Thi thử THPTQG môn vật lý

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý
... tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng D Nguyên nhân tượng tán sắc ánh ... Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 550nm B 480nm C 750nm D 600nm Câu 33: Phát biểu tượng tán sắc ánh sáng sai? A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc ... Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 37: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A...
 • 8
 • 215
 • 0

thi thử thptqg môn vật năm 2016

thi thử thptqg môn vật lý năm 2016
... Luyện thi THPT Quốc Gia 2016- Thầy NGUYỄN ĐÌNH YÊN (0935880664) A i  u1 R B i  Môn VẬT LÝ u2 L u D i  u3  C   R   L  C   Câu 20: Khi vật dao động điều hòa A lực kéo t|c dụng vật ... t|c dụng vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n D lực kéo t|c dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương ... Hỗ Trợ Dịch Vụ 0932.39.39.56-Trang Khóa học (3in1) Luyện thi THPT Quốc Gia 2016- Thầy NGUYỄN ĐÌNH YÊN (0935880664) Môn VẬT LÝ LINK HỌC THỬ MIỄN PHÍ: http://vinastudy.vn/courses/3in1-vat-ly/ VINASTUDY.VN-Lựa...
 • 7
 • 185
 • 0

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật năm 2016 Trường THPT Lê Lợi

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật Lý năm 2016 Trường THPT Lê Lợi
... trí cân bằng, chiều dương hướng lên v = lò xo không biến dạng Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật lên với vận tốc v = 80 cm/s là: A 2,5 N B N N C N D 1,6 N Câu 41: Hai vật dao động điều hòa tần số ... Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng A thời gian ngắn Δt vật gần M Vật cách ... amax =  C amax = D amax = max 2T T T T Câu 25: Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian ngắn vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có:...
 • 5
 • 59
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Vật 2016

Đề thi thử THPTQG môn Vật lý 2016
... cân gốc O Ban đầu vật qua vị trí cân bằng, thời điểm t = π (s) vật chưa đổi chiều động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc ban đầu đến thời điểm t = đường 12cm Tốc độ ban đầu vật A 10 cm/s B 16 ... cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động Bỏ qua lực cản Khi vật m tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật m = 500g cách ... cm Lấy π2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Câu 41: Chọn phát biểu sai nói màu sắc vật A Vật tán xạ tốt ánh sáng màu có màu chiếu ánh sáng trắng B Vật màu trắng...
 • 18
 • 268
 • 0

Thi thử THPTQG môn vật tỉnh Bắc Giang

Thi thử THPTQG môn vật lý tỉnh Bắc Giang
... 8: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 4 N/cm và vật nặng có khối lượng 100g;  hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4 cm rồi buông  nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là  ... 13: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần    lượt là  x1  2sin(10t  ) cm và  x  cos(10t  ) cm (t tính bằng giây). Vận tốc cực đại của vật là  ...  cos( t  ) cm , t tính theo  3 đơn vị giây. Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong 2015 giây đầu tiên, S2 là quãng đường vật đi được  S trong 2015 giây tiếp theo. Tỉ số    có giá trị bằng ...
 • 6
 • 479
 • 0

Thi thử THPTQG môn vật tỉnh Bắc Giang

Thi thử THPTQG môn vật lý tỉnh Bắc Giang
... (1) Trong một chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động.  (2) Gia tốc của một vật dao động điều hòa có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.  (3) Trong một chu kì T của một dao động điều hòa, khoảng thời gian mà động năng nhỏ hơn một nửa  ... 238 proton và 92 nơtron.                                                Trang 3/6 - Mã đề thi 981    Câu 25: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần  ... 2 2 t  ) cm , t tính theo  3 đơn vị giây. Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong 2015 giây đầu tiên, S2 là quãng đường vật đi được  S trong 2015 giây tiếp theo. Tỉ số    có giá trị bằng ...
 • 6
 • 543
 • 2

TỔNG hợp đề THI THỬ THPTQG môn vật

TỔNG hợp đề THI THỬ THPTQG môn vật lý
... vòng/phút D 20 vòng/phút TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phá Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: …………………………………………… SBD: ... 49 C 168 50 A 278 50 A 369 50 A 456 50 C SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA– LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH Môn : VẬT LÝ ( Đề gồm 50 câu trắc nghiệm) Năm học : 2015 - 2016 Thời gian làm ... m/s giảm - Hết TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ LẦN - 2016 trƯêng th chuyªn Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 168 B 278 C 369 C 456 B 168...
 • 173
 • 268
 • 0

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay
... ******************************************************************* Ghi chú: - Đề thi có trang - Giám thị không giải thích thêm 1C 11B 21B 31B 41C 2A 12D 22D 32C 42D Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2006-2007 Môn Vật lí 3B 4B 5D 6D 7A 8D 9B ... Khoảng cách vật ảnh ảo đến gơng nhận giá trị sau đây: A Vật cách gơng 24 cm, ảnh cách gơng 12 cm B Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 48 cm C Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 24 cm D Vật cách ... gơng Vật kính máy ảnh có tiêu cự f = 9,0 cm Tính khoảng cách từ phim đến vật kính A cm B 9,6 cm C 10 cm D 10,6 cm Câu 32: Một ngời có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật...
 • 7
 • 336
 • 4

ĐỀ THI THU ĐH MÔN VÂT

ĐỀ THI THU ĐH MÔN VÂT Lý
... mắt độ tụ thu tinh thể thay đổi đợc, khoảng cách từ thu tinh thể đến võng mạc không đổi B Với máy ảnh độ tụ vật kính không đổi, khoảng cách từ vật kính đến phim thay đổi C Với kính thi n văn, ... Câu 34: Khi mắt nhìn rõ vật đặt điểm cực cận thì: A Tiêu cự thu tinh thể nhỏ B Khoảng cách từ thu tinh thể đến võng mạc lớn C Độ tụ thu tinh thể nhỏ D Mắt không cần điều tiết nhìn vật gần mắt ... C Quang phổ mặt trời mà ta thu đợc trái đất quang phổ vạch hấp thụ D Quang phổ hấp thụ gồm vạch nằm tối Câu 40: Chọn câu nói quang phổ nguyên tử hiđrô: A Dãy bame thu c vùng hồng ngoại B Dãy...
 • 4
 • 237
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT 2009 so 15 CÓ Đ.ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT LÝ 2009 so 15 CÓ Đ.ÁN
... nghe đợc âm tần số A f = 1030,30Hz B f = 970,59Hz C f = 969,69Hz D f = 1031,25Hz 18 Tạo chùm tia X cần phóng chùm e vận tốc lớn cho đặt vào A Một vật rắn nguyên tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, ... cõu ỳng So vi ng h gn vi quan sỏt viờn ng yờn, ng h gn vi vt chuyn ng A chy chm hn B chy nh th C chy nhanh hn hay chy chm hn tu thuc vo tc ca vt D chy nhanh hn DAP AN DE THI THU SO 15 01 { - ... tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, khí C vật rắn lỏng D Một vật rắn 19 Một nguời đèo hai thùng nớc phía sau xe đạp đạp xe đuờng lát bê tông Cứ cách 3m, đuờng lại rãnh nhỏ Chu kỳ dao động riêng nớc...
 • 5
 • 224
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT 2009 CÓ Đ.ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT LÝ 2009 CÓ Đ.ÁN
... tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Gia tốc vật ... khoảng ống sáo hai nút sóng Buớc sóng âm A = 160cm B = 20cm C = 40cm D = 80cm 43 Con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 100N/m vật m = 100g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang ... quay biến đổi điểm vật rắn, vectơ gia tốc toàn phần (tổng vectơ gia tốc tiếp tuyến vectơ gia tốc huớng tâm) điểm ấy: A huớng không đổi B độ lớn không đổi C Luôn thay đổi D huớng độ lớn...
 • 5
 • 260
 • 0

Đề thi thử ĐH môn vật 2009 rất chuẩn(Có Đ.ÁN

Đề thi thử ĐH môn vật lý 2009 rất chuẩn(Có Đ.ÁN
... chùm tia X cần phóng chùm e có vận tốc lớn cho đặt vào A Một vật rắn có nguyên tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, khí C vật rắn lỏng D Một vật rắn 19 Một nguời đèo hai thùng nớc phía sau xe đạp đạp xe ... 30 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật 2N, gia tốc cực đại vật 2m/s Khối lợng vật A m = 1kg B m = 3kg C m = 4kg D m = 2kg 31 Một chất điểm dao động điều ... Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch tụ điện dòng điện cuộn cảm có điểm giống là: A Đều êléctron tự tạo thành B Đều điện tích tạo thành C Xuất điện trờng xoáy D Xuất điện trờng tĩnh 27 Phỏt biu...
 • 5
 • 223
 • 0

Đề Thi Thử ĐH Môn Vật Năm 2010

Đề Thi Thử ĐH Môn Vật lý Năm 2010
... ảnh để chụp ảnh vật ta cần điều chỉnh A tiêu cự vật kính B khoảng cách từ vật kính đến phim C khoảng cách từ vật đến vật kính D khoảng cách từ vật đến vật kính khoảng cách từ vật kính đến phim ... 1,256nm C 0,447nm D 0,259nm Trang 3/6 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ π Câu 37: Một vật dao động với phương trình x = sin(5πt − )cm Quãng đường vật từ thời điểm t1 = s đến t = 6s 10 A 84,4cm ... điểm mà vật đặt mắt quan sát phải điều tiết tối đa B điểm gần trục mắt mà vật đặt mắt nhìn vật với góc trông lớn C điểm gần trục mắt mà vật đặt mắt nhìn rõ vật D điểm gần trục mắt mà vật đặt...
 • 6
 • 241
 • 1

Gián án Đề Thi thủ ĐH môn vật - Đề số 2

Gián án Đề Thi thủ ĐH môn vật lý - Đề số 2
... âm nguồn âm chuyển động ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 • Đ • D • A • B • C • A • B • C • A • B • B • B • D • D • D • B • D 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 • C 17 Đ.á • A • D • A • ... đổi C.Tổng momen lực tác dụng lên vật không đổi Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa thoa ánh sáng khe Iâng.Ánh sáng từ nguồn S đến chiếu sáng hai khe S ,S2 ánh sáng tổng hợp gồm xạ đơn sắc λ 1, ... m C .2, 18.1 0-9 m D 2, 18.1 0-1 0 m Câu 27 Chọn câu đúng: Điều kiện để có giao thoa sóng A.Hai sóng phải tần số có độ lệch pha không đổi B.Hai sóng biên độ tần số C.Hai sóng phương dao động, tần số...
 • 4
 • 267
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dh mon vat ly nam 2011đề thi thử đh môn vật lý 2012đề thi thử đh môn vật lý năm 2012đề thi thử đh môn vật lý 2014đề thi thử đh môn vật lý 2013đề thi thử đh môn vật lý năm 2014thi thử đh môn vật lýde thi thu dh mon vat ly 2011 truong chuyende thi thu dh mon vat ly 2011đề thi thử đh môn vật lý năm 2013de thi thu dh mon vat ly 2012 co dap ande thi thu dh mon vat ly 2011 co dap anthi thử thptqg môn địa lýthủ thuật làm bài thi trắc nghiệm môn vật lýđề thi thptqg môn vật lýĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây