20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI TRẮC NGHIỆM NGÀNH QUẢN lý THỊ TRƯỜNG (LĨNH vực CÔNG THƯƠNG) năm 2016

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI trắc nghiệm NGÀNH QUẢN dược năm 2016

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI trắc nghiệm NGÀNH QUẢN lý dược năm 2016
... phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản chuyên môn đại bán thuốc doanh nghiệp là: A năm B năm C năm D năm Câu Người quản chuyên môn sở sản xuất ... thuốc từ dược liệu là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu Người quản chuyên ... năm B năm C năm D năm Câu 11 Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu 12 Người quản chuyên môn sở...
 • 100
 • 236
 • 0

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI VIẾT NGÀNH QUẢN THỊ TRƯỜNG (LĨNH vực CÔNG THƯƠNG) năm 2016

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI VIẾT NGÀNH QUẢN lý THỊ TRƯỜNG (LĨNH vực CÔNG THƯƠNG) năm 2016
... 13 /201 4/TT-BCT ngày 14/5 /201 4 quy định hoạt động công vụ công chức Quản thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) ... 13 /201 4/TT-BCT ngày 14/5 /201 4 quy định hoạt động công vụ công chức Quản thị trường? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) ... 13 /201 4/TT-BCT ngày 14/5 /201 4 quy định hoạt động công vụ công chức Quản thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời...
 • 20
 • 369
 • 4

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 10 pdf

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 10 pdf
... appropriate B suitable C commensurate D requisite 10 Don't count on him He's liable to out if things get too difficult A let B be C opt D stop 11 In this assignment, we will your work and then ... weary, thirsty and hungry as they are, (6) ! London is teeming with diverse places to eat and drink Whether you fancy a formal sitdown meal or a quick take-away kebab, this city has something ... beautifully furnished and close proximity to the beach 10 You look very terrible! What have you been getting to? Your answers: 10 Page of 12 Question 4: Give the correct form the word provided...
 • 12
 • 878
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 11 doc

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Anh 11 doc
... answers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question There are TEN mistakes in this paragraph Write them down & give the correction Write your answers in the space provided (5p.) Line 10 11 12 13 ... space provided under this part (10p.) 0.5p for each correct answer B C D A A C B C C 10 D 11 D 12 D 13 C 14.C 15 C 16 C 17 D 18 C 19 D 20 B Question There are TEN mistakes in this paragraph Write ... eventually store it in sedimentary rocks within the Earth’s crust If too much carbon dioxide is lost, too much heat escapes out into the atmosphere This can cause the Earth to cool enough for...
 • 20
 • 439
 • 7

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 10 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 10 pot
... CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 10 Ngày thi: 21 tháng năm 2012 Câu Ý a b Đáp án Ý ... lập bảng xử lí số liệu, coi năm 1950 100 %, năm khác tính theo năm Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Điện 100 238 513 853 1224 1536 Than 100 143 161 207 186 291 Dầu 100 201 447 586 637 746 - Vẽ ... chiều kinh tuyến => nhân tố tạo nên quy luật phi địa đới Ví dụ: + Khu vực nhiệt đới cận nhiệt BBC, dòng nóng chảy phía Tây Đại Tây Dương nên khu vực Bắc Mĩ ấm áp, dòng lạnh chảy phía Đông Đại Tây...
 • 7
 • 817
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 11 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Địa 11 pptx
... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo Dục) từ năm 2009 ...
 • 2
 • 418
 • 2

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Hóa 11 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Hóa 11 pptx
... phản ứng: 2A(k) + B(k)  C(k) (1) 4000C có lượng hoạt động hóa học (năng  lượng hoạt hóa) 140 KJ/mol; có mặt chất xúc tác, lượng hoạt hóa giảm 60 KJ/mol a So sánh tốc độ phản ứng có chất xúc tác ... trúc chúng b Năm chất có công thức phân tử C4H8O, không quang hoạt có tính chất vật lý thông thường khác (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi ) Hãy biểu diễn cấu trúc chúng Cho sơ đồ a/ Đề nghị chế ... môi trường axit HCl loãng cho hợp chất B (C11H14O) Chất B tạo cho cumen tác dụng với axetylclorua (xúc tác AlCl3) Khi B phản ứng với brom NaOH, sau axit hóa thu axit C Nếu đun nóng B với hỗn hợp...
 • 3
 • 1,000
 • 27

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tiếng Pháp 10 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tiếng Pháp 10 pptx
... sait ộcrire sans fautes." Et alors n'est-il pas important de savoir ộcrire sans fautes? Source: Libộration.fr Doự vient ce texte ? Entourez la lettre correspondant la bonne rộponse (0.5pt) a Dun ... mộtiers qui existent et les (8) qui sont (9) Vous trouverez peut-ờtre des idộes (10) vous naviez pas pensộ Il est vivement recommandộ de connaợtre un (11) de lộtudiant Il ... _ (19), de stages et une _ (20) dinformations utiles B CONNAISSANCE DE LA LANGUE : (10pts) I Complộtez les phrases suivantes par la prộposition qui convient (1pt) Si tu continues ...
 • 7
 • 616
 • 10

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 10 ppt

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 10 ppt
... Hãy cho biết loại vi sinh vật sau có kiểu dinh dưỡng nào? Nguồn lượng, nguồn cacbon chủ yếu, hình thức sống loại vi sinh vật (vi khu n lactic, vi khu n lam Anabaena, vi khu n tả, Nitrosomonas, ... người ta thấy có sinh trưởng vi khu n môi trường M3, M4 môi trường M1 M2 vi khu n phát triển - Các môi trường M1, M2, M3 M4 thuộc loại môi trường gì? - Nêu vai trò axit nicotinic vi khu n Proteus ... cho phép sinh vật nhân sơ tồn môi trường khắc nghiệt sinh vật khác? b Vi khu n lactic chủng I tổng hợp axit folic (một loại vitamin) không tổng phenylalanin (một loại axit amin) Còn vi khu n lactic...
 • 2
 • 403
 • 7

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 11 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sinh 11 pot
... động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính chúng tập tính bẩm sinh? b Trong bệnh xơ cứng lan tỏa, bao myelin bị cứng lại thoái hóa Điều ảnh hưởng đến dẫn truyền ... sống cạn thải NH3 theo nước tiểu, động vật sống nước thải NH3 theo nước tiểu? Câu 10 (1,0 điểm) Em thi t kế thí nghiệm để chứng minh trình hô hấp thực vật có tỏa nhiệt? - HẾT - ...
 • 2
 • 326
 • 5

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 10 pot

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 10 pot
... KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC MỞ RỘNG HỘI CÁC TRƯỜNG CUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ Nam Định, ngày 20 tháng năm 2012 BAN ĐỀ THI BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC ĐỀ THI KHU VỰC (Lớp 10) Số lượng đề thi nhận: 12 đề, ... Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Nhận xét: 2.1 Ưu điểm: + Bám sát cấu trúc đề thi + Sát với chương trình + Có phân hoá cao 2.2 Hạn chế + Một số đề đưa nội dung phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, ... phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, từ, nội dung Đề thi thức Nội dung nguyên Câu Trường Bắc Ninh, Lào Lập bảng so sánh quốc gia Cai, Nội dung chỉnh sửa Nêu khác Quảng cổ đại phương Đông phương quốc...
 • 4
 • 467
 • 2

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 11 pdf

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Sử 11 pdf
... TRƯỜNG CHUYÊN KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC MỞ RỘNG KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ Nam Định, ngày 20 tháng năm 2012 BAN ĐỀ THI BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC ĐỀ THI KHU VỰC (Lớp 11) Số lượng đề thi nhận: 12 đề, thuộc tỉnh: ... Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Nhận xét: 2.1 Ưu điểm: + Bám sát cấu trúc đề thi + Sát với chương trình + Có phân hoá cao 2.2 Hạn chế + Một số đề đưa nội dung phức tạp + Chưa hoàn thi n câu, ... Hưng cách Duy tân Tại cải cách đề nghị cải cách Yên, Bắc Ninh, Hải không thực tân bối cảnh lịch sử Ninh Bình, Dương, Chu Văn An (HN), Thái Bình nước ta nào? Nêu số đề nghị cải cách tiêu biểu Vì...
 • 4
 • 369
 • 1

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 10 pptx

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Tin 10 pptx
... 100 1; Có 50% số test n < 31 HẾT Trang - HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: TIN HỌC LỚP 10 ... SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN THI: TIN HỌC LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI MÔN TIN HỌC LỚP 10 Chấm test Sơ lược giải thuật: Bài 1: Tìm số - Phân tích số m thành ... đơn đặt vé tiếp nhận Dữ liệu vào: Từ tệp văn TRAIN.INP, chứa thông tin: + Dòng chứa ba số nguyên n, m, d (1 ≤ n ≤ 5000; ≤ m ≤ 10; ≤ d ≤ 25) tương ứng sức chứa hành khách tàu, số hiệu ga thành...
 • 3
 • 150
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi hsg khu vực bắc bộ năm 2012 môn địa 10ngành quản lý môi trường công nghiệp và đô thịđề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ trường đại học ngoại thươngngành quản lý môi trường đô thịluận văn chuyên đề đề tài nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2001 cho nhà máy sắt thép thủ đức công ty thép miền namxem điểm thi trường đại học ngoại thương năm 2012điểm thi trường đại học ngoại thương năm 2012môn học kinh tế và quản lý môi trườngcâu hỏi trắc nghiệm về quản lý tài chính côngđề tài thực tập ngành quản lý môi trườngtuyển dụng ngành quản lý môi trườngvận dụng lý thuyết dạy học nêu vấn đề để xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chươngứng dụng violet để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quancâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành quản lý lưu trữnghiên cứu ứng dụng khí cụ bay tự động vào công tác quan trắc phục vụ quản lý môi trườngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả