CÂU hỏi, đáp án và THANG điểm kiến thức chung

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐ A NĂM 2002 pdf

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐ A NĂM 2002 pdf
... 40 + (20) Vẽ ảnh: Thay số: v max = 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4* 1/4* 1/4 1/4 B B' O A A' 2) Sơ đồ tạo ảnh: AB d1 O F O A1 B1 G A2 B2 A3 B3 d1' d2 d2' d3 d3' Khi dịch chuyển vật AB, điểm B dịch chuyển đờng ... 5cm nằm ph a âm trục toạ độ, thời điểm t = vật có: li độ: x = Asin = -5cm vận tốc: v = Acos = A = 5cm = - /2 Do phơng trình dao động x = 5sin(20t - /2) (cm) Các thời điểm vật qua vị trí lò ... Lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng ứng với giá trị nhỏ t, tức là: tmin = (/30) s 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 Câu 7: ( 1điểm) Theo công thức Anhxtanh tợng quang điện: hc = A + m e v max...
 • 4
 • 139
 • 0

Đáp án thang điểm môn toán khối A

Đáp án và thang điểm môn toán khối A
... tích khối chóp (1,0 điểm) M A' I C' B' 2a 3a K A C H a B Hạ IH ⊥ AC ( H ∈ AC ) ⇒ IH ⊥ ( ABC ) ; IH đường cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA ' = ⇒ IH // AA ' ⇒ AA ' CA ' 3 AC = A ' C − A ... A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a Diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích khối tứ diện IABC : V = IH S ΔABC = Trang 2/4 0,50 Câu Đáp án Hạ AK ⊥ A ' B ( K ∈ A ' B) Vì BC ⊥ ( ABB ' A ... A ' B) Vì BC ⊥ ( ABB ' A ') nên AK ⊥ BC ⇒ AK ⊥ ( IBC ) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( IBC ) AK AK = V (1,0 điểm) SΔAA ' B = A' B AA ' AB A ' A2 + AB = 2a Điểm 0,25 0,25 Tìm giá trị lớn nhất,...
 • 4
 • 568
 • 0

Câu hỏi, đáp án hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số

Câu hỏi, đáp án và hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số
... 35 Đáp án: Phương án a) Bài 5.10 Đáp án: Phương án c) Bài 5.11 Đáp án: Phương án d) Bài 5.12 Đáp án: Phương án a) Bài 5.13 Đáp án: Phương án c) Bài 5.14 Đáp án: Phương án b) 36 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ... Phương án d) Bài 3.9 Đáp án: Phương án c) Bài 3.10 Đáp án: Phương án b) Bài 3.11 Đáp án: Phương án a) Bài 3.12 Đáp án: Phương án c) Bài 3.13 Đáp án: Phương án a) Bài 3.14 Đáp án: Phương án b) ... + 1⎤ ⎣ ⎦ Bài 6.7 Đáp án: Phương án c) Bài 6.8 Đáp án: Phương án a) Bài 6.9 Đáp án: Phương án b) Bài 6.10 Đáp án: Phương án d) 41 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG Bài 7.1 Hãy tính toán DFT với N = 15...
 • 52
 • 2,623
 • 8

Đáp án thang điểm đề thi chính thức môn thi: Văn, khối C năm 2002

Đáp án và thang điểm đề thi chính thức môn thi: Văn, khối C năm 2002
... s c vào ngời lao động, vào sống, khát vọng sống mạnh mẽ họ Tình c m nhân đạo rõ ràng c nét mẻ so với tình c m nhân đạo đ c thể nhiều t c phẩm văn h c th c tr c cách mạng Thang điểm: ĐH: 5,0 điểm, ... ý a: 0,5 ý b: 1,5 ý c: 1,75 ý 4: 0,5 C : 7,0 điểm, đó: ý 1: 0,75 ý 2: 0,25 ý a: 0,5 ý b: 2,5 ý c: 2,5 ý 4: 0,5 C u C c ý c n c : Giới thi u t c giả, t c phẩm vị trí đoạn trích: - Xuân Quỳnh (1942 ... đ c điểm sóng Bình giảng c u đầu: - Nỗi nhớ bao trùm không gian, thời gian: lòng sâu - mặt n c, ngày - đêm - Nỗi nhớ thờng tr c, không tồn th c mà ngủ, len lỏi vào gi c mơ, tiềm th c (C th c) ...
 • 4
 • 194
 • 0

Đáp án thang điểm thi tuyển viên chức

Đáp án và thang điểm thi tuyển viên chức
... gian chưa thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phương án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phương án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý 15 điểm + Phương án tổ chức hoạt động học tập học ... đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm Nội dung (30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể ... điểm Phần III: Hoạt động thày trò (45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý (kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố, hướng dẫn ghi vở) 10 điểm - Tổ chức...
 • 5
 • 262
 • 1

Đáp án thang điểm thi tuyển viên chức

Đáp án và thang điểm thi tuyển viên chức
... gian chưa thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phương án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phương án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý 15 điểm + Phương án tổ chức hoạt động học tập học ... đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm Nội dung (30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể ... điểm Phần III: Hoạt động thày trò (45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý (kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố, hướng dẫn ghi vở) 10 điểm - Tổ chức...
 • 5
 • 377
 • 2

Đáp án thang điểm thi tuyển viên chức

Đáp án và thang điểm thi tuyển viên chức
... gian chưa thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phương án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phương án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý 15 điểm + Phương án tổ chức hoạt động học tập học ... đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm Nội dung (30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể ... điểm Phần III: Hoạt động thày trò (45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý (kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố, hướng dẫn ghi vở) 10 điểm - Tổ chức...
 • 5
 • 962
 • 7

Đáp án thang điểm thi tuyển viên chức

Đáp án và thang điểm thi tuyển viên chức
... gian chưa thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phương án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phương án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý 15 điểm + Phương án tổ chức hoạt động học tập học ... đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm Nội dung (30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể ... điểm Phần III: Hoạt động thày trò (45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý (kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố, hướng dẫn ghi vở) 10 điểm - Tổ chức...
 • 5
 • 228
 • 0

Đáp án thang điểm thi tuyển viên chức

Đáp án và thang điểm thi tuyển viên chức
... gian chưa thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phương án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phương án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý 15 điểm + Phương án tổ chức hoạt động học tập học ... đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm Nội dung (30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể ... điểm Phần III: Hoạt động thày trò (45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý (kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố, hướng dẫn ghi vở) 10 điểm - Tổ chức...
 • 5
 • 186
 • 0

2 MA DE KT1T CHUONG 2 LY 10 (co dap an va thang diem)

2 MA DE KT1T CHUONG 2 LY 10 (co dap an va thang diem)
... 20 N (0 ,25 đ) Fk − Fmst = ma ⇒ a = Fk − Fmst = 8m / s (0,5đ) m b) v = v + at = 24 m / s (0,5đ) at = 36m (0,5đ) c) v = v0 + at = 40m / s (0 ,25 đ) a = −µt g = −2m / s (0 ,25 đ) v '−v t= = 20 s (0 ,25 đ) ... trước chạm đất 2 v = v + ( gt ) = 52, 2m / s (0,5đ) Bài 2: (2, 5đ) a) Fmst = µt N = 1500N (0 ,25 đ) − Fmst = ma ⇒ a = b) t = − Fmst = −1m / s (0,5đ) m v − v0 = 15s (0,5đ) a at = 1 12, 5m (0,5đ) c) v ... với người, động vật, xe, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động làm cho vật chuyển động (0 ,25 đ) II) Bài tâp: Bài 1: (2, 5đ) - Vẽ quỹ đạo: y= g 2v0 x2 = x (0,5đ) 125 Vẽ (0,5đ) - Quả bóng đã...
 • 5
 • 215
 • 1

de thi thu toan 11 KHI moi ( co dap an va thang diem)

de thi thu toan 11 KHI moi ( co dap an va thang diem)
... nối RQ Ta có: ( MNP ) ∩ ( ABCD ) = MN 0,75 0,5 ( MNP ) ∩ ( SAB ) = MP ( MNP ) ∩ ( SBC ) = PQ ( MNP ) ∩ ( SCD ) = QR ( MNP ) ∩ ( SDA ) = RN Vậy thi t diện hình chóp S.ABCD với mp(MNP) ngũ giác ... tròn (C’) có tâm I (- 2;-4) ,bán kính R’ =|-2|.2=4 Phương trình đường tròn (C’) : (x+2)2 + (y+4 )2 =16 a) Ta có S ∈ ( SAB ) ∩ ( SCD ) Ta lại có AB//CD ,mà AB ⊂ ( SAB ) ,CD ⊂ ( SCD ) Suy : ( ... (1 ,5đ’) 0.75đ’ 0.75đ’ *Với cox = thỏa mãn phương trình => x = π + k π (k∈ Z) nghiệm phương trình *Với cosx ≠ chia vế phương trình cho cos x ta đươc : 3– 4tanx + 3tan x = = + tan x cos x ⇔ 2tan...
 • 12
 • 321
 • 1

Bài giảng Đáp án thang điểm Vật Lý 11

Bài giảng Đáp án và thang điểm Vật Lý 11
... là: 0,5 64 A 0,5.3600 ≈ 0,6 ( g ) m = I3.t = 96500 F n ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ VẬT LÝ HỌC KÌ I-LỚP 11 Đề số 1: Câu Đáp án Kim loại Bán dẫn • Kim loại chất dẫn điện tốt • Tính dẫn điện nằm trạng ... kim • Ở nhiệt độ thấp, bán dẫn dẫn điện loại tăng theo, tính dẫn điện giảm kém, nhiệt độ cao bán dẫn dẫn điện tốt điện trở bán dẫn giảm •Dòng điện kim loại dòng Dòng điện bán dẫn dòng chuyển dời ... R2 + R 3b Cường độ dòng điện mạch chính: 1 0,5 0,5 0,5 q2 q1 2b Điểm 0,5 1 0.5 I= 3c ξb 12 = 1( A ) = R N + rb 10 + Hiệu điện hai điểm NM là: UMN= −ξ1 + I(r1 + R1 ) = -6 + 1.(1+6)= 1(V) Cường độ...
 • 3
 • 284
 • 0

Tài liệu Đáp án thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009 môn Địa docx

Tài liệu Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009 môn Địa docx
... mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cấu phân theo thành phần kinh tế năm 2000 năm 2006 a) Xử lí số liệu : - Tính bán kính đường tròn (r) : r2000 = 1,0 đơn vị bán kính ; r2006 ... phân theo thành phần kinh tế năm 2000 năm 2006 Rút nhận xét từ biểu đồ vẽ a) Về quy mô : tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2006 gấp 2,7 lần năm 2000 b) Về cấu : - Tỉ trọng ... RIÊNG (2,0 điểm) IV.a (2,0 đ) Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao số vùng kinh tế trọng điểm nước ta ? - Có vị trí địa lí đặc...
 • 4
 • 193
 • 0

Tài liệu Đáp án thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa doc

Tài liệu Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa doc
... thực có sức thu hút du khách Xác định tên, địa điểm, năm công nhận di sản (vật thể) thi n nhiên, văn hóa giới nớc ta (1,00 điểm) Tên di sản Địa điểm Thừa Thi n-Huế Quảng Ninh Quảng Nam Quảng Nam ... 0,25 Năm công nhận Cố đô Huế Vịnh Hạ Long Phố cổ Hội An Di tích Mỹ Sơn Phong Nha - Kẻ Bàng 0,25 Điểm toàn thi: I + II + III.a (hoặc III.b) = 10,00 điểm Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án ... ngời năm 2003) Tỉ lệ dân thành thị cha cao, nhng ngày tăng (từ 20,7% năm 1995 lên 25,8% năm 2003) - Tốc độ tăng dân số có xu hớng giảm dần (từ 1,65% năm 1995 xuống 1,35% năm 2002), riêng năm 2003...
 • 5
 • 186
 • 0

Xem thêm