don xac nhan gia dinh van hoa

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) ppt

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) ppt
... chất, văn hóa tinh thần thành viên gia đình ngày nâng cao Điều kiện 2: Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận) l) Căn pháp lý thủ tục hành ... 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn buôn văn hóa”, “Làng văn ... g) Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành Giấy công nhận k) Yêu cầu, điều kiện để thực thủ tục hành chính: Điều kiện 1: - Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng,...
 • 3
 • 1,357
 • 1

Quy chế công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa pps

Quy chế công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa pps
... cho gia đình, làng, khu phố đạt danh hiệu văn hoá Đ i ề u Gia đình, làng, khu phố công nhận Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá vi phạm quy định Quy chế không xét công nhận tiếp đợt ... Làng văn hoá, Khu phố văn hoá có cấp công nhận: a- Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận; b- Gia đình văn hoá, Làng ... định công nhận, kèm theo giấy công nhận; 2- Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận trao Quy t định công nhận, kèm theo công...
 • 9
 • 552
 • 0

Công nhận Gia đình Văn hóa doc

Công nhận Gia đình Văn hóa doc
... xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa Biên họp bình xét khu dân cư kèm theo danh sách gia đình đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp trí đề ... kết dân tộc), Khu dân cư tổ chức công bố Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ghi “Sổ vàng Gia đình văn hóa khu dân cư Hồ sơ Thành phần ... đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” tổ chức họp để bình xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Vào dịp 18/11 hàng năm...
 • 3
 • 987
 • 1

Thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ppt

Thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ppt
... ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa ; b Biên họp bình xét khu dân cư kèm theo danh sách gia đình đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp ... chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa , “Làng văn hóa , “Tổ dân phố văn hóa - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, ngày 07/6/2011 sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ quy định có liên quan đến thủ tục ... dân tộc), Khu dân cư tổ chức công bố trao Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ghi “Sổ vàng Gia đình văn hóa khu dân cư b) Cách thức...
 • 5
 • 475
 • 0

Công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn

Công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn
... tốt nghiệp: Công tác xây dựng gia đình văn hoá Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn gia đình Việt Nam khẳng định vai trò gia đình hội hội gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ... tốt nghiệp: Công tác xây dựng gia đình văn hoá Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn tạo định hướng chủ yếu xây dựng gia đình chủ nghĩa hội (gia đình chủ nghĩa hội đời kế thừa nét đẹp gia đình truyền ... phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung tiểu luận bao gồm: Cơ sở lý luận vấn đề gia đình xây dựng gia đình văn hoá Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hoá Tân Hoà Huyện Buôn Đôn từ...
 • 28
 • 352
 • 1

Công tác xây dựng gia đinh văn hóa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện nay, thực trạng và giải pháp

Công tác xây dựng gia đinh văn hóa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện nay, thực trạng và giải pháp
... NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện ... hiệu Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình từ tỉnh Vĩnh ... hạn chế công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình 26 CHƯƠNG 2: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG...
 • 58
 • 1,531
 • 5

CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện ... hiệu Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình từ tỉnh Vĩnh ... hạn chế công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình 26 CHƯƠNG 2: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG...
 • 41
 • 1,036
 • 3

CÔNG TÁC XÂYDỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH,TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC XÂYDỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH,TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... đình văn hóa 1.1.2.2 Cách chấm điểm gia đình văn hóa 1.1.2.3 Quy định công nhận gia đình văn hóa 13 1.2 Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình thời gian ... đời sống gia đình huyện Tam Bình 14 1.2.2 Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình 18 1.2.2.1 Những kết đạt công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình ... NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện...
 • 58
 • 506
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... hiệu Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình từ tỉnh Vĩnh ... NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện ... trước thực trạng đó, thành viên huyện Tam Bình nên định chọn đề tài: “CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” để làm Luận văn Tốt nghiệp Nội...
 • 41
 • 2,770
 • 15

Gia đình văn hoá

Gia đình văn hoá
... dựng gia đình văn hóa Khái niệm: gia đình văn hóa ý nghĩa việc xây dựng gia đình văn hóa Trách nhiệm người Qua tình trên, em hiểu giahoá? Theo em gia đình gia đình văn đình bạn Hiển gia đình ... mẹ gái Trong gia đình thiết phải có trai Không cần có phân công chặt chẽ công việc gia đình Gia đình có nhiều gia đình hạnh phúc Con tham gia bàn bạc công việc gia đình Trong gia đình, người cần ... đình bạn Huy? * Gia đình bạn Hiển: - Sum họp đầm ấm - Các thành viên quan tâm đến Gia đình văn hóa * Gia đình bạn Huy: - Bố mẹ bất hòa, bỏ - Thiếu quan tâm đến Gia đình thiếu văn hóa Thảo luận...
 • 15
 • 600
 • 0

Xây dựng gia đình văn hóa _GDCD7

Xây dựng gia đình văn hóa _GDCD7
... Gia đình đại (gia đình nhỏ) Gia đình truyền thống (gia đình lớn) Câu hỏi thảo luận nhóm: Nhóm 1: Trong gia đình cô Hoa, người đối xử với nào? Đời sống ... hóa tiêu biểu năm 2007 Gia đình truyền thống, ông bà mẫu mực cháu thảo hiền Mô hình Gia đình Làm ăn kinh tế giỏi; xoá đói, giảm nghèo BÁO CÁO KẾT QỦA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TT Tên đơn vị Tổng ... chuẩn gia đình văn hoá Nhóm 1: Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến Nhóm 2: Thực kế hoạch hoá gia đình Nhóm 3: Đoàn kết với xóm làng, cộng đồng Nhóm 4: Thực tốt trách nhiệm công dân Gia đình hoà...
 • 30
 • 1,503
 • 3

Tiết 11-Bài 9(tiêt1): Xây dựng gia đình văn hoá

Tiết 11-Bài 9(tiêt1): Xây dựng gia đình văn hoá
... sinh cần làm để góp phần xây dựng gia đình văn hoá? ( Thảo luận theo bàn trả lời) Tiết 11-Bài9 Xây dựng gia đình văn hoá II- Gia đình văn hoá: Gia đình văn hoá là: gia đình hoà thuận , hạnh phúc,tiến ... với gia đình http://violet.vn/thcs-dapcau-bacninh Tiết 11-Bài9 Xây dựng gia đình văn hoá II- Gia đình văn hoá: Xây dựng gia đình văn hoá cho gia đình thực tổ ấm, góp phần xây dựng xã hội văn minh ... hoạch hoá gia đình http://violet.vn/thcs-dapcau-bacninh Tiết 11-Bài9 Xây dựng gia đình văn hoá II- Gia đình văn hoá: Để xây dựng gia đình văn hoá người cần thực tốt bổn phận trách nhiệm với gia...
 • 19
 • 7,512
 • 32

bài xây dung gia đình văn hóa t1

bài xây dung gia đình văn hóa t1
... đ xây dựng gia đình trở thành gia đình văn hóa? ?Em nhận xét nề nếp , cách sống gia đình cô Hòa? 1.Tìm hiểu truyện đọc SGK: “Một gia đình văn hóa a Gia đình cô Hòa gồm có người, thuộc gia đình ... hội * Lòng khoan dung có ý nghĩa sống người? Tìm hiểu truyện đọc SGK: “Một gia đình văn hóa Nội dung học: a Khái niệm : Thế gia đình văn hóa? b Ý nghĩa việc xây dựng gia đình văn hóa c Trách nhiệm ... Nội dung học a Khái niệm - Gia đình văn hóa gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết với xóm giềng làm tốt nghĩa vụ công dân - Để xây dựng gia đình văn hóa...
 • 17
 • 1,166
 • 3

XAY DUNG GIA DINH VAN HOA

XAY DUNG GIA DINH VAN HOA
... Truyện đọc: “Một gia đình văn hố” (SGK – T26) Dựa vào nội dung SGK em trả lời câu hỏi sau: Gia đình Hòa có người? Là gia đình hệ? Trả lời: – Gia đình Hồ có người – Thuộc mơ hình gia đình hệ, => ... Thế lòng khoan dung? Đặc điểm cuả lòng khoan dung? Khi bạn mắc lỗi với bạn nhận điều xin lỗi em làm gì? Các em nghe hát: “Ba nến lung linh” nhạc só Ngọc Lễ chưa? Tiết 11 – Bài XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ... câu hỏi sau: - Gia đình em công nhận gia đình văn hoá chưa? + Nếu cộng nhận gia đình văn hoá em cho biết: gia đình em công nhận? + Còn chưa chưa công nhận? Dặn dò: • Các thành viên gia đình nói...
 • 23
 • 649
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đơn xin xác nhận gia đình văn hoámẫu đơn xin xác nhận gia đình văn hóađề nghị xác nhận gia đình văn hóagiấy xác nhận gia đình văn hóaxác nhận gia đình văn hóamẫu giấy xác nhận gia đình văn hóađơn xin chứng nhận gia đình văn hóaquy chế công nhận gia đình văn hóathủ tục công nhận gia đình văn hóatiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóatiêu chí công nhận gia đình văn hóađiều kiện công nhận gia đình văn hóaquy định công nhận gia đình văn hóamẫu đơn xác nhận gia đình khó khănquyết định công nhận gia đình văn hoáđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươnggiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cođề thi anh 8 phú ninhbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )kiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim