VÕ NGUYÊN GIÁP CHIẾN TRANH NHÂN dân và QUUÂN đội NHÂN dân

Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
... thuật chiến tranh nhân dân Phơng thức tiến hành chiến tranh nhân dân công bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Phơng thức tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa ... nghiệp nghệ thuật chiến tranh nhân dân xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn I khái niệm chiến tranh nhân dân sở hình thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân Khái niệm chiến tranh nhân dân - Chiến tranh ... thuật chiến tranh nhân dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Chơng II: Vận dụng nghệ thuật chiến tranh nhân vào công bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa - Phần III Kết luận...
 • 61
 • 2,690
 • 16

Khắc phục hậu quả chiến tranh về người chính sách ưu tiên đời sống cho nhân dân doc

Khắc phục hậu quả chiến tranh về người và chính sách ưu tiên đời sống cho nhân dân doc
... trạng đời sống người hưởng lương hưu: Chính sách hưu trí người có công sách lớn Đảng Nhà nước, thời gian qua BHXH Thị xã luôn quan tâm đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần lực lượng hưu trí người ... người hưởng lương hưu bình quân 600.000đồng/tháng /người Người thu nhập 200.000đồng/tháng /người Cá biệt có người hưởng lương hưu có TN gần 2.000.000.000đồng/tháng /người Về đời sống tinh thần cho ... phần giúp cho người hưởng lương hưu hàng tháng gia đình họ khắc phục phần khó khăn sống Nhưng người hưởng lương hưu hàng tháng tìm việc làm để tìm kiếm thêm thu nhập thực tế đời sống người hưởng...
 • 39
 • 158
 • 0

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYÊN GIÁP”

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP”
... chuyên đề dạy học: “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP” Trong chuyên đề dạy học này, việc tìm hiểu, ... sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trường học - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc giáo dục môi trường, dân số sức khỏe sinh sản vị thành niên nhà trường + Tích hợp Giáo dục công dân ... thức có học Sinh hoc lớp 11, em học sinh cung cấp, tìm hiểu thông tin có liên quan đến đến vấn đề môi trường, dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên Học sinh tham gia tiết dạy học dự...
 • 20
 • 240
 • 4

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức căn cứ địa hậu phƣơng của chiến tranh nhân dân (1945 – 1975)

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và tổ chức căn cứ địa hậu phƣơng của chiến tranh nhân dân (1945 – 1975)
... vấn đề hậu phương- tiền tuyến chiến tranh đại theo quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin Đảng Cộng sản Việt Nam + Bổ sung thêm kiến thức lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ Đảng lãnh đạo hai kháng chiến ... vấn đề hậu phương- tiền tuyến chiến tranh đại nội dung đường lối chiến tranh nhân dân, quan điểm, đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ hậu phương, tổ chức chi viện tiền tuyến Đảng Cộng sản Việt ... trò hậu phương tăng lên 1.2.2 Vai trò hậu phương tiền tuyến chiến tranh đại Chƣơng 2: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ hậu phƣơng, tổ chức chi viện tiền tuyến thời kỳ 1945-1975 2.1 Đảng lãnh đạo xây...
 • 5
 • 77
 • 0

Quan điểm chiến tranh nhân dân

Quan điểm chiến tranh nhân dân
... nay, chiến tranh nhân dân phải toàn dân tiến hành lãnh đạo giai cấp công nhân, phải thực động viên toàn dân, vũ trang toàn dân Sức mạnh toàn dân vũ trang nhân dân ưu tuyệt đối chiến tranh nhân dân ... 1975 Quan điểm chiến tranh nhân dân quan điểm đường lối quân mác-xít Đảng ta Quan điểm xuất phát từ chất nghĩa chiến tranh cách mạng xuất phát từ nhận thức vai trò định quần chúng nhân dân phát ... phần thực chiến lược người 15 TiÓu luËn Qu©n sù KẾT LUẬN Chúng ta khẳng định rằng: Nói đến chiến tranh nhân dân không nói đến vai trò chiến lược dân quân tự vệ Nói đến chiến tranh nhân dân mà đánh...
 • 17
 • 2,691
 • 0

giai cấp nông dân chiến tranh nông dân thời trung đại

giai cấp nông dân và chiến tranh nông dân thời trung đại
... Chiến tranh nông dân Đức (cuối kỷ XV), phong trào nông dân Tây Sơn Việt Nam khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc từ 1851- 1864 (Trung Quốc) Ngay thất bại phong trào nông dân giành thắng lợi định ... phong trào nông dân Việt Nam Sau Quang Trung lên ngôi, ruộng đất kẻ chống lại phong trào nông dân bị tịch thu chia cho nông dân cày cấy Chế độ ban cấp ruộng đất cho quan lại không nữa .Nông dân nhờ ... quật khởi người nông dân xã hội phong kiến lúc Liên hệ tinh thần nông dân Việt Nam thời đại Giai cấ p nông dân đươ ̣c hình thành và phát triể n gắ n liề n với từng giai đoa ̣n lich...
 • 24
 • 636
 • 5

Tài liệu Chiến tranh nhân dân trong quản trị doanh nghiệp ppt

Tài liệu Chiến tranh nhân dân trong quản trị doanh nghiệp ppt
... hoá doanh nghiệp đặc trưng Chính môi trường chiến tranh nhân dân nơi mà sức ép lớn tạo hiệu suất công việc cao *** Ngày nay, quản trị yếu tố công ty coi trọng Nhưng công ty có chiến lược chức quản ... chức quản trị khác Có công ty thành công có công ty thất bại Song nghệ thuật chiến tranh nhân dân chuyển hoá vào hoạt động quản trị doanh nghiệp chẳng có khó khăn, thách thức kinh doanh ngăn ... ngũ nhân viên trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo động? Một phương pháp áp dụng tạo môi trường Chiến tranh nhân dân toàn thể công ty Trước tiên cần phải hiểu môi trường chiến tranh nhân dân ?...
 • 6
 • 472
 • 1

Bài giảng :chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ppt

Bài giảng :chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ppt
... CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC Lực lượng vũ trang nhân dân I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC Tính chất, đặc điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc a ... Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN Phần I Những vấn đề chung chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Phần II Quan điểm Đảng chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Phần III Một ... chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN Phần I Những vấn đề chung chiến tranh nhân dân bảo vệ...
 • 36
 • 4,640
 • 54

Đề tài : Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa pdf

Đề tài : Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa pdf
... chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Để phát huy cao sức mạnh tổng hợp chiến tranh, khẳng định chiến tranh nhân dân nhân dân Đảng có quan điểm tiến hành chiến tranh nhân ... tiêu chiến lược thời gian ngắn Bằng cách, chiến tranh nhân dân ta phải bảo vệ độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ hội chủ nghĩa Cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc hội chủ nghĩa ... khác mục đích tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân thành cách...
 • 10
 • 13,841
 • 208

Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân doc

Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân doc
... giành thắng lợi cho chiến tranh Để thực sáng tạo phương châm đạo nêu trên, phải nắm rõ nội dung chủ yếu phương châm đạo chiến tranh nhân dân cách mạng nươc ta quán triệt tư tưởng chiến lược tiến ... quan điểm, phương châm đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là: “Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện Đánh địch chiến trường, ... trang nhân dân làm nòng cốt Kết hợp tác chiến lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến binh đoàn chủ lực Đây quan điểm xuyên suốt thể tính nhân dân sâu sắc Khẳng định, chiến tranh nhân dân nhân...
 • 10
 • 3,281
 • 34

Lịch sử 10 - CẢI CÁCH TÔN GIÁO CHIẾN TRANH NÔNG DÂN pptx

Lịch sử 10 - CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN pptx
... Đức Can-vanh (1509 - 1564) người Pháp Thụy Sĩ - GV kết hợp với việc giới thiệu tranh ảnh hai nhà cải cách tôn giáo Lu-thơ Can-vanh - GV nêu câu hỏi: Nội dung cải - Nội dung : cách tôn giáo? - HS ... Làm việc cá nhân Chiến tranh nông dân Đức lớp - GV nêu câu hỏi: Tại lại diễn chiến tranh nông dân Đức? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV trình bày phân tích: Sau cải cách tôn giáo kinh tế Đức ... Anh Nổi cách tôn giáo: Phong trào cải cách tôn tiếng cải cách Lu-thơ giáo diễn khắp nước Tây Âu Đi Đức Can-vanh Thụy Sĩ đầu Đức, Thụy Sĩ sau Bỉ, Hà Lan, Anh Nổi tiếng cải cách Lu-thơ (1483 - 1546)...
 • 9
 • 797
 • 2

SỰ PHÁT TRIỂN HỢP QUY LUẬT TỪ “CHIẾN TRANH TOÀN DÂN” ĐẾN “CHIẾN TRANH NHÂN DÂN” TRONG LỊCH SỬ BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC_3 ppt

SỰ PHÁT TRIỂN HỢP QUY LUẬT TỪ “CHIẾN TRANH TOÀN DÂN” ĐẾN “CHIẾN TRANH NHÂN DÂN” TRONG LỊCH SỬ BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC_3 ppt
... ba “chiến tranh nhân dân” “chiến tranh nhân dân thành phố” – “chiến tranh nhân dân Thủ đô” nói đến tích hợp giá trị từ ra, ứng dụng chiến tranh nhân dân từ vào Điều thể bật 60 ngày đêm quy t ... dậy Nhân dân không lực lượng ủng hộ, mà thực trở thành chủ thể mấu chốt chiến tranh nhân dân hai miền đất nước Như vậy, nói, phát triển từ “chiến tranh toàn dân” thành “chiến tranh nhân dân” lịch ... phát triển cao chất điều kiện – chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc miền Bắc chiến tranh nhân dân giải phóng miền Nam Đến thời kỳ này, phạm trù “chiến tranh nhân dân” định hình rõ nét, phát huy...
 • 7
 • 645
 • 3

Phân tích nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc pps

Phân tích nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc pps
... I • Nêu nội dung đánh giặc tổ tiên ta Phân tích nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc • Tư tưởng đạo tác chiến – Nắm vững tư tưởng tiến công, coi qui luật giành chiến thắng ... phải đánh theo cách đánh theo cách ta ta • Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Toàn dân đánh giặc – Xuất phát từ lòng yêu nước – Tính chất tự vệ đáng – Tính nghĩa kháng chiến Nội dung thực toàn dân ... Nội dung thực toàn dân đánh giặc • Mỗi người dân người lính, đánh giặc theo cương vị, chức trách Mỗi thôn xóm làng pháo đài diệt giặc Cả nước chiến trường, tạo trận chiến tranh liên hoàn, vững...
 • 9
 • 3,924
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: võ nguyên giáp người anh hùng dân tộcđại tưỡng võ nguyên giáp chiến đấu trong vòng vâychiến tranh nhân dân võ nguyên giáptính chất và đặc điểm của chiến tranh nhân dântrách nhiệm của cán bộ các cấp trong chuẩn bị và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩavõ nguyên giáp và chiến thắng điện biên phủnội dung và nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân việt nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớisoha vn 9h sáng ngày 15 10 2013 báo điện tử trí thức trẻ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến quốc tế với chủ đề quot đại tướng võ nguyên giáp và bài học lòng dân quotchỉ thị 16 8 nhận lệnh của ủy ban khởi nghĩa đồng chí võ nguyên giap đã dẫn một đội quân tiến công từ tân trào thái nguyên để mở đầu cho cuộc khởi nghĩađặc điểm chiến tranh nhân dânchiến tranh nhân dân địa phươngchiến tranh nhân dân bài thu hoạchchiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốcchiến tranh nhân dân toàn dân toàn diệnchiến tranh nhân dân việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học