Các kỹ thuật hiển vi điện tử truyền qua (TEM) trong phân tích vật liệu

Hiển vi điện tử truyền qua TEM

Hiển vi điện tử truyền qua TEM
... nghiêng chùm điện tử tới nhờ hệ thống lệch 5.2.1.2 ảnh hiển vi điện tử truyền qua quét ảnh SEM đợc tạo thành từ tín hiệu điện tử truyền qua, ảnh hiển vi điện tử truyền qua quét (ảnh STEM) có đặc ... Kính hiển vi điện tử truyền qua- TEM, kính hiển vi điện tử quét-SEM, thiết bị vi phân tích mũi dò điện tử- EPMA (chơng 8), v.v thiết bị sử dụng thông tin nói Một tiến quan trọng thiết bị quang điện ... quang điện tử phát triển 30 năm qua kính hiển vi điện tử truyền qua quét (Scanning Transmission Electron Microscope-STEM) STEM hệ kính hiển vi điện tử đợc phát triển cách thêm chức SEM cho TEM phân...
 • 33
 • 981
 • 8

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua
... Charged-Couplede Device Kính hiển vi quang học Kính hiển vi điện tử Kính hiển vi điện tử truyền qua Kính hiển vi điện tử truyền qua với độ phân giải cao Kính hiển vi điện tử quét Độ phóng đại ... K.37 Tìm hiểu kính hiển vi điện tử truyền qua ThS Lê Văn Nhạn CHƢƠNG 3: KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA[ 6] Hỉnh ảnh thực tế TEM (Transmission Electron Microscopy: kính hiển vi điện tử truyền qua) ... xạ điện tử thƣờng đƣợc dùng kính hiển vi điện tử nhƣ kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM) 6.2 Các loại nhiễu xạ 6.2.1 Nhiễu xạ điện tử lựa chọn vùng Nhiễu xạ điện...
 • 80
 • 366
 • 2

đề tài các loại kính hiển vi điện tử

đề tài các loại kính hiển vi điện tử
... loại kính hiển vi sau đay: - Kính hiển vi quang học Kính hiển vi điện tử truyền qua Kính hiển vi điện tử quét Kính hiển vi điên tử tunel hệ kính hiển vi quét đầu Kính hiển vi lực nguyên tử Kính ... Kính hiên vi quét trường gần kính hiển vi đồng tiêu Ta tìm hiểu loại kính hiển vi điện tử: Kính hiển vi điện tử truyền qua, Kính hiển vi điện tử quét, Kính hiển vi điện tử tunel, Kính hiển vi lực ... kính điện tử ,kính hiển vi điện tử truyền qua cho độ phóng đại cỡ triệu lần.Song bắt chước cách phóng đại kiểu ghép thấu kính nên kính hiển vi điện tử có nhiều hạn chế .kính hiển vi điện tử quét...
 • 19
 • 1,061
 • 3

các loại kính hiển vi điện tử và ứng dụng

các loại kính hiển vi điện tử và ứng dụng
... kính hiển vi - Nghiên cứu kính hiển vi điện tử, loại kính hiển vi điện tử - Tìm hiểu ứng dụng kính hiển vi điện tử nghiên cứu khoa học đời sống GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Kính hiển vi điện tử loại kính ... Hoàng Xuân Dinh Các loại kính hiển vi điện tử ứng dụng 2.2 KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (SEM) 2.2.1 Lịch sử kính vi điện tử quét Kính hiển vi điện tử quét lần phát triển Zworykin vào năm 1942 thiết ... vi điện tử Phần thứ hai sâu vào tìm hiểu loại kính hiển vi điện tử như: Kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), kính hiển vi quét chui hầm (STM) kính hiển vi lực...
 • 64
 • 277
 • 2

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số và ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số và ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG ̣ ̀ Nguyễn Thị Thanh Xuân NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ẨN THÔNG TIN TRÊN ẢNH SỐ BẰNG KỸ THUẬT HOÁN VỊ HỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU Chuyên ngành: ... tên: "Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin ảnh số kỹ thuật hoán vị hệ số ứng dụng bảo mật liệu" Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giấu tin ảnh chủ đề mẻ đƣợc quan tâm nhiều nay, đặc biệt ứng dụng mạng ... trình bày nhu cầu ứng dụng giấu tin ảnh số Trong kỹ thuật giấu tin, giấu tin ảnh số chiếm tỷ lệ lớn khả giấu thông tin lƣợng thông tin hình ảnh lớn khả ứng dụng cao Các kỹ thuật giấu tin đƣợc triển...
 • 70
 • 314
 • 0

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên mặt ngoài bằng kỹ thuật Gins potx

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên mặt ngoài bằng kỹ thuật Gins potx
... nghiên cứu quan sát 18 3.3 Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng với nhuộm âm - Kỹ thuật GINS Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng nhuộm âm (kỹ thuật GINS) xuất phát từ kỹ thuật đơn giọt (Hayat Miller ... mặt mẫu sinh vật dịch treo Những hạt virút, mảnh tế bào, vi khuẩn, mẫu lipoprotein mẫu sinh vật nhỏ khác đánh dấu miễn dịch sử dụng kỹ thuật Về mặt kỹ thuật kháng nguyên mặt vi sinh vật hay kháng ... Hình ảnh vi khuẩn salmonella đánh dấu MDHVĐT theo kỹ thuật GINS IV Bàn luận Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng nhuộm âm đợc sử dụng để phát có mặt vắng mặt protein, kháng nguyên đại phân tử khác...
 • 6
 • 188
 • 0

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên trong tế bào pptx

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên trong tế bào pptx
... Bằng kỹ thuật định vị miễn dịch hiển vi điện tử kháng nguyên tế bào, xác định đợc chắn vi rút rota có tế bào nuôi cấy TVP thông qua điểm hạt vàng - Thấy rõ trình nhân lên vi rút sởi tế bào Ve ro, ... 2003 vi rút rota đợc nhân lên tế bào nuôi cấy TVP điện tử độ tơng phản cao OsO4 chất tán xạ điện tử mạnh [4] Xác định trình hình thành vi rút sởi tế bào Vero Về kháng nguyên có mặt mẫu: kháng nguyên ... vi điện tử phơng pháp miễn dịch Đứng mặt sinh học sinh hoá học, có ba yêu cầu cần thực để định vị xác đại phân tử miễn dịch mô, tế bào vi rút Đó có đợc kháng thể đặc hiệu chất đánh dấu, kháng nguyên...
 • 6
 • 265
 • 1

NGHIÊN cứu các kỹ THUẬT HIỂN THỊ mô HÌNH địa HÌNH BA CHIỀU

NGHIÊN cứu các kỹ THUẬT HIỂN THỊ mô HÌNH địa HÌNH BA CHIỀU
... 46 Hình 5-5: Hiệu chỉnh lại tính không liên tục cho lưới tam giác .46 Hình 6-1: Địa hình hiển thị thuật toán Röttger 52 Hình 6-2 : Địa hình hiển thị thuật toán ROAM 53 Hình 6-3 : Địa ... 2.4 Các hình hiển thị đồ họa Hiển thị đồ họa cố gắng tạo cấu trúc biểu diễn ảo cho liệu hình để sử dụng trình hiển thị Chúng ta phân loại hình để biểu diễn đối tượng, nội thất nhà, môi ... phần này, tả thuật toán hiển thị địa đề cập Trước tiên, tả hàng đợi LIFO vận hành trình lập lưới tam giác cho địa hình; sau đưa tả đến phép phân chia kết hợp với vòng lặp hiển thị thuật...
 • 58
 • 207
 • 0

NGHIÊN CứU HìNH THáI SáN ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DƯớI KíNH HIểN VI ĐIệN Tử QUéT

NGHIÊN CứU HìNH THáI SáN ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DƯớI KíNH HIểN VI ĐIệN Tử QUéT
... hnh quan sát kính hiển vi điện tử quét S-4100M, Hitachi, Japan KếT QUả V THảO LUậN Tiến hnh quan sát 25 mẫu sán Echinococcus granulosus trởng thnh thu Qinghai qua kính hiển vi điện tử quét, kết ... để so sánh v phát điểm khác biệt loi dới kính hiển vi điện tử quét, từ lm sở cho vi c phân loại loi sán giống Echinococcus dựa vo hình thái trở nên xác NGUYÊN LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 ... thái sán trởng thnh sán Echinococcus granulosus dới kính hiển vi điện tử quét góp phần bổ sung số hiểu biết hình thái sán trởng thnh ny m ti liệu có đợc cha đề cập Đặc điểm hình thái chi tiết thu...
 • 7
 • 825
 • 4

CHUẨN BỊ MẪU THỬ CHO KÍNH HIỄN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN TEM CHẾ TẠO MÀNG IN

CHUẨN BỊ MẪU THỬ CHO KÍNH HIỄN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN TEM CHẾ TẠO MÀNG IN
... Vi c tách mẫu dễ dàng cách nhúng vào nước màng tự tách Màng in oxide: • Rất dễ chế tạo cách oxy hoá bề mặt mẫu phương pháp hoá học hay điện hoá • Sau cho ăn mòn phần mẫu lại để lấy lớp màng in ... epitaxi Trường hợp đế vô đònh hình, đa tinh thể không nung ta có màng đa tinh thể • Chế tạo màng mỏng từ mẫu nguyên khai: màng tạo từ mẫu cần nghiên cứu Mẫu làm mỏng học đến độ dày cần thiết sau ... hợp) ăn mòn điện hoá (điện phân- mẫu đóng vai trò anode catode làm thép không gỉ, mẫu bò ăn mòn dần đến độ dày cần thiết) đến kích thước nhỏ micromet để chùm điện tử xuyên qua chế tạo màng mỏng...
 • 3
 • 560
 • 3

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN HẦM STM

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN HẦM STM
... đến khoảng cách cần thiết trước quét • Vi c dòch chuyển tip thực gốm áp điện Tip gắn vào gốm áp điện đặt hiệu điện vào cực áp điện để thực dòch chuyển Phạm vi dòch chuyển từ 0,01 Α đến vài µm HỆ ... • Tip gắn tinh thể áp điện dòch chuyển theo phương x, y, z có điện trường đặt lên gốm áp điện Dòng tunnel phụ thuộc vào khoảng cách tip-mẫu cấu trúc điện tử mẫu đầu dò, hình ảnh tạo giá ... lỏng (đối với STM sử dụng chân không cao) W-đầu dò tungsten, A-giá đỡ đầu dò, PP- áp điện, F- chân đế, D- điện môi, MP-tấm kim loại, M- nam châm (1) (2) hệ thống chống rung STM làm vi c môi trường...
 • 12
 • 648
 • 21

Kỹ thuật truyền hệ thống trong phân tích vi sinh vật

Kỹ thuật truyền hệ thống trong phân tích vi sinh vật
... môi trường phân biệt cách tốt với vi sinh vật cần đònh lượng vi sinh vật khác có mẫu Môi trường Eosin methyl blue (EMB) MacConkey agar môi trường sử dụng rộng rãi vi c phân tích vi sinh vật nước ... để phân tích tiêu vi sinh thực phẩm, tiêu vi sinh vật nhạy cảm với nhiệt độ Pseudomonas, vi sinh vật bò suy yếu tiếp xúc với nhiệt độ môi trường agar trạng thái lỏng Phương pháp dùng để phân tích ... đối chiếu với bảng thống kê giá trò ước đoán số lượng vi sinh vật mẫu Qui trình MPN cho giá trò số lượng vi sinh vật mẫu có ý nghóa thống kê theo xác suất phân bố vi sinh vật mẫu sử dụng số 14...
 • 11
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hình thái của nanô bạc bằng kính hiển vi điện tử truyền qua temđánh giá hình thái và kích thước hệ tiểu phân nano bằng kính hiển vi điện tử truyền qua temkỹ thuật hiển vi điện tửernst ruska 1906 1988 tiến hành các nghiên cứu cơ bản về quang điện tử và thiết kế kính hiển vi điện tử truyền qua đầu tiên hoạt động vào những năm đầu của thập niên 1930kỹ thuật hiển vi điện tử quét semcấu tạo kính hiển vi điện tử truyền quahiển vi điện tử truyền quaphương pháp hiển vi điện tử truyền quakính hiển vi điện tử truyền quaphương pháp kính hiển vi điện tử truyền quakính hiển vi điện tử truyền qua quétcấu tạo của kính hiển vi điện tử truyền quahien vi dien tu truyen quamáy chụp ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua jem 1010 jeolphương pháp hiển vi điện tử truyền qua hr temchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học