Một số cốt truyện trong truyện ngắn

Một số cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

Một số cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
... trình nghiên cứu tác gia Nguyễn Minh Châu truyện ngắn ông sau 1975, thấy: Nguyễn Minh Châu truyện ngắn ông sau 1975 xem xét, nghiên cứu sâu sắc, khoa học, khách quan; số phương diện để ngỏ Chúng ... niệm nghệ thuật hoàn cảnh 15 truyện ngắn thuộc tập truyện Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu Từ năm 80 kỉ XX, bắt đầu truyện ngắn Bức tranh dấu mốc, sáng tác Nguyễn Minh Châu thực trở thành tượng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn hệ thống Trịnh Thu Tuyết Một số cốt truyện truyện ngắn Nguyễn Minh Châu đề cập tới vấn đề hoàn cảnh nhân vật (trong truyện Hương Phai): “Con người có tạo bất ngờ làm...
 • 124
 • 204
 • 2

Một số đặc sắc trong kết cấu truyện ngắn g môpatxang

Một số đặc sắc trong kết cấu truyện ngắn g môpatxang
... 2.1 Kết thúc vai trò kết thúc truyện ngắn 27 2.2 Đặc điểm phần kết thúc truyện ngắn G. Môpátxăng 29 2.3 Các dạng thức kết thúc bật 35 Chơng Thế giới nhân vật truyện ngắn G Môpátxăng 42 3.1 Một ... Môpátxăng Chơng 2: Hình thức kết thúc truyện ngắn G Môpátxăng Chơng 3: Thế giới nhân vật truyện ngắn G Môpátxăng Và sau phần Tài liệu tham khảo Chơng Hình thức mở đầu truyện ngắn G Môpátxăng Nếu ... hiểu kết cấu truyện ngắn, rộng phong cách nghệ thuật nhà văn Bảng Các hình thức kết thúc truyện ngắn G. Môpátxăng Hình thức kết thúc Định vị thời gian G i mở suy tởng từ nhân vật ngời kể chuyện Đặc...
 • 66
 • 1,025
 • 12

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn việt nam hiện đại qua truyện ngắn đỗ chu và nguyễn huy thiệp

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn việt nam hiện đại qua truyện ngắn đỗ chu và nguyễn huy thiệp
... 1: Truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp dòng chảy lịch sử văn học - Chương 2: Một số đặc điểm vận động nội dung truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp - Chương 3: Một số ... Chương 3: Một số đặc điểm vận động nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp Chương TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ VÀ VĂN HỌC Chúng ... học trước Chương MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP 3.1 Sự vận động nghệ thuật xây dựng cốt truyện kết cấu 3.1.1...
 • 25
 • 654
 • 1

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp
... 1: Truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp dòng chảy lịch sử văn học - Chương 2: Một số đặc điểm vận động nội dung truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp - Chương 3: Một số ... Một số đặc điểm vận động nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp 11 NỘI DUNG Chương TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ VÀ VĂN HỌC ... hồn) .60 Chương 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP 3.1 Sự vận động nghệ thuật xây dựng cốt truyện kết cấu ...
 • 118
 • 541
 • 0

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy Từ ngữ trong truyện ngắn của Thạch Lam ở trường THPT

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy Từ ngữ trong truyện ngắn của Thạch Lam ở trường THPT
... với từ ngữ ngôn ngữ văn hóa thời đại Trong toàn truyện ngắn Thạch Lam, lớp từ chung khối từ ngữ lớn nhất, đóng vai trò tảng Ta bắt gặp truyện ngắn nhà văn, từ ngữ sách vở, từ ngữ thi ca, từ ngữ ... thoát, chạy trốn từ ngữ dường vắng bóng truyện ngắn Thạch Lam Lớp từ ngữ thể vận động người truyện GVTH: HỒ THỊ THẾ Page TỪ NGỮ TRONG TRUYÊN NGẮN CỦA THẠCH LAM ngắn Thạch Lam thể cho nét tính ... ngôn ngữ, mà đóng góp ông cho ngôn ngữ nghệ thuật đại Đó lí thúc đầy chọn vấn đề Một số kinh nghiệm giảng dạy Từ ngữ truyện ngắn Thạch Lam trường THPT Tiểu luận chọn khảo sát tập truyện ngắn...
 • 23
 • 226
 • 0

Sự đổi mới một số bình diện trong phong cách truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975

Sự đổi mới một số bình diện trong phong cách truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975
... Tình truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mang sức nổ truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sức xoáy Các nhà văn nhà nghiên cứu xác nhận vai trò tình truyện ngắn đại Nguyễn Kiên tâm đắc: Điều quan trọng truyện ngắn ... truyn phong cỏch truyn ngn Nguyn Minh Chõu sau 1975 Chng S i mi nhõn vt truyn phong cỏch truyn ngn Nguyn Minh Chõu sau 1975 Chng S i mi ngh thut trn thut phong cỏch truyn ngn Nguyn Minh Chõu sau 1975 ... nhức nhối Con người cách mạng người bình thường khác họ biết sống chân thành, biết vượt lên nỗi đau thân ngày mai người sống Cách nhìn biện chứng sống người khiến cho Nguyễn Minh Châu tìm tình khác...
 • 136
 • 381
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
... toán dự án đầu MỤC III: MỘT SỐ TÍNH ĐẶC THÙ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 2.1 Tính đặc thù dự án đầu chuyên ngành thông tin truyền thông - Dự án đầu chuyên ... VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC II: THANH TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC III: MỘT SỐ TÍNH ĐẶC THÙ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỤC IV: MỘT SỐ CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP TRONG THANH TRA ... trường) MỤC III: MỘT SỐ TÍNH ĐẶC THÙ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 2.2 Một số khó khăn công tác tra tính đặc thù dự án đầu chuyên ngành thông tin truyền thông Thứ nhất:...
 • 21
 • 80
 • 0

Hướng dẫn đọc hiểu truyện ngắn từ góc độ tình huống truyệnmột số tác phẩm trong chương trình ngữ văn 12

Hướng dẫn đọc  hiểu truyện ngắn từ góc độ tình huống truyện ở một số tác phẩm trong chương trình ngữ văn 12
... Lê Quý Đôn Tên đề tài: Hướng dẫn đọc - hiểu truyện ngắn từ góc độ tình truyện số tác phẩm chương trình Ngữ văn 12 Họ tên tác giả: Phạm Thị Hồng Chức vụ: Tổ trưởng Tổ: Ngữ văn Nhận xét Chủ tịch ... dạy từ góc độ tình truyện môt số tác phẩm truyện ngắn chương trình 12, nhận thấy học sinh có hứng thú ừong học Đặc biệt em hiểu sâu nội dung tác phẩm b kỹ Qua việc tìm hiểu học góc độ tình truyện, ... ĐÒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn - Đề tài: Hướng dẫn đọc - hiểu truyện ngắn từ góc độ tình truyện số tác phẩm chương trình Ngữ văn 12 - Họ tên tác giả: .Phạm Thi Hồng - Đơn vị: Trường THPT...
 • 14
 • 144
 • 0

Logic và tiếng việt - Một số kiểu lập luận vè tài ứng đối qua một số chuyện truyền tụng trong dân gian Việt Nam

Logic và tiếng việt - Một số kiểu lập luận vè tài ứng đối qua một số chuyện truyền tụng trong dân gian Việt Nam
... t Nam Tuy nhiên, v n tn theo m t logic, logic i thư ng mà tuỳ vào t ng hồn c nh văn hố xã h i, o lý, t p t c c a m i dân t c Thơng qua m t s chuy n tr ng c lưu truy n dân gian mà ch y u v tài ... p, tài, thú v ng t ó hi u hay, i c a ngư i xưa i u ó c gìn gi trân tr ng M c ích nh m ch phương pháp l p lu n nên tơi ã khơng l a ch n nh ng ví d v i tài ng tài hùng bi n, qua i qua thơ, qua ... t có v nh khàn, ch y qua trư c m t vua ch ng dâng tr ng Vua h i: - Tr ng v t c a Chây âu? - D thưa, tơi v t tr ng Gi ng c khơng c !” (D a “Thơ Mênh Chây”(Khơ me Nam B )) Trong ví d trên, vua...
 • 14
 • 533
 • 0

Một số điển tích trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Một số điển tích trong truyện Kiều của Nguyễn Du
... Quân Trong Truyện Kiều, buổi gặp gỡ trăng Thuý Kiều Kim Trọng, Kiều gãy đàn Bạc mệnh Nguyễn Du tả khúc đàn Kiều sau: "Qúa quan khúc Chiêu Quân Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia " Nguyễn Du gợi ... tưởng" Thomas Moore phương Tây Trong truyện Kiều lúc thiêm thiếp ngủ, Thuý Kiều thấy Ðạm Tiên, nàng chào mừng đón hỏi dò la: "Ðào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây?" (Truyện Kiều) Nào khách Ðào Nguyên ... dịch Nguyễn Thiện Kế: "Cô cô đẹp đời Mà cô mệnh bạc, thợ trời thua Một đi, từ biệt cung Vua Có đâu nữa, đất Hồ nghìn năm" Hoa Đào Năm Ngoái Trong Truyện Kiều có đoạn kể Kim Trọng từ biệt Thuý Kiều...
 • 6
 • 2,455
 • 17

Một số điển tích trong truyện Kiều

Một số điển tích trong truyện Kiều
... sau lấy chữ Bố kinh điển tích để nói đến bà vợ hiền thục Trong truyện Kiều, giai nhân vượt thành lễ giáo tìm đến thư phòng Kim Trọng đêm Đã có lúc, chàng Kim chiều lả lơị Kiều khoan nhặt "Thưa ... tân nương: - Đây thật vợ Lương Hồng Trong phú quý', giàu sang, thường người ta không giữ nhân nghĩạ Ta muốn sống bần, tự cày ruộng mà ăn, dệt vải mà mặc, sống đạm bạc vợ chồng có nhau, tương ... trời tuần hoàn, vận bĩ hết chuyển sang vận thái để chuyện tái ngộ Kiều Hai chữ "âm dương" đắc nghĩa, Thuý Kiều chết mà lại muốn nói sống "Qúa quan khúc Chiêu Quân Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư...
 • 5
 • 808
 • 2

phân tích một số hệ truyền động điện một chiều ứng dụng trong công nghiệp đi sâu nghiên cứu xác định vùng điều chỉnh hệ số p,i,d của các bộ điều khiển

phân tích một số hệ truyền động điện một chiều ứng dụng trong công nghiệp đi sâu nghiên cứu xác định vùng điều chỉnh hệ số p,i,d của các bộ điều khiển
... máy đi n - Trong truyền động công suất lớn làm xấu dạng đi n áp nguồn l-ới xoay chiều - Hệ số công suất hệ nói chung thấp 1.3 Hệ thống truyền động xung áp - Động chiều [1] 1.3.1 Đi u chỉnh ... [1] 1.2.1 Chỉnh l-u bán dẫn làm việc với động chiều Hệ truyền động chỉnh l-u - động chiều có biến đổi mạch chỉnh l-u đi u khiển có sức đi n động phụ thuộc vào giá trị góc đi u khiển Chỉnh l-u ... QUAN Về CáC DạNG Hệ TRUYềN động đi n chiều 1.1 Hệ truyền động máy phát - động chiều (F D)[1] 1.1.1 Khái niệm Hệ F D hệ truyền động đi n mà biến đổi máy phát chiều kích từ độc lập Máy phát động...
 • 61
 • 680
 • 0

Điều tra, đánh giá về đa dạng sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện từ liêm và ứng hòa, hà nội

Điều tra, đánh giá về đa dạng sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện từ liêm và ứng hòa, hà nội
... với số lượng lớn giống nhập nội, giống địa ngày bị mai biến tương lai không quan tâm, ý 3.3 Các giống trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản huyện Từ Liêm Ứng Hòa, Nội 3.3.1 Giống trồng, vật nuôi ... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nền nông Từ Liêm Ứng Hòa đánh giá Đa dạng Sinh học nông nghiệp cao Người dân huyện Từ Liêm Ứng Hòa sở hữu số nhóm trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản giá trị ... nội thành Nội 3.2 Điều tra thành phần loài vật nuôi, trồng huyện Từ Liêm Ứng Hoà, Nội Mức độ đa dạng nông nghiệp Từ Liêm Ứng Hòa cao Theo điều tra tất giống trồng, vật nuôi phổ biến vùng...
 • 17
 • 467
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề trong biến đổi tín hiệu truyền hìnhnghiệm phát triển dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống tại một số địa phương trong nướcmột số kiểu truyền sóng trong không gian tự domột số câu truyện cườikể tên một số bệnh truyền nhiễm ở vật nuôimột số bệnh truyền nhiễm ở vật nuôimột số cách truyền thông tin sơ khaimột số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở ngườigiới thiệu công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực và một số ứng dụng trong xây dựng giao thông thuỷ lợitmtxq trò chuyện về một số nghề truyền thống địa phươngđề tài tốt nghiệp điều tra tình hình chăn nuôi gà vag một sỗ bệnh truyền nhiễm trên đàn gàđề tài tốt nghiệp điều tra tình hình chăn nuôi gà và một số bệnh truyền nhiễm trên đàn gà lương phượnglap dan y thuyet minh dac diem chinh cua truyen ngan tren co so cac truyen ngan da hc nhu toi di hoc lao hac va chiec la cuoi cumgdieu tra tinh hinh chan nuoi va mot so benh truyen nhiem tren dan gamột số nghề truyền thống ở địa phươngHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm