giay dang ky thanh lap cong ty BẰNG TIẾNG ANH

Đăng thành lập Công ty cổ phần

Đăng ký thành lập Công ty cổ phần
... Thành lập sở hợp doanh nghiệp Thành lập sở chuyển đổi Tên công ty: Tên công ty viết tiếng Việt (ghi chữ in hoa): Tên công ty viết tiếng nước (nếu có): Tên công ty viết ... ngành Mã ngành Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): Tổng số cổ phần: Mệnh giá cổ phần: Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: Nguồn vốn điều lệ: Loại nguồn ... Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 10 Thông tin đăng thuế: STT Các tiêu thông tin đăng thuế Thông tin Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế...
 • 4
 • 86
 • 0

Báo cáo " Sự thành lập Công ty Đông Ấn Anh và những nỗ lực thâm nhập phương Đông trong thế kỷ XVII." pot

Báo cáo
... the ndi rdng nude Anh " Tir cuoi the ky XIX, giai hoc gia Anh da khang djnh vai tro cua NQ- hoang Elizabeth sir trdi day Clia hang hai Anh: "Chinh duoi thai Elizabeth nirac Anh lan dau tien hoi ... no bat dau huong sire manh bi6n va khu virc Tan the giai Vai diem chung ta danh dau sir khai dSu cua qua trinh banh truang ddu hieu d§u tien ciia sir tr6i day Clia nuac Anh" J.R Seeley, The Expansion ... ciia ngudi Anh IrtMi bien Anh phdi phan nao thay ddi chinh sdch ddi so vdi cdc dan tdc khac nhu Tay Ban Nha vdi mien Ddng An Trong van ban ban hanh Bd Dao Nba, Ha Lan Thuong nhan Anh nam 1593...
 • 9
 • 322
 • 2

Cấp giấy đăng hoạt động Công ty Luật hợp danh hoặc công ty luật TNHH (sau đây gọi tắt là công ty luật), mã số hồ sơ 135978 pot

Cấp giấy đăng ký hoạt động Công ty Luật hợp danh hoặc công ty luật TNHH (sau đây gọi tắt là công ty luật), mã số hồ sơ 135978 pot
... sinh Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) Ghi đăng hoạt động cho Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với nội dung sau đây: Tên đầy đủ Công ty luật (ghi ... Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………… Chúng gồm luật sư có tên danh sách sau đây: Stt ... Sở Tư pháp - Cơ quan phối hợp: g) Kết thực thủ tục hành chính: Giấy đăng hoạt động h) Lệ phí: i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Giấy đề nghị đăng hoạt động công ty luật k) Yêu cầu, điều kiện...
 • 4
 • 206
 • 0

Tài liệu Đăng tạo lập Gmail Free bằng tiếng việt hỗ trợ hình ảnh chi tiết

Tài liệu Đăng ký tạo lập Gmail Free bằng tiếng việt hỗ trợ hình ảnh chi tiết
... Vây bạn có tài khoản thư điện tử để giao tiếp với người VnTim™ Cập nhật thêm ngày 07/04/2010 Hiện việc đăng Gmail phải xác nhận bắng số điện thoại Ko trước đăng tự nên ko thể đăng hộ bạn ... tự động cho tiếng việt) Sau nhận dược mã xác minh bạn điền vào ô trống đẻ xác minh Chú ý: nhiều bạn ko đăng GMail dù làm theo hướng dẫn nhiều lần bạn dùng trình duyệt khác để đăng đợi vài ... nhiều lần bạn dùng trình duyệt khác để đăng đợi vài phút sau vào đăng lại Tạo nhiều địa email ảo cho GMail Cách sử dụng GMail hiệu Chúc bạn thành công ...
 • 4
 • 203
 • 0

HUONG DAN DANG KY THANH VIEN DU THI OLYMPIC TIENG ANH TREN INTERNET

HUONG DAN DANG KY THANH VIEN DU THI OLYMPIC TIENG ANH TREN INTERNET
... bạn dùng để sau bạn quên mật bạn sử dụng) Để tham gia Dịch vụ giáo dục (thi Olympic tiếng Anh, Cổng giáo dục trực tuyến goEdu) bạn phải click vào Dịch vụ giáo dục Khi bạn thấy hệ thống yêu cầu ... thành công bạn trở lại trang myGo bạn chọn lại trang IOE để tham gia thi cách sau: Nếu bạn lần tham gia thi Tiếng Anh mạng Vào thi gặp Thông báo sau: Bạn điền đầy đủ thông tin Trường lớp bạn vào ... bạn Bạn là: Bạn chọn học sinh, giáo viên hay phụ huynh (lưu ý đối tượng học sinh tham gia Olympic tiếng Anh) Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: + Nếu bạn thuộc đối tượng học sinh giáo viên bạn...
 • 11
 • 1,849
 • 1

HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÀNH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
... “Bạn đăng thành công” HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP o Khi bạn đăng thành công chấp nhận thành viên trang web IOE Để tham gia thi Tiếng Anh mạng bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống Có cách để bạn đăng ... dụng mạng Việt Nam” ấn Đăng Khi bạn đăng thành công bạn trở lại trang myGo bạn chọn lại trang IOE để tham gia thi cách sau: Nếu bạn lần tham gia thi Tiếng Anh mạng Vào thi gặp Thông báo sau: ... vào Đăng nhập hình sau: Khi cửa sổ Đăng nhập sau : Bạn điền Tài khoản (tên tài khoản, tên đăng nhập) Mật mà bạn đăng vào ấn Enter bàn phím bạn ấn vào Đăng nhập Cách Khi bạn ấn vào phần “Vào thi ...
 • 11
 • 1,597
 • 0

Đăng thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức): Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng mẫu dấu pot

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức): Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu pot
... (theo mẫu) - Điều lệ công ty có đầy đủ chữ chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật công ty - Bản hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp ... Đăng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên người đại diện theo pháp luật với nội dung sau: Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) Thành lập Thành lập sở tách doanh nghiệp Thành ... - Sở KH&ĐT - Cơ quan phối hợp: + Tổng Cục thuế (Thông qua sở liệu quốc gia đăng doanh nghiệp) + Công an tỉnh Quảng Nam * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, dấu...
 • 15
 • 485
 • 0

Đăng thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng mẫu dấu potx

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu potx
... luật với nội dung sau: Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) Thành lập Thành lập sở tách doanh nghiệp Thành lập sở chia doanh nghiệp Thành lập sở hợp doanh nghiệp Thành lập sở chuyển ... tỉnh Quảng Nam * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu * Lệ phí: - Lệ phí đăng doanh nghiệp: 200.000 đồng (Quy định Quyết định ... mẫu) - Điều lệ công ty có đầy đủ chữ chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật công ty - Bản hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực nhân hợp pháp chủ sở hữu công ty + CMND hiệu...
 • 15
 • 261
 • 0

Đăng thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng mẫu dấu pot

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu pot
... gia đăng doanh nghiệp) + Công an tỉnh Quảng Nam * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu * Lệ phí: - Lệ phí đăng doanh nghiệp: ... mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu) Danh sách thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu) * Yêu cầu, điều kiện thực ... pháp luật với nội dung sau: Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) Thành lập Thành lập sở tách doanh nghiệp Thành lập sở chia doanh nghiệp Thành lập sở hợp doanh nghiệp Thành lập sở chuyển...
 • 15
 • 542
 • 0

Đăng thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng mẫu dấu docx

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu docx
... gia đăng doanh nghiệp) + Công an tỉnh Quảng Nam * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu * Lệ phí: - Lệ phí đăng doanh nghiệp: ... trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) Thành lập Thành lập sở tách doanh nghiệp Thành lập sở chia doanh nghiệp Thành lập sở hợp doanh nghiệp Thành lập sở chuyển đổi Tên công ty: Tên công ty ... nước giấy tờ hiệu lực sau: Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam Giấy xác nhận đăng công dân Giấy xác nhận gốc Việt Nam Giấy xác nhận có gốc Việt Nam Giấy...
 • 14
 • 400
 • 0

Đăng thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng mẫu dấu pot

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu pot
... thành viên công ty Đăng công ty hợp danh với nội dung sau: Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) Thành lập Thành lập sở tách doanh nghiệp Thành lập sở chia doanh nghiệp Thành lập ... hợp: + Tổng Cục thuế (Thông qua sở liệu quốc gia đăng doanh nghiệp) + Công an tỉnh Quảng Nam * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng doanh nghiệp, dấu giấy chứng nhận đăng ... nghiệp (theo mẫu) - Điều lệ công ty có đầy đủ chữ thành viên hợp danh - Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu) , kèm theo danh sách phải có: - Bản hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực...
 • 14
 • 233
 • 0

Giấy chứng nhận đăng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.
... tháng .năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-2) Chứng nhận đăng thay đổi (tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: Số TT Số; Ngày, ... số: Số TT Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi công ty Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng hộ thường trú: Chỗ tại: Chữ ký: ...
 • 3
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đăng ký thành lập công ty cổ phầnđăng ký thành lập công ty ở đâuđăng ký thành lập công ty tnhhđăng ký thành lập công tythủ tục đăng ký thành lập công ty conhồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phầnbiểu mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phầnthủ tục đăng ký thành lập công ty tnhhhồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhhthủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh mtvđơn đăng ký thành lập công ty tnhhcách đăng ký thành lập công ty tnhhmẫu đăng ký thành lập công ty tnhhđăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viênđăng ký thành lập công ty tnhh ở đâuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm