20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI VIẾT NGÀNH QUẢN lý THỊ TRƯỜNG (LĨNH vực CÔNG THƯƠNG) năm 2016

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 10 pdf

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 10 pdf
... appropriate B suitable C commensurate D requisite 10 Don't count on him He's liable to out if things get too difficult A let B be C opt D stop 11 In this assignment, we will your work and then ... weary, thirsty and hungry as they are, (6) ! London is teeming with diverse places to eat and drink Whether you fancy a formal sitdown meal or a quick take-away kebab, this city has something ... beautifully furnished and close proximity to the beach 10 You look very terrible! What have you been getting to? Your answers: 10 Page of 12 Question 4: Give the correct form the word provided...
 • 12
 • 873
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 11 doc

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 11 doc
... answers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question There are TEN mistakes in this paragraph Write them down & give the correction Write your answers in the space provided (5p.) Line 10 11 12 13 ... space provided under this part (10p.) 0.5p for each correct answer B C D A A C B C C 10 D 11 D 12 D 13 C 14.C 15 C 16 C 17 D 18 C 19 D 20 B Question There are TEN mistakes in this paragraph Write ... eventually store it in sedimentary rocks within the Earth’s crust If too much carbon dioxide is lost, too much heat escapes out into the atmosphere This can cause the Earth to cool enough for...
 • 20
 • 435
 • 7

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 10 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 10 pot
... CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 10 Ngày thi: 21 tháng năm 2012 Câu Ý a b Đáp án Ý ... lập bảng xử lí số liệu, coi năm 1950 100 %, năm khác tính theo năm Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Điện 100 238 513 853 1224 1536 Than 100 143 161 207 186 291 Dầu 100 201 447 586 637 746 - Vẽ ... chiều kinh tuyến => nhân tố tạo nên quy luật phi địa đới Ví dụ: + Khu vực nhiệt đới cận nhiệt BBC, dòng nóng chảy phía Tây Đại Tây Dương nên khu vực Bắc Mĩ ấm áp, dòng lạnh chảy phía Đông Đại Tây...
 • 7
 • 810
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 11 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 11 pptx
... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo Dục) từ năm 2009 ...
 • 2
 • 414
 • 2

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Hóa 11 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Hóa 11 pptx
... phản ứng: 2A(k) + B(k)  C(k) (1) 4000C có lượng hoạt động hóa học (năng  lượng hoạt hóa) 140 KJ/mol; có mặt chất xúc tác, lượng hoạt hóa giảm 60 KJ/mol a So sánh tốc độ phản ứng có chất xúc tác ... trúc chúng b Năm chất có công thức phân tử C4H8O, không quang hoạt có tính chất vật lý thông thường khác (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi ) Hãy biểu diễn cấu trúc chúng Cho sơ đồ a/ Đề nghị chế ... môi trường axit HCl loãng cho hợp chất B (C11H14O) Chất B tạo cho cumen tác dụng với axetylclorua (xúc tác AlCl3) Khi B phản ứng với brom NaOH, sau axit hóa thu axit C Nếu đun nóng B với hỗn hợp...
 • 3
 • 992
 • 27

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tiếng Pháp 10 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tiếng Pháp 10 pptx
... sait ộcrire sans fautes." Et alors n'est-il pas important de savoir ộcrire sans fautes? Source: Libộration.fr Doự vient ce texte ? Entourez la lettre correspondant la bonne rộponse (0.5pt) a Dun ... mộtiers qui existent et les (8) qui sont (9) Vous trouverez peut-ờtre des idộes (10) vous naviez pas pensộ Il est vivement recommandộ de connaợtre un (11) de lộtudiant Il ... _ (19), de stages et une _ (20) dinformations utiles B CONNAISSANCE DE LA LANGUE : (10pts) I Complộtez les phrases suivantes par la prộposition qui convient (1pt) Si tu continues ...
 • 7
 • 609
 • 10

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 10 ppt

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 10 ppt
... Hãy cho biết loại vi sinh vật sau có kiểu dinh dưỡng nào? Nguồn lượng, nguồn cacbon chủ yếu, hình thức sống loại vi sinh vật (vi khu n lactic, vi khu n lam Anabaena, vi khu n tả, Nitrosomonas, ... người ta thấy có sinh trưởng vi khu n môi trường M3, M4 môi trường M1 M2 vi khu n phát triển - Các môi trường M1, M2, M3 M4 thuộc loại môi trường gì? - Nêu vai trò axit nicotinic vi khu n Proteus ... cho phép sinh vật nhân sơ tồn môi trường khắc nghiệt sinh vật khác? b Vi khu n lactic chủng I tổng hợp axit folic (một loại vitamin) không tổng phenylalanin (một loại axit amin) Còn vi khu n lactic...
 • 2
 • 399
 • 7

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 11 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 11 pot
... động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính chúng tập tính bẩm sinh? b Trong bệnh xơ cứng lan tỏa, bao myelin bị cứng lại thoái hóa Điều ảnh hưởng đến dẫn truyền ... sống cạn thải NH3 theo nước tiểu, động vật sống nước thải NH3 theo nước tiểu? Câu 10 (1,0 điểm) Em thi t kế thí nghiệm để chứng minh trình hô hấp thực vật có tỏa nhiệt? - HẾT - ...
 • 2
 • 319
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 10 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 10 pot
... KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC MỞ RỘNG HỘI CÁC TRƯỜNG CUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ Nam Định, ngày 20 tháng năm 2012 BAN ĐỀ THI BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC ĐỀ THI KHU VỰC (Lớp 10) Số lượng đề thi nhận: 12 đề, ... Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Nhận xét: 2.1 Ưu điểm: + Bám sát cấu trúc đề thi + Sát với chương trình + Có phân hoá cao 2.2 Hạn chế + Một số đề đưa nội dung phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, ... phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, từ, nội dung Đề thi thức Nội dung nguyên Câu Trường Bắc Ninh, Lào Lập bảng so sánh quốc gia Cai, Nội dung chỉnh sửa Nêu khác Quảng cổ đại phương Đông phương quốc...
 • 4
 • 465
 • 2

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 11 pdf

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 11 pdf
... TRƯỜNG CHUYÊN KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC MỞ RỘNG KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ Nam Định, ngày 20 tháng năm 2012 BAN ĐỀ THI BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC ĐỀ THI KHU VỰC (Lớp 11) Số lượng đề thi nhận: 12 đề, thuộc tỉnh: ... Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Nhận xét: 2.1 Ưu điểm: + Bám sát cấu trúc đề thi + Sát với chương trình + Có phân hoá cao 2.2 Hạn chế + Một số đề đưa nội dung phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, ... Hưng cách Duy tân Tại cải cách đề nghị cải cách Yên, Bắc Ninh, Hải không thực tân bối cảnh lịch sử Ninh Bình, Dương, Chu Văn An (HN), Thái Bình nước ta nào? Nêu số đề nghị cải cách tiêu biểu Vì...
 • 4
 • 367
 • 1

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 10 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 10 pptx
... 100 1; Có 50% số test n < 31 HẾT Trang - HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: TIN HỌC LỚP 10 ... SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: TIN HỌC LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI MÔN TIN HỌC LỚP 10 Chấm test Sơ lược giải thuật: Bài 1: Tìm số - Phân tích số m thành ... đơn đặt vé tiếp nhận Dữ liệu vào: Từ tệp văn TRAIN.INP, chứa thông tin: + Dòng chứa ba số nguyên n, m, d (1 ≤ n ≤ 5000; ≤ m ≤ 10; ≤ d ≤ 25) tương ứng sức chứa hành khách tàu, số hiệu ga thành...
 • 3
 • 148
 • 1

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 11 docx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 11 docx
... FESTIVAL.OUT 65 21 20 5324 122 238 243 10 15 Chú ý: 50% test có n≤50 m≤100 Bài 3: (7 điểm) Lều thi Trong kỳ thi Olympic Tin học đồng đội có n đội tuyển tham gia Ban Tổ chức bố trí đội làm việc lều riêng ... điểm tự động, đội thứ i phân vào làm việc lều thứ i Ở buổi thi thức, đội tiến hành bốc thăm xác định lều làm việc Dĩ nhiên, việc bốc thăm tin học hoá: Trước chứng kiến đội trưởng, ban tổ chức kích...
 • 3
 • 184
 • 2

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Toán 10 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Toán 10 pptx
... Điểm điểm Hệ phương trình tương đương: Câu HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Toán 10 Nội dung  x  y  y  1  Giải hệ phương trình:  2  x  y  x  y  2  1,0  x3 ...
 • 5
 • 233
 • 1

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn 11 doc

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Lý 11 doc
... HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2 011- 2012 MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 11 Ngày thi: 21 tháng năm 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian ... R0 cho trước - Một nguồn điện chiều chưa biết suất điện động điện trở - Dây dẫn điện Yêu cầu: - Thi t lập công thức tính suất điện động nguồn điện, có vẽ sơ đồ mạch điện minh hoạ - Nêu phương ... môi trường có chiết suất n2, R chùm tia sáng khúc xạ hội tụ điểm F nằm Ox, OF=f (hình vẽ 4) Hãy thi t lập phương trình giao tuyến mặt W với mặt phẳng Oxy theo Hình n1, n2 f Từ , nhận xét dạng...
 • 8
 • 185
 • 1

Đề thi thử quốc gia lần 5 năm 2016 môn hóa học

Đề thi thử quốc gia lần 5 năm 2016 môn hóa học
... nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 5, 88 gam sắt Giá trị m A 12,18 B 8,40 C 7,31 D 8,12 Câu 19: Công thức phân tử triolein A C54H104O6 B C57H104O6 C C57H110O6 D C54H110O6 Câu 20: Trong chất sau nitơ ... vừa đủ thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 25, 4 gam muối khan Giá trị m A 6 ,5 B 5, 6 C 16,8 D 11,2 Ra đề: Nguyễn Anh Phong – N.A.P Câu 28: Cho 5, 376 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng hết với 44,8 ... mol NaOH tham gia phản ứng Biết X phần trăm khối lượng MgO 20,30 457 % Giá trị a là: A 1,0 B 1, 05 C 1,10 D 0,98 Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, CH3CHO C2H5CHO cần dùng...
 • 5
 • 466
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg khu vực bắc bộ năm 2012 môn tin 10 pptxđáp án đề thi hsg khu vực bắc bộ năm 2012 môn địa 10ngành quản lý môi trường công nghiệp và đô thịngành quản lý môi trường đô thịxem điểm thi trường đại học ngoại thương năm 2012điểm thi trường đại học ngoại thương năm 2012tài liệu môn kinh tế và quản lý môi trườngbài tập môn kinh tế và quản lý môi trườngmôn kinh tế và quản lý môi trườngđề tài thực tập ngành quản lý môi trườngcác môn học chuyên ngành quản lý kinh tếtuyển dụng ngành quản lý môi trườngđáng giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường khu vựcđáng giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường khu vực khai thácdạng bài tập trả lời đúng sai môn kinh tế và quản lý môi trườngbai giang may cong cuTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)giao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppkế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeCấu hình web server trên windows