Daỵ học văn tế nghĩa sĩ cần giuộc từ góc nhìn thông diễn học

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)
... Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo hướng văn hoá - Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo hướng tiếp cận văn hoá Đối ... tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá - Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương - Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ... sáng tác Nguyễn Đình chiểu nói chung Văn tế nghĩa Cần Giuộc nói riêng - Các công trình nghiên cứu đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ...
 • 12
 • 1,019
 • 1

dạy học văn tế nghĩa cần giuộc của nguyễn đình chiểu ở sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

dạy học văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu ở sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại
... lĩnh văn Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu - Thiết kế dạy học ngữ văn lớp 11 ( Nâng cao ) tác giả Hoàng Hữu Bội [2] có viết chi tiết dạy học Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo đặc trưng ... với việc dạy Văn tế nghĩa Cần Giuộc 1.2.2 HS với việc học Văn tế nghĩa Cần Giuộc Chƣơng Các biện pháp nâng cao hiệu dạy học Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo đặc trƣng thể loại 2.1 Những ... cứu luận văn : - Tìm đường tiếp cận văn Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại - Đề xuất phương pháp, biện pháp tiến hành học Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại, nhằm...
 • 124
 • 1,330
 • 9

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1
... CHỨC HỌC SINH TIẾP CẬN TÁC PHẨM "VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC" CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO HƢỚNG VĂN HÓA 56 3 .1 Những yêu cầu có tính nguyên tắc 56 3 .1. 1.Yêu cầu chung 56 3 .1. 2 ... nó: Cần phải nghiên cứu văn học tác phẩm văn học hệ thống chỉnh hai cấp liên đới Hệ thống chỉnh thể tác phẩm gia nhập hệ thống chỉnh thể văn học, hệ thống chỉnh thể văn học gia nhập hệ thống ... Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu đã sưu tập cho đến gồm ba bài văn tế: Văn tế nghĩa Cần Giuộc (18 62), Văn tế Trương Định (18 64), Văn tế nghĩa trận vong lục tỉnh (sau 18 74); 12 ...
 • 123
 • 526
 • 0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1)
... hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương  Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc nhà trường phổ thông  Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm Văn tế nghĩa Cần ... tác Nguyễn Đình chiểu nói chung Văn tế nghĩa Cần Giuộc nói riêng - Các công trình nghiên cứu về đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ... Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Các công trình nghiên cứu tác phẩm "Văn...
 • 10
 • 247
 • 0

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu vẫn không xa lạ với giới trẻ ngày nay và việc học những tác phẩm như Văn tế nghĩa Cần Giuộc của ông ở nhà trường là rất bổ ích

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu vẫn không xa lạ với giới trẻ ngày nay và việc học những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của ông ở nhà trường là rất bổ ích
... để lại ấn tượng mạnh mẽ Văn tế nghĩa Cần Giuộc- một văn tế xếp vào hàng văn tế hay văn học trung đại Việt Nam Đó tác phẩm bất hủ ,vượt thời gian ,luôn đồng hành với dòng chảy văn học ... ,luôn đồng hành với dòng chảy văn học Tuổi trẻ ngày ,nếu ta biết cách để đón nhận học bổ ích lòng yêu nước loigiaihay.com Xem thêm: Video giảng môn Văn học ...
 • 2
 • 129
 • 2

Phân tích Văn tế nghĩa cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu để thấy đây là bức tượng đài bi tráng về người nông dân nghĩa đánh Pháp từ những ngày đầu chúng xâm lược đất nước ta.

Phân tích Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu để thấy đây là bức tượng đài bi tráng về người nông dân nghĩa sĩ đánh Pháp từ những ngày đầu chúng xâm lược đất nước ta.
... người chân lấm tay bùn Nguyễn Đình Chiểu trở thành sáng bầu trời văn học nước ta cuối kỉ XIX có phần đóng góp xứng đáng Văn tế nghĩa Cần Giuộc ! Văn tế nghĩa cần Giuộc mãi “bài ca người ... tráng Nguyễn Đình Chiểu dựng nên ngòi bút cùa mãi tồn non sông đất Việt! Đây tượng đài người nông dân đánh giặc! Chúng ta bi t, người Việt ta từ bi t dùng cành chọc lỗ gieo hạt lúc bi t vót nhọn ... trước ngõ Có thể nói, Nguyễn Đình Chiểu hòa máu nước mắt để viết nên câu văn não lòng thế! Mặc dù Nguyễn Đình Chiểu gạt lệ để ngợi ca gương hi sinh oanh liệt người chiến với lòng son vằng vặc...
 • 3
 • 283
 • 0

Tìm hiểu văn học Văn Tế Nghĩa Cần Giuộc

Tìm hiểu văn học Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
... Hình tượng người chiến nghĩa quân khắc họa tuyệt đẹp tư lẫm liệt hiên ngang Có thể nói, Văn Tế Nghĩa Cần Giuộc ca yêu nước chống xâm lăng, kiệt tác kho tàng văn tế cổ kim dân tộc ... - Văn Tế Nghĩa Cần Giuộc hàm chứa tình cảm đẹp, tư tưởng tiến nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu - Ca ngợi lòng yêu nước, căm thù giặc tinh thần tự nguyện đánh giặc để cứu nước nghĩa Khẳng ... - Tự hào nghĩa bỏ Tổ quốc Tên tuổi họ, tinh thần họ bất tử: “danh thơm đồn sáu tỉnh chúng khen…”, “tiếng trải muôn đời mộ”, “cây hương nghĩa thắp thêm thơm”… Tóm lại, lần văn học dân tộc,...
 • 3
 • 179
 • 0

Văn tế nghĩa Cần Giuộc (T1)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (T1)
... giặc, Văn tế Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, thơ điếu Trương Định, thơ điếu Phan Tòng, Ngư, Tiều y thuật vấn đáp, …  Lá cờ đầu thơ văn yêu nước chống Pv Những hiểu biết em nội dung thơ văn NĐC ... chữ, thầy lang lầy việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân làm y đức, nhà văn tuyên truyền đạo đức mà có giá trị văn chương cờ đầu văn học yêu nước chống ngoại xâm thời Pháp Pv nghiệp sáng tác NĐC chia ... Nội dung thơ văn Gv lấy ví dụ, dẫn chứng phân tích để chứng minh a Lí tưởng đạo đức, nhân nghĩa ( Sgk) b Lòng yêu nước thương dân ( Sgk ) Gv giải thích, chứng minh Nghệ thuật thơ văn Nhân vật...
 • 2
 • 6,078
 • 38

Văn tế nghĩa Cần Giuộc (T2)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (T2)
... nhiệm tự nguyện đại nghĩa mà Pv Em có nhận xét trình chuyển hoá đứng lên đánh giặc cứu nước người nông dân? Củng cố - Bố cục, nội dung phần văn tế - Khái quát thời quan niệm người nghĩa binh – nông ... đến giặc mà phải đánh giả cho thấy đời nghĩa giặc, họ làm điều không thuộc họ Họ có người nông dân nghèo khổ, lam lũ, chất phác, lòng yêu nước sâu sắc cần cù, gắn bó với làng quê bình, chưa ... đời: xuất thân người nông dân nghĩa sĩ? - “Cui cút làm ăn” làm ăn cách âm thầm, Giảng Họ người nông dân 100%, mà lặng lẽ tội nghiệp nông dân Nam Bộ thể kỉ XIX - kinh tế nông - “Toan lo nghèo khó”...
 • 2
 • 7,081
 • 69

Văn tế nghĩa Cần Giuộc (T3)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (T3)
... lòng căm thù Cần Giuộc, chợ Trường Bình,… tất giặc ý chí tiếp nối nghiệp dở dang người nhuốm màu tang tóc, bi thương nghĩa b Niềm cảm phục trước chết vẻ vang người nghĩa Cần Giuộc Niềm cảm ... nông dânnghĩa sĩ, đời đời nhân dân ngưỡng mộ, tổ quốc ghi công ( câu 26, 28 ) Nghệ thuật - Cảm xúc chân thành, sâu nặng, mãnh liệt ( câu Pv Sức gợi cảm mạnh mẽ văn tế chủ yếu 3, 25 ); giọng văn bi ... dòng cảm xúc III Tổng kết Gv nêu câu hỏi hướng hs tự tìm điều cần ( Sgk ) ghi nhớ Củng cố - Hình ảnh người nông dân -nghĩa tái văn tế nào? - Tiếng khóc tác giả xuất phát từ nguồn cảm xúc nào?Vì...
 • 2
 • 3,656
 • 51

Giới thiệu Văn tế nghĩa Cần Giuộc

Giới thiệu Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
... hùng Văn tế nghĩa Cần Giuộc đỉnh cao nội dung nghệ thuật nghiệp thơ văn Nguyễn đình Chiểu (Từ điển Văn học mới, Nxb giới, 2004, tr 1971) -Với Văn tế nghĩa Cần Giuộc, lần lịch sử văn học ... Chính quần chúng cần cù, dũng cảm tiếp sức cho Nguyễn Đình Chiểu, cho trí tuệ, cho tình cảm, cho lòng tin cho nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu" (Hoài Thanh, trích ' 'Văn tế nghĩa Cần Giuộc' ' - ''Ngôi ... trung nghĩa Nguyễn Đình Chiểu diễn tả thật sinh động não nùng, cảm tình dân tộc người chiến sĩ, vốn người nông dân, xưa quen cày cuốc, chốc trở thành người anh hùng cứu nước… Bài Văn tế nghĩa Cần...
 • 4
 • 1,537
 • 9

Văn tế nghĩa Cần Giuộc

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
... truyện thơ Một số tác phẩm tiêu biểu: Chạy giặc, Văn tế nghĩa Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Thơ điếu Trương Định, Thơ điếu Phan Tòng, Văn tế nghĩa trận vong Lục tỉnh, Ngư Tiều y thuật vấn đáp… ... nghĩa văn học dân tộc  gây xúc động mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần chiến đấu  văn tế truyền tụng khắp nơi 2 Văn tế nghĩa Cần Giuộc c Bố cục - Lung khởi (2 câu đầu): bối cảnh thời đại ý nghĩa ... khái quát ý nghĩa chết người nông dân – nghĩa Cần Giuộc? Câu hỏi thảo luận Gợi ý Nhóm 2: Hoàn cảnh xuất thân người nghĩa văn tế  Tìm câu văn thể hoàn cảnh xuất thân người nghĩa  Tìm biện...
 • 32
 • 3,115
 • 20

Người nghĩa dân trong Văn tế nghĩa Cần Giuộc

Người nghĩa dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
... chữ quy, đợi gươm hùm treo mộ Những nghĩa nông dân trở thành :những anh hùng thất hiên ngang" (Phạm Văn Đồng) Hình tượng người nghĩa chân đất lần xuất văn học Việt Nam mang hình dáng đầy ... thơ văn hình tượng người nghĩa Cần Giuộc thật bi tráng Hình tượng mang sức nặng thời đại "nước mắt anh hùng lau chẳng ráo" lòng yêu thương bi thiết nhà thơ mù đất Đồng Nai - Gia Định Những người ... người nông dân chân chất, mùi tinh chiên vấy vá ba năm họ ghét thói nhà nông ghét cỏ Vì thế, dù dân ấp, dân lân, tay tầm vông, họ sẵn sàng xả thân nghĩa cả: Hỏa mai đánh...
 • 3
 • 4,143
 • 70

Xem thêm

Từ khóa: dạy bài văn tế nghĩa si cần giuộc theo hướng tích cựcđổi mới phướng pháp dạy bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộcphương pháp dạy bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộcnghi luan van hoc van te nghia si can giuocvăn thơ nguyễn đình chiểu vẫn không xa lạ với giới trẻ ngày nay và việc học những tác phẩm như văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của ông ở nhà trường là rất bổ ích văn mẫunghi luan van hoc van ban van te nghia si can giuocvăn tế nghĩa sĩ cần giuộcbài giảng văn tế nghĩa sĩ cần giuộc lớp 11bức tranh tran chien cua van tế nghĩa sĩ cần giuộclập dàn ý phân tích hình tượng người nghĩa sĩ nông dân trong bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộcvăn tế nghĩa sĩ cần giuộc t2222222222soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc 11soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộcbai giang van te nghia si can giuocvẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong văn tế nghĩa sĩ cần giuộcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học