CÁC MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÂN LOẠI

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại XNK Máy thiết bị phụ tùng

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại XNK Máy và thiết bị phụ tùng
... TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 2.1 Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập Máy & thiết ... LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 11 2.1 Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập Máy & thiết bị phụ tùng ... nhập Máy & thiết bị phụ tùng Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập Máy & thiết bị phụ tùng Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản...
 • 61
 • 230
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
... cho công nhân viên 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần xuất nhập Máy & thiết bị phụ tùng 3.2.1 Về hình thức tiền lương phương pháp tính lương ... báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương Hiện công ty chưa có sổ kế toán theo dõi tiền lương khoản trích theo lương cho phận nhỏ công ty việc đánh giá báo cáo kế toán liên ... có kết hợp khéo léo chế độ lao động tiền lương hành đặc thù lao động đơn vị Kế toán cần phải nắm chức nhiệm vụ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công tác hạch toán tiền lương khoản trích...
 • 13
 • 197
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cp tm xnk máy thiết bị phụ tùng

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp tm xnk máy và thiết bị phụ tùng
... nhập Máy & thiết bị phụ tùng Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập Máy & thiết bị phụ tùng Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản ... 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tiền lương khoản trích ... TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 2.1 Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập Máy & thiết...
 • 61
 • 177
 • 0

047 phân tích dự báo cầu sản phẩm thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô của công ty TNHH máy thiết bị công nghiệp việt nam trên địa bàn hà nội đến năm 2015

047 phân tích và dự báo cầu sản phẩm thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô của công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp việt nam trên địa bàn hà nội đến năm 2015
... diện cho mẫu khách hàng có nhu cầu sản phẩm máy hàn vòng đệm công ty TNHH máy thiết bị công nghiệp Việt Nam 2.2 Phân tích cầu sản phẩm thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ cho ngành công nghiệp ô ... thông tin, ý kiến đóng góp để phục vụ việc xây dựng chuyên đề phân tích dự báo cầu sản phẩm thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ cho ngành công nghiệp ô công ty TNHH máy thiết bị công nghiệp Việt ... vụ ngành công nghiệp ô công ty địa bàn Nội tới năm 2015 26 3.4 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thiết bị máy móc phụ tùng phục vụ ngành công nghiệp ô công ty địa bàn...
 • 45
 • 504
 • 0

lựa chọn thiết bị tính năng kỹ thuật, công nghệ của các máy móc thiết bị trong dây chuyền

lựa chọn thiết bị và tính năng kỹ thuật, công nghệ của các máy móc thiết bị trong dây chuyền
... kho thành phẩm II LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CỦA CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN Chọn thiết bị dây chuyền sản xuất có ý nghĩa quan trọng chọn dây chuyền không phù ... chất lượng tầng công đoạn làm cho công việc không liên tục Với mặt hàng 375TKW 2101 ta chọn dây chuyền thiết bị cho gian máy để sản xuất mặt hàng sau 1) Máy ống 1332 M: đặc tính kỹ thuật Tốc độ ... ( dây) : gt : tổng số dây go .gd : số dây go dự trữ (  dây ) chọn ( dây ) gt = 5765 + 266 + = 6035 ( dây ) gt = 6035 ( dây ) d Xác định số dây go khung go Số dây go go m gki = r x +g ki d dây...
 • 41
 • 392
 • 0

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 9 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 9 pdf
... 33,1 49, 6 247,8 200 231,5 54,5 23,2 46,3 66,1 421,6 300 10 283,5 69, 5 40,5 23,2 52 ,9 66,1 26,4 21,5 583,6 500 15 443,5 84,5 63,6 36,4 59, 5 92 ,5 33,1 24,8 837,6 800 20 698 ,0 99 ,2 89, 3 39, 7 1 09, 0 ... 600 87,0 178,5 49, 6 49, 6 15 700 148,5 218,0 26,8 69, 5 348 20 1100 178,5 294 ,0 33,1 79, 4 30 1500 231,0 397 ,0 33,1 66,2 50 2000 377,0 535,0 39, 7 89, 3 100 2800 755,0 775,0 99 ,0 1 39, 0 - Trm in - Vn ... piston MYCOM - Mỏy nộn trc vớt 24,8 - 28 ,9 - 46,3 - 39, 7 26,4 19, 8 52 ,9 36,4 33,1 52 ,9 62,8 3 59, 7 491 ,3 631,3 793 ,4 1150,1 191 7,0 150 mmT 100 mmT 113.100 202 .91 0 43.240 65.620 156.340 268.530 N6A...
 • 28
 • 189
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 8 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 8 pdf
... 125 5 ,81 6,27 7 ,83 8, 94 11,7 17,0 24 ,8 11,2 16 ,8 24 ,8 45,1 81 ,6 24,0 29,6 38, 0 47,0 58, 1 81 ,6 111 150 6,37 6 ,86 8, 57 9, 78 12,9 18, 6 27,2 12,3 18, 4 27,2 49,4 89 ,4 26,3 32,5 41,6 51,4 63,7 89 ,4 ... 6,9 7,7 8, 5 9,5 5 ,8 6,6 7,4 8, 1 7,5 8, 4 9,2 10,3 6,2 7,2 8, 0 8, 8 8, 6 9,7 10,6 11 ,8 7,2 8, 3 9,3 10,2 9 ,8 11,0 12,0 13,4 8, 2 9,4 10,5 11,5 12,7 14,2 15,5 17,4 10,6 12,2 13,6 14,9 15,0 16 ,8 18, 4 20,5 ... 45,3 68, 7 73,5 41,6 48, 0 53,7 96,6 103 61,5 71,0 79,4 132 141 83 ,1 96,0 107 327 150 6,37 6 ,86 8, 57 9, 78 12,0 17 ,8 24,1 11,0 17,4 24,1 47,6 87 ,0 25,7 31 ,8 40,4 49,6 58, 8 87 ,0 117 175 6 ,88 7,41...
 • 44
 • 264
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 7 pps

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 7 pps
... với thiết bị bay hệ thống lạnh, hệ số toả nhiệt môi trường thiết bị bay có đặc điểm khác Bảng 7- 1 : Hệ số truyền nhiệt k mật độ dòng nhiệt dàn lạnh T Kiểu thiết bị bay T Thiết bị bay làm lạnh ... toàn 281 Hình 7- 3: Thiết bị bay kiểu panen 7. 2.1.3 Dàn lạnh xương cá Dàn lạnh xương cá sử dụng phổ biến hệ thống làm lạnh nước nước muối, ví dụ hệ thống máy đá Về cấu tạo, tương tụ dàn lạnh panen ... 7. 1.2 Phân loại thiết bị bay Thiết bị bay sử dụng hệ thống lạnh đa dạng Tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng khác mà nên chọn loại dàn cho thích hợp Có nhiều cách phân loại thiết bị bay -...
 • 18
 • 156
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 6 pot

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 6 pot
... nhiên qua thiết bị trao đổi nhiệt với môi chất + Thiết bị ngưng tụ làm mát chất khác Có thể thấy thiết bị kiểu hệ thống máy lạnh ghép tầng, dàn ngưng chu trình làm lạnh môi chất lạnh bay chu trình ... lượng nhỏ, thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống thích hợp hệ thống nhỏ trung bình 2 56 6.2.1.4 Thiết bị ngưng tụ kiểu Hình 6- 6: Thiết bị ngưng tụ kiểu Cấu tạo nguyên lý làm việc Thiết bị ngưng tụ ... dụng hệ thống lạnh nước ta 2 46 6.2 THIếT Bị NGƯNG Tụ 6. 2.1 Bình ngưng giải nhiệt nước 6. 2.1.1 Bình ngưng ống chùm nằm ngang Bình ngưng ống chùm nằm ngang thiết bị ngưng tụ sử dụng phổ biến cho hệ...
 • 36
 • 328
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 5 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 5 pdf
... =55 % m3/h m3/h m3/h Dng Cỏi mm 003 449 380 317 004 Mó hiu 006 008 010 51 3 440 337 52 0 827 1066 1274 457 744 9 45 1 153 387 59 9 783 950 Qut ly tõm lng sục 1 2 144 x 1 65, 5L Thộp km 220V / 1Ph / 50 Hz ... Qk, kW 57 ,1 75, 8 97,3 146 1 95 230 291 377 438 53 0 58 8 Ns, kW 11,8 14 ,5 18,8 31,6 42,9 45, 8 63,2 75, 1 94,8 108 126 Qo C pn t nl (5- 6) - Xỏc nh lu lng nc gii nhit: G gn = QK , kg/s C pn t gn (5- 7) ... 248 Bng 5- 4: Nhit lng qn(J/kg) ph thuc nhit nc vo Nhit tn, oC Nhit nc ra, tn, oC 10 12 15 25 25, 581 23, 256 20,930 17,442 15, 116 11,628 30 31,3 95 29,069 26,744 23, 256 20,930 17,442 35 37,209...
 • 32
 • 397
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 4 pptx

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 4 pptx
... nước; 12- Bơm xả băng Hình 4- 1: Sơ đồ hệ thống lạnh kho cấp đông môi chất R22 159 Hệ thống gồm thiết bị sau - Máy nén: Hệ thống sử dụng máy nén cấp Các loại máy nén lạnh thường hay sử dụng MYCOM, ... lượng ,% Ban đầu Cuối 4 -8 -8 -8 -18 -23 -15 0, 140 ,2 0, 540 ,8 344 40 26 16 2,58 2,35 2,20 37 37 37 -8 -8 -8 -23 -30 -35 0, 140 ,2 0, 540 ,8 142 36 24 20 1,82 1,60 1,20 1 54 4.1.5 .4 Làm đông hổn hợp đá ... Bảng 4- 2: Các số thực nghiệm Đại lượng Co Ac Bc λo Aλ Bλ ao Aa Ba Thịt bò 0,805 0,396 0, 343 0,390 0,938 0,186 0,00 045 0,00 244 0 ,44 5 Cá 0,800 0 ,41 5 0,369 0,572 0,669 0, 148 0,00 045 0,002 14 0 ,48 2 4. 1.3.2...
 • 99
 • 273
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 3 docx

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 3 docx
... 32 7,7 140 ,3 178,5 2 23, 1 33 4,2 210 267 33 4 268 501 25,7 33 ,1 41,6 51,6 63, 1 67,9 87,1 109,7 136 , 166 ,3 101,7 130 ,7 164,7 249,4 135 ,7 174,4 219,6 204, 33 2,7 142,0 180,7 225,9 33 9,1 2 13 271 33 8 272 ... 21,4 32 ,0 42,8 43, 6 65,4 8,4 22,2 33 ,4 44,5 44,6 66 9,0 23, 9 35 ,9 47,8 49,0 73 -25 20 9,1 23, 9 35 ,9 47,8 48,8 73, 2 9 ,3 24,9 37 ,2 49,7 50,7 76 10,0 26,7 40,0 53, 3 55 ,3 83 10,0 26,2 39 ,4 52,6 53, 6 ... Hỡnh 3- 9: Mỏy nộn lnh MYCOM 131 132 17 ,3 45,4 68 ,3 91,0 92,8 139 , 19 ,3 50,7 76,1 101, 107 19,5 51,5 77,2 1 03, 109 -15 -10 -5 00C 23, 4 30 ,7 39 ,3 49,5 61 ,3 61,6 80,8 1 03, 7 130 , 161,6 92 ,3 121 ,3 155,5...
 • 59
 • 225
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 2 pot

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 2 pot
... 5,9 20 5 ,5 24 3 ,0 24 2 ,9 27 4 ,0 27 4 ,3 28 0 ,0 26 2 ,6 24 9 ,8 106 ,5 334 ,4 15, 13, 313 ,0 24 0 ,9 25 0 ,2 286 ,7 28 9 ,2 29 3,9 27 7,0 26 2, 4 12 1,4 35 0,7 31, 29 , 32 6,9 25 4,4 26 4,5 30 2, 0 29 6 ... 3 ,5 ,2 5,5 29 , 38, 55, 74, 95, 179 22 4 22 76 73, 87, 88, 85, 22 7 ,4 50, 88, 103 ,0 178 ,8 20 2 ,2 139 ,0 10 12 15 20 25 91, 109 ,6 111 ,6 106 ,2 230 ,2 60, 111 ,2 221 ,0 22 9 ,0 21 1 ,0 3 12 ,0 310 ... nhiều vị trí kho 24 20 23 000 24 20 24 20 24 20 24 20 3640 24 20 400 24 20 24 00 4000 24 20 1- Dàn lạnh; 2- ống gió; 3- Miệng thổi Hình 2- 10: Bố trí kênh gió kho lạnh 2. 2.3.5 Xả băng dàn lạnh Không khí chuyển...
 • 77
 • 189
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 1 doc

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 1 doc
... ‘’ -14 0,5 85490 044 80485 ‘’ -1, 84-23 80485 ‘’ 042 -1 75480 10 0 ‘’ Đóng 244 244 243 243 -14 11 243 243 50 75480 85 410 0 85 410 0 85 410 0 85 410 0 ‘’ Mở ‘’ ‘’ ‘’ 10 412 Tháng 12 418 Tháng ‘’ 6 412 Ngày 12 ... có hệ thống lạnh lớn đảm bảo yêu cầu Nước làm lạnh nhờ glycol đến khoảng 1oC qua thiết bị làm lạnh nhanh kiểu 13 1. 2 .1. 6 Làm lạnh hầm bảo quản tank lên men điều hoà Trong số nhà máy công nghệ ... băng bị chảy Hình 1- 4 hình 1- 5 mô tả sơ đồ hệ thống lạnh sơ đồ hệ thống cấp nước muối làm lạnh sân băng -8°C -10 °C -10 °C 1- Sân băng; 2- Bơm nước muối; 3- Bể nước muối; 4- Nước muối vào Hình 1- 4:...
 • 46
 • 134
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: máy và thiết bị phân loạimáy và thiết bị phân loại hỗn hợp hạt2 máy và thiết bị phân loại hạtphân loại các máy và thiết bị vận chuyển liên tụccác máy và thiết bị lọc làm việc gián đoạncác máy và thiết bị lọc làm việc liên tụccác máy thiết bị phân loạicác máy móc thiết bị và phần mềm phục vụ nghiên cứumáy xây dựng là danh từ chung chỉ các loại máy và thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản công nghiệp cảng thuỷ lợi giao thông vận tải v v do vậy chủng loại rất nhiềukết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần máy và thiết bị dầu khí mmiền bắc việt nam qua các năm 2008 2009 2010các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty cổ phần máy và thiết bị phú toàncông ty cổ phần máy và thiết bị hóa chấtcông ty cổ phần máy và thiết bị toàn cầucông ty cổ phần máy và thiết bị phụ tùngcông ty cổ phần máy và thiết bị phụ tùng công nghiệp p m gPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từchuyen de sinh hoat thang 10 2017Vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcSưu tầm các bài toán hayDE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930LUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)Giáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDTổng quan về công ty Biti’sDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớibao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)