đề thi công chức môn viết chuyên đề thuế và quản lý thuế nâng cao

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thương mại quản thị trường 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thương mại quản lý thị trường 2013
... chức quản thị trường, anh (chị) cho biết Những quy định chung công chức quản thị trường theo Quy chế công tác công chức quản thị trường Câu 37: Theo Quy chế công tác công chức quản ... 23/10/1995 Quy định tổ chức nhiệm vụ quyền hạn Quản thị trường Anh (chị) cho biết: a Hệ thống tổ chức quản thị trường; b Tổ chức máy quan quản thị trường cấp: Câu 42: Anh (chị) nêu đối ... xăng dầu Câu 32: Tại Thông tư số 09 /2013/ TT-BCT ngày 02/5 /2013 Bộ Công thương quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành quản thị trường có quy định hoạt động tra Quản thị trường hay...
 • 6
 • 591
 • 3

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; Bảo đảm việc thi hành HP PL quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác ... LLVTND; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê NN; công tác tra kiểm tra nhà nước, chống ... khiếu nại, tố cáo công dân ; Thống quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Thực...
 • 11
 • 2,046
 • 2

Công tác tổ chức quản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch nội địa tại công ty Lữ hành HanoiTourist

Công tác tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch nội địa tại công ty Lữ hành HanoiTourist
... cảm ơn! NỘI DUNG CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NGUỒN NHÂN LỰC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH HANOITOURIST 1.1 luận chung quản tổ chức nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch ... chất nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa nguồn nhân lực hướng dẫn viên nội địa công ty lữ hành Hanoitourist, qua nghiên cứu công tác quản lý, tổ chức lao động hướng dẫn viên nội địa công ty, đề ... nhân lực hướng dẫn viên du lịch nội địa công ty lữ hành Hanoitourist Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch nội địa công ty du lịch Hanoitourist...
 • 84
 • 286
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành kế hoạch đầu tư bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành kế hoạch đầu tư bản gốc
... nhận đầu trả lại toàn hồ sơ cho nhà đầu c Cơ quan tiếp nhận đầu thông báo văn cho nhà đầu biết để đến nhận lại hồ sơ làm lại d Cơ quan tiếp nhận đầu thông báo cho nhà đầu biết ... hoạt động đầu nước đầu trực tiếp nước vào địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu theo ... bàn tỉnh; b Dự thảo văn danh mục dự án đầu nước đầu nước cho kỳ kế hoạch điều chỉnh trường hợp cần thi t; c Công bố chịu trách nhiệm tổ chức thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã...
 • 9
 • 261
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành khoa học công nghệ bản gốc 2015

đề thi công chức môn chuyên nghành khoa học và công nghệ bản gốc 2015
... định Luật Khoa học Công nghệ năm 2013, Tổ chức khoa học công nghệ tổ chức chức chủ yếu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, ... Khoa học Công nghệ năm 2013, vào tiêu chí nào, Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ 05 năm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia năm? a Căn vào ... tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ bao gồm ai? a Các nhà khoa học; b Các nhà quản lý; c Các chuyên gia pháp lý; d Cả a, b, c Câu Theo quy định Luật Khoa học Công...
 • 10
 • 149
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành lao dong thuong binh xã hội bản gốc 2015

đề thi công chức môn chuyên nghành lao dong thuong binh và xã hội bản gốc 2015
... cao đẳng nghề Thừa Thi n Huế? a Giám đốc Sở Lao động- Thương binh hội tỉnh Thừa Thi n Huế b Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thi n Huế c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thi n Huế d Cả a, ... quy định Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Chính phủ, Thanh tra viên Lao động - Thương binh hội thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ... sau đây: a Cấp bậc công việc chức danh, b Phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo người lao động, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật máy móc thi t bị bảo đảm tiêu chuẩn lao động c Doanh nghiệp...
 • 9
 • 350
 • 1

đề thi công chức môn chuyên nghành ngoại vụ bản gốc 2015

đề thi công chức môn chuyên nghành ngoại vụ bản gốc 2015
... Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao b Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao ... 27/5/2009 Liên Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ Sở Ngoại vụ công tác lãnh có nội dung sau đây? a Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ theo quy ... định? a Sở Ngoại vụ b Bộ Ngoại giao c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh d Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 15 Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác quan nào? a Bộ Ngoại giao Ủy...
 • 10
 • 65
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành nội vụ bản gốc 2015

đề thi công chức môn chuyên nghành nội vụ bản gốc 2015
... định nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức phải vào: a Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển; b Tiêu chuẩn ngạch viên chức ... dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác tập làm công việc vị trí việc làm gắn với .sẽ bổ nhiệm quy định hợp đồng làm việc a Ngạch viên chức; b Chức vụ; c Chức danh nghề; d Chức danh ... phủ, công chức cấp xã có chức danh? a 08 chức danh b 07 chức danh c 06 chức danh d 05 chức danh Câu 27 Theo quy định Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ, người tuyển dụng vào công...
 • 10
 • 174
 • 1

đề thi công chức môn chuyên nghành nông nghiệp bản gốc 2015

đề thi công chức môn chuyên nghành nông nghiệp bản gốc 2015
... Chi cục Lâm nghiệp; c Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; d Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Câu 12 Theo quy định Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ việc giao công trình ... thuộc ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cấp tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp (ngành thủy lợi) trở lên; c Trường hợp cá nhân phải thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác bảo vệ công trình ... huyện" thuộc thẩm quyền của: a Chi cục Kiểm lâm; b Chi cục Lâm nghiệp; c Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; d Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Câu 16 Theo quy định Nghị định số 143/2003/NĐ-CP...
 • 9
 • 215
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc
... sách trung ương chi đầu tư phát triển? a Trả nợ gốc lãi khoản tiền Chính phủ vay b Chi viện trợ cho Chính phủ tổ chức nước c Chi hỗ trợ tổ chức tài Nhà nước Trung ương quản lý; d Cả a, b, c Câu ... cho dự án chuyển tiếp công trình quốc gia c Chi lương, nghiệp vụ phí công vụ phí d Cả a, b, c Câu 37 Theo quy định Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, Sở Tài chủ trì phối hợp ... 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 Liên Bộ Tài – Bộ Nội vụ, Sở Tài có nhiệm vụ, quyền hạn trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo văn nào? a Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực công tác cải cách hành thuộc...
 • 9
 • 223
 • 4

đề thi công chức môn chuyên nghành tư pháp bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành tư pháp bản gốc
... tra văn bản? a Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân b Giám đốc Sở pháp c Các Ban Hội đồng nhân dân d a b Câu 37 Theo quy định Luật Lý lịch pháp, Lý lịch pháp lập sở nào? a Bản án, định ... liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 Bộ pháp Bộ Nội vụ, Phòng pháp có nhiệm vụ quyền hạn sau việc kiểm tra văn quy phạm pháp luật? a Quyết định biện pháp xử lý văn trái pháp ... phủ, “Cấp từ sổ gốc việc quan, tổ chức , vào sổ gốc để cấp Bản từ sổ gốc phải có nội dung với nội dung ghi sổ gốc a Đang quản lý sổ gốc; b Có thẩm quyền; c Đang quản lý sổ gốc chính; d Đang...
 • 9
 • 194
 • 1

đề thi công chức môn chuyên nghành văn hóa bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành văn hóa bản gốc
... phát triển văn hoá bao gồm lĩnh vực chủ yếu sau đây: a Tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hoá; Thể chế thi t chế văn hoá; b Văn học, nghệ thuật; Giao lưu văn hoá với giới; Di sản văn hoá; ... sản văn hóa thi n nhiên giới, du lịch biển, du lịch sinh thái, tìm hiểu văn hóa - lịch sử" sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh nào? a Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, b Quảng Trị, Thừa Thi n ... thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch b Tổ chức thực quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật biểu diễn địa phương tổ chức địa bàn tỉnh c Thẩm định, cấp phép công diễn chương...
 • 9
 • 170
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành văn phòng bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành văn phòng bản gốc
... quan chuyên môn; b 12 quan chuyên môn; c 10 quan chuyên môn; d 15 quan chuyên môn Câu 14 Theo quy định Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ, văn phải lưu nào? a Một lưu văn thư ... quan, tổ chức; b Bản hoàn chỉnh nội dung, thể thức văn quan, tổ chức ban hành; c Bản hoàn chỉnh nội dung văn quan, tổ chức ban hành; d Bản hoàn chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày văn quan, tổ chức ... lưu văn thư quan; b Hai (bản gốc lưu Văn thư quan, lưu hồ sơ); c Ba (bản thảo cuối cùng, gốc chính); d Bốn (bản đánh máy, thảo, gốc chính); Câu 15 Theo quy định Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003,...
 • 9
 • 183
 • 0

đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc

đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc
... trình xây dựng? a Nhà thầu thi công xây dựng công trình; b Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; c Chủ đầu tư xây dựng công trình; d Cả a, b, c Câu 29 Theo quy định Luật Xây dựng năm ... Luật Xây dựng năm 2003, công trình xây dựng khởi công đáp ứng điều kiện sau ? a Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình b Có thi t kế vẽ thi công hạng mục, công trình phê duyệt c Có thi t ... tổ chức người giám sát thi công xây dựng công trình d Có mặt xây dựng để bàn giao toàn phần theo tiến độ xây dựng chủ đầu tư xây dựng công trình nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận Câu Theo...
 • 9
 • 179
 • 2

Xem thêm