh công nghiệp tphcm

đề thi trắc nghiệm phân tích môi trường trường đh công nghiệp tphcm
... Tạo môi trường axit để tránh việc tạo tủa Fe(OH)3 B Tạo môi trường axit để phản ứng lượng thừa KSCN chất thị xảy C Tạo môi trường kiềm để phản ứng lượng thừa KSCN chất thị xảy D Tạo môi trường ... định B Cho độ xác cao nồng độ chất cần phân tích thấp C Cho kết phân tích nhanh D Cần phải có chất thị màu 16 Chọn câu sai: Trong phương pháp phân tích thể tích, yêu cầu phản ứng xảy phải có đặc ... Xác định Clo phương pháp Mohr môi trường phản ứng: A Trung tính hay kiềm nhẹ 147 Phân tích COD phương pháp đun hoàn lưu kín hàm lượng COD mẫu: A > 50 mg/l 148 Phân tích COD phương pháp đun hoàn...
 • 31
 • 1,310
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ công chứcbáo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ viên chứcbáo cáo đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu nâng cao năng lực của các đối tác trong hoạt động truyền thông vì sự sống còn và phát triển trẻ emđánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện lục yên – tỉnh yên báiđánh giá thực trạng các mô hình nlkh tại xã minh tiến huyện lục yên – tỉnh yên báiđánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt namđánh giá thực trạng các chiến lược phát triển điển hình tại vtc onlineđánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵngluận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵngtrình hội thảo đánh giá thực trạng quản lý ngoại thương của việt nam và định hướng xây dựng luật quản lý ngoại thương tại hà nộiđánh giá thực trạng quảng cáobáo cáo đánh giá thực hiện dự ánbáo cáo đánh giá thực hiện dự án đầu tưđánh giá thực trạng vệ sinh an toàn của một số thực phẩm có nguy cơ cao và xây dựngnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)TBDiemTrungTuyenDot1 2016Thực hành vẽ hình chữ nhậtkế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12HUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửDown load quyết định CV i s 1271Down load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIGiáo án tiếng anh 10 cơ bảnskkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtKinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5skkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 14g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)down loadBỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNNghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (tt)Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (LV thạc sĩ)