ÔN TẬP HỌC PHẦN CÁC PPDH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS QUA MÔN TOÁN

Phat huy tính tich cực của HS qua môn Toán

Phat huy tính tich cực của HS qua môn Toán
... trờng xung quanh - Nâng cao chất lợng toàn diện 100% HS dạt yêu cầu trở lên với môn toán - Phối hợp với môn học lại phấn đấu đạt tiêu năm học 2006-2007: Thi vào THPT Môn toán XL học lực Môn toán XL ... giải toán cách trọn vẹn, linh hoạt, chuyển phơng hớng giải nhanh gặp bế tắc Muốn dạy HS giải toán cách sáng tạo, ngời thầy giáo dạy toán phải thờnh xuyên tự giải toán, có kế hoạch giải toán cho ... truyền hình Việt Nam; - Báo Toán học tuổi trẻ, tuổi thơ 2; - Đồng nghiệp qua hoạt động tổ chuyên môn, nhóm Toán; - vv * Nói chuyện với học sinh, trao đổi với phụ huynh phối hợp giáo dục sử lý...
 • 8
 • 485
 • 3

SKKN phát huy tính tích cực của HS trong môn TA8

SKKN phát huy tính tích cực của HS trong môn TA8
... Muốn phát huy tính tích cực học tập học sinh trớc hết phải hiểu tích cực tợng s phạm, biểu gắng sức cao nhiều mặt hoạt động học tập nói đến tính tích cực học tập thực chất nói đến tính tích cực ... Thị Lới Trờng TH&THCS Trờng Thuỷ Một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực học tiếng Anh cho học sinh lớp Trên số giải pháp phát huy tính tích cực học sinh học tiếng Anh học sinh lớp mà áp dụng ... hiện: Dơng Thị Lới Trờng TH&THCS Trờng Thuỷ Một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực học tiếng Anh cho học sinh lớp Giáo dục tính tích cực học tiếng Anh cho học sinh lớp nói riêng học sinh nói chung...
 • 15
 • 352
 • 3

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập phần điện học vật lí 9 trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập phần điện học vật lí 9 trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI THỊ TUYẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LUẬN ... luận thực tiễn hệ thống tập phần điện học thuộc chương trình vật - Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn giải tập phần điện học cho học sinh khối THCS chương trình nhằm phát huy tính tích cực, ... thảo hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập phần điện học vật theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh 33 CHƯƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC...
 • 108
 • 231
 • 1

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập ba đường cônic nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập ba đường cônic nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán
... cầu giảng nhằm nâng cao hiệu dạy học Từ phân tích đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Xây dựng sử dụng hệ thống tập ba đờng cônic nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT dạy học Toán" Mục ... xây dựng hệ thống tập ba đờng cônic có tác dụng phát huy tính tích cực học sinh THPT góp phần nâng cao chất lợng dạy học Toán Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Làm rõ khái niệm phát huy tính tích cực học ... đợc phát triển 1.4 Kết luận chơng Chơng Xây dựng sử dụng hệ thống tập ba đờng cônic nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT dạy học Toán 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình sách giáo khoa Hình học...
 • 113
 • 393
 • 0

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
... học 28 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 2.1 Vị trí kiến thức chương "Lượng tử ánh sáng" 2.1.1 Vị trí chương ... tắc xây dựng hệ thống tập 34 2.3.2 Quy tình xây dựng hệ thống tập 35 2.3.3 Đề xuất hệ thống tập phương pháp giải tập chương "Lượng tử ánh sáng" nhằm phát huy tính tích cực học sinh ... lượng kiến thức cho kì thi quốc gia quan trọng Từ chọn đề tài Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập chương VII: Lượng tử ánh sáng, vật 12 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực...
 • 90
 • 323
 • 0

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
... học 28 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 2.1 Vị trí kiến thức chương "Lượng tử ánh sáng" 2.1.1 Vị trí chương ... tắc xây dựng hệ thống tập 34 2.3.2 Quy tình xây dựng hệ thống tập 35 2.3.3 Đề xuất hệ thống tập phương pháp giải tập chương "Lượng tử ánh sáng" nhằm phát huy tính tích cực học sinh ... lượng kiến thức cho kì thi quốc gia quan trọng Từ chọn đề tài "Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập chương VII: Lượng tử ánh sáng, vật 12 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực...
 • 119
 • 214
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
... täút âãø têch cỉûc hoạ viãûc hc táûp ca hc sinh âãø phạt huy tỉû giạc, têch cỉûc, nàng âäüng ca hc sinh Trong quạ trçnh lénh häüi kiãún thỉïc, lm cho hc sinh suy nghé nhiãưu hån, lm Nguùn Lám Thu ... phán biãût âỉåüc hc sinh gii v kẹm Cäng thỉïc âäü phán biãût P l: P = (Âc - ÂT) /0,5T Trong âọ: Âc: säú hc sinh NÂC tr låìi âụng ÂT: säú hc sinh NÂT tr låìi âụng T: täøng säú hc sinh hai nhọm Âäü ... hc sinh gii våïi nhọm hc sinh kẹm cháút ‘’gii’’ hay ‘’kẹm’’ dỉûa trãn säú âiãøm täøng quạt Trong mäüt máùu phán bäú chøn, cạc nhọm ny thỉåìng gäưm 27% hc sinh cọ âiãøm cao nháút våïi 27% hc sinh...
 • 63
 • 560
 • 0

Các hoạt động phát huy tính tích cực của HS

Các hoạt động phát huy tính tích cực của HS
...  Phát huy tính tích cực tự giác sáng tạo người học  Chuyển trọng tâm từ hoạt động thầy sang hoạt động trò  Hứơng tới hoạt động chủ động, chống thói quen học tập thụ động, học sinh tích cực ... tăng khả chuyên chở chứa oxi hoà tan oxi cách nào? nước Chuyển ý : làm để - Bình nén biết tính chất hóa học oxi  hoạt động Hoạt động : (25phút) II TÍNH CHẤT HÓA HỌC - Gọi HS đọc cách tiến ... TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH Lê thò Ngọc Thủy...
 • 22
 • 222
 • 0

Đề tài hình thức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học lịch sử

Đề tài hình thức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học lịch sử
... luận nhóm hình thức dạy học Đó hình thức thực tốt mục đích dạy học theo hướng tích cực tương tác, kích thích học sinh tìm tòi , phát tự chiếm lĩnh kiến thức Hình thức tạo 13 hứng thú cho học sinh ... trường huy n , việc thảo luận nhóm dạy - học hầu hết môn mang tính chất “chiếu lệ”, “ làm cho có” chưa thể tích cực chủ động, vận dụng phương pháp dạy - học theo nhóm để thực đổi phương pháp dạy học ... nên chia nhóm có từ đến em + Hướng dẫn em ngồi hướng mặt vào thành viên nhóm Sau số cách chia nhóm kiểu nhóm thường thường sử dụng dạy học nhóm môn lịch sử: STT Cách chia nhóm Kiểu nhóm sử dụng...
 • 17
 • 655
 • 1

skkn sưu tầm và xây dụng kho tư liệu để dạy học môn sinh học 7 ở trường THCS theo hướng phát huy tính tích cực của HS

skkn sưu tầm và xây dụng kho tư liệu để dạy học môn sinh học 7 ở trường THCS theo hướng phát huy tính tích cực của HS
... THCS theo hướng phát huy tính tích cực HS MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Sưu tầm xây dựng kho liệu phục vụ cho GV dạy môn Sinh học trường THCS nhằm phát huy tính tích cực HS 3 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu sưu ... việc sưu tầm, xây dựng kho liệu để giảng dạy môn Sinh học trường THCS việc làm cần thiết hữu ích - Từ lý trên, định chọn đề tài “ Sưu tầm xây dụng kho liệu để dạy học môn Sinh học trường THCS ... ĐÀO MỘNG NGỜ SƯU TẦM VÀ XÂY DỰNG KHO TƯ LIỆU ĐỂ DẠY MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THCS THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học Trình độ đào tạo: Đại học KHÓA LUẬN...
 • 83
 • 758
 • 2

phát huy tính tích cực của hs trong việc giải bài toán hình học.

phát huy tính tích cực của hs trong việc giải bài toán hình học.
... Đề tài : PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Làm để phát huy tính tích cực học sinh việc học tập môn toán , đặc biệt trình giải toán vấn ... sinh giải số toán hình học mà kết mà nhận thấy trình giảng dạy Sau xin minh họa số toán hình học lớp mà hướng dẫn học sinh giải để phát huy tính tích cực học sinh việc giải toán hình học Bài toán ... dạn đưa số ý kiến việc : “ Phát huy tính tích cực học sinh việc giải toán hình học” Hy vọng giúp học sinh học tốt phân môn hình học CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 .Bài toán hình học toán học : Hình học môn khoa...
 • 26
 • 450
 • 0

Một số kinh nghệm dạy Tập làm văn lớp 2, 3 phát huy tính tích cực của HS

Một số kinh nghệm dạy Tập làm văn lớp 2, 3 phát huy tính tích cực của HS
... giỏi để làm ông vui Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghệm dạy Tập làm văn lớp 2, phát huy tính tích cực HS Từ hình thành cho học sinh có thói quen, kĩ làm văn theo bố cục bước lớp 3, 4, ... tư thật kĩ dạy trước lên lớp Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghệm dạy Tập làm văn lớp 2, phát huy tính tích cực HS + Phải nhạy bén ứng xử kịp thời tình phát sinh giảng dạy cách ý ... thành đoạn văn Trong lúc đó, giáo viên ghi lại bảng, Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghệm dạy Tập làm văn lớp 2, phát huy tính tích cực HS có nhiều đoạn văn mẫu khác Có thể câu văn lúc...
 • 10
 • 366
 • 2

skkn Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của HS lớp 1 môn toán

skkn Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của HS lớp 1 môn toán
... cao, học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo việc chiếm lĩnh kiến thức toán học lớp Chính chọn đề tài: Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh lớp qua môn toán ... để học sinh làm phép tính cộng, trừ mà việc giải toán có lời văn khó học sinh lớp nên sâu nghiên cứu : Một số biện pháp dạy học 2 /17 Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học ... khoa học Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh môn Toán lớp Kết thực : Qua thời gian thực Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh lớp qua môn toán thu kết sau:...
 • 17
 • 836
 • 3

Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT
... HÌNH DẠY HỌC ĐỊA LÝ HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH I Dạy học gây hứng thứ -phát huy tính tích cực cho học sinh Dạy học gây hứng thú- phát huy tính tích học sinh giáo viên áp dụng phương pháp dạy học ... vai Chương II Thực trạng giải pháp việc dạy học ngày Chương III Sử dụng số phương pháp dạy học gây hứng thú -phát huy tính tích cực học sinh vào thiết kế giáo án giảng dạy số học chương trình Địa ... ba phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực học sinh (Phương pháp thảo luận, phương pháp đặt vấn đề, phương pháp đóng vai) áp dụng ba phương pháp vào việc thiết kế giáo án giảng...
 • 23
 • 550
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phát huy tính tích cực của hs cơ sở vật chất đổi mới ppdh học sinh bạn bè tính tích cực của hsskkn phat huy tinh tich cuc cua hs trong luyen tap chay benbiện pháp phát huy tính tích cực của hsphát huy tính tích cực của học sinh qua hệ thống câu hỏi bài tập trong phần văn học dân gian sách giáo khoa lớp 10tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thptxây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần hoá học hữu cơ lớp 12 nâng cao trường thptcác phương pháp dạy học thường được sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy bài luyện tậpsang kien kinh nghiem phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh lop 10 trong viec tim tap xac dinh cua hoc sinhskkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bềnsáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc giải toán phân tích đa thức thành nhân tửsử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp sgk lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinhphối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mớiphát triển các thành phần kinh tế khác tren cơ sở phát huy tính tích cực của các thành phần kinh tế này đồng thời có biện pháp ngăn ngừa hạn chế các tiêu cực của họhoặc chuyển từ ppdh thầy nói trò nghe thầy đọc trò chép sang ppdh phát huy tính tích cực độc lập nhận thức của học sinh dưới sự tổ chức hướng dẫn điều khiển của giáo viênxây dựng đồ dùng trực quan quy ước phải kết hợp với các phương pháp dạy học khác để phát huy tính tích cực của học sinh5.Quy che bau cu bo sung BKS 2016-20216.Bien ban hop nhom ve viec de cu ung vien BKS7.Don de cu Ban Kiem soatQuy che bau cu bo sung BKS 2016-2021TT thong qua muc luong thu lao HDQT_hnxBao cao hoat dong cua BKS 2014_hnxPhieu bieu quyet cho co dong khong tham du truc tiepTriết học phật giáo về con người, ảnh hưởng của triết lý này đến nhận thức và hoạt động sống của người ViệtVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kehoachtruongVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ke hoach To3 4 PL4 Cty Năng Lượng- Báo cáo Ban Kiểm soátXem thông báo7 2015 TB phat hanh ko ban hetNQ 09 LIG13 chodanhsachBao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong tyThe le bieu quyet tai Dai hoiMEC BCTC 2016 hop nhat kiem toan signedSố 19CT-HĐQT Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017To trinh phat hanh tang von dieu le len 150 ty dong