Câu hỏi ôn tập HSG quốc gia sinh học phần Đại phân tử sinh học (Hay)

Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn sinh 12 rất hay, có đáp án

Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn sinh 12 rất hay, có đáp án
... F1 giao phối ngẫu nhiên với thu F2 Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình F2 là: A lông đen : lông xám, lông xám toàn B lông đen : lông xám, lông xám toàn đực ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA ... NST giới tính D Sinh thi t tua thai lấy tế bào phôi phân tích ADN ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu 86 Loài sinh học đơn vị phân loại tự nhiên, đặc điểm tổ chức sinh giới đơn vị ... thỏ lông xám, thỏ lông trắng Cho thỏ đực lông xám F giao phối với thỏ lông xám F thu F2 gồm thỏ đực lông xám, thỏ đực lông trắng, thỏ lông xám, thỏ lông trắng Nếu cho thỏ đực lông xám F2 giao...
 • 35
 • 479
 • 0

CÂU hỏi ôn tập HSG môn SINH k12

CÂU hỏi ôn tập HSG môn SINH k12
... lông ráp bán đ ợc tiền Vì ông ta trọng chọn giống chồn lông mợt cách không cho chồn lông ráp giao phối Tính trạng lông ráp gen lặn NST thờng quy định Tỉ lệ chồn lông mịn ông ta thu đợc bao nhiêu: ... Ôpêrôn gì? Nêu vai trò yếu tố ôpêrôn vi khuẩn? b Hãy giải thích hoạt động ôpêrôn lac? c So sánh trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân chuẩn? Cõu a E.coli l mt loi vi khun cú th sinh ... gen cặp NST Câu Cơ thể có kiểu gen GV Nguyn Tuyt Nhung Ab DdMm tạo tối đa loại giao tử? aB 36 2014 2015 Ab aB ễN TP HSG K12 Câu Mt tế bào sinh tinh có kiểu gen a Có trao đổi chéo b Không có trao...
 • 65
 • 308
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
... pháp định giá doanh nghiệp Khó khăn áp dụng phương pháp định giá doanh nghiệp Việt Nam gì? Chương 5: Tiêu chuẩn định giá tài sản Sự cần thiết phải ban hành hệ thống tiêu chuẩn định giá tài sản ... biệt định giá bất động sản định giá máy móc thiết bị gì? Trình bày sở lý luận, nội dung, ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng phương pháp định giá máy móc thiết bị Khó khăn áp dụng phương pháp định giá ... phương pháp định giá doanh nghiệp Doanh nghiệp gì? Nêu đặc trưng doanh nghiệp Nêu khái niệm giá trị doanh nghiệp Tại cần phải định giá doanh nghiệp Phân tích nhân tố tác động tới việc định giá doanh...
 • 2
 • 3,233
 • 29

Cau hoi on tap thi van tuyen sinh lop 10

Cau hoi on tap thi van tuyen sinh lop 10
... tính cách nhân vật việc Trương Sinh “đem trăm lạng vàng” cưới Vũ Nương để hôn nhân đâm màu sắc mua bán + Tô đậm số tình tiết giàu ý nghĩa: lời nói bé Đản cớ để Trương Sinh ghen đưa ra, thông tin ... tắt : sống nơi cung nước trở dương gian chốc lát Vũ Nương rực rỡ, uy nghi thấp thoáng ngắn ngủi, long loáng mờ dần yếu tố kỳ ảo đặc sắc tác phẩm • Hình ảnh Vũ Nương trở thứ ảo ảnh, đủ an ủi cho ... yêu cầu ngữ pháp : + Câu cảm : thể nỗi xót thương cho thân phận bất hạnh người phụ nữ xã hội phong kiến + Câu phủ định : Hạnh phúc ảo ảnh hay giới bên - Kết nối câu thành đoạn tiến hành sửa...
 • 4
 • 593
 • 1

cau hoi on tap KH 1 tiet sinh 9

cau hoi on tap KH 1 tiet sinh 9
... cui sợi tơ thoi phân bào tâm động Tr lI: , ; 3; III Hóy la chn c im no l trI hon ton v c im no l trI kh ng hon ton: c im 1. Gen tri ỏt hon ton gen ln 2.Gen tri ỏt kh ng hon ton gen ln F1 mang tớnh ... 1: P: AA(thõn cao ) x AA(thõn cao) G: A , a A,a F1: KG: AA KH: 10 0% thõn cao Trng hp 2: P: AA(thõn cao ) x G: A F1: KG: AA: Aa KH: 10 0% thõn cao Aa(thõn cao) A,a Bi Quy c: Gen A quy nh túc xon ... hp 1: Nu v ụng D cú kiu gen AA P: AA( m túc xon) x aa(b túc thng) Gp: A a F1: KG: aa KH: Túc xon Trng hp 2: Nu v ụng D cú kiu gen Aa P: Aa( m túc xon) x aa(b túc thng) Gp: A,a a F1: KG: Aa : 1aa...
 • 10
 • 213
 • 0

Cau hoi on tap cuoi ki I sinh 9

Cau hoi on tap cuoi ki I sinh 9
... hình ki u gen, phát sinh đ i sống cá thể d i ảnh hởng trực tiếp m i trờng Phân biệt thờng biến đột biến Thờng biến Đột biến + Là biến đ i ki u hình, không + Là biến đ i vật chất di biến đ i ki u ... đợc thụ - Sinh từ trứng khác trùng tinh v i tinh trùng nhau, trứng thụ tinh v i tinh trùng - Ki u gen - Có ki u gen - Có ki u gen khác - Ki u hình - Kiu hỡnh ging - Kiu hỡnh khỏc - Gi i tính - ... đồng gi i - Có thể gi i khác gi i * ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: + Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp hiểu rõ vai trò ki u gen vai trò m i trờng hình thành tính trạng + Hiểu rõ ảnh hởng khác môi...
 • 4
 • 285
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN. pot

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN. pot
... CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN Chương 1: Tổng quan Định giá tài sản Đối tượng định giá tài sản gì? Nêu cách phân loại đối tượng định giá tài sản Nêu khái niệm giá trị tài sản Phân ... tắc định giá tài sản Tại xây dựng phương pháp định giá tài sản cần tuân thủ nguyên tắc định giá? Quy trình chung định giá tài sản gồm bước? Nêu nội dung bước Chương 2: Các phương pháp định giá ... biệt khái niệm giá giá trị, giá trị thị trường giá trị phi thị trường Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản Cho ví dụ minh họa Định giá tài sản gì? Sự cần thiết phải định giá tài sản kinh...
 • 3
 • 912
 • 14

Hệ thống câu hỏi ôn tập TN-THPT môn sinh

Hệ thống câu hỏi ôn tập TN-THPT môn sinh
... ADN nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự ... B không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình C thay đổi kiểu gen không thay đổi kiểu hình D thay đổi kiểu gen thay đổi kiểu hình Câu 32: Khi nói biến dị sinh vật, nhận định sau không ? ... trình phát sinh giao tử bị trở ngại C Cơ thể lai xa có quan sinh sản bị thoái hóa dị dạng D Cơ thể lai xa có cấu tạo quan sinh sản không phù hợp với cá thể khác loài nên không giao phối Câu 21 :...
 • 23
 • 237
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Câu hỏi ôn tập môn đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
... quản lý tác động? Để làm tốt mục tiêu cần phải có nguồn thông tin nào? 39- Trình bày nguyên tắc thực ĐTM? 40- Cơ quan thực thi đánh giá tác động môi trường có phải quan quản lý môi trường không? ... đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường? 43- Hãy trình bày khó khăn thường gặp làm ĐTM? 44- Báo cáo kết ĐTM sử dụng nào? 45- Tại nói ĐTM công cụ pháp chế 46- Tại nói ĐTM công cụ sách, chiến ... mục câu hỏi 55- Trình bày phương pháp sơ đồ mạng lưới 56- So sánh phương pháp ma trận đơn giản ma trận định lưọng 57- Đánh giá trạng môi trường tỉnh?hay thành phố? 58- Tại ĐTM cần nhà chuyên môn...
 • 3
 • 1,390
 • 11

Câu hỏi ôn tập HSG lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập HSG lịch sử 9
... Từ đầu năm 90 TK XX, “một chương mở lịch sử khu vực ĐNA”? Câu 6: a/ Tình hình chung nước châu Phi? b/ Trình bày nước Nam Phi từ sau CTTG II đến nay? Ý nghĩa LS thắng lợi CM Nam Phi? Câu 7: a/ ... tranh? Câu 10: a/ Vì nói năm 195 0- 197 0 giai đoạn phát triển “thần kì” kinh tế Nhật Bản? b/ Nguyên nhân dẫn đến phát triển “thần kì” đó? Câu 11: a/ Những nét bật tình hình nước tây âu từ sau 194 5? ... La tinh từ sau năm 194 5? b/ Tại nói Cu Ba đảo anh hùng? c/ Nêu vài nét mối quan hệ VN- CuBa mà em biết? Câu 8: So sánh khác biệt phong trào GPDT châu Phi Mĩ La tinh? Câu 9: Tình hình kinh tế...
 • 3
 • 1,104
 • 2

Câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn học thanh toán quốc tế

Câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn học thanh toán quốc tế
... đoái sử dụng toán quốc tế? 15 Việc sử dụng ngoại tệ (USD, EUR) toán quốc tế gây rủi ro cho doanh nghiệp xuất nhập khNu Việt Nam? Nêu số biện pháp phòng ngừa? 16 Nêu rủi ro toán quốc tế mà Ngân ... với hối phiếu theo lệnh - CHƯƠNG VI SÉC QUỐC TẾ VÀ THẺ NGÂN HÀNG Séc gì? Nội dung phát hành séc theo Luật CCCNVN Những phương tiện toán quốc tế có giá trị toán trực tiếp tiền tệ? Nêu đặc điểm Phân ... Trường hợp không? 14 Theo Luật Công Cụ Chuyển Nhượng VN 2005, hối phiếu không ghi địa tạo lập xác định địa tạo lập cách nào? Nếu không xác định được, hối phiếu có giá trị lưu hành không? 15 Quy...
 • 14
 • 194
 • 0

100 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn hóa

100 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn hóa
... 0,064 J Cho khối lượng vật 100g Biên độ dao động vật bằng: A 32 cm B 3,2 cm C 16 cm D cm Câu 39: Trong khoảng thời gian t = đến t1 =  HD: (Đây câu hỏi trùng với câu hỏi đề thi đại học 2014) x = ... thời gian t < -A -∆l0 a>0 v0 ...
 • 36
 • 242
 • 0

Câu hỏi ôn tập – Môn CN tái sinh & thu hồi TN – Tái chế thủy tinh.

Câu hỏi ôn tập – Môn CN tái sinh & thu hồi TN – Tái chế thủy tinh.
... Câu 2: Quy trình tái chế thủy tinh: Thuyết minh quy trình: -Nguyên liệu tái chế bao gồm: bao bì, ly, lọ thủy tinh, … - Phân loại: Thủy tinh thường phân loại hệ thống ... silicat) (600 10100C) Hòa tan pha rắn vào pha lỏng (tạo thủy tinh) (900 12000C) Khử bọt (1400 15000C) Đồng hóa Làm nguội tới nhiệt độ gia công (1100 13000C) Tạo hình sản phẩm: hỗn hợp thủy tinh ... thước thủy tinh phù hợp với việc tái chế sau Sau nghiền, thủy tinh qua rây - Trộn: nhằm tạo thành hỗn hợp đồng nhất, phục hồi tính chất ban đầu Các loại phụ liệu thêm vào: CaO, Na2O,… Nấu thủy...
 • 3
 • 70
 • 0

116 câu hỏi Ôn tập chăn nuôi gia cầm

116 câu hỏi Ôn tập chăn nuôi gia cầm
... đạm) Câu 18 Các nguyên tắc phối hợp phần Câu 19: Các chất dinh dưỡng thức ăn gia cầm CHƯƠNG VII- KỸ THUẬT NUÔI CHĂN NUÔI GC Câu1 - Yêu cầu chuồng nuôi Câu2 - Yêu cầu địa điểm chuồng nuôi Câu3 -Yêu ... học Câu4 -Các phương thức chăn nuôi Câu 5-Ưu điểm chuồng kín Câu 6- Nhược điểm chuồng kín Câu 7.Tác dụng lớp độn chuồng dày Câu Kết cấu trại nuôi Câu Các loại gà nuôi Câu 10 Kỹ thuật úm gà Câu ... VÀ THỨC ĂN GIA CẦM Câu 1: tầm quan trọng thức ăn Câu 2: Yêu cầu thức ăn gia cầm Câu 3: Một số tiêu chi phí thức ăn đơn vị sản phẩm chăn nuôi Câu 4: Những yếu tố ảnh hưởng đến phần trì Câu 5: Vai...
 • 4
 • 620
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập luật quốc tếcâu hỏi ôn tập môn định giá tài sản potcâu hỏi ôn tập chương 5 6 hóa học 8câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 1câu hỏi ôn tập môn lịch sử triết họccâu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cươngcâu hỏi ôn tập và đáp án tin học ứng dụngcâu hỏi ôn tập môn nghiên cứu khoa họccau hoi on tap lich su lop 9 hoc ki 1câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 9 học kì 2ngân hàng câu hỏi ôn tập địa lý lớp 6 học kỳ 2câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 7 học kì 2cau hoi on tap dia ly lop 7 hoc ki 2cau hoi on tap sinh li gia sucHDC DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện TRẦN THẾ XUÂN TÙNGDE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCHDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCThông tư 67 CM kiểm toán VN về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (443KB)HDC DIEN TAP 2017 TIENG ANH CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 132SANG KIEN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 209Bài 8. Vẽ chân dungHDC DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 489Đồ án hệ thống điện nguyễn anh đứcChương IV. Bài 3. Vẽ đoạn thẳngĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN NHẬP MÔN LƯU TRỮGóc nhọn, góc tù, góc bẹtTính chất giao hoán của phép nhânhomework2 listening and speaking