đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành công thương có đáp án

BỘ đề TRẮC NGHIỆM môn vật lý 11 PHẦN QUANG HÌNH (có đáp án)

BỘ đề TRẮC NGHIỆM môn vật lý 11 PHẦN QUANG HÌNH (có đáp án)
... nhỏ vật B ảnh thật ảo C ảnh ảo lớn vật D ảnh thật lớn vật 13/ Đặt vật sáng trước gương cầu lõm ta thu A ảnh thật ảnh ảo B ảnh ảo nhỏ vật C ảnh thật nhỏ vật D ảnh ảo lớn vật ngược chiều với vật ... 3,5 mm D 0,5 mm 11/ Người ta thường dùng kính lúp để quan sát vật nhỏ, ảnh vật qua kinh ảnh A thật ngược chiều lớn vật B ảo ngược chiều lớn vật C thật chiều lớn vật D ảo chiều lớn vật 12/ Biết góc ... trí vật A gần vật kính B tiêu cự vật kính C cho ảnh qua vật kính ảnh ảo D cho ảnh qua vật kính ảnh thật 17/ Vận dụng công thức tính độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực người ta tăng độ bội...
 • 134
 • 657
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm thi quản trị hành chính văn phòng Đáp Án

Câu hỏi trắc nghiệm thi quản trị hành chính văn phòng Có Đáp Án
... Cấp điều hành Câu 33: Cấp cấu trúc nhà quản trị hành DN bao gồm: A: Trợ lý hành chính, trưởng phó phòng hành chính, chánh phó VP B: Trợ lý hành chính, giám đốc hành chính, tổ trưởng, chánh phó ... triển DN A: Hành VP B: Hành C: Hành DN D: Hành Câu 22: Chọn đáp án : Văn phòng : A: Chưa định nghĩa cụ thể B: nhiều cách hiểu khác văn phòng C: VP phận phụ trách công tác công văn giấy ... D Câu 47: Trường hợp trường hợp đánh số văn quy phạm pháp luật văn hành chính? A Ban hành 500 văn năm B Ban hành từ 500 đến 2000 văn năm C Ban hành từ 1000 đến 2000 văn năm D Ban hành 2000 văn...
 • 125
 • 837
 • 16

trắc nghiệm Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đáp án

trắc nghiệm Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Có đáp án
... hợp đồng miễn trừ nghĩa vụ hoàn cảnh định c Cả a b d Cả a b sai Đáp án: C Câu 8: Incoterms vào năm thứ mở rộng cho thương mại nội địa? a 1980 b 1990 c 2000 d 2010 đáp án: D Câu 9: ICC chữ viết ... sai Đáp án: A Câu 16: Incoterms 1980 điều kiện ? a 11 b 12 c 13 d 14 Đáp án: D Câu 17: Incoterms 1990 năm 2000 điều kiện phân thành nhóm? a 11 – nhóm b 12 – nhóm c 13 – nhóm d 14 – nhóm đáp ... nhập khẩu? a người bán b người mua c người bán người mua d tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 39: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010 người bán trách nhiệm a đóng gói, bao bì, dán nhãn hàng hoá b...
 • 28
 • 421
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC THUẾ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC THUẾ
... thuế, giảm thuế bao gồm: a Tờ khai thuế tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế miễn, số thuế giảm b Văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế, nêu rõ loại thuế đề nghị miễn giảm; lý miên thuế, giảm thuế, ... Quản lý thuế người nộp thuế không tố cáo hành vi vi phạm pháp luật công chức quản lý thuế tổ chức, cá nhân khác a Đúng b Sai Câu 4: Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế trường hợp quan thuế định miễn thuế, giảm ... HĐSX Công ty A có phải thực đăng ký thuế lại quan thuế nơi đóng trụ sở không? a Phải thực đăng ký thuế lại quan thuế quản lý công ty A b Không phải thực đăng ký thuế lại quan thuế quản lý công...
 • 13
 • 215
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm sinh lớp 12 Trường Hai Bà Trưng (có đáp án)

Đề thi thử trắc nghiệm sinh lớp 12 Trường Hai Bà Trưng (có đáp án)
... 25% Câu 20 Lai tế bào thực giữa: A Hai tế bào sinh dục loài B Hai tế bào sinh dục hai loài khác C Tế bào sinh dưỡng loài với tế bào sinh dục loài khác D Hai tế bào sinh dưỡng hai loài khác Câu ... hình: A 90cm B 80cm C 85cm D 75cm Câu - 10 11- 20 21- 30 31- 40 B A D A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN SINH 12 D B B A C D A A C A C D C B D A C A C B C B B D D D D C A C B A B D ... khác biệt cấp độ D Tế bào, mô Câu 28 Sự kiện quan trọng phát triển sinh giới đại Cổ sinh là: A Sự phát triển sinh vật đa bào B Sự xuất nhiều dạng sinh vật biển C Sự chuyển cư sinh vật từ biển lên...
 • 6
 • 561
 • 4

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý đáp án

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý có đáp án
... TUY HÒA šµ› ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP TC_H33A, B SỐ TIẾT: 45 tiết – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 005 Họ, tên ... Kcal D Kết khác - - HẾT -Trang 8/34 - Mã đề thi 001 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA šµ› ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP TC_H33A, B SỐ TIẾT: 45 tiết – Học ... Q0, Q>0 - HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi HL1(TC_H33A ,B) Họ, tên thí sinh: Số báo...
 • 34
 • 266
 • 3

tổng hợp những đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý đáp án

tổng hợp những đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý có đáp án
... šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_1 Họ, tên thí sinh: ... NGHIỆP TUY HÒA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_2 Họ, ... NGHIỆP TUY HÒA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_3 Họ,...
 • 30
 • 85
 • 0

trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toán ( đáp án )

trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toán ( có đáp án )
... main role is to provide (3 1) for business The reward (3 2) …the owner receives for providing the business with capital is (3 3) Where the capital is provided as shares, for (3 4) , in private and public ... the (3 5) are likely to maintain close control of the business (3 6) most private limited companies are family concerns In (3 7) limited companies, owners or shareholders have the right to (3 8) …the ... one period of time (turnover) A company that sells shares in itself to the public (A public limited company) A place where shares in companies are bought and sold (Stock Exchange) Income of a business...
 • 15
 • 321
 • 1

NGÂN HÀNG đề THI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRIẾT HỌC ĐÁP ÁN

NGÂN HÀNG đề THI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRIẾT HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... Phơng án a Là óc bách khoa, Arixtốt nghiên cứu nhiều ngành khoa học: Triết học, Lôgíc học, Tâm lý học, Khoa học tự nhiên, Sử học, Chính trị học, Đạo đức học, Mỹ học Tình 9: Platôn nhà triết học ... tởng Tình 14: Khẳng định sau sai: a) Theo quan điểm triết học Mác, Triết học khoa học khoa học b) Theo quan điểm triết học Mác, Triết học không thay đợc khoa học cụ thể c) Theo quan điểm triết học ... lý luận khoa học dẫn đờng Triết học Mác đời đáp ứng nhu cầu giai cấp công nhân 2- Nguồn gốc lý luận Tình 3: Nguồn gốc lý luận chủ nghĩa Mác gì? a) Triết học khai sáng Pháp kỷ 18 b) Triết học...
 • 54
 • 327
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn phân tích tài chính Doanh Nghiệp đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn phân tích tài chính Doanh Nghiệp có đáp án
... nớc, đối thủ cạnh tranh *Tất đối tợng Câu 60: Để phân tích tình hính TCDN doanh nghiệp, ngời ta phân tích nội dung chủ yếu nào? Phân tích đánh giá thực trang tình hình tài Phân tích tình hình tổ ... vốn Phân tích đánh giá kết việc quản lý sử dụng vốn *Tất nội dung Câu 61:Để phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài DN cần phải phân tích nội dụng nào: Phân tích cấu vốn nguồn vốn Phân tích ... 37: Các nội dung chủ yếu tiến hành phân tích kết hoạt động kinh doanh Phân tích đánh giá khái quát kết HĐKD Phân tích tiêu lợi nhuận bán hàng Phân tích kết kinh doanh thông qua tỷ lệ *Tất nội dung...
 • 14
 • 509
 • 0

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP đáp án

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP có đáp án
... việc cụ thể Phương pháp công nhận - Minh thị: công nhận rõ ràng, công khai văn - Mặc thị: công nhận ngầm - Công nhận riêng lẻ công nhận tập thể Hệ pháp công nhận quốc tế - Thi t lập quan hệ ... hiệu lực văn pháp luật quốc gia công nhận lãnh thổ bên công nhận - Tạo điều kiện để án, định tòa án, trọng tài… bên công nhận giá trị lãnh thổ bên công nhận Phân tích quy phạm pháp Luật quốc ... hợp hỏa hoạn áp dụng biện pháp đảm thi n tai tai họa khác cần bảo thi hành án biện pháp bảo vệ khẩn cấp Không vào chưa Trụ sở, đồ đạc phương tiện giao đông ý người đứng đầu quan thông...
 • 76
 • 279
 • 1

bộ 60 đề thi tuyển văn thư ngành giáo dục đáp án hay nhất

bộ 60 đề thi tuyển văn thư ngành giáo dục có đáp án hay nhất
... thuật trình bày văn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định (2.5 điểm) Thể thức văn chuyên ngành (7.5 điểm) Thể thức kỹ thuật trình bày văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ ... dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thư ng công tác văn thư; (05 điểm) Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật công tác văn thư; ... chuyển; (7.5 điểm) Văn chuyên ngành Các hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (7.5 điểm) Văn tổ chức trị, tổ...
 • 88
 • 260
 • 0

13 trang trắc nghiệm đường tròn và các bài liên quan.có đáp án

13 trang trắc nghiệm đường tròn và các bài liên quan.có đáp án
... từ M tới (C’) Vậy M di động : a) đường thẳng 6x – 4y – = b) đường tròn bán kính 2 c) đường tròn bán kính d) đường tròn bán kính e) đường cong khác Hai đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – = (C’) ... phương hai đường tròn : (C) : (x – 1)2 + (y + 3)2 = 1; (C’) : tâm (-2; - 1), bán kính a) 6x – 4y + 13 = b) 6x + 4y – 13 = c) 6x – 4y – 13 = d) 2x + 4y + 13 = e) đáp số khác 2 Cho hai đường tròn (C) ... Bán kính (α) gần với số ? a) 1,7 b) 1,75 c) 1,8 d) 1,85 e) 11 Có hai đường tròn qua giao điểm đường tròn (C) : x + y2 – 4y – = đường thẳng ∆ : 2x + 2y – = 0, tiếp xúc với Ox Bán kính đường tròn...
 • 13
 • 1,163
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm môn chủ nghĩa mác lênin có đáp ánđề trắc nghiệm môn hóa học 12 chương 3 4 có đáp áncác đề trắc nghiệm thi công chức thuế 2012các đề trắc nghiệm thi công chức thuế 2012 đề lẻđề thi trắc nghiệm môn phân tích báo cáo tài chính có đáp ánde thi trac nghiem vat ly 12 chuong 1 chuong 2 co dap antrac nghiem anh van chuyen nganh ke toan co dap antrắc nghiệp chuyên ngành tài chính có đáp ánđề kiểm tra trắc nghiệm giữa kì 2 môn hóa lớp 11 có đáp ántrắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương có đáp ántrắc nghiệm sinh học 12 phần sinh thái học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật có đáp ántrắc nghiệm sinh học 12 chương 1 và 2 có đáp ántrắc nghiệm vật lý 11 nâng cao chương 1 có đáp ántrac nghiem sinh hoc lop 12 hoc ki 1 co dap anchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học