De cuong tai chinh tien te (3 tin chi)

ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... quan h tài thành ba b ph n tài l n tài công (mà tr ng tâm Ngân sách nhà n c), tài doanh nghi p tài h gia ình M i liên h gi a ba b ph n tài c bi u th b ng s sau: Tài công (NSNN) Th tr ng tài Trung ... Th tr ng tài trung gian tài chính: Trong n n kinh t , v n c l u chuy n t n i th a n n i thi u theo hai kênh: Tài gián ti p Tài doanh nghi p Tài h gia ình M i b ph n tài u bao g m quan h tài n y ... ng pháp phân ph i tài t ng ng v i lo i quan h tài sau: - Quan h tài hoàn tr : ví d quan h tín d ng - Quan h tài hoàn tr có i u ki n không t ng ng: ví d quan h b o hi m Quan h tài không hoàn tr...
 • 14
 • 336
 • 2

SỐ LIỆU THỰC TẾ- ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

SỐ LIỆU THỰC TẾ- ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... triển thị trường tài Thị trường tài bao gồm thị trường tiền tệ thị trường vốn Thị trường tài khâu trung gian gắn khâu tài với nhau, có tác dụng thúc đẩy trình giao lưu nguồn lực tài chính, tăng cường ... tiền tệ chịu tác động mặt vĩ mô sách tiền tệ Một sách tiền tệ hợp lý sách góp phần đắc lực vào việc ổn định tăng sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm phát mức chấp nhận được, trì tỷ giá hối đoái thực ... thương mại hóa.(chiến lươc tiền tệngân hàng giai đoạn 2000-2010) -Hình thành đồng bộ, thị trường tiền tệ, tăng khả chuyển đổi đồng tiền Việt Nam, phát triển thị trường tiền tệ với hình thức đa dạng...
 • 26
 • 267
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ

Đề cương tài chính tiền tệ
... hoạch định thực sách tiền tệ hợp lý tiền thừa lưu thông dùng sách thắt chặc tiền tệ, để đảm bảo cho kinh tế tránh lạm phát nặng nề, tiền thiếu lưu thông dung sách nới lỏng tiền tệ để đảm bảo cung ... thực chế độ BHXH Trang20 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng ... chủ thể XH Chức Giám Đốc tài - Chức Giám Đốc việc kiểm tra tiền trình vận động nguồn tài - Đối tượng Giám Đốc: trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ, trình vận động nguồn tài - Chủ thể Giám Đốc :...
 • 24
 • 146
 • 2

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 250
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx
... hội d Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14 : thu ngân sách nhà nước : a mặt hoạt động ngân sách nhà nước b phân chia nguồn tài quốc gia ... quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 23: từ trước năm 19 88, việt nam thường sử dụng biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách: a phát hành tiền b vay nước c phát ... d chi phúc lợi xã hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào...
 • 12
 • 139
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ

Đề cương tài chính tiền tệ
... niệm tổng quát tài chính: Tài vận động vốn tiền tệ diễn chủ thể xã hội Nó phản ánh tổng hợp môi quan hệ kinh tê nảy sinh phân phối nguồn tài thông qua việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng ... việc cung ứng tiền tệ, để ổn định giá trị đồng tệ, đưa sản lượng việc làm quốc gia đến mức mong muốn Được hoạch định theo hướng sau: - Chính sách tiền tệ mở rộng: nhằm tăng lương tiền cung ứng, ... kinh doanh Tài doanh nghiệp: - Biểu bên ngoài: luồng tiền tệ vào khỏi DN, vd: tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, tiền trả nợ cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tiền trả cho...
 • 23
 • 593
 • 4

Đề cương tài chính tiền tệ pps

Đề cương tài chính tiền tệ pps
... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” ... đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài sản tài...
 • 39
 • 150
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ

Đề cương tài chính tiền tệ
... trường tiền tệ nên NHTM có vai trò thúc đẩy phát triển thị trường tiền tệ Tham gia vào thị trường tiền tệ NHTM có mục đích là: Duy trì khả toán ngắn hạn, với việc vay mượn qua thị trường tiền tệ ... VKD= (TSC ngoại tệ ròng + CVCPR + Các khoản mục khác ròng- tiền lưu thông)+ cho vay NH NHTW  Cung VKD tự định • Tài sản có ngoại tệ ròng = TSC ngoại tệ - TSN ngoại tệ Nếu TSC ngoại tệ ròng dương, ... Gủi tiền nhận tiền gửi ngân hàng khác - nh gửi tiền nhận tiền gửi nh khác Các khoản đầu tư ngắn hạn năm; lãi suất áp dụng theo quan hệ cung cầu NHTM - có hai loại tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn Tiền...
 • 45
 • 142
 • 0

Để cương tài chính tiền tệ

Để cương tài chính tiền tệ
... Mở tài khoản tiền gửi, nhận vốn tiền gửi vào tài khoản toán theo yêu cầu khách hàng, NH trích tiền từ tài khoản tiền gửi khách hàng để toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tìa khoản tiền gửi, tiền ... nớc để tài trợ thâm hụt ngân sách nhà nớc, đờng cầu quỹ cho vay tăng làm chi lãI suất tín dụng tăng Chính sách tiền tệ nhà nớc Chính sách nới lỏng làm cho lãI suất tín dụng giảm, sách tiền tệ ... năm trớc Chính phủ VN in tiền chi tiêu để bù đắp vào phần thiếu hụt Ngân sách, và/hoặc Chính phủ I tiền cho tổ chức kinh tế vay để sản xuất, xây dựng nhng Chính phủ đợc vật đối chứng để đảm bảo...
 • 26
 • 205
 • 0

Đề cương tài chính quốc tế

Đề cương tài chính quốc tế
... trường, thường trường, ưu đãi 3% trả Chủ thể cho vay lãi Quốc gia tổ chức Tất chủ thể từ tài quốc tế quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài Mức độ tiếp cận vốn tư nhân Khó khăn hơn, thủ tục ... vay quốc tế Chi phí vay tính vào lãi suất cho vay Do tài đánh giá 3, đánh giá dự án 4, phương thức trả nợ 5, đồng tiền vay Thường trả vào tài khoản đại lí trả nợ, có số trường hợp trả cho tài ... Bài làm: Khái niệm: trái phiếu phủ trái phiếu quốc tế phủ phát hành nhằm huy động vốn nhà đầu tư quốc tế phục vụ nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đất nước Trái phiếu doanh nghiệp trái...
 • 14
 • 192
 • 0

Đề cương tài chính ngân hàng

Đề cương tài chính ngân hàng
... đối sách phát triển Vì chọn đề tài “Phát triển hoạt động CTTC công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín” làm chuyên đề tốt nghiệp cho Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài là:  Tìm hiểu tổng quan ... thuộc ngân hàng 08/GP- hàng Đầu Tư Và Việt Nam Công ty CTTC ngân BIDVLC USD (ngân hàng CTCTTC ANZ tập đoàn V- 19/11/1999 11 hàng Đầu Tư Phát 17/12/2004 VNĐ Phát triển Việt Nam Công ty CTTC ngân ... nhận nguồn vốn • Vốn vay ngân hàng: Để vay vốn trung dài hạn từ ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có tài sản chấp tín chấp Vì vậy, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngân hàng vay vốn • Vốn tự huy...
 • 68
 • 257
 • 0

đề cương ôn thi tiền tệ ngân hàng lý thuyết - học viện ngân hàng

đề cương ôn thi tiền tệ ngân hàng lý thuyết - học viện ngân hàng
... tệ: - Thuyết số lượng tiền tệ Irving Fisher - Thuyết tiền tệ trường phái Cambridge - Thuyết ưa thích tính lỏng Keynes - Mô hình Baumol – Tobin - Mô hình kỳ vọng Tobin - Thuyết số lượng tiền tệ đại ... trừ khấu trừ thỏa thuận Ngân hàng phát tiền Ngân hàng Trung ương hai ngân hàng vay cho khách hàng cấp vốn tiền vay cho Ngân hàng Mối quan hệ: Lãi suất chiết khấu Ngân hàng thương mại, lãi suất ... lỏng giảm dần - Khối tiền M1 = tiền mặt lưu thông hệ thống ngân hàng + tiền gửi không kỳ hạn hệ thống NH (tiền gửi toán) - Khối tiền M2 = M1 + tài sản lỏng M1 (tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết...
 • 40
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tài chính tiền tệ hvtcđề cương tài chính tiền tệ học viện tài chínhđề cương tài chính tín dụngđề cương tài chínhđề cương thị trường tiền tệđề cương tài chínhđề cương tài chính doanh nghiệpđề cương tài chính họcđề cương lý thuyết tiền tệđề cương tài chính doanh nghiệp 2đề cương tài chính doanh nghiệp 1đề cương tài chính côngđề thi tài chính tiền tệgiải đề thi tài chính tiền tệđại cương tài chính tiền tệPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấm