NHỮNG GIÁ TRỊ CAO cả của LB xô VIẾT và hậu QUẢ sự sụp đổ

Một trong những giá trị lớn nhất của truyện kiều là tinh thần nhân đạo cao đẹp

Một trong những giá trị lớn nhất của truyện kiều là tinh thần nhân đạo cao đẹp
... tính cách nhân vật trung tâm -Thuý Kiều – biểu thơ tuyệt tác “Đoạn trường tân thanh” cảm hứng nhân đạo sâu sắc, cảm động Tinh thần nhân đạo cao nội dung tư tưởng đặc sắc tạo nên vẻ đẹp nhân văn ... uy lực người anh hùng giúp Kiều “báo án báo oán” Hình tượng Từ Hải thành công kiệt xuất Nguyễn Du nghệ thuật xây dựng nhân vật, biểu sâu sắc tinh thần nhân đạo Vẻ đẹp nhân văn toát lên qua hình ... thiên tài” Truyện Kiều tinh thần nhân đạo cao đẹp Kiều đứa chí hiếu Gia đình gặp tai biến Tài sản bị bọn sai nha “Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”, cha bị tù tội Kiều hy sinh mối tình riêng,...
 • 4
 • 277
 • 0

LẠI BÀN VỀ PHƯƠNG CÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA DÂN CA HÒ, VÍ, GIẶM

LẠI BÀN VỀ PHƯƠNG CÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA DÂN CA HÒ, VÍ, GIẶM
... tượng miêu tả, nhiều sắc thái tình cảm Đây có lẽ đặc tính trội dân ca Hò, Ví, Giặm 10 Tính phổ cập, khắp miền quê, ai hát VI Bảo tồn và phát triển dân ca xứ Nghệ - Về bảo tồn Hàng chục năm qua ... trúc mở đặc sắc nên dân ca Hò, Ví, Giặm hàm chứa tiềm to lớn cho khai thác ứng dụng rộng rãi So sánh với dân ca vùng miền khác Quan họ hay Lý Nam chẳng hạn, điệu hát có lời ca Còn Hò, Ví, Giặm có ... Danh Cách, Đình Bảo, Tiến Dũng, Lệ Thanh, Hồng Lựu, Minh Tuệ, An Phúc,… Như vậy, rõ ràng dân ca Hò, Ví, Giặm có bước phát triển chất, chuyển hoá từ hình thức ca hát dân gian, đến ca nhạc chuyên...
 • 13
 • 802
 • 0

Những giá trị, hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

Những giá trị, hạn chế của Phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
... ba tôn giáo lớn giới (Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Phật giáo) Phật giáo vào nước ta từ năm đầu công nguyên Phật giáo phát triển phù hợp với truyền thống Việt Nam Phật giáo trở thành quốc giáo triều ... Đến nay, Phật giáo không quốc giáo tư tưởng tích cực nguồn sống tinh thần nhân dân ta cần giữ gìn phát huy Qua việc nghiên cứu đề tài: Những giá trị, hạn chế Phật giáo ảnh hưởng nước ta nay , ... tạo tư tưởng ỷ lại, thụ động Ảnh hưởng Phật giáo nước ta nay: 3.1 Sự hình thành Phật giáo Việt Nam: Đạo Phật truyền bá vào nước ta khoảng kỉ II sau công nguyên trở thành hệ tư tưởng, tôn giáo có...
 • 18
 • 542
 • 1

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội những giá trị khoa học của

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và những giá trị khoa học của nó
... tầng pháp trị nh hình thái hội tơng ứng Đồng thời luận vận động phát triển hình thái kinh tế hội trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng hội, hình thái kinh tế hội thay ... III Vận dụng luận hình thái kinh tế hội vào điều kiện Việt nam Tất yếu khách quan đờng lên chủ nghĩa hội Việc vận dụng luận hình thái kinh tế hội chủ nghĩa Mac-Lênin vào việc đề ... hội Chính tính toàn vẹn đợc phản ánh khái niệm hình thái kinh tế hội Lực lợng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế hội...
 • 22
 • 505
 • 1

Những giá trị, hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

Những giá trị, hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
... với hỗ trợ giá trị đạo đức nhân văn Phật giáo, nh sốt tởng tôn giáo khác Dù khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại Đặc trng hớng nội Phật giáo giúp ngời ... đạo lý làm ngời, thiện - ác Nh mục đích đến chùa ngời dân sai lầm, tầm thờng hoá so với điều mà giáo lý nhà Phật muốn hớng ngời ta vào Nhng ta thấy t tởng Phật giáo ảnh hởng nhiều đến đời ... đó, ảnh hởng Phật giáo xa rời hệ trẻ Chúng ta nhận thấy rằng, ngày ngời chùa hầu hết đủ tri thức Phật giáo khó giáo dục đạo Phật cách tự giác, tích cực xã hội gia đình Phật giáo bác học bị mai...
 • 19
 • 457
 • 1

NÊU NHỮNG GIÁ TRỊ HẠN CHẾ CỦA NHO GIÁO ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM HIỆN NAY

NÊU NHỮNG GIÁ TRỊ HẠN CHẾ CỦA NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM HIỆN NAY
... Sự ảnh hởng Nho giáo Việt Nam .13 Sự du nhập , hình thành phát triển Nho giáo Việt Nam 13 Những ảnh hởng Nho giáo đến Việt Nam suốt trình lịch sử 15 2.1 Nho giáo ảnh hởng đến trị ... lại hậu ngày 2.2 Sự ảnh hơng Nho giáo gia dình Việt Nam Để hiểu đợc sâu sắc ảnh hởng Nho giáo đến xã hội Việt Nam ta không tìm hiểu ảnh hởng nho giáo đến gia đình Việt Nam Gia đình tế bào ... dục Trong trị , giáo dục , gia đình lĩnh vực chịu ảnh hởng sâu sắc Nho giáo Ơ ta nghiên cứu số lĩnh vực chịu ảnh hởng sâu sắc Nho giáo 2.1 Nho giáo ảnh hởng đến trị đờng lối cai trị đất nớc...
 • 24
 • 524
 • 0

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nó
... hội Chính tính toàn vẹn đợc phản ánh khái niệm hình thái kinh tế hội Lực lợng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế hội ... cho kinh tế mới, kinh tế tri thức 16 Phần II Vận dụng luận hình thái kinh tế hội vào điều kiện Việt nam Tất yếu khách quan đờng lên chủ nghĩa hội Việc vận dụng luận hình thái kinh tế ... hỏi đợc bổ sung phơng pháp tiếp cận hội, luận hình thái kinh tế hội trở nên lỗi thời luận hình thái kinh tế hội đờng lên chủ nghĩa hội tất yếu khách quan đề hớng đắn từ...
 • 22
 • 304
 • 0

Những giá trị chủ yếu của thượng kinh ký sự

Những giá trị chủ yếu của thượng kinh ký sự
... TRƯờNG ĐạI HọC VINH KHOA NGữ VĂN === === NHữNG GIá TRị CHủ YếU CủA THƯợNG KINH Sự KHóA LUậN TốT NGHIệP đại học Chuyên ngành: Văn học việt nam trung đại Giáo viên hớng đẫn: T.S Phạm Tuấn Vũ Sinh ... tin c gi Thng kinh s vỡ vy l tỏc phm nh cao, ct mc u tiờn nn hc trung i Vit Nam 1.2.2 ỏnh giỏ ngh thut t s ca Thng kinh s Thng kinh s l kt qu ca mt chuyn i di ngy Vi li s linh hot, ... Vi Thng kinh s, tỏc gi ó kt hp ú nhiu bỳt phỏp ngh thut: du ký, nht ký, hi ký, phong cnh, n Lờ Hu Trỏc, th hc ớch thc ó tht s i Nú l bn p vng chc to cho hng lot cỏc tỏc phm khỏc...
 • 39
 • 833
 • 2

Những giá trị đặc sắc của truyện kim lân

Những giá trị đặc sắc của truyện kim lân
... tợng nghệ thuật truyện Kim Lân, đặc điểm t tởng nghệ thuật nhà văn 4.2 Từ đặc điểm t tởng nghệ thuật Kim Lân, luận văn phân tích, đánh giá phơng diện giá trị nhân truyện Kim Lân 4.3 Chỉ ra, phân ... nghệ thuật Kim Lân Chơng 2: Giá trị nhân truyện Kim Lân Chơng 3: Bút pháp, giọng điệu ngôn ngữ nghệ thuật truyện Kim Lân Cuối phần Tài liệu tham khảo Chơng T t ởng nghệ thuật Kim Lân 1.1 Về khái ... phẩm đầu tay (1942) nay, Kim Lân có sáu mơi năm cầm bút Vậy mà nhà văn có khoảng hai mơi truyện, truyện ngắn truyện phim Cho nên, đọc Kim Lân , Đỗ Kim Hồi có cảm tởng Kim Lân làm văn chơng theo...
 • 53
 • 473
 • 4

Những giá trị, hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

Những giá trị, hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
... với hỗ trợ giá trị đạo đức nhân văn Phật giáo, nh sốt tởng tôn giáo khác Dù khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại Đặc trng hớng nội Phật giáo giúp ngời ... đạo lý làm ngời, thiện - ác Nh mục đích đến chùa ngời dân sai lầm, tầm thờng hoá so với điều mà giáo lý nhà Phật muốn hớng ngời ta vào Nhng ta thấy t tởng Phật giáo ảnh hởng nhiều đến đời ... đó, ảnh hởng Phật giáo xa rời hệ trẻ Chúng ta nhận thấy rằng, ngày ngời chùa hầu hết đủ tri thức Phật giáo khó giáo dục đạo Phật cách tự giác, tích cực xã hội gia đình Phật giáo bác học bị mai...
 • 19
 • 355
 • 0

Tài liệu Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó docx

Tài liệu Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó docx
... KẾT LUẬN 27 LỜI MỞ ĐẦU luận hình thái kinh tế hội luận giữ vị trí quan trọng chủ nghĩa vật lịch sử K.Marx xây dựng nên luận hình thái kinh tế - hội thừa nhận luận khoa học ... hội Chính tính toàn vẹn phản ánh khái niệm hình thái kinh tế hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế hội ... luận hình thái kinh tế hội lỗi thời, lạc hậu áp dụng vào điều kiện mà phải thay luận khác Trước tình hình buộc làm rõ thực chất luận hình thái kinh tế hội giá trị mặt khoa học, ...
 • 28
 • 364
 • 0

Tài liệu Những giá trị ưu tiên của cuộc sống doc

Tài liệu Những giá trị ưu tiên của cuộc sống doc
... gói gọn suy nghĩ việc tìm kiếm điều bạn không có, bạn thất vọng việc đánh giá giá trị bạn có Đó biểu việc bạn thất bại sống Tình yêu bạn với gia đình bạn bè Khi bạn nằm giường bệnh chờ chết tưởng ... điều ta mơ ước sống Tình yêu bạn với gia đình bạn bè quà tặng quý giá sống Nếu bắt tay vào thực ước mơ, hình thành nên ước mơ Có người cố gắng, dù phần sức lực nhỏ để đạt ước mơ cho sống mình, với ... cố gắng, dù phần sức lực nhỏ để đạt ước mơ cho sống mình, với hy vọng hạnh phúc hơn, với họ có sống Nếu bạn bị rối trí với điều bạn cho vấn đề bạn giành vài phút để hỏi ý kiến người già, người...
 • 4
 • 254
 • 0

ĐỀ tài CHỦ NGHĨA DUY vật KINH NGHIỆM ANH NHỮNG GIÁ TRỊ hạn CHẾ của

ĐỀ tài CHỦ NGHĨA DUY vật KINH NGHIỆM ANH và NHỮNG GIÁ TRỊ  hạn CHẾ của nó
... Trang 16 Tiểu luận môn Triết Học CHƯƠNG III- NHỮNG GIÁ TRỊ - HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT KINH NGHIỆM ANH I Những giá trị Chủ nghĩa vật kinh nghiệm Anh góp phần đưa lịch sử Tây Âu bước sang giai ... tâm Mặc dù kinh nghiệm chủ nghĩa, cắt đứt cảm giác với giới thực tại, cho cảm giác chủ quan Do có mang hệ chủ nghĩa tâm chủ quan Chủ nghĩa kinh nghiệm với phương pháp quy nạp chủ nghĩa lý với ... bắt nguồn từ chủ nghĩa vật thực nghiệm Anh làm lên nhiều phong trào quan trọng cho triết học thời kỳ đại II Những hạn chế Chủ nghĩa vật kinh nghiệm Anh có thiếu sót coi quan sát thực nghiệm sở,...
 • 19
 • 282
 • 0

Triết học thực tiễn của chủ nghĩa hiện sinh những giá trị, hạn chế của

Triết học thực tiễn của chủ nghĩa hiện sinh và những giá trị, hạn chế của nó
... tưởng triết học thực tiễn chủ nghĩa sinh Thứ hai, phân tích tư tưởng đạo đức triết học thực tiễn chủ nghĩa sinh đánh giá giá trị, hạn chế Thứ ba, giới thiệu tư tưởng giáo dục triết học thực tiễn chủ ... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ ĐIỂU TRIẾT HỌC THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ Chuyên ngành: Lịch sử Triết học Mã số: 62 ... “TRIẾT HỌC THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ” Là trào lưu chủ yếu triết học phương Tây đại, có ảnh hưởng rộng rãi lâu dài, cho nên, từ đời năm gần đây, triết học...
 • 159
 • 1,348
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: những giá trị bền vững của văn hóa việt namnhững nhân tố tác động đến sự biến đổi những giá trị đạo đức của phụ nữ việt nam trong tình hình hiện naynhững giá trị ưu tiên của cuộc sốngnhững tấm lòng cao cả của edmondo de amicisnhững giá trị đích thực của cuộc sốngnhững giá trị cốt lõi của viettelnhững giá trị cơ bản của tuyên ngôn độc lậpnhững giá trị tư tưởng của truyện kiềunhững giá trị truyền thống của gia đình việt namnhững giá trị văn hóa của việt namnhững giá trị to lớn của tư tưởng hồ chí minhnhững giá trị văn hóa của cư dân đông sơnnhững giá trị văn hóa của gia đình người việtnhững giá trị cơ bản của văn hóa tộc ngườiluận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức phật giáo trong xây dựng đời sống đạo đức xã hội việt nam hiện nayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây