MỘT số câu hỏi lý THUYẾT kế TOÁN tài CHÍNH NÂNG CAO

Một số câu hỏi thuyết tài chính doanh nghiệp ôn thi kế toán hành nghề

Một số câu hỏi lý thuyết tài chính doanh nghiệp ôn thi kế toán hành nghề
... tức số nợ lớn trở thành gánh nặng doanh nghiệp Thứ năm, việc sử dụng trái phiếu để tài trợ nhu cầu tăng vốn doanh nghiệp có giới hạn định Các doanh nghiệp để hệ số nợ vợt xa mức thông thờng doanh ... ảnh hởng tới quyền quản kiểm soát doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp hành Th năm, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cấu vốn cách linh hoạt Khi doanh nghiệp làm ăn thành đạt, khả thu lợi ... đòn bẩy tài doanh nghiệp Điều mặt nâng cao thu nhập chủ sở hữu doanh nghiệp làm ăn có lãi, mặt khác làm tăng nguy rủi ro, đe dọa tồn doanh nghiệp tr ờng hợp doanh nghiệp không đảm bảo khả toán khỏan...
 • 39
 • 400
 • 4

MỘT SỐ CÂU HỎI THUYẾT THI HSG

MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT THI HSG
... MộT Số CÂU HỏI VÀ BÀI TậP LÝ THUYếT TIếP THEO Câu 1.Nhiệt phân lượng muối MgCO3 sau thới gian thu chất rắn A khí B.Hấp ... ứng xảy Câu 2.Dung dịch A chứa muối CuSO4 FeSO4 a thêm Mg vào dd A dd B chứa muối tan b thêm Mg vào dd A dd C chứa muối tan c thêm Mg vào dd A dd D chứa muối tan giải thích viết phản ứng Câu 3.Đốt ... BaCl2 thấy có kết tủa N viết phản ứng tìm chất Câu 4.nêu tượng xảy cho Cu vào a dd NaNO3 + HCl b dd CuCl2 c dd Fe2(SO4)3 d dd HCl có oxi tan Câu 5.muối X cháy cho lửa màu vàng Đun MnO2 với hh...
 • 3
 • 289
 • 0

Bài giảng SKKN NĂM 2011 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ CÂU HỎI THUYẾT HÓA THCS

Bài giảng SKKN NĂM 2011 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA THCS
... Chun đề chuỗi phản ứng hóa học Chun đề nhận biết GV: Phạm Văn Hiếu Bộ Mơn: Hóa Học SKKN Năm 2011 Đề Tài: Một Số Câu Hỏi Thuyết Bậc THCS Chun đề tách tinh chế Chun đề điều chế Chun đề câu hỏi ... Phạm Văn Hiếu 18 Bộ Mơn: Hóa Học SKKN Năm 2011 Đề Tài: Một Số Câu Hỏi Thuyết Bậc THCS < ii > Bài tập trắc nghiệm Bài 1: (Câu 29/ tr41/ sách câu hỏi tập trắc nghiệm hóa học - NXB Hà Nội Tác ... (Đáp án B) GV: Phạm Văn Hiếu 21 Bộ Mơn: Hóa Học SKKN Năm 2011 Đề Tài: Một Số Câu Hỏi Thuyết Bậc THCS Bài 9: ( câu 30 /tr46/ Sách sở thuyết 300 câu hỏi trắc nghiệm hố hoc 9-NXB ĐHSP - Tác...
 • 123
 • 373
 • 4

Tài liệu Một câu hỏi thuyết về sự điện ly doc

Tài liệu Một sô câu hỏi lý thuyết về sự điện ly doc
... dịch A v đun sôi dung dịch, sau l m nguội v thêm phenolphtalein v o Hỏi dung dịch có m u gì? Câu 11: a) Sự điện li l gì? L m n o để biết chất tan v o nớc có điện li không? b) Độ điện li l gì? ... li không? b) Độ điện li l gì? Các yếu tố ảnh hởng đến độ điện li? c) Một dung dịch có chứa gam axit CH3COOH 250ml dung dịch Cho biết độ điện li axit l = 1,4% - Tính nồng độ phân tử v ion dung ... ĐTTS v o Trờng ĐHGTVT năm 2000/2001) Câu 16: a) Tính độ điện li dung dịch axit HA 0,1M có pH = Việc thêm dung dịch HCl v o dung dịch HA có l m thay đổi độ điện li axit n y không? (Trích ĐTTS v...
 • 4
 • 993
 • 4

Một số câu hỏi thuyết và bài tập điện tử pdf

Một số câu hỏi lý thuyết và bài tập điện tử pdf
... toán tưởng Hãy tìm điện áp ( Ur) R2 R1 R2 U1 IC1 R1 U2 IC2 Ur sở điện áp vào (U1, U2) điện trở R, R1, R2 Cho khuếch đại thuật toán IC1 Uv1 R tưởng R R IC3 a Tính điện áp Ur theo điện áp vào ... ∫ v4 dt 3dt Cho mạch điện hình vẽ Hãy xác định điện áp theo điện áp vào Cho mạch điện hình vẽ ãy xác định thông số mạch chế độ xoay chiều: Zv, Zr, Ku Ki Tính giá trị đỉnh điện áp + Vcc 10V R1 ... IC1 R tưởng Uv2) điện trở b Tính Ur theo (Uv1 Uv2) với Rx = 4R Nhận xét tác dụng mạch R IC3 Ur Rx a Tính điện áp Ur theo điện áp vào (Uv1 R R IC2 Uv2 R R R Cho khuếch đại thuật toán Uv tưởng...
 • 54
 • 351
 • 0

Một số câu hỏi thuyết và bài tập vật đại cương 2

Một số câu hỏi lý thuyết và bài tập vật lý đại cương 2
... bên) Xác định vectơ cường độ từ trường tổng I M hợp điểm M1 M2, biết rằng: I1 = 2A; I2 = 3A; AM1 = M A AM2 = 1cm; BM1 = CM2 = 2cm; 51 Một dây dẫn uốn thành hình chữ nhật, có cạnh a = 16cm, b= 30cm, ... thấu kính 6.4m Tìm số thứ tự vân tối bước sóng ánh sáng tới 73 Khi chiếu xạ có tần số f1 = 2. 2.1015Hz f2 = 4.6.1015Hz vào kim loại electron bắn bị giữ lại hiệu điện hãm U1 = 6.5V U2 = 16.5V Biết ... = (10/3).10 -9C, Q2 = -2. 10-9C (hình dưới) D a a a C B 47 Hai dòng điện thẳng dài A I1 q Q1 Q2 vô hạn, có cường độ dòng điện I1 = I2 = 5A, I2 đặt vuông góc với cách đoạn AB = 2cm Chiều dòng điện...
 • 7
 • 2,824
 • 31

MỘT số câu hỏi THUYẾT SINH học mới và HAY

MỘT số câu hỏi lý THUYẾT SINH học mới và HAY
... CHINH PHỤC LÝ THUYẾT SINH HỌC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC Câu 98 Ở loài sinh vật sống nước, quần thể khác loài sống môi trường có hàm lượng oxi khác thường có tổng diện tích mang (của thể) thay đổi thích ... tham quan, kiến thức sinh học, số em đưa số nhận xét Hỏi nhận xét sau đúng? A Ở chân núi có số loài thực vật nhiều số loài thực vật đỉnh núi, có số lượng cá thể quần thể nhiều số lượng cá thể quần ... Câu 95 Loài sinh vật A có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ 21 74% đến 96% Trong số loại môi trường có loại môi trường mà sinh vật sống? LOVEBOOK.VN | 21 - Trích đoạn CHINH PHỤC LÝ THUYẾT SINH HỌC...
 • 23
 • 541
 • 1

Một số câu hỏi thuyết môn luật ngân hàng k29

Một số câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng k29
... gia cách Đề số 23: 1/ Tại nói Ngân hàng nhà nước Ngân hàng ngân hàng Ngân hàng phủ? 2/ Chi nhánh ngân hàng thương mại B tái cấp vốn cho Ngân hàng thương mại cổ phần A theo hình thức số hình thức ... gia cách Ðề: Đề Đề thi Luật 6: Ngân hàng K31-HLU Câu 1: So sánh hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác Câu 2: Ngân hàng thương mại A có vốn tự có 3000 tỷ đồng Ngân hàng tham gia góp 10 tỷ ... tiền ngân hàng C để mua ô tô Công ty B dùng ô tô cầm cố ngân hàng C để vay tiền lần Đến hạn, công ty B không trả tiền cho ngân hàng C, ngân hàng C bán đấu giá ô tô nhg không đủ số tiền cho vay Ngân...
 • 13
 • 95
 • 0

Một số câu hỏi thuyết môn luật ngân hàng

Một số câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng
... Đề số 23: 1/ Tại nói Ngân hàng nhà nước Ngân hàng ngân hàng Ngân hàng phủ? 2/ Chi nhánh ngân hàng thương mại B tái cấp vốn cho Ngân hàng thương mại cổ phần A theo hình thức số hình thức ... tiền ngân hàng C để mua ô tô Công ty B dùng ô tô cầm cố ngân hàng C để vay tiền lần Đến hạn, công ty B không trả tiền cho ngân hàng C, ngân hàng C bán đấu giá ô tô nhg không đủ số tiền cho vay Ngân ... nghị vay số vốn 310 tỷ đồng Ngân hàng A thời hạn năm (không có tài sản bảo đảm); ngân hàng A chấp nhận cho công ty B vay số vốn nói Nhận xét tính hợp pháp hành động nói ngân hàng A Hỏi thêm:...
 • 4
 • 306
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp
... sai a Tài khoản kế toán dùng để phản ánh cách tổng quát tài sản, nguồn vốn đơn vị b Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản nguồn vốn cách tổng quát thời điểm định c Tài khoản kế toán báo cáo kết ... a(TB) 16 Nghiệp vụ kinh tế liên quan đến đối tượng kế toán, bên tài sản đối tượng kế toán bên nguồn vốn với số tiền tổng cộng 30.000.000 Vậy số liệu bảng cân đối kế toán sau phát sinh nghiệp vụ ... tổ chức máy kế toán tập trung là: a Tổ chức kế toán mà công việc ghi nhận, xử lý báo cáo thông tin kế toán tập trung khòng kế toán Công ty, chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc Công ty hạch toán báo sổ...
 • 11
 • 7,286
 • 21

Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính

Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính
... môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài doanh nghiệp Tên giáo viên phân công: Trương Thị Thuỷ Đoàn Ngọc Lưu Chương trình giảng dạy cho lớp 4 1-2 1 - ... kế toán ghi nhận: a.Giá trị tài sản 2000 triệu b.Giá trị tài sản 2200 triệu Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài doanh nghiệp Tên giáo viên ... môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài doanh nghiệp Tên giáo viên phân công: Trương Thị Thuỷ Đoàn Ngọc Lưu Chương trình giảng dạy cho lớp 4 1-2 1 -...
 • 7
 • 2,265
 • 15

80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính

80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính
... c Kế toán phản ánh thuế GTGT hàng hoá nhập sau: 11 80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính a Nợ TK 156 Có TK 333(3) b Nợ TK 133 Có TK 333(12) c Nợ TK 511 Có TK 333(3) d Không có đáp án Kế toán ... 500.000đ/Sp,giá bán 700.000đ/Sp.Góp vốn liên 80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính doanh.Sãn phẩm hội đồng liên doanh định giá 450.000đ/sp ,kế toán hạch toán: A.NỢ 222:700tr/CÓ 155:700tr B.NỢ 222:500tr/CÓ ... D.03 câu 39.Doanh nghiệp nhận khoản bồi thường từ cty bảo hiểm 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa hoạn TGNH ,kế toán ghi: A.NỢ 112:100tr/CÓ 711:100tr (đúng) 80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính...
 • 17
 • 4,877
 • 23

thuyết kế toán tài chính pptx

Lý thuyết kế toán tài chính pptx
... Trường hợp chứng từ mua hàng trước, kế toán lưu chứng từ vào tập “Hồ sơ chưa có hàng” cuối kỳ chưa nhập hàng hoá mua kế toán ghi bút toán sau: Trang Kế toán tài Nợ 151 – Hàng mua đường Nợ 133 ... khách hàng gửi gửi toán đại bán chấp nhận toán SD: Giá trò hàng hoá thành phẩm gửi chưa chấp nhận - Trò giá thành phẩm, hàng hoá gửi bò trả lại toán Trang 12 Kế toán tài Tài khoản 632 - "Giá ... Kế toán tài CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC 1.1 KẾ TOÁN MUA HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm Trong kinh doanh thương...
 • 266
 • 365
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 50 CÂU doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 50 CÂU doc
... sai a Tài khoản kế toán dùng để phản ánh cách tổng quát tài sản, nguồn vốn đơn vị b Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản nguồn vốn cách t quát thời điểm định c Tài khoản kế toán báo cáo kết hoạt ... máy kế toán tập trung là: 10 a Tổ chức kế toán mà công việc ghi nhận, xử lý báo cáo thông tin k ế toán đ ều tập trung khòng kế toán Công ty, chi nhánh, c ửa hàng ph ụ thu ộc Công ty hạch toán ... chuyển phòng kế toán công ty b Tổ chức kế toán mà công việc ghi nhận, xử lý báo cáo thông tin k ế toán đ ều chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc làm Công ty hạch toán báo sổ c Tổ chức kế toán mà công...
 • 11
 • 1,395
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lý thuyết kế toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết kế toán tài chính 2các câu hỏi lý thuyết kế toán tài chínhcau hoi ly thuyet ke toan hanh chinh su nghiepcâu hỏi lý thuyết kiểm toán tài chínhcâu hỏi lý thuyết kế toán quản trịcâu hỏi lý thuyết kế toán ngân hàng thương mạicác câu hỏi lý thuyết kế toán ngân hàngcâu hỏi lý thuyết kế toán ngân hàngcau hoi trac nghiem ly thuyet ke toan tai chinhmột số câu hỏi lý thuyết kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chínhlý thuyết kế toán tài chínhlý thuyết kế toán tài chính 1câu hỏi lý thuyết quản trị tài chínhBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 24. Ứng độngBài 23. Hướng độngBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 29. Cấu trúc các loại virutBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinhBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 7. Tế bào nhân sơBài 7. Tế bào nhân sơBài 6. Axit nuclêicBài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 53. Tác động của con người đối với môi trườngBài 53. Tác động của con người đối với môi trường